Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

Cuireann Conradh na Gaeilge aighneachtaí isteach ar chomhairliúcháin poiblí le cur leis an díospóireacht maidir le soláthar seirbhísí trí mheán na Gaeilge. Bunaítear na haighneachtaí seo ar thaighde atá déanta ag Conradh na Gaeilge, ar eolas maidir le cúrsaí áitiúla agus ar shamplaí agus ar dhea-chleachtas idirnáisiúnta.

Le tuilleadh eolais a fháil faoi na haighneachtaí seo nó faoin taighde atá ar bun againn, déan teagmháil le taighde@cnag.ie 

 

Taighde de chuid Chonradh na Gaeilge

 • Próifílí Teanga - Stádas na Gaeilge i gComhairlí Áitiúla (ó thuaidh)

  Léigh an taighde ar fad anseo.

 • Comhairlí Áitiúla, Dualgais Agus An Ghaeilge: Creatlach Comhlíonta (ó thuaidh)

  Léigh an taighde ar fad anseo.

 • Céard é an Scéal? Tuairimí an Phobail i leith na Gaeilge

  Cuireadh tús le 'Céard é an Scéal? - tuairimí an phobail i leith na Gaeilge' ag tús 2015.  Go príomha, tá an taighde seo á dhéanamh ag Conradh na Gaeilge chun:

  1. riachtanais agus tosaíochtaí phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta a aibhsiú agus a chur chun cinn
  2. constaicí maidir le fás agus forbairt na Gaeilge sa mhórphobal a aithint agus plean oibre a dhréachtú dá réir  

  Mar gheall ar an eolas seo, beudh Conradh na Gaeilge in ann stocarieacht níos éifeachtaí agus tomhaiste a dhéanamh ar son phobal na Gaeilge leis na húdárais, le heagraíochta poibló agus sa saol poiblí i gcoitinne. 

  Déanfar an taighde seo ar bhonn bliantúil amach anseo chun na réimsí difriúla atá ann i saol na GAeilge agus na Gaeltachta a chlúdach, agus le tuiscint níos doimhne a fhorbairt i dtaca le riachtanais phobal na Gaeilge fud fad an oileáin.  Chomh maith leis sin, táimid ag súil go dracharfaidh an taighde seo go leor eolas breise do na ceanneagraíochtaí eile agus do ghrúpaí Gaeilge trí chéile gur féidir á úsáid le cur lena gcuid oibre.  

  Le tuilleadh eolas a fháil faoin taighde seo, déan teagmháil le taighde@cnag.ie 

  Céard é an scéal? Tuairimí an Phobail i leith na Gaeilge 2015

  Céard é an scéal? Tuairimí an Phobail i leith na Gaeilge 2016

  Céard é an scéal? Tuairimí an Phobail i leith na Gaeilge 2017

  Céard é an scéal? Tuairimí an Phobail i leith na Gaeilge 2018Reachtaíocht, Straitéis agus Fóralacha Idirnáisiúnta

 

Taighde Eile