Home
FAQ's
Age Groups
Age Group > 4
Irish Names
Playgroups
Using Irish with your Children
Raising Children with Irish Outside the Gaeltacht
Raising Children through Irish in the Gaeltacht
Support, Services & Facilities
Age Group 4 > 12
All-Irish Primary Schools
Benefits of All-Irish Education
Summer Colleges
The Gaelbhratach
Festivals
Support, Services & Facilities
Benefits of All-Irish Education
Age Group 12 > 18
All-Irish Secondary Schools
Benefits of All-Irish Education
Summer Colleges
The Gaelbhratach
Festivals
Using Your Irish Name
Benefits of All-Irish Education
Support, Services & Facilities
Age Group 18 > 22
Irish Societies & Student Unions
Learn Irish: 18-22 year olds
Irish Third Level Courses
Festivals
Support, Services & Facilities
Age Group 22+
Careers With Irish
Classes for Adults
Get Involved
Conversation Circles
Festivals
Support, Services & Facilities
Speaking to Your Grandchildren
Community
Conversation Circles
The Gaeltacht
Community Groups
Irish Language Centres
Sloinne
5 Tips
Organisations
Festivals
Seachtain na Gaeilge
Awareness Events
Irish Language Books
Learn
Learn Irish
Playgroups
All-Irish Secondary Schools
All-Irish Primary Schools
Irish in English Speaking Schools
Irish Classes for Adults
Irish Classes
Irish Services for Schools
Benefits
Rights
The Official Languages ​​Act 2003
The European Charter for Minority Languages
The 20 Year Strategy in the North
Services Available in Irish
Get Involved with Conradh na Gaeilge
Campaigns
Research and Submissions
Using Irish State Services
Irish Language Commissioner
Working With Irish
Irish language jobs (Europe)
Irish language jobs (Ireland)
Jobs
Irish Language Careers Booklet
Jobs

Stór Focal an Bhreatimeachta

Machaire réidh – Level playing field

Idirbheartaithe – Negotiators

Droichead talún – Land bridge

Státchabhair – State aid

Bille Margaidh Inmheánach – Internal market bill

Margadh trádála – Trade deal

An Eagraíocht Dhomhanda Trádála (EDT) – World Trade Organisation (WTO)

Droch-chlú – A bad reputation

Socrú maidir le tarraingt amach – Withdrawal agreement

Ullmhúcháin don Bhreatimeacht – Brexit preparations

Iompróirí – Hauliers

Rialacha na hiomaíochta – Competition rules

De mheon macánta – In good faith

Idirthréimhse – Transition period

Éagsúlachtaí suntasacha – Significant divergences

An cás is measa – Worst-case scenario

Dul chun cinn – Progress

Comhaontú Aoine an Chéasta – Good Friday Agreement

Foireann idirbheartaíochta – Negotiating team

Taraifí – Tariffs

Allmhairí agus onnmhairí – Imports and exports

Téacsanna dlíthiúla – Legal texts

Cearta na n-oibrithe – Workers’ rights

Briseadh i soláthar an bhia – Disruption of the food supply

Trasbhealach teorann – Border crossing

Constaicí – Hurdles

Seiceálacha ag an teorainn – Checks at the border

Feithiclí earraí troma – Heavy goods vehicles

Ceist na hiascaireachta – The fishing question

Éiginnteacht – Uncertainty

Léigh tuilleadh ábhar ó PEIG.ie anseo

Sign up for the PEIG newsletter

  • Conradh na Gaeilge
  • Foras na Gaeilge