Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

“Mo Ghrá Gréine” - Treoracha céim ar chéim - Faigh an fhoirm iontrála anseo

 • Ar dtús léirigh suim sa chomórtas le ríomhphost a sheoladh ag scoileanna@cnag.ie, ansin seolfar pacáiste chugat le cúpla duais go bhféadfá tabhairt amach do na buaiteoirí ar an gcúrsa.
 • Stíl – Ní gá don litir a bheith dáiríre, d’fhéadfaí leis a bheith greannmhar, brónach, feargach srl.
 • Moltar tús a chur leis an gcomórtas le seisiúin tobsmaointeoireachta
  • Cén focail a bhaineann leis an téama “grá”?
  • Cén fáth ar scríobh daoine litreacha grá?
  • An scríobhann daoine litreacha grá fós sa lá atá inniu ann?
 • Is féidir leideanna a thabhairt do na daltaí, mar shampla…
  • Grianghraf de dhuine mór le rá a thaispeáint agus an dúshlán a thabhairt dóibh litir a scríobh ag an duine sin? D’fhéadfaí ceoltóir, peileadóir, polaiteoir, carachtair ó shraith chartúin nó go leor leor eile a bheith i gceist (d’fhéadfaí leis a bheith an-greannmhar má roghnaíonn tú duine nach dtaitníonn leo, nó a bhfuil cáil bainte amach acu mar dhuine gránna)
  • Dán grá nó aisling a léamh dóibh agus iarr orthu freagra a thabhairt air.  
  • Meascán d’fhocail neamhghnácha a chur i hata, iarr ar gach dalta trí chinn a roghnú agus abair leo na focail sin a úsáid ina gcuid litreacha grá
 • Más mian leo pictiúr a tharraingt leis, leanaigí orthu ach ní comórtas ealaíne seo.
 • Fad na litreach – Níor mhaith linn srian a chur air seo ach moltar 100-250 focal.
 • Don chomórtas mór, is féidir na litreacha is fearr a scanáil agus a sheoladh chuig scoileanna@cnag.ie, nó is féidir iad a sheoladh sa phost chuig “Scoileanna”, Conradh na Gaeilge, 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2,  D02 VH98. – bí cinnte sonraí teagmhála gach dalta a chur le gach iarratas mar fhógrófar na buaiteoirí seo i Mí Mheán Fómhair.
 • Má tá aon cheist eile agat ná bíodh imní ort teagmháil a dhéanamh linn ag scoileanna@cnag.ie.
 • Bí cinnte ainm agus seoladh bhaile nó seoladh ríomhphost an dalta a scríobh ar chúl na litreach ar GACH litir agus an foirm iontrála seo a líonadh isteach leis má sheolann tú aon iontrál chugainn sa phost.D
 • Féach ar na samplaí seo thíos.

 

Máire, a ghrá,

Tá tú níos áille ná na Kardashians agus tá tú níos fearr ar instagram. Tá tú ar fheabhas ag damhsa, glacann tu seilbh ar an urlár ar fad agus nuair a thosnaíonn tú ag bustáil moves ní féidir stop a chur leat. Le do lámha agus do chosa fada ar fud na háite – ba bheag nár bhris tú mo shrón.

Bhí mé ag glanadh mo stocaí salacha nuair a chonaic mé tú. Bhí tú ag súil leis na cailíní sa pháirc agus chuala mé tú ag gáire. Ar dtús cheap mé gur otharcharr a bhí ann.

Tá tú an-deas agus tá tú an-te. Is maith liom rudaí atá deas agus te ar nós cupán tae.

Ba mhaith liom dul go dtí an pictiúrlann agus féiníní a ghlacadh leat.

Le grá,

Pól

 

*****************************************************************************************************

Mamaí,

Tá tú ard agus, tá gruaig fhada ort. Tá súile gorma ort ar nós mise.

Tá tú an-an-deas agus tugann tú milseáin dom nuair a ghlanaim mo sheomra.

Ba mhaith liom dul go dtí an siopa leat agus níos mó milseán a fháil uait.

Le grá,

Dónal

 

******************************************************************************************************

Seán a stóir,

Tá tú íseal ach tá do chuid gruaige ard go leor leis an méid glóthach a chuireann tú ann. Fanann tú ag an ríomhaire ar feadh an lae. Ní maith leat dul amach sa ghrian.

Bhuail mé leat ar mo chéad lá i gColáiste Bhliain na Gaeilge. Bhí do spéaclaí gréine ort agus bhreathnaigh tú an-cúl go deo.

Ní réitíonn tú go maith le mo chairde, ceapann siad ar fad go bhfuil tú as do mheabhair. Ach is breá liom tú.

An rachfá amach go dtí an baile mór liom le Supermacs a fháil?

Le grá,

Síomha