Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.00-1.30 Seimineár taighde ar an mbeartas teanga, Seomra an Bhoird, Teach 1, Coláiste na

9.00-9.30 Fáilte/clárú

9.30-10.00 Cassie Smith-Christmas: An Saibhreas agus an Saol: The importance of ‘place’ in intergenerational language transmission

10.00-10.30 Tadhg Ó hIfearnáin: Tionchar an phobail ar an teaghlach sa bheartas teanga Gaeltachta

10.30 – 11.00 Vicky Brady: Idirthéacsúlacht mar uirlis fhorlíonach le miondealú a dhéanamh ar bheartais teanga

11.00 – 11.30 Tae/Caifé

11.30 – 12.00 Stephen Joyce: 'Is libhse an chathair' - Pop Up Gaeltacht & nuachainteoirí na Gaeilge

12.00 – 12.30 Colin Flynn: Foghlaimeoirí fásta na Gaeilge agus a ról (braite) in athneartú na teanga

12.30 – 1.00 Noel Ó Murchadha & Colin Flynn: Múinteoirí agus spriocanna teanga sa Ghaeilge

1.00 – 1.30 Anna Ní Ghallachair: Beartas na Gaeilge: Gníomh agus freagairt sa bhaile agus thar lear

1.30 – 3.00 Lón (cainteoirí amháin)

3.00 – 4.30 Painéal poiblí, An Seomra Domhanda, Áras Watts, Coláiste na Tríonóide

3.00-4.30 Painéal poiblí ar Bheartas Teanga agus Oideachais na Gaeilge agus na Gaeltachta

Rannpháirtithe: Anna Ní Ghallachair, Máire Ní Neachtain, Regina Uí Chollatáin (Cathaoirleach), Tadhg Ó hIfearnáin, Pádraig Ó Duibhir, Noel Ó Murchadha

5.00 – 7.00 Seoladh leabhar (sóláistí ar fáil)

An Ghaeilge sa Nua-Aoiseacht Dhéanach (Cló Iar-Chonnacht) le Noel Ó Murchadha

An tSochtheangeolaíocht: Taighde agus Gníomh (Cois Life) le Tadhg Ó hIfearnáin

Support, Transmission, Education and Target Varieties in the Celtic Languages (Routledge) le Noel Ó Murchadha & Bettina Migge

RSVP chuig noel.omurchadha@tcd.ie roimh Dé hAoine 22ú Márta

Read 134 times
Rate this item
(0 votes)