Priontáil
Catagóir: English
Amais: 1636


Tá 10 mír ag an tionscadal seo. Moltar don scoil tabhairt faoi ar a laghad 3 ceann ar an liosta agus na gníomhaíochtaí a bhaineann leo a chur i gcrích.

I ndiaidh an tionscadail ní mór don scoil an GoogleForm seo a líonadh leis an obair atá déanta acu a chur in iúl. (https://goo.gl/forms/QpJqTQQEyLfS7roy1)


Rachfar i dteagmháil leis na scoileanna a sheasann amach don taispeántas ag brath ar atá ráite acu san fhoirm. Mar sin iarrfar orthu gach ábhar a choimead.


Moltar na gníomhaíochtaí a scaipeadh idir ranganna agus aoiseanna difriúla.


Ní gá go mbeadh na míreanna déanta in aon ord faoi leith.


Is gá an 3 mhír a roghnaíodh a chríochnú roimh saoire na Nollag.

Is tionscadal scoile é seo - d’fhéadfaí le grúpa nó le rang nó le bliain iomlán tabhairt faoi aon mhír amháin ar an liosta. M.sh. D’fhéadfaí le daltaí na h-idirbhliana tabhairt faoi mhír a 4 agus na hagallaimh a dhéanamh agus d’fhéadfaí leis an rang ealaíne sa chéad bhliain tabhairt faoi mhír a 8 agus an leathanach a chur le chéile leis na griangraif ar fad srl.

I gcás ceann amháin den 3 mhír a roghnaíonn an scoil d’fhéadfadh le baill foirne tabhairt faoi más mian leo (seachas mír a 3 ina bhfuil gá le hionchur na ndaltaí)