Home
Age Groups
Age Group > 4
Irish Names
Playgroups
Using Irish with your Children
Raising Children with Irish Outside the Gaeltacht
Raising Children through Irish in the Gaeltacht
Support, Services & Facilities
Age Group 4 > 12
All-Irish Primary Schools
Benefits of All-Irish Education
Summer Colleges
The Gaelbhratach
Festivals
Support, Services & Facilities
Benefits of All-Irish Education
Age Group 12 > 18
All-Irish Secondary Schools
Benefits of All-Irish Education
Summer Colleges
The Gaelbhratach
Festivals
Using Your Irish Name
Benefits of All-Irish Education
Support, Services & Facilities
Age Group 18 > 22
Irish Societies & Student Unions
Learn Irish: 18-22 year olds
Irish Third Level Courses
Festivals
Support, Services & Facilities
Age Group 22+
Careers With Irish
Classes for Adults
Get Involved
Conversation Circles
Festivals
Support, Services & Facilities
Speaking to Your Grandchildren
Community
Conversation Circles
The Gaeltacht
Community Groups
Irish Language Centres
Sloinne
5 Tips
Organisations
Festivals
Seachtain na Gaeilge
Awareness Events
Irish Language Books
Learn
Learn Irish
Playgroups
All-Irish Secondary Schools
All-Irish Primary Schools
Irish in English Speaking Schools
Irish Classes for Adults
Irish Classes
Irish Services for Schools
Benefits
Rights
The Official Languages ​​Act 2003
The European Charter for Minority Languages
The 20 Year Strategy in the North
Services Available in Irish
Get Involved with Conradh na Gaeilge
Campaigns
Research and Submissions
Using Irish State Services
Irish Language Commissioner
Working With Irish
Irish language jobs (Europe)
Irish language jobs (Ireland)
Jobs
Irish Language Careers Booklet
Jobs
  • Home
  • National
  • Geallúintí faoi bhonn reachtúil a chur faoi COGG caite i dtraipisí
gealluinti-faoi-bhonn-reachtuil-a-chur-faoi-cogg-caite-i-dtraipisi

Geallúintí faoi bhonn reachtúil a chur faoi COGG caite i dtraipisí

Níl sé i gceist cead a thabhairt don Chomhairle Um Oideachas Gaeilge agus Gaeltachta daoine a fhostú, faoi mar atá geallta sa Pholasaí Oideachais Gaeltachta.

Gealltar sa Pholasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022 go gcuirfear bonn reachtúil faoi COGG ionas go mbeidh an eagraíocht ábalta baill foirne a earcú, beart a measadh a bhí riachtanach lena chinntiú go mbeadh “an cumas” ag COGG a dualgais maidir le cur i bhfeidhm an pholasaí a chomhlíonadh. Cé go ngealltar a leithéid i gclár an Rialtais chomh maith is cosúil go bhfuil an gheallúint sin caite i dtraipisí anois.

Thug an tAire Oideachais Joe McHugh le fios i bhfreagra ar cheist Dála nach bhfuil “plean ar bith” faoi láthair ag a roinn an reachtaíocht a leasú chun bonn reachtúil a chur faoi COGG.

Meastar gur buille mór é seo, ní hamháin do COGG ach don pholasaí don oideachas Gaeltachta a bhfuil ról lárnach ag an eagraíocht ann ó thaobh obair chomhordaithe, oiliúna agus forbartha.

Dúirt Cathaoirleach Bhord COGG, Dónal Ó hAiniféin, ag cruinniú de choiste Oireachtais le déanaí go raibh práinn mhór ag baint leis an leasú.

“Sa chéad áit, tá sé práinneach go ndéanfar an tAcht Oideachais a leasú mar a bhaineanna le fostaíocht i COGG. Faoi mar a sheasann rudaí, ní ceadmhach do COGG aon duine a fhostú, rud a fhágann go mbíonn orainn socruithe a dhéanamh le ranna agus áisíneachtaí eile.

“Cuireann sé seo an-mhoill ar gach próiseas earcaíochta agus tá an scéal an-chasta maidir le bainistíocht agus cearta na bhfostaithe. Tá sé ráite sa Pholasaí don Oideachas Gaeltachta go gcuirfear seo ina cheart agus tá súil agam go ndéanfar seo go luath,” a dúirt Dónal Ó hAiniféin.

Dúirt an tAire Joe McHugh áfach nach ‘luach maith’ ar chaiteachas a bheadh ann bonn reachtúil a chur faoi COGG.

“Dá gcuirfí bonn reachtúil faoi COGG mar eagras de chuid na státseirbhíse, bheadh acmhainní breise ag teastáil chun íoc as soláthar seirbhísí corparáideacha amhail HR agus Párolla.

“Cuireann an Roinn agus an NCCA na seirbhísí seo ar fáil. Ní bheadh an costas breise a bhainfeadh le seirbhísí neamhspleácha ag teacht le méid na heagraíochtaí ná le prionsabail faoi luach ar airgead. Anuas air sin, is gnáthchleachtas in go leor eagras de chuid na Roinne múinteoirí a bheith ar iasacht chun seirbhísí a chur i gcrích,” arsa an tAire Joe McHugh.

Dúirt an tAire go ndéanann a Roinn deimhin de go mbíonn dóthain foirne cáilithe ag COGG chun a cúram a dhéanamh. Faoi láthair ceathrar atá ar fhoireann COGG ar státseirbhísigh iad atá ar iasacht ón Roinn Oideachais agus tá cúigear múinteoirí ar iasacht dóibh ar chonradh sealadach chomh maith.

Ba í an Teachta Dála de chuid Shinn Féin Kathleen Funchion a cheistigh an tAire Oideachais faoin scéal.

Níos mó
Nuacht – Tuairisc.ie | Tuairisc .ie

tuairisc.ie

Sign up for the PEIG newsletter

  • Conradh na Gaeilge
  • Foras na Gaeilge