Home
Age Groups
Age Group > 4
Irish Names
Playgroups
Using Irish with your Children
Raising Children with Irish Outside the Gaeltacht
Raising Children through Irish in the Gaeltacht
Support, Services & Facilities
Age Group 4 > 12
All-Irish Primary Schools
Benefits of All-Irish Education
Summer Colleges
The Gaelbhratach
Festivals
Support, Services & Facilities
Benefits of All-Irish Education
Age Group 12 > 18
All-Irish Secondary Schools
Benefits of All-Irish Education
Summer Colleges
The Gaelbhratach
Festivals
Using Your Irish Name
Benefits of All-Irish Education
Support, Services & Facilities
Age Group 18 > 22
Irish Societies & Student Unions
Learn Irish: 18-22 year olds
Irish Third Level Courses
Festivals
Support, Services & Facilities
Age Group 22+
Careers With Irish
Classes for Adults
Get Involved
Conversation Circles
Festivals
Support, Services & Facilities
Speaking to Your Grandchildren
Community
Conversation Circles
The Gaeltacht
Community Groups
Irish Language Centres
Sloinne
5 Tips
Organisations
Festivals
Seachtain na Gaeilge
Awareness Events
Irish Language Books
Learn
Learn Irish
Playgroups
All-Irish Secondary Schools
All-Irish Primary Schools
Irish in English Speaking Schools
Irish Classes for Adults
Irish Classes
Irish Services for Schools
Benefits
Rights
The Official Languages ​​Act 2003
The European Charter for Minority Languages
The 20 Year Strategy in the North
Services Available in Irish
Get Involved with Conradh na Gaeilge
Campaigns
Research and Submissions
Using Irish State Services
Irish Language Commissioner
Working With Irish
Irish language jobs (Europe)
Irish language jobs (Ireland)
Jobs
Irish Language Careers Booklet
Jobs

Cén fáth nach mbunaíonn tú craobh de chuid Chonradh na Gaeilge?

Céard is craobh ann?

Is éard atá i gceist le craobh Chonradh na Gaeilge ná grúpa daoine atá tiomanta do chur chun cinn na Gaeilge. Tá sé chomh simplí leis sin. Glacann craobh ballraíocht le Conradh na Gaeilge gach bliain agus is í príomhaidhm na gcraobhacha ná an Ghaeilge a chur chun cinn sa cheantar ina bhfuil siad. Caithfear go mbeidh duine amháin ar a laghad sa chraobh in ann an Ghaeilge a labhairt. D’fhéadfadh iliomad rudaí a bheith idir lámha ag do chraobh: ciorcal comhrá a eagrú, freastal ar imeachtaí pobail thar ceann Chonradh na Gaeilge, an Ghaeilge a spreagadh sa bhaile áitiúil nó roinnt mhaith rudaí eile.

Cén fáth gur chóir dom craobh a bhunú?

Is iad craobhacha Chonradh na Gaeilge bunchloch na heagraíochta. Déanann siad clár oibre an Chonartha a mhúnlú agus bíonn siad ag plé go príomha le cur chun cinn na Gaeilge i measc an phobail.

Má tá paisean agat don Gaeilge nó suim agat i gcúrsaí a bhaineann leis an teanga i do cheantar agus timpeall an domhain, b’fhiú duit machnamh a dhéanamh faoi bhallraíocht a ghlacadh i gcraobh de chuid Chonradh na Gaeilge nó do chraobh fhéin a bhunú. Beidh ionchur agatsa i múnlú chlár oibre eagraíochta Ghaeilge is mó cáile agus is féidir leat difear suntasach a dhéanamh mar bhall gníomhach den eagraíocht Ghaeilge is sine ar domhan.

Cén cineál grúpa atá baillí le stádas craoibhe a bhaint amach?

D’fhéadfadh grúpa de shaghas ar bith a bheith ina chraobh. Ní gá ach go mbeidh grúpa ann de bheirt nó níos mó a bhfuil suim acu i gcur chun cinn na Gaeilge. Seo thíos liosta de na cineálacha grúpaí a bhfuil stádas craoibhe acu faoi láthair:

 • Coistí tuismitheoirí
 • Coistí múinteoirí
 • Cumainn chultúrta/Ghaelacha
 • Cumainn ollscoile
 • Grúpaí pobail
 • Ciorcail chomhrá
 • Maidineacha caife
 • Clubanna leabhair
 • Grúpaí cairde a bhfuil suim acu sa Ghaeilge
 • Grúpaí sainspéise – clubanna rothaíochta nó clubanna siúil cuir i gcás
 • Aon saghas grúpa a bhfuil suim aige i gcur chun cinn na Gaeilge

Is féidir ainm na craoibhe a roghnú duit féin. Tá Craobh na nAingeal lonnaithe in Los Angeles faoi láthair cuir i gcás. Ní gá do do chraobh a bheith rannpháirteach i gcónaí in obair reatha Chonradh na Gaeilge. Ach sin ráite más spéis leat nó le do chraobh páirt ghníomhach a ghlacadh san eagraíocht beidh fáilte agus fiche romhat. Cuirfidh foireann Chonradh na Gaeilge tacaíocht agus comhairle ar fáil chun do chuid oibre a chur chun cinn agus a éascú.

Céard é an buntáiste do chraobhacha? Céard é go díreach a fhaigheann siad?

Tá roinnt mhaith buntáistí ag baint le bheith i do bhall de chraobh de chuid Chonradh na Gaeilge. Seo thíos cúpla ceann acu:

 • Vóta ag an Ard Fheis Chonradh na Gaeilge a bhíonn ar siúl uair sa bhliain. Tríd seo is féidir a bheith rannpháirteach i múnlú chlár oibre na heagraíochta don chéad bhliain eile
 • Cuirí go himeachtaí éagsúla de chuid Chonradh na Gaeilge – SEASAn Tionól GaeltachtaArd-Fheis Chonradh na Gaeilge, Léacht Uí Ghadhra, rogha imeachtaí de chuid Sheachtain na Gaeilge agus roinnt imeachtaí sainspéise eile
 • Ráta speisialta do ranganna Gaeilge i nGaillimh agus i mBaile Átha Cliath
 • Deis a bheith rannpháirteach sna feachtais reatha a mbíonn páirt ag Conradh na Gaeilge iontu – Acht Gaeilge ó ThuaidhRaidió Rí-Rá ar FM#Gaelvóta agus rogha feachtas eile
 • Fáil ar chistí tacaíochta – Ciste Sheachtain na Gaeilge le Energia, An Scéim Timireactha agus eile
 • Rochtain ar sheomraí cruinnithe agus spásanna oibre Chonradh na Gaeilge i nGaillimh agus i mBaile Átha Cliath
 • Cuairteanna tacaíochta ó fhoireann Chonradh na Gaeilge
 • Teacht ar acmhainní tacaíochta – seastáin, postaéir, trealamh agus acmhainní éagsúla eile
 • Deis eolas faoi do chuid oibre a scaipeadh i nuachtlitreacha tréimhsiúla an Chonartha

Conas gur féidir liom craobh a bhunú? Céard é an próiséas?

Déan an fhoirm do Chraobh Nua 2019/20 a chomhlíonadh agus a sheoladh chuig Ard-Oifig Chonradh na Gaeilge ar 6 Sráid Fhearcair, Baile Átha Cliath 2. Is féidir an fhoirm a líonadh ar líne agus í a sheoladh chuig Ciaran@cnag.ie ina ionad sin más maith leat. Caithfidh an fhoirm seo dul faoi bhráid Choiste Gnó an Chonartha roimh go mbeidh an Chraobh deimhnithe agus ballraíocht le Conradh na Gaeilge bailí. Tuilleadh mionsonraí ar fáil anseo.

De ghnáth is é €50 an costas ballraíochta bliaintiúil do chraobh ach ní iarrtar an táille sin sa chéad bhliain.

Má tá aon cheist agat faoi conas craobh a bhunú nó faoi chúrsaí ballraíochta is féidir teagmháil a dhéanamh le Ciaran@cnag.ie

Sign up for the PEIG newsletter

 • Conradh na Gaeilge
 • Foras na Gaeilge