Home
Age Groups
Age Group > 4
Irish Names
Playgroups
Using Irish with your Children
Raising Children with Irish Outside the Gaeltacht
Raising Children through Irish in the Gaeltacht
Support, Services & Facilities
Age Group 4 > 12
All-Irish Primary Schools
Benefits of All-Irish Education
Summer Colleges
The Gaelbhratach
Festivals
Support, Services & Facilities
Benefits of All-Irish Education
Age Group 12 > 18
All-Irish Secondary Schools
Benefits of All-Irish Education
Summer Colleges
The Gaelbhratach
Festivals
Using Your Irish Name
Benefits of All-Irish Education
Support, Services & Facilities
Age Group 18 > 22
Irish Societies & Student Unions
Learn Irish: 18-22 year olds
Irish Third Level Courses
Festivals
Support, Services & Facilities
Age Group 22+
Careers With Irish
Classes for Adults
Get Involved
Conversation Circles
Festivals
Support, Services & Facilities
Speaking to Your Grandchildren
Community
Conversation Circles
The Gaeltacht
Community Groups
Irish Language Centres
Sloinne
5 Tips
Organisations
Festivals
Seachtain na Gaeilge
Awareness Events
Irish Language Books
Learn
Learn Irish
Playgroups
All-Irish Secondary Schools
All-Irish Primary Schools
Irish in English Speaking Schools
Irish Classes for Adults
Irish Classes
Irish Services for Schools
Benefits
Rights
The Official Languages ​​Act 2003
The European Charter for Minority Languages
The 20 Year Strategy in the North
Services Available in Irish
Get Involved with Conradh na Gaeilge
Campaigns
Research and Submissions
Using Irish State Services
Irish Language Commissioner
Working With Irish
Irish language jobs (Europe)
Irish language jobs (Ireland)
Jobs
Irish Language Careers Booklet
Jobs

Físiriseoir

Seo tús le sraith nua de chuid PEIG.ie ina léireofar taithí daoine éagsúla atá ag obair leis an nGaeilge. Roghnófar pearsa nua gach seachtain chun blaiseadh a fháil de na cineálacha post atá ann leis an teanga.

Labhair muid le Caoimhe Ní Chathail faoina taithí le bheith ag obair in earnáil na Gaeilge le déanaí agus thug sí léargas dúinn ar cad é go díreach a bhí mar spreagadh aici gairm le Gaeilge roghnú.

Cad is ainm duit?

Caoimhe Ní Chathail


Cén earnáil ina bhfuil tú ag obair?

Na meáin Ghaeilge

Cad a bhí mar spreagadh agat dul ag obair leis an nGaeilge?

Bhí dúil agam sa Ghaeilge i gcónaí agus nuair a bhí mé ar scoil, chonaic mé i gcónaí go raibh deiseanna sa bhreis tugtha dúinn mar gheall go raibh Gaeilge againn. Chonaic mé an buntáiste a bhain leis an Ghaeilge agus thaitin an spás a bheadh ann dom a bheith cruthaitheach i mo theanga féin liom. Theastaigh uaim post a bheith agam sna meáin, ach i nGaeilge, agus léiriú gur féidir rudaí iontacha a bhaint amach leis an Ghaeilge.

Cad é an cúlra oideachais atá agat? An raibh baint ag an nGaeilge leis?

D’fhreastail mé ar Ghaelscoil agus ar Ghaelcholáiste i Leitir Ceanainn agus ansin chuaigh mé go DCU agus rinne mé staidéar ar Ghaeilge  agus Iriseoireacht. Mar sin, bhí oideachas trí mheán na Gaeilge i gcónaí agam.

Cad é an rud is mó a thaitníonn leat faoi do phost?

An éagsúlacht – éagsúlacht na hoibre, na scéalta, na daoine a bhuailim leo, na poist éagsúla atá agam agus na deiseanna éagsúla atá faighte agam.

An mbíonn an Ghaeilge in úsáid agat lasmuigh den obair? Céard iad na deiseanna atá ann?

Bíonn an Ghaeilge in úsáid níos mó ná an Béarla agam na laethanta seo. Tá cónaí orm ar Bhóthar na bhFál, i gCeathrún Gaeltachta Bhéal Feirste. Ta cónaí orm le daoine le Gaeilge, tá Gaeilge ag mo chairde ar fad, imrím peil leis an chlub lán-Ghaeilge Laochra Loch Lao, is ball mé den Dream Dearg, bím ag craoladh ar Raidió Fáilte agus is iomaí rud eile a bhíonn ar siúl agam i nGaeilge.

Cad iad na príomhdhualgais a bhíonn agat?

Is físiriseoir mé le meoneile.ie go príomha. Bíonn orm scéalta a aimsiú, a thaifeadadh agus a chur in eagar. Fosta, is tuairisceoir mé le Nuacht TG4 i mBaile Átha Cliath agus i nGailllimh. Bím le cloisteáil ar Raidió na Gaeltachta, Raidió Fáilte agus BBC Blas go minic. Is breá liom réimse leathan rudaí a bheith idir lámha agam!

Cad a mholfá do dhaoine a bhfuil suim acu a bheith ag obair leis an nGaeilge?

Mholfainn daofa obair a dhéanamh chun muinín a chothú ina gcuid Gaeilge. Bí ag caint agus ag scríobh i nGaeilge go minic. Is iomaí deis sóisialta taobh amuigh den seomra ranga atá ann don Ghaeilge fosta agus sílim go bhfuil sé tábhachtach páirt a ghlacadh ina leithéid. Cur aithne ar phobal na Gaeilge agus ná bíodh drogall ort ceisteanna a chur, taithí a lorg agus deiseanna a thapú.

Is féidir teacht ar fholúntas reatha le Gaeilge ar ár leathanach folúntas, www.PEIG.ie/foluntais

Sign up for the PEIG newsletter

  • Conradh na Gaeilge
  • Foras na Gaeilge