Folúntais

Curtha in airde: 16 Iúil Cur síos ar an bpost: Beidh an t-oifigeach ag obair i gcomhar le Lár Chomhairle Paróiste Ghleann Cholm Cille CTR le plean oibre an choiste a chur i bhfeidhm, agus tograí úra a fhiosrú agus a fhorbairt nuair is féidir. Beidh an té a cheapfar tiomanta le caidreamh maith oibre […]

Níos mó

Curtha in airde: 16 Iúil Cur síos ar an bpost: Tá post mar Oifigeach Forbartha Turasóireachta a mhairfidh suas le dhá bhliain á tairiscint ag Comhchoiste Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh i gcomhair le Skellig Coast Tourism Network Tuilleadh eolais: Comhchoiste Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh

Níos mó

Curtha in airde: 16 Iúil Cur síos ar an bpost: Is é Lár Chomhairle Paróiste Ghleann Cholm Cille CTR atá freagrach as an phlean teanga do LPT Dhún na nGall Theas a chur i bhfeidhm. Ullmhaíodh an plean mar chuid den phróiseas pleanála teanga sa Ghaeltacht agus i gcomhréir le forálacha Acht na Gaeltachta, 2012. […]

Níos mó

Baile Átha Cliath
1 mí ó shin

Curtha in airde: 16 Iúil Cur síos ar an bpost: Tá post lánaimseartha mar Chúntóir Riaracháin ar fáil le Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr. Conradh buan atá i gceist agus beidh an té a cheapfar lonnaithe in oifigí an chomhlachta i lár chathair Bhaile Átha Cliath. Tuilleadh eolais: Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr

Níos mó

Connachta
1 mí ó shin

Curtha in airde: 2 Iúil Cur síos ar an bpost: Faoi láthair tá TG4 ag earcú Rialtóir Airgeadais a bheidh lonnaithe sa gCeannáras i nGaeltacht na Gaillimhe. Ag freagairt don Stiúrthóir Airgeadais, beidh an Rialtóir Airgeadais i gceannas ar an rannóg airgeadais a reáchtáil. Tuilleadh eolais: TG4

Níos mó

Curtha in airde: 9 Iúil Cur síos ar an bpost: Tá Lárionad na Gaeilge ag lorg duine cruthaitheach tionscantach mar Leas-Stiúrthóir TEG ar chonradh trí bliana. Tuilleadh eolais: Ollscoil Mhá Nuad

Níos mó

Curtha in Airde: 15 Aibreán Spriocdháta: 1 Meán Fómhar Cur síos ar an bpost: Tá Dánlann Gerard Dillon ag Cultúrlann McAdam Ó Fiaich, Béal Feirste ag lorg iarratais ó ealaíontóirí idir nua agus bhunaithe ar mhaith leo taispeántas a dhéanamh i gclár nua spreagúil i nDánlann Dillon 2020. Tuilleadh eolais: Cultúrlann McAdam Ó Fiaich

Níos mó

Baile Átha Cliath
1 mí ó shin

Curtha in airde: 16 Iúil Cur síos ar an bpost: Tá Feidhmeannach Cuntais á lorg ag an Examcraft Group. Beidh líofacht sa Ghaeilge ina buntáiste don ról seo. Tuilleadh eolais: The Examcraft Group

Níos mó

Curtha in Airde: 13 Meitheamh Cur síos ar an bpost: Tá painéal páirtaimseartha múinteoirí agus ceartaitheoirí ag Gaelchultúr agus bímid ag féachaint i gcónaí le cur leis an bpainéal sin. Má thagann aon obair mhúinteoireachta/cheartúcháin chun cinn a mheasaimid a bheadh oiriúnach duit, rachaimid i dteagmháil leat chun agallamh a shocrú. Tuilleadh eolais: Gaelchultúr

Níos mó

Curtha in Airde: 13 Meitheamh Cur síos ar an bpost: Tá folúntais sa stáisiún do láithreoirí & tuairisceoirí deonacha ar chláir éagsúla i rith an tsamhraidh. Bain triail as rud éigin nua, agus as an stiúideonua atá againn ar Shráid Amiens! Beidh oiliúint ar fáil, déan teagmháil linn! Tuilleadh eolais: Raidió na Life

Níos mó

Curtha in airde: 28 Meitheamh Cur síos ar an bpost: Tá Meicneoir á lorg ag HB Dennis Airside Service i Sord. Feictear ar líofacht sa Ghaeilge mar bhuntáiste don ról seo. Tuilleadh eolais: HB Dennis Airside Service

Níos mó

Timpeall na Tíre
1 mí ó shin

Curtha in airde: 5 Iúil Cur síos ar an bpost: Tá Oiliúnóirí á lorg ag The Super Generation anois. Tuilleadh eolais: The Super Generation

Níos mó

Curtha in Airde: 13 Meitheamh Cur síos ar an bpost: Tá Aistritheoirí Gaeilge á lorg ag Word Perfect faoi láthair a bheidh in ann a bheith ag obair ó chian. Tuilleadh eolais: Word Perfect Translations

Níos mó

Curtha in Airde: 9 Bealtaine Spriocdháta: Oscailte Cur síos ar an bpost: Beidh an ról ildánach buan seo lonnaithe i mBaile Átha Cliath. Tuilleadh eolais: Word Perfect Translations Ltd

Níos mó

Curtha in airde: 28 Meitheamh Cur síos ar an bpost: Tá Tyrone Productions sa tóir ar Léiritheoirí le Gaeilge agus taithí acu ar bheith ag plé le cláracha stiúideo. Tuilleadh eolais: Tyrone Productions

Níos mó