Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

 

Treoracha Céim ar Chéim:

 • Is féidir le bunscoileanna agus le hiar-bhunscoileanna páirt a ghlacadh sa chomórtas seo.
 • Breathnaigh ar na físeáin shamplacha thíos le hinspioráid a fháil.
 • Eagraigh seisiún tobsmaointeoireachta le hamhrán a roghnú (amhrán atá ann cheana agus focail nua as Gaeilge le cur leis nó amhrán go hiomlán as an nua a chumadh).
 • Vótáil ar na smaointe is fearr.
 • Cruthaigh cáipéis le ról gach duine san fhíseán (Is fearr an méid is mó daoine a bheith páirteach ann idir daltaí, múinteoirí agus tuismitheoirí)
 • Seo roinnt samplaí do róil thábhachtacha a bheidh le líonadh:

-Duine le cead a lorg ón bpríomhoide / ó mhúinteoirí / ó thuismitheoirí

-Foireann le liricí a chumadh

-Múinteoir le profléitheoireacht a dhéanamh ar na liricí

-Daoine le bheith san fhíseán agus é réidh le taifead

-Foireann le taifead a dhéanamh ar an bhfíseán

-Foireann le heagarthóireacht a dhéanamh ar an bhfíseán

 • Socraigh trealamh le taifead a dhéanamh ar an bhfíseán.
 • Socraigh suíomh le taifead a dhéanamh ar an bhfíseán (roghnaigh áit gheal le dathanna agus cúlra deas).
 • Déan taifead ar an bhfíseán agus déan eagarthóireacht air
 • Gabh buíochas le gach duine a ghlac páirt ag deireadh an fhíseáin.
 • Seol bhur n-iarrtais go Bliain na Gaeilge, 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2 nó i bhfoirm ríomhphoist go bnag@cnag.ie
 • An rud is tábhachtaí – bíodh an-chraic agus spraoi agat agus ag do scoil ag ceiliúradh Bhliain na Gaeilge!

Spriocdháta : 26 Deireadh Fómhair 2018*

Má tá tacaíocht uaibh leis an togra seo, molaimid daoibh dul i dteagmháil le Clár TechSpace trí ríomhphost a sheoladh go info@techspace.ie 

*Cuireadh spriocdháta an chomórtais seo siar mar gheall ar aiseolas a tháinig ó mhúinteoirí agus ó dhaltaí. Beidh fáilte roimh leaganacha eile d'aon fhíseáin sa chás go raibh daoine faoi bhrú leis an sean-spriocdháta.

SAMPLAÍ....