Home
FAQ's
Age Groups
Age Group > 4
Irish Names
Playgroups
Using Irish with your Children
Raising Children with Irish Outside the Gaeltacht
Raising Children through Irish in the Gaeltacht
Support, Services & Facilities
Age Group 4 > 12
All-Irish Primary Schools
Benefits of All-Irish Education
Summer Colleges
The Gaelbhratach
Festivals
Support, Services & Facilities
Benefits of All-Irish Education
Age Group 12 > 18
All-Irish Secondary Schools
Benefits of All-Irish Education
Summer Colleges
The Gaelbhratach
Festivals
Using Your Irish Name
Benefits of All-Irish Education
Support, Services & Facilities
Age Group 18 > 22
Irish Societies & Student Unions
Learn Irish: 18-22 year olds
Irish Third Level Courses
Festivals
Support, Services & Facilities
Age Group 22+
Careers With Irish
Classes for Adults
Get Involved
Conversation Circles
Festivals
Support, Services & Facilities
Speaking to Your Grandchildren
Community
Conversation Circles
The Gaeltacht
Community Groups
Irish Language Centres
Sloinne
5 Tips
Organisations
Festivals
Seachtain na Gaeilge
Awareness Events
Irish Language Books
Learn
Learn Irish
Playgroups
All-Irish Secondary Schools
All-Irish Primary Schools
Irish in English Speaking Schools
Irish Classes for Adults
Irish Classes
Irish Services for Schools
Benefits
Rights
The Official Languages ​​Act 2003
The European Charter for Minority Languages
The 20 Year Strategy in the North
Services Available in Irish
Get Involved with Conradh na Gaeilge
Campaigns
Research and Submissions
Using Irish State Services
Irish Language Commissioner
Working With Irish
Irish language jobs (Europe)
Irish language jobs (Ireland)
Jobs
Irish Language Careers Booklet
Jobs

5 leid le hullmhú don scrúdú cainte den Mháistir Gairmiúil san Oideachas

Táimid ag druidim leis an am sin sa bhliain arís agus tá scrúduithe béil á reáchtáil ag na hinstitiúidí le tástáil a dhéanamh ar chaighdeán Gaeilge na n-iarrthóirí Mháistir Gairmiúil san Oideachas.

Má tá Coláiste Hibernia ar intinn agat don MGO nó na hollscoileanna seo a leanas: Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, Roinn Froebel, Ollscoil Mhá Nuad, Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach, Institiúid Oideachais Marino, beidh ort dul faoi scrúdú béil sa Ghaeilge roimh ré ionas go nglacfar le d’iarratas don chúrsa. Seo thíos 5 leid dóibh siúd le hullmhú do na scrúduithe.

1. Bíodh ábhar agus leagan amach an scrúdaithe ar eolas agat

Díreach ar nós aon scrúdú a dhéanann tú, is fearr an leagan amach a bheith ar eolas agat roimh ré ionas go mbeidh tú ar do chompord os chomhair an scrúdaitheora. Tá codanna coitianta ann idir roinnt scrúduithe béil ar nós an fháilte, ag labhairt fút féin agus téamaí ach tá codanna éagsúla a mbaineann roinnt scrúduithe leas astu:

Scrúdú Béil TEG B1:

Rólghníomhaíocht: Tá píosaí rólghníomhaíochta mar chuid den scrúdú béil B1 (páirtchreidiúint) a reáchtálann Teastas Eorpach na Gaeilge. Is ionann iad agus cártaí randamacha ar a bhfuil eolas faoi imeacht/eachtra agus is ceart don iarrthóir ceisteanna a chur ar an scrúdaitheoir le heolas an imeachta a fháil amach.

Sraith Pictiúr: Chomh maith le rólghníomhaíocht, tá cuid den scrúdú béil TEG B1 bainteach le sraith pictiúr ar nós greannán agus is ceart don iarrthóir cur síos a dhéanamh ar scéal na bpictiúr.

Hibernia:

Is ionann an scrúdú béil le Coláiste Hibernia agus comhrá idir 10-15 nóiméad, clúdófar neart téamaí ar nós ‘fút féin’, ‘d’áit chónaithe’, ‘caitheamh aimsire’, ‘oideachas is fostaíocht’, ‘pleananna sa todhchaí’ agus ‘an mhúinteoireacht agus modhanna múinteoireachta’.

2. Tosaigh amach leis na frásaí bunúsacha

Is ionann gach scrúdú béil agus comhrá, cumarsáid shimplí atá ann. Bíodh na frásaí is bunúsaí ar eolas agat agus ná bíodh aon imní ort iad a rá. Cinntigh go bhfuil tú compord ach beannachtaí a roinnt le do scrúdaitheoir, go bhfuil tú sásta tú féin a chur in aithne dóibh go slachtmhar agus go bhfuil tú compordach cur síos a dhéanamh ar na nithe a bhaineann leat ar nós do cheantar cónaithe, do chaitheamh aimsire, d’obair agus do chuid pleananna.

Tosaigh amach leat féin ag cur na gceisteanna ort féin agus ansin, más féidir, bain úsáid as cara nó ball clainne leis na ceisteanna a chur ort. Fiú mura dtuigeann siad na freagraí beidh tú ag cleachtadh do chuid.

3. Ná bíodh imní ort faoi na haimsirí

In aon chomhrá bogann muid ó aimsir go haimsir go tapa agus is ceart léiriú don scrúdaitheoir go bhfuil tú compórdach le struchtúr agus bunús gach aimsir. Má chuirtear ceist ort san aimsir chaite, bíodh an freagra agat san aimsir sin. Tabhair san áireamh go gcaithfear an briathar a úsáidtear sa cheist sa fhreagra chomh maith m.sh: ‘An ndeachaigh tú ….?’ = ‘Chuaigh mé / Ní dheachaigh mé’.

Bíonn nós an Bhéarla le brath go mór agus daoine ag freagairt ceisteanna nuair a deirtear ‘Sea’ nó ‘Ní hea’, seachain seo a mhéid is gur féidir leat. Más gá duit dul siar ar na haimsirí, mholfainn Gramadach Gan Stró le Éamonn Ó Dónaill mar achmainn.

4. Bíodh frásaí teicniúla ar eolas agat

Baineann an leid seo leis an agallamh Hibernia go príomha. Mar chuid den agallamh cuirfear ceisteanna ort faoi do chuid taithí múinteoireachta, smaointe don todhchaí agus tú ag múineadh agus modhanna atá in úsáid le páistí a mhúineadh.

A leithéid de, ‘foghlaim ó fhiosrú’, ‘foghlaim trí spraoi’, ‘Ceistiúchán’ srl. Muna bhfuil téarmaí ar eolas agat roimh ré, déan iad a chuardach ar focloir.ieteanglann.ie.

5. Cumarsáid

Ag deireadh an lae, is comhrá atá ann, bí cinnte teagmháil súile a choimeád le do scrúdaitheoir. Ná bí buartha meangadh gáire a chur ar d’aghaidh agus spraoi a bheith agat. Má dhéanann tú botún, ná bí buartha do leithscéal a ghabháil agus tosú arís. Ní bheidh gach rud foirfe ach má dhéantar cumarsáid, is sin atá is tábhachtaí sa scrúdú. Imeoidh an t-am an-tapa uait agus tú istigh ann, bain sult as gach nóiméad de!


Tá tuilleadh eolais faoi ullmhúcháin don siollabas TEG B1 anseo agus leagan amach na scrúduithe béil (páirtchreidiúint) anseo.

Tá tuilleadh eolais ar an nasc seo faoin agallamh bréagach don chúrsa Hibernia

Má tá tuilleadh eolais uait ar aon ghné den mhéad thuas tar i dteagmháil le Ciarán ar ciaranwadd@cnag.ie.

Sign up for the PEIG newsletter

  • Conradh na Gaeilge
  • Foras na Gaeilge