Home
Age Groups
Age Group > 4
Irish Names
Playgroups
Using Irish with your Children
Raising Children with Irish Outside the Gaeltacht
Raising Children through Irish in the Gaeltacht
Support, Services & Facilities
Age Group 4 > 12
All-Irish Primary Schools
Benefits of All-Irish Education
Summer Colleges
The Gaelbhratach
Festivals
Support, Services & Facilities
Benefits of All-Irish Education
Age Group 12 > 18
All-Irish Secondary Schools
Benefits of All-Irish Education
Summer Colleges
The Gaelbhratach
Festivals
Using Your Irish Name
Benefits of All-Irish Education
Support, Services & Facilities
Age Group 18 > 22
Irish Societies & Student Unions
Learn Irish: 18-22 year olds
Irish Third Level Courses
Festivals
Support, Services & Facilities
Age Group 22+
Careers With Irish
Classes for Adults
Get Involved
Conversation Circles
Festivals
Support, Services & Facilities
Speaking to Your Grandchildren
Community
Conversation Circles
The Gaeltacht
Community Groups
Irish Language Centres
Sloinne
5 Tips
Organisations
Festivals
Seachtain na Gaeilge
Awareness Events
Irish Language Books
Learn
Learn Irish
Playgroups
All-Irish Secondary Schools
All-Irish Primary Schools
Irish in English Speaking Schools
Irish Classes for Adults
Irish Classes
Irish Services for Schools
Benefits
Rights
The Official Languages ​​Act 2003
The European Charter for Minority Languages
The 20 Year Strategy in the North
Services Available in Irish
Get Involved with Conradh na Gaeilge
Campaigns
Research and Submissions
Using Irish State Services
Irish Language Commissioner
Working With Irish
Irish language jobs (Europe)
Irish language jobs (Ireland)
Jobs
Irish Language Careers Booklet
Jobs

Naíonraí

Is éard atá i gceist le Naíonra ná grúpa páistí a thagann le chéile go rialta (2-3.5 uair a chloig sa lá) i dtimpeallacht thaitneamhach faoi stiúir Stiúrthóra. Cuirtear béim faoi leith ar fhorbairt fhisiciúil, intleachtúil, chruthaitheach, shóisialta, mhothúchánach agus teanga an pháiste. Déantar é seo trí mheán an spraoi agus na Gaeilge i dtimpeallacht atá sábháilte, spreagúil agus tacúil. 

Tá Naíonraí bunaithe ar fud fad na tíre. Tá léarscáil déanta amach ag ‘Gaeloideachas’ leis an Naíonra is gaire duit a aimsiú. Is féidir teacht ar an liosta sin anseo.
Tá eagraíocht na Naíonraí Gaelacha ann chun gréasán de naíonraí a bhunú ar fud na tíre, chun comhordú a dhéanamh ar ghnóthaí na Naíonraí Gaelacha agus chun comhthuiscint an phobail a lorg ar aidhmeanna agus ar mhodhanna na Naíonraí Gaelacha.
Is í Gráinne Uí Mhaolagáin atá mar Chathaoirleach na heagraíochta.  Is féidir Naíonraí Gaelacha a aimsiú ar Facebook nó ríomhphost a sheoladh chuig naionraigaelacha@gmail.com
Is eagraíocht í Gaeloideachas a thacaíonn leis an nGaeloideachas ó thaobh réamhscolaíochta, bunscolaíochta agus meánscolaíochta lasmuigh den Ghaeltacht de.
Is eagraíocht tacaíochta reigiúnach í Altram do thionscadail oideachais luathbhlianta lán-Ghaeilge.  Bunaíodh sa bhliain 1990 é ag naíscoileanna i nDoire, i mBéal Feirste, in Ard Mhacha agus san Iúir.  Cuireadh Altram ar bun chun tacaíocht a thabhairt do thionscadail oideachais luathbhlianta lán-Ghaeilge, caighdeán an tsoláthair oideachais san earnáil a fheabhsú, agus béim a chur ar thábhacht  an tsoláthair sin trí mheán na Gaeilge. Oibríonn Altram go dlúth le naíscoileanna atá ann agus le naíscoileanna atá ag teacht chun cinn.
Cuireann Comhar Naíonraí na Gaeltachta an t-infreastruchtúr in áit chun seirbhís luathoideachas leanaí a chur ar fáil as Gaeilge, sa Ghaeltacht, agus cuireann sé seirbhísí riaracháin, tacaíochta agus traenála ar fáil do na Naíonraí i gceantair Gaeltachta.

Sign up for the PEIG newsletter

  • Conradh na Gaeilge
  • Foras na Gaeilge