Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

Is é Conradh na Gaeilge fóram daonlathach phobal na Gaeilge agus saothraíonn an eagraíocht ar son phobal labhartha na Gaeilge agus na Gaeltachta ar fud na hÉireann uile agus timpeall na cruinne. Ó bunaíodh é ar 31 Iúil 1893, tá baill an Chonartha gníomhach ag cur chun cinn na Gaeilge i ngach gné de shaol na tíre, ó chúrsaí dlí agus oideachais go forbairt meán cumarsáide agus seirbhísí Gaeilge.

Tá breis agus 180 craobh agus iomaí ball aonair ag Conradh na Gaeilge sa lá atá inniu ann, agus bíonn baill uile an Chonartha ag saothrú go dian díograiseach chun úsáid na Gaeilge a chur chun cinn ina gceantair féin. Músclaíonn an eagraíocht uile-oileánda seo pobal na hÉireann, tugann sí tuiscint úrnua dúinn ar ár n-oidhreacht uathúil teanga, agus cothaíonn sí meas ionainn ar an gcultúr Gaelach luachmhar atá againn.

Ráiteas Misin na hEagraíochta

An Ghaeilge a athréimniú mar ghnáththeanga na hÉireann.

Príomh-Réimsí Oibre

  • Abhcóideacht
  • Oideachas
  • Cumasú pobail
  • Siamsaíocht / Féilte
  • Ardú feasachta
  • Ionadaíocht

Tuilleadh eolais faoin méid atá thuasluaite ar fáil ar shuíomh Chonradh na Gaeilge.