Home
Age Groups
Age Group > 4
Irish Names
Playgroups
Using Irish with your Children
Raising Children with Irish Outside the Gaeltacht
Raising Children through Irish in the Gaeltacht
Support, Services & Facilities
Age Group 4 > 12
All-Irish Primary Schools
Benefits of All-Irish Education
Summer Colleges
The Gaelbhratach
Festivals
Support, Services & Facilities
Benefits of All-Irish Education
Age Group 12 > 18
All-Irish Secondary Schools
Benefits of All-Irish Education
Summer Colleges
The Gaelbhratach
Festivals
Using Your Irish Name
Support, Services & Facilities
Benefits of All-Irish Education
Age Group 18 > 22
Irish Societies & Student Unions
Irish Third Level Courses
Festivals
Support, Services & Facilities
Learn Irish: 18-22 year olds
Age Group 22+
Careers With Irish
Classes for Adults
Get Involved
Conversation Circles
Festivals
Support, Services & Facilities
Speaking to Your Grandchildren
Community
10 Reasons to Register to our Business Directory
Conversation Circles
The Gaeltacht
Community Groups
Irish Language Centres
Surnames
Organisations
Festivals
Seachtain na Gaeilge
Awareness Events
5 Tips
Irish Language Books
Learn
Learn Irish
Playgroups
All-Irish Secondary Schools
All-Irish Primary Schools
Irish in English Speaking Schools
Irish Classes for Adults
Irish Classes
Irish Services for Schools
Benefits
Rights
The Official Languages ​​Act 2003
The European Charter for Minority Languages
The 20 Year Strategy in the North
Services Available in Irish
Get Involved with Conradh na Gaeilge
Campaigns
Research and Submissions
Using Irish State Services
Irish Language Commissioner
Working With Irish
Irish language jobs (Europe)
Irish language jobs (Ireland)
Jobs
Irish Language Careers Booklet
Jobs
caighdean-maith-uisce-ag-20-as-21-tra-ghaeltachta-–-tuarascail-nua

Caighdeán maith uisce ag 20 as 21 trá Ghaeltachta – tuarascáil nua

Tuairisc

Níl droch-chaighdeán ag baint leis an uisce ag aon cheann den bhreis is 20 trá Ghaeltachta a luaitear sa tuarascáil is déanaí ón nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (EPA).

Ba í Trá na mBan ar an Spidéal i gConamara an t-aon trá Ghaeltachta nár bhain ar a laghad stádas ‘caighdeán maith’ amach sa tuarascáil ar cháilíocht an uisce snámha in Éirinn, Bathing Water Quality in Ireland 2020. ‘Caighdeán sásúil’ a bhí i gceist ar Thrá na mBan.

Rinneadh tástáil ar 21 trá Ghaeltachta anuraidh agus d’éirigh le 17 acu an stádas is airde, ‘caighdeán den scoth’, a bhaint amach.

Tháinig feabhas ar chaighdeán an uisce in dhá thrá Ghaeltachta idir 2019 agus 2020. ‘Caighdeán maith’ a bhí ar Thrá na bhForbacha i gConamara agus ar Thrá Phort Arthur sna Doirí Beaga i nDún na nGall anuraidh, seachas an ‘caighdeán sásúil’ a tuairiscíodh in 2019.

Ba é Trá Phort Arthur an t-aon trá i nGaeltacht Thír Chonaill nár bhain stádas ‘caighdeán den scoth’ amach.

Bhain na tránna uile a ndearnadh tástáil orthu i nGaeltacht Chiarraí agus i nGaeltacht Mhaigh Eo stádas ‘caighdeán den scoth’ amach.

Chomh maith leis an 21 trá Ghaeltachta a ndearnadh tástáil orthu ó thaobh chaighdeán an uisce snámha, luaitear ceithre thrá eile sa Ghaeltacht nach dtagann faoi na rialacha maidir le huisce snámha, ceann i gCiarraí agus trí cinn i nGaillimh.

Bhain gach ceann acu ‘caighdeán den scoth’ amach, sin iad Béal Bán i gCorca Dhuibhne, Trá na gCaorach in Inis Oírr, An Trá Mhór i nGarmna agus Trá na Reilige ar an gCeathrú Rua.

Déantar tástáil eile ar an uisce ag na tránna seo ar mhaithe le sláinte an phobail.  

Bhí Trá an Chlocháin i gConamara agus Cuas Crom gar do Chathair Saidhbín i gCiarraí ar phéire de na ceithre thrá ar fud na tíre a raibh ‘droch-chaighdeán’ uisce iontu.

Ba í seo an cúigiú bliain as a chéile go raibh droch-chaighdeán uisce ar Thrá an Chlocháin agus tá Comhairle Chontae na Gaillimhe le comharthaí a chrochadh ansin a thabharfaidh le fios nár cheart do dhaoine dul ag snámh ann. 

Sceitheadh fuíolluisce ó ionad cóireála an Chlocháin is cúis le droch-chaighdeáin uisce na trá. Measadh gur báisteach throm ba shiocair leis an droch-chaighdeán uisce i gCuas Crom agus gur fadhb ghearrthéarmach í.

San iomlán, rinneadh tástáil ar 148 trá in Éirinn anuraidh agus d’éirigh le 142 acu, nó 96%, an bunchaighdeán uisce (‘sásúil’) a bhaint amach. Bhain 75% an stádas ‘caighdeán den scoth’ amach.

Tránna Gaeltachta a luaitear sa tuarascáil

Ciarraí
Fionntrá Caighdeán den scoth
Baile an Sceilg Caighdeán den scoth
Dún na nGall
Baile Thiarnáin Caighdeán den scoth
An Charraig Fhinn Caighdeán den scoth
Na Dúnaibh Caighdeán den scoth
Droim na Tine Caighdeán den scoth
Trá Phort Arthur Caighdeán maith
Dumhaigh Caighdeán den scoth
Machaire Rabhartaigh Caighdeán den scoth
Gaillimh
Trá na bhForbacha Caighdeán maith
Trá na mBan, An Spidéal Caighdeán sásúil
Céibh an Spidéil Caighdeán maith
An Trá Mhór, Coill Rua Caighdeán den scoth
Trá an Dóilín, An Cheathrú Rua Caighdeán den scoth
Trá Chaladh Fhínse Caighdeán den scoth
Cill Mhuirbhigh, Inis Mór Caighdeán den scoth
Trá Inis Oírr Caighdeán den scoth
Maigh Eo
Dumha Éige, Acaill Caighdeán den scoth
Cuan Oilí Caighdeán den scoth
An Mallach Rua Caighdeán den scoth
Barr na Rinne Caighdeán den scoth
Tránna eile
Béal Bán (Ciarraí) Caighdeán den scoth
Trá na gCaorach, Inis Oírr (Gaillimh) Caighdeán den scoth
An Trá Mhór, Garmna (Gaillimh) Caighdeán den scoth
Trá na Reilige, An Cheathrú Rua (Gaillimh) Caighdeán den scoth

Níos mó

Sign up for the PEIG newsletter

  • Conradh na Gaeilge
  • Foras na Gaeilge