Home
Age Groups
Age Group > 4
Irish Names
Playgroups
Using Irish with your Children
Raising Children with Irish Outside the Gaeltacht
Raising Children through Irish in the Gaeltacht
Support, Services & Facilities
Age Group 4 > 12
All-Irish Primary Schools
Benefits of All-Irish Education
Summer Colleges
The Gaelbhratach
Festivals
Support, Services & Facilities
Benefits of All-Irish Education
Age Group 12 > 18
All-Irish Secondary Schools
Benefits of All-Irish Education
Summer Colleges
The Gaelbhratach
Festivals
Using Your Irish Name
Benefits of All-Irish Education
Support, Services & Facilities
Age Group 18 > 22
Irish Societies & Student Unions
Learn Irish: 18-22 year olds
Irish Third Level Courses
Festivals
Support, Services & Facilities
Age Group 22+
Careers With Irish
Classes for Adults
Get Involved
Conversation Circles
Festivals
Support, Services & Facilities
Speaking to Your Grandchildren
Community
Conversation Circles
The Gaeltacht
Community Groups
Irish Language Centres
Sloinne
5 Tips
Organisations
Festivals
Seachtain na Gaeilge
Awareness Events
Irish Language Books
Learn
Learn Irish
Playgroups
All-Irish Secondary Schools
All-Irish Primary Schools
Irish in English Speaking Schools
Irish Classes for Adults
Irish Classes
Irish Services for Schools
Benefits
Rights
The Official Languages ​​Act 2003
The European Charter for Minority Languages
The 20 Year Strategy in the North
Services Available in Irish
Get Involved with Conradh na Gaeilge
Campaigns
Research and Submissions
Using Irish State Services
Irish Language Commissioner
Working With Irish
Irish language jobs (Europe)
Irish language jobs (Ireland)
Jobs
Irish Language Careers Booklet
Jobs
  • Home
  • National
  • 38% de chomharthaí de chuid an OPW i mBéarla amháin – iniúchadh
<a-href="https://tuairisc.ie"-class="credit-tuairisc"-target="-blank"-rel="noopener-noreferrer"></a>-38%-de-chomharthai-de-chuid-an-opw-i-mbearla-amhain-–-iniuchadh

38% de chomharthaí de chuid an OPW i mBéarla amháin – iniúchadh

I mBéarla amháin a bhí 38% de na comharthaí de chuid an OPW a ndearna Oifig an Choimisinéara Teanga scrúdú orthu anuraidh.

Mar chuid den obair faireacháin a rinne Oifig an Choimisinéara Teanga anuraidh scrúdaíodh 562 comhartha ar dheich láthair oidhreachta de chuid Oifig na nOibreacha Poiblí i mBaile Átha Cliath.

60% de na comharthaí de chuid an OPW a ndearna Oifig an Choimisinéara Teanga scrúdú orthu a bhí ag cloí leis an reachtaíocht teanga.

I gcás amháin, Garraithe Náisiúnta na Lus, i nGlas Naíon, bhí 90% de na comharthaí a scrúdaíodh ann ag sárú na reachtaíochta teanga.

320 comhartha a bhí ag cloí go hiomlán leis an dualgas reachtúil ó thaobh na Gaeilge de atá ar an OPW faoin Acht. B’ionann sin agus 57% de na comharthaí a scrúdaíodh mar chuid den iniúchadh.

Léaráid: Oifig an Choimisinéara Teanga

As an 242 comhartha nach raibh ag cloí leis an reachtaíocht, bhí 211 acu i mBéarla amháin.

De réir Thuarascáil Faireacháin nua an Choimisinéara Teanga, a foilsíodh inniu, thug an OPW le fios i ndiaidh an iniúchta go gcuirfí i gceart an 40% de na comharthaí a bhí ag sárú an dlí teanga.

Thug an OPW le fios d’oifig an Choimisinéara Teanga go mbainfeadh costas mór le comharthaí áirithe a leasú agus gur “in imeacht ama” a leasófaí comharthaí den chineál sin.

Is beag glacadh a bhí ag an gCoimisinéir Teanga leis an gcur chuige sin.

Ní miste a aithint go bhfuil na rialacháin i bhfeidhm anois le hos cionn deich mbliana agus tugadh tréimhse ama do chomhlachtaí poiblí dul i ngleic le seanchomharthaí neamhghéilliúla; go deimhin, tá go dtí an bhliain 2026 ag comhlachtaí poiblí chun réimse áirithe seanchomharthaí a leasú.

Tábla: Oifig an Choimisinéara Teanga

“I ngach cás eile ní féidir neamhaird a dhéanamh den dualgas reachtúil atá le comhlíonadh agus is gá go dtabharfaí faoi chur chuige córasach chun aon chomharthaí neamhghéilliúla a cheartú,” a deirtear i dtuarascáil faireacháin an Choimisinéara Teanga.

Bhí formhór na gcomharthaí ar thrí láthair ag cloí go iomlán leis an reachtaíocht teanga agus ba é Músaem na bPiarsach i Ráth Fearnáin, mar a raibh 89% de na comharthaí ag cloí leis an reachtaíocht, is fearr a chruthaigh.

As an 562 comhartha a scrúdaíodh ní raibh ach naoi gcinn acu i nGaeilge amháin agus ba i Músaem na bPiarsach a bhí na comharthaí sin go léir.

Léaráid: Oifig an Choimisinéara Teanga

Garraithe Náisiúnta na Lus an láthair ba mheasa ó thaobh cloí leis an dlí teanga agus gan ach 11% den 101 comhartha a scrúdaíodh ansin ag cloí go hiomlán leis an reachtaíocht teanga.

Tá sé i gceist ag Oifig an Choimisinéara Teanga roinnt láithreacha eile de chuid an OPW ar fud na tíre a scrúdú sna blianta amach romhainn.

Níos mó

tuairisc.ie

Sign up for the PEIG newsletter

  • Conradh na Gaeilge
  • Foras na Gaeilge