Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

 

Sheol An Taoiseach, Leo Varadkar TD, agus an tAire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, Joe McHugh TD,clár imeachtaí don chéad leath de Bhliain na Gaeilge 2018 in Ionad Preasa an Rialtais, Sráid Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2, ag12.00in meánlae inniu (Dé Céadaoin, 20 Nollaig 2017).

Tá Conradh na Gaeilge ag iarraidh ar gach scoil, ar gach grúpa pobail, agus ar gach duine páirt a ghlacadh i mBliain na Gaeilge trí imeachtaí a eagrú ina gceantar féin, nó trí pháirt a ghlacadh sna comórtais éagsúla nó na himeachtaí a bheidh á reáchtáil.

 

Deir an Dr Niall Comer, Uachtarán Chonradh na Gaeilge: 

“Fáiltíonn Conradh na Gaeilge roimh an tacaíocht láidir, tras-rannach atá léirithe ag an Taoiseach, Leo Varadkar TD, ag Aire na Gaeltachta, Joe McHugh TD, agus ag an Rialtas trí chéile do Bhliain na Gaeilge 2018 inniu, agus tá súil againn go spreagfaidh sé seo comhlachtaí poiblí, ranna Rialtais, agus an mórphobal ar fad le himeachtaí a eagrú agus páirt ghníomhach a ghlacadh sa Bhliain.

“Ní hamháin gur ceiliúradh ar an Ghaeilge agus ar an athbheochan teanga a bheidh i gceist le Bliain na Gaeilge, ach is deis dúinn í aird a dhíriú ar na dúshláin reatha atá roimpi agus roimh Ghaeltachtaí na tíre seo sa dioscúrsa poiblí.

“Déanfar seo trí imeachtaí a eagrú agus trí ghníomhú ar chúig théama faoi leith: Athbheochan na Gaeilge le 125 bliain anuas; Cruthaíocht na Gaeilge; Beocht na Teanga; Rannpháirtíocht an Phobail; agus Luach ár nGaeltachtaí. I measc na mbuaicthionscadal don chéad leath den Bhliain, craolfar clár speisialta beo ar TG4, darbh ainm Fáilte 2018, ó Thigh Pháidí Ó Sé i gCorca Dhuibhne ar Oíche Chinn Bliana le tús spleodrach a chur le Bliain na Gaeilge. Reáchtálfar BEO – Gaelach agus Bródúil ar 3 Márta 2018, áit go mbeidh mórshiúl ceiliúrtha ag dul ó Chearnóg Parnell go Faiche Stiabhna i mBaile Átha Cliath.

“Eagrófar PLÉ ’18, sraith de sheimineáir mhíosúla ar fud an domhain le stair, oidhreacht agus todhchaí na hathbheochana a phlé. Beidh deis ag an bpobal a bheith rannpháirteach sa dioschúrsa agus reáchtálfar eochairchomhdháil ar phleanáil teanga i nGaeltacht Ráth Chairn ar 27 Eanáir 2018 fosta.”

 

Tá eolas sa chlár sé mhí a sheol an Taoiseach inniu ar nach mór 100 imeacht eile atá le titim amach le linn Bhliain na Gaeilge 2018. Is féidir imeachtaí de do chuid féin a chlárú, nó tuilleadh eolais faoin mBliain a fháil ag www.gaeilge2018.ie.

 

Deir Síomha Ní Ruairc, Comhordaitheoir Bhliain na Gaeilge:

“Táimid ag iarraidh ar gach scoil, ar gach grúpa pobail, agus ar gach duine páirt a ghlacadh i mBliain na Gaeilge trí imeachtaí a eagrú ina gceantar féin, trí fhreastal ar imeacht náisiúnta cosúil le mórshiúl BEO, nó trí pháirt a ghlacadh sna comórtais éagsúla a bheidh á reáchtáil.

“Táimid ag obair i gcomhar le RTÉ 2fm chun go gcuirfear cóip den albam nua CEOL 2018 le hEoghan McDermott i lámh gach dalta scoile dara leibhéal ag tús na Bealtaine freisin, ionas go mbeidh scoth an phopcheoil as Gaeilge le cloisteáil ar fud na tíre!”

 

Is tionscnamh pobail í Bliain na Gaeilge agus ghlac níos mó ná 50 grúpa Gaeilge, Gaeltachta, agus cultúir páirt sna hullmhúcháin go dtí seo, an Cumann Lúthchleas Gael (CLG), TG4 agus RTÉ ina measc. Tá an Rialtas tar éis tacaíocht oifigiúil a thabhairt do Bhliain na Gaeilge chomh maith agus bunaíodh coiste leis an tacaíocht sin a chomhordú. Tá an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta ag cur maoinithe ar fáil trí Fhoras na Gaeilge freisin.

Deis a bheidh i mBliain na Gaeilge 2018 chun beocht na teanga a cheiliúradh agus ag an am céanna, úsáid, dea-íomhá, feiceálacht agus normalú na Gaeilge sa phobal a mhéadú ar bhonn áitiúil, náisiúnta, agus idirnáisiúnta.

Cuirfear tús le himeachtaí Bhliain na Gaeilge i nGaeltachtaí Ghaoth Dobhair agus Chorca Dhuibhne ar Oíche Chinn Bliana, agus tá gach eolas faoin seoladh ar fáil ag www.gaeilge2018.ie.

 

Read 2396 times
Rate this item
(0 votes)