Home
FAQ's
Age Groups
Age Group > 4
Irish Names
Playgroups
Using Irish with your Children
Raising Children with Irish Outside the Gaeltacht
Raising Children through Irish in the Gaeltacht
Support, Services & Facilities
Age Group 4 > 12
All-Irish Primary Schools
Benefits of All-Irish Education
Summer Colleges
The Gaelbhratach
Festivals
Support, Services & Facilities
Benefits of All-Irish Education
Age Group 12 > 18
All-Irish Secondary Schools
Benefits of All-Irish Education
Summer Colleges
The Gaelbhratach
Festivals
Using Your Irish Name
Benefits of All-Irish Education
Support, Services & Facilities
Age Group 18 > 22
Irish Societies & Student Unions
Learn Irish: 18-22 year olds
Irish Third Level Courses
Festivals
Support, Services & Facilities
Age Group 22+
Careers With Irish
Classes for Adults
Get Involved
Conversation Circles
Festivals
Support, Services & Facilities
Speaking to Your Grandchildren
Community
Conversation Circles
The Gaeltacht
Community Groups
Irish Language Centres
Sloinne
5 Tips
Organisations
Festivals
Seachtain na Gaeilge
Awareness Events
Irish Language Books
Learn
Learn Irish
Playgroups
All-Irish Secondary Schools
All-Irish Primary Schools
Irish in English Speaking Schools
Irish Classes for Adults
Irish Classes
Irish Services for Schools
Benefits
Rights
The Official Languages ​​Act 2003
The European Charter for Minority Languages
The 20 Year Strategy in the North
Services Available in Irish
Get Involved with Conradh na Gaeilge
Campaigns
Research and Submissions
Using Irish State Services
Irish Language Commissioner
Working With Irish
Irish language jobs (Europe)
Irish language jobs (Ireland)
Jobs
Irish Language Careers Booklet
Jobs
<a-href="https://nos.ie"-class="credit-nos"-target="-blank"-rel="noopener-noreferrer"></a>-collaiocht-an-choraintin

Collaíocht an Choraintín

Is ait an mac an coraintín. Is aite fós an chollaíocht le linn an choraintín. Anois tá an t-am go léir a theastaigh uainn cúpla mí ó shin againn, agus níl tuairim faoin spéir ag go leor againn cén dóigh é a chaitheamh. Ní féidir linn dul chuig an bpictiúrlann, an spórtlann, bialanna ná siopaí, ach tá neart ama againn suí sa bhaile agus an macnas atá orainn a thabhairt faoi deara. 

B’iomaí lá a bhí ann, roimh an Leithlisiú, a bhí mé róghnóthach aon mhacnas a bheith orm. Ach anois níl an turas chun na hoibre ann, níl an spórtlann ann, agus níl aon oícheanta amuigh ann, agus tá mé ag tabhairt faoi deara cé chomh mór is atá babhta marcaíochta uaim. 

Mar sin, tá an deis á tapú agam bealaí nua agus spraíúla a aimsiú a bheith gnéasach agus aonarach. An raibh mé ag glacaireacht agus mé an breathnú ar chlár cócaireachta an lá cheana? Bhí. Ar theip go tubaisteach orm féin agus ar mo chéile nuair a thriail muid dul suas ar a chéile ar a chathaoir oifige? Theip (ach má fhiafraíonn mo shaoiste díot é, NÍOR tharla sé le linn uaireanta oibre).

B’fhéidir go gcuirfeadh an leithlisiú cosc ar an gcineál collaíochta a bhfuil tú i dtaithí uirthi, go háirithe mura bhfuil tú in aontíos le do chéile nó má tá tú gan céile ar bith, ach níor cheart go gcuirfeadh sé bac ort a bheith gnéasach. M’anam, ach dá dtiocfadh an crú ar an tairne, tá Pornhub Premium saor in aisce ar fud an domhain anois le cabhrú linn an cuar a chothromú. Ar a laghad ar bith, tá a lán roghanna againn, idir ghnéascáil, ghnéas fóin, agus bhabhtaí maithe glacaireachta. 

Má bhí tú i gcianchaidreamh riamh, is dóigh go bhfuil tú i dtaithí cheana féin ar an ngnéascáil. Déanfaidh cúpla féinín gnéasúil agus cúpla focal a roghnófar go cúramach maitheas mhór duit féin agus do do chéile. Mura bhfuil céile agat faoi láthair, féadfaidh tú aipeanna ar nós Tinder a úsáid fós, cé nach féidir casadh le chéile duine ar dhuine.

Má tá fút duine a casadh ort ar Tinder a ghnéacsáil, áfach, molaim go mór duit gan grianghraif a sheoladh, nó má sheolann, d’éadan agus tatúnna nó marcanna eile ar do cholainn a cheilt. Is maith an rud an gnéas sábháilte i ngach réimse collaíochta. 

B’fhéidir go músclódh gnéacsáil an choraintín taobh díot féin nárbh eol duit a bheith ann cheana. Nó b’fhéidir go gcuirfeadh sé rud nua le seanchaidreamh. Má shíleann tú nach bhfuil an splanc ceart i do chuid téacsanna, léigh roinnt ábhar earótach le haghaidh inspioráide (bainfidh tú taitneamh as!). Nó dá mb’fhearr leat cor grinn a chaitheamh isteach iontu, d’iarr an cartúnaí Íoslannach Hugleikur Dagsson ar a chuid leantóirí gnéacsanna greannmhara a fuair siad le linn an choraintín a chur chuige, agus tá coimicí á ndéanamh díobh aige.

Mura bhfuil tú chomh tógtha sin leis an ngnéacsáil, b’fhéidir gur mhithid filleadh ar an ngnéas fóin. Tá an gnéas fóin á shíothlú le tamall de bhlianta anuas, ach bhíonn sé go deas i gcónaí glór duine eile a chloisteáil. Tosaígí go mall, agus ardaígí an teannas de réir a chéile, molaigí a chéile agus abraigí le chéile céard a dhéanfadh sibh dá chéile murach a raibh sibh ar coraintín. Arís, féadfaidh tú ábhar earótach a léamh dá chéile mura bhfuil smaointe nua agat féin. 

Ar deireadh uilig, tá an ghlacaireacht féin ann. Asat féin. Ag an deireadh thiar thall, is agatsa atá a fhios céard is maith leat agus cén dóigh ar mhaith leat é. Ní gá duit a bheith ag smaoineamh faoi rudaí gnéasúla a rá ná a bheith buartha faoi na rudaí is maith leat a mhúineadh do dhuine eile. Seans gurb é seo an t-am is fearr le hatheolas a chur ort féin go gnéasach, agus sult a bhaint as an am a chaithfidh tú asat féin.

Más maith leat lámh a chur ort féin agus tú ag breathnú ar chlár bácála le linn an lóin (mar tá an bealach atáthar ag cur reoáin ar na cácaí sin ag cur fonn mór ort inniu), coinnigh ort!

Seo an t-am do ghnéasúlacht a chur in iúl agus taitneamh a bhaint aisti ar bhealaí nach féidir leat sa ghnáthshaol. Cé chomh minic is a bhíonn an deis agat a bheith ag glacaireacht san iarnóin de ghnáth? Cé mhéad againn a bhíonn róghnóthach le bheith macnasach ar Máirt? Tá i bhfad níos mó ama ag go leor againn anois. Tuige nach n-úsáidfeá an t-am a chaithfeá ag taisteal chun na hoibre le do ghnéasúlacht a iniúchadh? 

Níos mó

Sign up for the PEIG newsletter

  • Conradh na Gaeilge
  • Foras na Gaeilge