Folúntais

Curtha in airde: 4 Iúil Cur síos ar an bpost: Tá Comhar Naíonraí na Gaeltachta, ag lorg iarratas do phost mar Mhúinteoir Luathbhlianta i Naíonra Ghleann Cholm Cille, i nGleann Cholm Cille. Tuilleadh eolais: Comhar Naíonraí na Gaeltachta

Níos mó

Curtha in airde: 4 Iúil Cur síos ar an bpost: Tá Comhar Naíonraí na Gaeltachta, ag lorg iarratas do phost mar Phríomh-Mhúinteoir Luathbhlianta i Naíonra Fhánada, Baile Láir, Fánaid. Tuilleadh eolais: Comhar Naíonraí na Gaeltachta

Níos mó

Curtha in airde: 4 Iúil Cur síos ar an bpost: Is staisiún raidió pobail Gaeilge é Raidió Fáilte. Tá an stáisiún lonnaithe i mBéal Feirste, i bhfoirgneamh úr saintógtha ina bhfuil oifigí, stiúideonna raidió & taifeadta, seomra cruinnithe, spás imeachtaí agus caifélann – An Lon Dubh. Tuilleadh eolais: Raidió Fáilte

Níos mó

Curtha in airde: 2 Iúil Cur síos ar an bpost: Tá Muintearas Teo., Óige na Gaeltachta ag lorg duine do phost mar Oifigeach Forbartha Óige i gCúige Mumhan. Tuilleadh eolais: Muintearas 

Níos mó

Curtha in airde: 2 Iúil Cur síos ar an bpost: Beidh an Bainisteoir Tionscnaimh freagrach go díreach don Rannóg Taighde agus Forbairt Earnála agus thar a cheann, do Ghrúpa Stiúrú Fheidhmitheoireacht an Phlean Forbartha, Mórtas Pobail (DAC). Tuilleadh eolais: Údarás na Gaeltachta

Níos mó

Curtha in airde: 16 Iúil Cur síos ar an bpost: Cuirfear fáilte roimh iarratais ó dhaoine go bhfuil dearcadh dearfach acu i leith na Gaeilge. Tuilleadh eolais: MIC Campas Phádraig, Durlas

Níos mó

Curtha in airde: 17 Iúil Cur síos ar an bpost: Tá Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath ag lorg Cúntóir Taighde i dTeangeolaíocht na Gaeilge i láthair na huaire. Tuilleadh eolais: Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

Níos mó

Curtha in airde: 25 Meitheamh Cur síos ar an bpost: Tá post mar Oifigeach Pleanála Teanga á thairiscint ag Comharchumann Oileán Árainn Mhór CTR. Is é Comharchumann Árainn Mhór i gcomhar le Coiste Stiúrtha Pleanála Teanga Árainn Mhór atá freagrach as plean teanga Árainn Mhór a chur i bhfeidhm. Is plean seacht mbliana atá i […]

Níos mó

Curtha in airde: 16 Iúil Cur síos ar an bpost: Tá Léachtóirí & Teagascóirí Páirtaimseartha Gaeilge á lorg ag Coláiste Mhuire gan Smál Tuilleadh eolais: Coláiste Mhuire gan Smál

Níos mó

Curtha in airde: 20 Meitheamh Cur síos ar an bpost: Tá Meangadh Fíbín, comhlacht léiriúcháin cláir do dhaoine óga atá lonnaithe i gConamara, ag lorg iarratais ar phost mar Bhainisteoir Léiriúcháin/Oifige chun obair ar a réimse cláir. Tá Meangadh Fíbín sa tóir ar Léiritheoir le suim i gcláir do dhaoine óga chomh maith. Tuilleadh eolais: Meangadh Fíbín

Níos mó

Curtha in airde: 5 Iúil Cur síos ar an bpost: Beidh an té a cheapfar ag obair leis an bhfoireann ar na tograí seo a leanas: o An tSeirbhís ‘An Ghaeilge sa Ghnó’, o Dialann Ghaillimh le Gaeilge 2020, o #Fáilte2020, o Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2020. Tuilleadh eolais: Gaillimh le Gaeilge

Níos mó

Curtha in airde: 5 Iúil Cur síos ar an bpost: Beidh an tOifigeach Feidhmiúcháin freagrach go príomha as an comórtas do ghrúpaí cheoil thraidisiúnta Siansa a eagrú, chomh maith le cabhrú le heagrú scéimeanna eile de chuid Gael Linn. Tuilleadh eolais:  Gael Linn  

Níos mó

Curtha in airde: 16 Iúil Cur síos ar an bpost: Is mian le Coláiste San Aingeal, Sligeach Léachtóir(í) le Gaeilge  a earcú  ar mhaithe le Sos Gairme (conradh bliana amháin ar théarma socraithe) ó Mheán Fómhair 2019. Tuilleadh eolais: Coláiste San Aingeal, Sligeach

Níos mó

Curtha in airde: 16 Iúil Cur síos ar an bpost: Tá post lánaimseartha mar Chúntóir Riaracháin ar fáil le Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr. Conradh buan atá i gceist agus beidh an té a cheapfar lonnaithe in oifigí an chomhlachta i lár chathair Bhaile Átha Cliath. Tuilleadh eolais: Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr

Níos mó

Curtha in airde: 16 Iúil Cur síos ar an bpost: Tá folúntas lánaimseartha ag Comhar Naíonraí na Gaeltachta do dhuine cumasach agus fuinniúil i réimse dúshlánach oibre chun feidhmiú mar Oifigeach Forbartha Luathbhlianta agus Teanga chun forbairt, comhordú agus pleanáil a dhéanamh i réimse na luathbhlianta agus chun tacú le riachtanais teanga seirbhísí atá i […]

Níos mó