Home
Age Groups
Age Group > 4
Irish Names
Playgroups
Using Irish with your Children
Raising Children with Irish Outside the Gaeltacht
Raising Children through Irish in the Gaeltacht
Support, Services & Facilities
Age Group 4 > 12
All-Irish Primary Schools
Benefits of All-Irish Education
Summer Colleges
The Gaelbhratach
Festivals
Support, Services & Facilities
Benefits of All-Irish Education
Age Group 12 > 18
All-Irish Secondary Schools
Benefits of All-Irish Education
Summer Colleges
The Gaelbhratach
Festivals
Using Your Irish Name
Benefits of All-Irish Education
Support, Services & Facilities
Age Group 18 > 22
Irish Societies & Student Unions
Learn Irish: 18-22 year olds
Irish Third Level Courses
Festivals
Support, Services & Facilities
Age Group 22+
Careers With Irish
Classes for Adults
Get Involved
Conversation Circles
Festivals
Support, Services & Facilities
Speaking to Your Grandchildren
Community
Conversation Circles
The Gaeltacht
Community Groups
Irish Language Centres
Sloinne
5 Tips
Organisations
Festivals
Seachtain na Gaeilge
Awareness Events
Irish Language Books
Learn
Learn Irish
Playgroups
All-Irish Secondary Schools
All-Irish Primary Schools
Irish in English Speaking Schools
Irish Classes for Adults
Irish Classes
Irish Services for Schools
Benefits
Rights
The Official Languages ​​Act 2003
The European Charter for Minority Languages
The 20 Year Strategy in the North
Services Available in Irish
Get Involved with Conradh na Gaeilge
Campaigns
Research and Submissions
Using Irish State Services
Irish Language Commissioner
Working With Irish
Irish language jobs (Europe)
Irish language jobs (Ireland)
Jobs
Irish Language Careers Booklet
Jobs

An Ghaelbhratach

Is scéim ghradaim í An Ghaelbhratach a thugann aitheantas do scoileanna a ghníomhaíonn le húsáid na Gaeilge a chur chun cinn tríd an scoil ar fad. Tá Gael Linn i mbun na scéime sna scoileanna i bpáirt le Conradh na Gaeilge, le tacaíocht ó Fhoras na Gaeilge.

Cén aidhm atá ag an nGaelbhratach?

Tá sí mar aidhm ag scéim na Gaelbhrataí scoileanna na tíre a spreagadh agus a chumasú le gníomhú chun úsáid na Gaeilge a chur chun cinn tríd an scoil ar fad ar bhonn pleanáilte, leanúnach, taitneamhach.

Cuspóirí na Gaelbhrataí:

 • Go spreagfar úsáid na Gaeilge sa scoil
 • Go spreagfar comhoibriú gníomhach idir na daltaí, na múinteoirí agus ceannasaíocht na scoile
 • Go mbeidh aitheantas ón bpobal ina bhfuil an scoil suite do thiomantas na scoile leis an nGaeilge a chur chun cinn

Cuspóirí na Gaelbhrataí don dalta:

 • Go spreagfar agus go gcumasófar an dalta le páirt ghníomhach a ghlacadh in úsáid na Gaeilge a chur chun cinn sa scoil
 • Go spreagfar agus go gcumasófar an dalta le feidhmiú go gníomhach mar cheannaire agus le scileanna eagrúcháin a fhoghlaim
 • Go mbeidh an dalta níos muiníne agus tiomanta leis an nGaeilge a úsáid, ní mar ábhar scoile nó teanga scoile amháin, ach níos mó mar rogha teanga ina s(h)aol pearsanta
 • Go mbeidh tuiscint níos fearr ag an dalta ar na deiseanna úsáide Gaeilge lasmuigh den scoil

Cuspóirí na Gaelbhrataí don mhúinteoir:

 • Go mbeidh cúnamh agus tacaíocht ghníomhach ar fáil ón múinteoir do na daltaí le húsáid na Gaeilge a chur chun cinn sa scoil
 • Go mbeidh na daltaí níos spreagtha leis an nGaeilge a fhoghlaim mar thoradh ar an obair ar fad
 • Go mbeidh an múinteoir nasctha le córas náisiúnta le húsáid na Gaeilge a chur chun cinn agus go mbeidh tacaíocht ann don mhúinteoir de bharr seo
 • Spreagfaidh An Ghaelbhratach úsáid na Gaeilge sa scoil ina hiomláine
 • Cuirfidh An Ghaelbhratach le híomhá dhearfach na Gaeilge sa scoil agus i measc an phobail lasmuigh den scoil
 • Cuirfidh An Ghaelbhratach na daltaí ar an eolas faoin saol Gaeilge lasmuigh den scoil
 • Beidh níos mó spéise ag na daltaí sa Ghaeilge
 • Spreagfaidh An Ghaelbhratach ceannaireacht i measc na ndaltaí
 • Cumasóidh An Ghaelbhratach na daltaí le gníomhú le húsáid na Gaeilge a chur chun cinn sa scoil
 • Cruthóidh An Ghaelbhratach gréasán oibre idir na daltaí, na múinteoirí agus ceannasaíocht na scoile
 • Beidh a fhios ag daltaí agus ag foireann na scoile (agus ag mic léinn agus ag tuismitheoirí féideartha) go bhfuil spéis faoi leith ag an scoil sa Ghaeilge agus i gcur chun cinn úsáid na Gaeilge
 • Beidh páirt ag an scoil sa ghluaiseacht náisiúnta le húsáid na Gaeilge a chur chun cinn

Nuair a chomhlíonfar na céimeanna go sásúil bronnfar An Ghaelbhratach ar an scoil. Beidh sé mar chomhartha aitheantais don obair ghníomhach ar fad a rinne an scoil le húsáid na Gaeilge a chur chun cinn.

Más múinteoir tú agus má tá suim ag do scoilse páirt a ghlacadh sa Ghaelbhratach, déan teagmháil le Gael-Linn edel@gael-linn.ie nó téigh go https://gaelbhratach.ie/

Sign up for the PEIG newsletter

 • Conradh na Gaeilge
 • Foras na Gaeilge