Priontáil
Catagóir: Irish
Amais: 1380

 

Treoracha Céim ar Chéim:

-Duine le cead a lorg ón bpríomhoide / ó mhúinteoirí / ó thuismitheoirí

-Foireann le liricí a chumadh

-Múinteoir le profléitheoireacht a dhéanamh ar na liricí

-Daoine le bheith san fhíseán agus é réidh le taifead

-Foireann le taifead a dhéanamh ar an bhfíseán

-Foireann le heagarthóireacht a dhéanamh ar an bhfíseán

Spriocdháta : 26 Deireadh Fómhair 2018*

Má tá tacaíocht uaibh leis an togra seo, molaimid daoibh dul i dteagmháil le Clár TechSpace trí ríomhphost a sheoladh go info@techspace.ie 

*Cuireadh spriocdháta an chomórtais seo siar mar gheall ar aiseolas a tháinig ó mhúinteoirí agus ó dhaltaí. Beidh fáilte roimh leaganacha eile d'aon fhíseáin sa chás go raibh daoine faoi bhrú leis an sean-spriocdháta.

SAMPLAÍ....