Home
FAQ's
Age Groups
Age Group > 4
Irish Names
Playgroups
Using Irish with your Children
Raising Children with Irish Outside the Gaeltacht
Raising Children through Irish in the Gaeltacht
Support, Services & Facilities
Age Group 4 > 12
All-Irish Primary Schools
Benefits of All-Irish Education
Summer Colleges
The Gaelbhratach
Festivals
Support, Services & Facilities
Benefits of All-Irish Education
Age Group 12 > 18
All-Irish Secondary Schools
Benefits of All-Irish Education
Summer Colleges
The Gaelbhratach
Festivals
Using Your Irish Name
Benefits of All-Irish Education
Support, Services & Facilities
Age Group 18 > 22
Irish Societies & Student Unions
Learn Irish: 18-22 year olds
Irish Third Level Courses
Festivals
Support, Services & Facilities
Age Group 22+
Careers With Irish
Classes for Adults
Get Involved
Conversation Circles
Festivals
Support, Services & Facilities
Speaking to Your Grandchildren
Community
Conversation Circles
The Gaeltacht
Community Groups
Irish Language Centres
Sloinne
5 Tips
Organisations
Festivals
Seachtain na Gaeilge
Awareness Events
Irish Language Books
Learn
Learn Irish
Playgroups
All-Irish Secondary Schools
All-Irish Primary Schools
Irish in English Speaking Schools
Irish Classes for Adults
Irish Classes
Irish Services for Schools
Benefits
Rights
The Official Languages ​​Act 2003
The European Charter for Minority Languages
The 20 Year Strategy in the North
Services Available in Irish
Get Involved with Conradh na Gaeilge
Campaigns
Research and Submissions
Using Irish State Services
Irish Language Commissioner
Working With Irish
Irish language jobs (Europe)
Irish language jobs (Ireland)
Jobs
Irish Language Careers Booklet
Jobs
<a-href="https://tuairisc.ie"-class="credit-tuairisc"-target="-blank"-rel="noopener-noreferrer"></a>-comhlacht-pobail-agus-struchtur-nua-le-bunu-sula-gcuirfear-tus-le-plean-teanga-chois-fharraige

Comhlacht pobail agus struchtúr nua le bunú sula gcuirfear tús le plean teanga Chois Fharraige

Nach mór dhá bhliain ó sheol Aire Stáit na Gaeltachta plean teanga Chois Fharraige i gConamara, is gá eagraíocht phobail nua a chur ar bun sula mbeifear ábalta tús a chur leis an bplean a chur i gcrích.

Ó sheol iar-aire stáit na Gaeltachta Joe McHugh plean an cheantair Meán Fómhair 2017, tá 10 n-oifigeach pleanála teanga dulta i mbun oibre i gceantair Ghaeltachta eile ach tá an próiseas ina lánstad fós i gCois Fharraige.

Dheimhnigh Údarás na Gaeltachta do Tuairisc.ie an tseachtain seo go bhfuil gá le “struchtúr” agus “comhlacht nua pobalbhunaithe” i gCois Fharraige chun an plean teanga a chur i bhfeidhm.

Ba é Fóram Chois Fharraige Um Pleanáil Teanga a roghnaíodh le plean teanga an cheantair a ullmhú agus a chur i bhfeidhm agus cé go raibh siad ar an ngrúpa is túisce a d’ullmhaigh plean, tá moill mhór ar an bpróiseas ó shin.

I dtús báire, bhí aighneas idir an Fóram agus Roinn na Gaeltachta faoin méid airgid a bhí á thairiscint chun a bplean teanga a chur i bhfeidhm, ach bhain deacrachtaí eile leis an bpróiseas chomh maith.

Tuigtear nach raibh an dlús céanna faoin bpróiseas i ndiaidh an aighnis sin agus go deimhin bhí sé ráite sa phlean a d’ullmhaigh an Fóram go mbunófaí comhlacht nua chun an obair pleanála teanga féin a chur i gcrích.

D’éirigh an scéal níos casta fós ó tharla é a bheith ráite go soiléir in Acht na Gaeltachta gurb í an eagraíocht a roghnaítear chun plean teanga a ullmhú a chaithfidh an plean sin a chur i bhfeidhm.

Chomh maith leis sin, ní raibh Fóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga cláraithe go hoifigiúil mar chomhlacht, rud a mbeadh gá leis chun tairbhe a bhaint as an maoiniú stáit.

Cúrsaí maoinithe an chéad chúis a bhí leis an moill ar an bpróiseas i gCois Fharraige.

Dúradh sa phlean ar chuir Fóram Chois Fharraige tús lena ullmhú i lár na bliana 2014, agus ar ghlac an t-aire stáit leis in 2017, gur €250,000 a chosnódh a chur i bhfeidhm agus go mbeadh gá le triúr a fhostú chuige sin. 

Bhí amhras mór ar feadh tamaill faoina raibh i ndán do phróiseas pleanála teanga na Gaeltachta ar fad nuair a dhiúltaigh Fóram Chois Fharraige don €100,000 a bhí á thairiscint chun a bplean teanga a chur i bhfeidhm. Thacaigh saineolaithe agus lucht pleanála teanga i roinnt ceantar eile le seasamh Fhóram Chois Fharraige agus leis an áiteamh nárbh leor an maoiniú a bhí á chur ar fáil don obair.

Thángthas ar réiteach ar an aighneas ina dhiaidh sin agus d’fhógair an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta agus Údarás na Gaeltachta go raibh €50,000 breise á thairiscint do lucht pleanála teanga i gceantair áirithe in iarracht teacht ar fhuascailt ar an tsáinn ina raibh an córas nua. Bheadh cead freisin sna ceantair sin, Cois Fharraige ina measc, beirt seachas duine amháin a fhostú chun plean a chur i bhfeidhm.

Thug urlabhraí Údarás na Gaeltachta le fios do Tuairisc.ie go rabhthas ag súil go mbeadh folúntais á bhfógairt do bheirt oifigeach pleanála teanga i gCois Fharraige sula i bhfad.

“Tá céimeanna críochnúla á dtógáil le roinnt seachtainí anuas ag grúpaí pobail agus teanga i gceantar Chois Fharraige, le tacaíocht Údarás na Gaeltachta, chun struchtúr nua a bheidh ionadaíoch ar an gceantar feidhme ó na Forbacha go Ros an Mhíl a bhunú le tabhairt faoi fheidhmiú Phlean Teanga Chois Fharraige.

“Beidh ar chumas an chomhlachta pobalbhunaithe nua seo na poist pleanála teanga atá ceadaithe don limistéir a fhógairt ina dhiaidh sin. Tá allúntas €150,000 ceadaithe do fheidhmiú Phlean Teanga Chois Fharraige agus chun Oifigeach Pleanála Teanga agus Oifigeach Pleanála Teanga cúnta a fhostú,” arsa urlabhraí Údarás na Gaeltachta.

Níos mó

tuairisc.ie

Sign up for the PEIG newsletter

  • Conradh na Gaeilge
  • Foras na Gaeilge