Home
FAQ's
Age Groups
Age Group > 4
Irish Names
Playgroups
Using Irish with your Children
Raising Children with Irish Outside the Gaeltacht
Raising Children through Irish in the Gaeltacht
Support, Services & Facilities
Age Group 4 > 12
All-Irish Primary Schools
Benefits of All-Irish Education
Summer Colleges
The Gaelbhratach
Festivals
Support, Services & Facilities
Benefits of All-Irish Education
Age Group 12 > 18
All-Irish Secondary Schools
Benefits of All-Irish Education
Summer Colleges
The Gaelbhratach
Festivals
Using Your Irish Name
Benefits of All-Irish Education
Support, Services & Facilities
Age Group 18 > 22
Irish Societies & Student Unions
Learn Irish: 18-22 year olds
Irish Third Level Courses
Festivals
Support, Services & Facilities
Age Group 22+
Careers With Irish
Classes for Adults
Get Involved
Conversation Circles
Festivals
Support, Services & Facilities
Speaking to Your Grandchildren
Community
Conversation Circles
The Gaeltacht
Community Groups
Irish Language Centres
Sloinne
5 Tips
Organisations
Festivals
Seachtain na Gaeilge
Awareness Events
Irish Language Books
Learn
Learn Irish
Playgroups
All-Irish Secondary Schools
All-Irish Primary Schools
Irish in English Speaking Schools
Irish Classes for Adults
Irish Classes
Irish Services for Schools
Benefits
Rights
The Official Languages ​​Act 2003
The European Charter for Minority Languages
The 20 Year Strategy in the North
Services Available in Irish
Get Involved with Conradh na Gaeilge
Campaigns
Research and Submissions
Using Irish State Services
Irish Language Commissioner
Working With Irish
Irish language jobs (Europe)
Irish language jobs (Ireland)
Jobs
Irish Language Careers Booklet
Jobs
  • Home
  • National
  • FORAS NA GAEILGE: ‘Táimid tiomanta de bheith tacúil agus solúbtha le linn thréimhse na géarchéime’
<a-href="https://tuairisc.ie"-class="credit-tuairisc"-target="-blank"-rel="noopener-noreferrer"></a>-foras-na-gaeilge:-‘taimid-tiomanta-de-bheith-tacuil-agus-solubtha-le-linn-threimhse-na-gearcheime’

FORAS NA GAEILGE: ‘Táimid tiomanta de bheith tacúil agus solúbtha le linn thréimhse na géarchéime’

1) Cad iad na socruithe nua atá curtha i bhfeidhm agaibh mar gheall ar an choróinvíreas?

Tá na céimeanna a ghlac Foras na Gaeilge le dul i ngleic leis an gcoróinvíreas leagtha amach sna míreanna nuachta ar shuíomh Fhoras na Gaeilge – ina measc, tá baill foirne ag obair ó chian agus gach ceann dár gcúig oifig dúnta, tá iarratais ar scéimeanna maoinithe ag teacht chugainn ar ríomhphost agus tá cruinnithe á reáchtáil trí fhíschomhdháil.

2) Cad iad na dúshláin is mó a bhíonn le sárú agaibh?

Tháinig an ghéarchéim chun cinn go tobann agus b’éigean dúinn gníomhú go sciobtha le baill foirne agus an pobal a chosaint chomh maith le leanúint lenár gcuid oibre. Glacadh na céimeanna cuí mar a d’fhorbair an treoir ón dá dhlínse. Bhí dúshlán áirithe ag baint lenár gcúig oifig a dhúnadh agus le gach ball foirne a chumasú le bheith ag obair ó chian i dtréimhse ghairid ama. Ach d’éirigh linn an dúshlán a shárú trí phlean leanúnachais gnó a chur i bhfeidhm le cinntiú go bhféadfaimis leanúint lenár gcuid oibre ó chian.

3) Cad iad na hócáidí, tograí nó pleananna atá curtha ar ceal agaibh mar gheall ar an choróinvíreas?

Tá roinnt ócáidí a bhí beartaithe ag Foras na Gaeilge curtha siar agus déanfar athbhreithniú ar na pleananna má thagann athrú ar an treoir maidir le hócáidí poiblí.

4) Cad iad na hócáidí, tograí nó pleananna a bhfuil éiginnteacht ann fúthu mar gheall ar an choróinvíreas.

Tá tionchar ag an gcoróinvíreas ar chlár oibre gach deontaí reatha d’Fhoras na Gaeilge agus táimid tiomanta de bheith tacúil agus solúbtha le linn thréimhse na géarchéime. Cé go bhfuil imeachtaí poiblí arbh éigean iad a chur ar ceal, tá na deontaithe reatha cheana féin ag cur socruithe eile i bhfeidhm le seirbhísí agus bealaí eile tacaíochta a sholáthar ar líne dá spriocphobal. Tá Foras na Gaeilge ag súil leis an tacaíocht mhaoinithe a ceadaíodh i mbliana trínár scéimeanna eile (ina measc, Scéim na bhFéilte, Scéim na Scoláireachtaí, Scéim na gCompántas Drámaíochta, Scéim na gCampaí Samhraidh) a chur ar fáil fós do dheontaithe, bunaithe ar phleananna coigeartaithe.

Go ginearálta, beidh éiginnteacht ann faoi imeachtaí na sé cheanneagraíocht, a gcuirtear beagnach trian de mhaoiniú Fhoras na Gaeilge ar fáil dóibh. Tá an cheist

sin á plé leo faoi láthair le teacht ar bhealaí leis na hiarmhairtí is measa a mhaolú. Lena chois sin, tá roinnt imeachtaí agus ócáidí eile a bhíonn á n-eagrú againn i gcomhar le páirtithe leasmhara a ardaíonn feasacht ar an nGaeilge. Beidh Foras na Gaeilge, i gcomhar leis an páirtithe leasmhara ag iarraidh tabhairt faoi bhealaí eile le feasacht ar an nGaeilge a ardú sa dara leath den bhliain.

5) Ar an iomlán, cén tionchar a bhí ag an ghéarchéim ar obair na heagraíochta agus cén tionchar a bheas aici ar obair na heagraíochta?

Tá sé róluath an tionchar iomlán a bheidh ag an ngéarchéim dhomhanda seo a mheas. Beidh moill i gceist ó thaobh spriocanna a bhain le scéimeanna agus tionscadail áirithe agus éiginnteacht ann faoin gcaoi a mbeimid in ann feidhmiú mar a bhíodh agus faoi mar a bheidh na hoifigí á n-athoscailt de réir threoir an rialtais.

Tá clár cumarsáide curtha i bhfeidhm againn agus idirphlé á dhéanamh lenár ndeontaithe faoi phleananna a choigeartú le cur in oiriúint do na laincisí. Ábhar dóchais dúinn an t-idirphlé seo agus é mar thosaíocht againn a bheith réamhghníomhach agus fadradharcach inár gcur chuige.

6) An bhféadfá buille faoi thuairim a thabhairt faoin chéatadán d’obair na heagraíochta a chuir an ghéarchéim isteach air?

Tá na cúinsí ag athrú ó lá go lá agus tá áireamh á dhéanamh orthu go leanúnach. Mar sin bheadh sé róluath buille faoi thuairim a thabhairt.

Tá modhanna oibre Fhoras na Gaeilge á gcoigeartú agus tá ár bpleananna curtha in oiriúint de réir mar a thagann an treoir is déanaí ón dá dhlínse.

Níos mó

tuairisc.ie

Sign up for the PEIG newsletter

  • Conradh na Gaeilge
  • Foras na Gaeilge