Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

Image result for eolaire peig

 

Eolaire Gnó PEIG.ie

Tá seirbhís mhargaíochta nua á tairiscint ag Conradh na Gaeilge atá saor in aisce do chuideachtaí agus don phobal, Eolaire Gnó Peig.ie. Tá an t-eolaire gréasáin nua do sheirbhísí Gaeilge ar an bhfód ó Mheitheamh 2016 agus tá sé ag dul ó neart go neart ó shin. 

Cuirtear eolas ginearálta faoi chuideachtaí ar an eolaire ar fáil cosúil le sonraí teagmhála, uaireanta oscailte, agus catagóir ghnó - tá breis is 120 cuideachta cláraithe faoi láthair. Beidh an t-eolas seo ar fáil do bhaill an phobail dá n-úsáid phearsanta féin.

Seo a leanas roinnt eolais faoin eolaire agus conas leas a bhaint as an tseirbhís seo: 

 • Tá an t-eolaire á fhorbairt ar mhaithe le heolas faoi sheirbhísí Gaeilge a scaipeadh mar aon le héileamh agus úsáid na seirbhísí seo a ardú i measc an phobail.
 • Feidhmeoidh an t-eolaire uile-oileánda seo mar lárphointe eolais do phobal uile na hÉireann le nascanna do shuíomhanna idirlín chuideachtaí agus do sheirbhísí éagsúla atá á gcur ar fáil trí mheán na Gaeilge ar fud na tíre.
 • D'fheadfadh an t-eolaire cabhrú le cuideachtaí custaiméirí breise a mhealladh agus gné uathúil dhíolacháin (USP) a chur ar fáil dóibh.
 • Tabharfaidh an t-eolaire deis don phobal seirbhísí agus cuideachtaí atá ar fáil trí mheán na Gaeilge a aimsiú ar suíomh amháin.

Deich bhfáth gur chóir an Ghaeilge a úsáid i gcúrsaí gnó:

 1. Is cúis bhróid í do mhuintir na hÉireann gur féidir leo úsáid a bhaint as a dteanga dhúchais féin.
 2. Tá Gaeilge ag daoine agus tá éileamh ann do sheirbhísí trí Ghaeilge.
 3. Cruthaíonn an Ghaeilge nasc coitianta idir custaiméirí agus comhlachtaí.
 4. Cruthaítear caidreamh agus dílseacht ar leith idir custaiméirí agus comhlachtaí mar gheall ar an nasc sin.
 5. Cuireann úsáid na Gaeilge margaí nua ar fáil do chomhlachtaí.
 6. Tugann an Ghaeilge aitheantas agus USP ar leith don chomhlacht in áit an mhargaidh.
 7. Ardaítear líon na gcustaiméirí mar gheall ar ardú infheictheachta i measc phobal na Gaeilge.
 8. Cuireann tréithe an dátheangachais go mór le stádas náisiúnta agus domhanda an chomhlachta.
 9. Cruthaíonn sé eispéireas uathúil do thomhaltóirí le léargas ar chultúr na hÉireann.
 10. Tá sé éifeachtach ó thaobh costais de agus éasca le cur i bhfeidhm.

Eolas seo bunaithe ar thaighde Brown 2015, tuilleadh eolais anseo.

Cén chaoi le do chuid sonraí a chlárú le hEolaire PEIG.ie:

Táimid ag súil leis an méid is mó seirbhísí a spreagadh chun páirt a ghlacadh sa bhfiontar nua seo. Tá seirbhísí á lorg againn atá á gcur ar fáil trí Ghaeilge cheana féin nó seirbhísí atá ann a d’fhéadfadh comhlacht a chur ar fáil trí mheán na Gaeilge. Is féidir an fhoirm chláraithe thíos (leagan Béarla agus leagan Gaeilge) a úsáid chun seirbhís a chlárú leis an eolaire.

De réir a chéile, cuirfear bunachar de sheirbhísí Gaeilge le chéile leis an eolas seo agus cuirfear an t-eolas seo ar fad ar an suíomh idirlín PEIG.ie. Chomh maith leis sin, gheobhaidh tú cóip den séanadh freagrachta leis an ríomhphost seo gur fiú do chuideachta a léamh roimh ré.

Lean an dá chéim éasca thíos:

 1. Léigh an séanadh freagrachta
 2. Líon an fhoirm chláraithe (Leagan Gaeilge)
 3. Fan go dtí go seoltar ríomhphost deimhnithe ó fhoireann PEIG.ie

Ní gá le Gaeilge chun do chuid chomhlachta a bheith páirteach. Is féidir seibhísí áirthe trí mheán na Gaeilge a chlárú más maith leat. Fiú má tá 'cúpla focal' ag d'fhoireann, léiríonn do chuid rannpháirtíoctha in Eolaire Gnó PEIG.ie go bhfuil do chomhlacht ag déanamh a sheacht ndícheall úsáid a bhaint as an nGaeilge go laethúil.

Seolfar pacáiste tacaíochta chugat i ndiaidh clárúcháin, le hacmhainní a thiocfaidh i gcabhair leat an Ghaeilge a chur chun cinn san ionad oibre.

Má tá aon cheist agat faoin eolaire nó má tá tuilleadh eolais uait, déan teagmháil linn.

Ríomhphost: eolairepeig@cnag.ie  Uimhir: (01) 475 7401