Priontáil
Catagóir: Gaeilge
Amais: 11888

Comórtas don Fhocal Gaeilge is fearr

Cuir isteach ar an gcomórtas anseo

Duais mhíosúil le buachan: €100 One4All

 

Gaelfhíseán na Bliana

Cruthaigh físeán ceoil agus tá seans €1,000 a bhuachan don fhíseán is fearr i ngach contae. Tá fáilte roimh bhunscoileanna agus iar-bhunscoileanna cur isteach ar an gcomórtas.  Lean na treoracha thíos agus bainigí sult as!

  1. Roghnaigh amhrán atá ann cheana agus cur focail nua leis nó is féidir amhrán nua a chumadh
  2. Cuir foireann le chéile le taifead a dhéanamh ar an bhfíseán
  3. Socraigh trealamh agus suíomh le taifead a dhéanamh ar an bhfíseán
  4. Cuir grúpa le chéile le bheith páirteach ann. Is fearr an méid is mó daoine a bheith páirteach ann idir daltaí, múinteoirí agus tuismitheoirí
  5. Déan taifead ar an bhfíseán agus eagarthóireacht air
  6. Seol bhur n-iarrtais go Bliain na Gaeilge, 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2 nó i bhfoirm ríomhphoist go bnag@cnag.ie

 

Leideanna:

Breathnaigh ar na físeán samplacha iontacha thíos le hinspioráid a fháil

Roghnaigh áit gheall le dathanna agus cúlra deas le taifead a dhéanamh

Cruthaigh cáipéis le ról gach dalta agus múinteoir sa bhfíseán

Gabh buíochas le gach duine a ghlac páirt ag deireadh an físeán

Spriocdháta : 20 Aibreán 2018

 

Seo thíos roinnt samplaí:

https://www.youtube.com/watch?v=V32lxYsnf8g&t=22s


https://www.youtube.com/watch?v=kYsX3PmyLos

 

Comórtas Ealaíne


Tá Comórtas Ealaíne ar siúl le linn Bliain na Gaeilge do dhaltaí bunscoile ar fud na tíre. Tá duais €1000 don phictiúir is fearr i ngach contae. An téama atá roghnaithe i mbliana ná ‘Tionchar na Gaeilge ar mo shaol/bhaile féin’ agus is féidir pictiúir a tharraingt nó a phéinteáil bunaithe ar an téama seo.

Mar shampla:


Ceol trí Ghaeilge
Spórt trí Ghaeilge
Laochra na Gaeilge
Oidhreacht na Gaeilge i mo bhaile
Gaeilge sa bhaile/ ar scoil

Leideanna: 


Is féidir tomhas A4, A3 nó A2 a úsáid
Is féidir dathanna ó lógó Bliain na Gaeilge a úsáid ( Glas, Oráiste, Gorm agus Bándearg)

Is féidir iontráil amháin an duine a sheoladh go Bliain na Gaeilge, 6 Sráid Fhearchair, BÁC 2 nó i bhfoirm ríomhphoist go bnag@cnag.ie

Spriocdháta : 20 Aibreán 2018