Home
FAQ's
Age Groups
Age Group > 4
Irish Names
Playgroups
Using Irish with your Children
Raising Children with Irish Outside the Gaeltacht
Raising Children through Irish in the Gaeltacht
Support, Services & Facilities
Age Group 4 > 12
All-Irish Primary Schools
Benefits of All-Irish Education
Summer Colleges
The Gaelbhratach
Festivals
Support, Services & Facilities
Benefits of All-Irish Education
Age Group 12 > 18
All-Irish Secondary Schools
Benefits of All-Irish Education
Summer Colleges
The Gaelbhratach
Festivals
Using Your Irish Name
Benefits of All-Irish Education
Support, Services & Facilities
Age Group 18 > 22
Irish Societies & Student Unions
Learn Irish: 18-22 year olds
Irish Third Level Courses
Festivals
Support, Services & Facilities
Age Group 22+
Careers With Irish
Classes for Adults
Get Involved
Conversation Circles
Festivals
Support, Services & Facilities
Speaking to Your Grandchildren
Community
Conversation Circles
The Gaeltacht
Community Groups
Irish Language Centres
Sloinne
5 Tips
Organisations
Festivals
Seachtain na Gaeilge
Awareness Events
Irish Language Books
Learn
Learn Irish
Playgroups
All-Irish Secondary Schools
All-Irish Primary Schools
Irish in English Speaking Schools
Irish Classes for Adults
Irish Classes
Irish Services for Schools
Benefits
Rights
The Official Languages ​​Act 2003
The European Charter for Minority Languages
The 20 Year Strategy in the North
Services Available in Irish
Get Involved with Conradh na Gaeilge
Campaigns
Research and Submissions
Using Irish State Services
Irish Language Commissioner
Working With Irish
Irish language jobs (Europe)
Irish language jobs (Ireland)
Jobs
Irish Language Careers Booklet
Jobs
<a-href="https://tuairisc.ie"-class="credit-tuairisc"-target="-blank"-rel="noopener-noreferrer"></a>-19-scoil-bhearla-roghnaithe-chun-corpoideachas-agus-abhair-eile-a-mhuineadh-tri-ghaeilge

19 scoil Bhéarla roghnaithe chun corpoideachas agus ábhair eile a mhúineadh trí Ghaeilge

Tá na scoileanna Béarla atá roghnaithe chun corpoideachas agus ábhair eile a mhúineadh trí Ghaeilge mar chuid de scéim nua fógartha ag an Aire Oideachais, Joe McHugh.

D’fhógair an tAire Oideachais Joe McHugh san earrach go mbeidh dhá thréimhse i gceist leis an scéim phiolótach ina mbainfear úsáid as cur chuige Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teangacha (FCÁT).

Tréimhse forbartha a bheidh sa chéad tréimhse den scéim, an scoilbhliain 2019/2020,  ina ndéanfar clár agus acmhainní a fhorbairt do mhúinteoirí agus oibrithe a bheidh ag glacadh páirte inti.

D’fhógair an tAire McHugh ar maidin an 19 scoil agus ionad luathoideachais ar fud na tíre atá roghnaithe chun tús a chur leis an scéim. Tá liosta de na scoileanna agus na hionaid sin thíos.

Sna hionaid luathoideachais is í an chumarsáid leis na leanaí a bheidh trí Ghaeilge. Sna bunscoileanna agus sna hiar-bhunscoileanna a bheidh páirteach sa chlár nua déanfar trí ábhar a theagasc trí Ghaeilge, Beidh an corpoideachas ar cheann de na hábhair sin ach ní fios go fóill cén dá ábhar eile a bheidh i gceist.

Deir an Roinn go bhféadfadh gur dhá cheann de na hábhair seo a bheadh i gceist: na hamharcealaíona, an mhatamaitic, eolaíocht, gnó, tíreolaíocht agus OSPS nó OSSP.

Dúirt an tAire McHugh gur cúis “áthais” dó go bhfuil tús curtha leis an scéim, ar thug sé “tionscadal spleodrach” uirthi.

“Léiríonn an caighdeán agus an fonn a léiríodh in an-chuid de na hiarratais go bhféadfadh an scéim phíolótach a bheith i bhfad níos mó ná mar a bhí pleanáilte ar dtús.

“Tá ár múinteoirí ilchumasacha tar éis an deis seo a thapú chun cuidiú le cothú na teanga ar bhealach nuálach. Beidh a lán le foghlaim againn faoin tionscadal seo thar na trí bliana agus beidh sé ag feabhsú an t-am go léir. Tá muinín agam, má thugtar an Ghaeilge isteach in ábhair éagsúla i scoileanna, go mbeidh sí níos ábhartha agus go gcuideoidh sé seo le daoine óga a bheith gafa leis an teanga ar bhealach nua agus níos fearr,” arsa Joe McHugh.

Tá cur chuige Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teangacha geallta sa Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge.

Gealladh i bPlean Gníomhaíochta Cúig Bliana an Rialtais don Ghaeilge go ndéanfaí taighde i mbliana ar conas a d’fhéadfaí an páirt-tumadh a thabhairt isteach i scoileanna na tíre, is é sin go mbeadh deis ag daltaí i scoileanna Béarla ábhar nó ábhair a fhoghlaim trí Ghaeilge.

Gealladh chomh maith go gcuirfear tús ar bhonn píolótach idir 2019-2021 i roinnt scoileanna leis an gClár Foghlama Comhtháite Ábhar agus Teangacha.


Na scoileanna a ghlacfaidh páirt sa chéad chuid den scéim trí bliana


 Ionaid luathoideachais

Réamhscoil Theach Abhaile, Inis, Contae an Chláir

Montessori Chnoc an tSeabhaic, Trá Lí, Contae Chiarraí

Montessori High Hopes, Crois Araild, Baile Átha Cliath

Fairytales Day Care, Baile na nGallóglach, Contae Dhún na nGall

Teach Leanbh, Béal Átha na Lao, Contae an Longfoirt

Roots and Wings, Domhnach Bat, Contae Bhaile Átha Cliath.

Bunscoileanna

Scoil Shinsearach Náisiúnta an Teaghlaigh Naofa, Inis, contae an Chláir

Scoil Náisiúnta Naomh Oilibhéir, Cill Airne, contae Chiarraí

Scoil Náisiúnta Naomh Muire, Domhnach Broc, Baile Átha Cliath 4

Scoil Réalt na Mara, Na Sceirí, contae Bhaile Átha Cliath

Scoil Náisiúnta Naomh Colmcille, Cill Mhic Reanáin, contae Dhún na nGall

Scoil Shinsearach Naomh Colmcille, Ceanannas, contae na Mí

Bunscoil Naomh Comán na Coille, Ros Comáin

Iar-bhunscoileanna

Coláiste Fionnchua, Baile Mhistéala, contae Chorcaí

Pobalscoil Shráid an Mhuilinn, Sráid an Mhuilinn, contae Chorcaí

Iar-Bhunscoil na Toirbhirte, Oileán Chiarraí, contae Chiarraí

Coláiste Naomh Muiredach, Béal an Átha, contae Mhaigh Eo

Iar-Bhunscoil Naomh Seosamh, An Muileann gCearr, contae na hIarmhí

Coláiste Chluain na Slí, Port Laoise, contae Laoise

Níos mó

tuairisc.ie

Sign up for the PEIG newsletter

  • Conradh na Gaeilge
  • Foras na Gaeilge