Home
Age Groups
Age Group > 4
Irish Names
Playgroups
Using Irish with your Children
Raising Children with Irish Outside the Gaeltacht
Raising Children through Irish in the Gaeltacht
Support, Services & Facilities
Age Group 4 > 12
All-Irish Primary Schools
Benefits of All-Irish Education
Summer Colleges
The Gaelbhratach
Festivals
Support, Services & Facilities
Benefits of All-Irish Education
Age Group 12 > 18
All-Irish Secondary Schools
Benefits of All-Irish Education
Summer Colleges
The Gaelbhratach
Festivals
Using Your Irish Name
Support, Services & Facilities
Benefits of All-Irish Education
Age Group 18 > 22
Irish Societies & Student Unions
Irish Third Level Courses
Festivals
Support, Services & Facilities
Learn Irish: 18-22 year olds
Age Group 22+
Careers With Irish
Classes for Adults
Get Involved
Conversation Circles
Festivals
Support, Services & Facilities
Speaking to Your Grandchildren
Community
10 Reasons to Register to our Business Directory
Conversation Circles
The Gaeltacht
Community Groups
Irish Language Centres
Surnames
Organisations
Festivals
Seachtain na Gaeilge
Awareness Events
5 Tips
Irish Language Books
Learn
Learn Irish
Playgroups
All-Irish Secondary Schools
All-Irish Primary Schools
Irish in English Speaking Schools
Irish Classes for Adults
Irish Classes
Irish Services for Schools
Benefits
Rights
The Official Languages ​​Act 2003
The European Charter for Minority Languages
The 20 Year Strategy in the North
Services Available in Irish
Get Involved with Conradh na Gaeilge
Campaigns
Research and Submissions
Using Irish State Services
Irish Language Commissioner
Working With Irish
Irish language jobs (Europe)
Irish language jobs (Ireland)
Jobs
Irish Language Careers Booklet
Jobs

Conas d’imeacht féin a chur suas ar PEIG.ie

| fionnuala |

Is ceann de phríomhchuspóir PEIG ná an pobal a choimeád ar an eolas faoi na himeachtaí trí Ghaeilge (beag ná mór) atá ar siúl timpeall na tíre agus thar lear. Tá an liosta d’imeachtaí lárnach ar an leathanach baile, mar a léirítear thíos.

Is féidir le haon duine ón bpobal imeacht nua a chur leis an liosta sin, ach an t-eolas seo a leanas a thabhairt faoin imeacht –  teideal, suíomh, dáta agus am an imeachta, agus sonraí teagmhála an eagraí.

Léiríonn an t-alt seo conas d’imeacht a chlárú ionas go mbeidh sé ar an liosta ar PEIG. Sula bhfoilsítear an t-imeacht, déanann foireann PEIG athbhreithniú air chun bheith cinnte go bhfuil gach rud i gceart – mar sin, bain triail as!

Íomhá don imeacht

Ar dtús, moltar duit íomhá a chruthú nó a aimsiú don imeacht. Mura bhfuil tú in ann ceann a aimsiú, roghnóidh foireann PEIG ceann cuí don imeacht nuair atáimid ag déanamh athbhreithniú air sula bhfoilsítear é. Moltar duit íomhá i bhformáid tírdhreacha a chruthú/aimsiú, más féidir, ach níl sé sin riachtanach.

Mar shampla:

Cláraigh an t-imeacht

Chun tús a chur le clárú an imeachta ar PEIG, roghnaigh Cláraigh Imeacht ar an leathanach baile ar shuíomh PEIG.ie. Taispeánfar duit an fhoirm dár dteideal Cláraigh Imeacht.

Líon isteach an t-eolas faoin imeacht san fhoirm, mar a léirítear thíos.

Teideal, catagóir agus cur síos an imeachta

Líon isteach teideal an imeachta, roghnaigh an chatagóir is fearr, agus líon isteach an cur síos ar an imeacht.  Is féidir an téacs a fhormáidiú (focal a chur i gcló iodálach, mar shampla), agus naisc a chur sa téacs freisin. Más imeacht ar líne atá á reáchtáil agat, cuir isteach an nasc chuige sa téacs freisin (mar shampla, an nasc Zoom).

Sampla:
Teideal an Imeachta Oíche Cheoil
Catagóirí Imeachta Siamsaíocht
Cur síos ar an Imeacht Beidh oíche cheoil ar siúl Tigh Mheaic, le ceol ó Beirní Ní Neachtain (tuilleadh fúithi anseo). Cuirfear soláistí ar fáil freisin.
Failte roimh chách!
Íomhá an imeachta

Roghnaigh an íomhá don imeacht má tá ceann socraithe agat. Taispeánfar an íomhá seo leis an téacs i liosta na n-imeachtaí, agus freisin leis an imeacht féin. Mar a luadh thuas, roghnófar ceann duit mura gcuireann tú ceann leis san fhoirm.

Suíomh an imeachta

Is féidir imeacht a bheith ar siúl go hiomlán ar líne nó ar siúl in áit fhisiciúil. Léiríonn an chuid seo conas an t-eolas seo a shonrú san fhoirm.

An t-imeacht ar líne

Más imeacht ar líne atá i gceist, cuir isteach an nasc a úsáidfear chun freastal ar an imeacht – mar shampla, an nasc Zoom, nó eventbrite.

Roghnaigh do chontae. Mura bhfuil tú in Éirinn, roghnaigh ‘Thar Lear

Sampla:
Ar Líne Is ea
Nasc https://us02web.zoom.us…
Roghnaigh Contae Gaillimh
An t-imeacht fisiciúil

Más imeacht fisiciúil atá i gceist, caithfear an seoladh a chur os comhair an phobail – de réir sin, caithfear an seoladh iomlán a dheimhniú ar an bhfoirm.

Líon isteach suíomh an imeachta in Ainm Aite.

Sampla:
Ar Líne Ní hea
Ainm Áite Tigh Mheaic

Má tá an suíomh aitheanta mar lárionad ar PEIG, is féidir é a roghnú agus cuirfear an seoladh isteach duit go huathoibríoch.

Mura n-aithníonn PEIG an suíomh mar lárionad, taispeánfar ‘Níl an t-ionad sin sa chóras. Déan seic ar an litriú nó cuir ionad nua leis an gcóras anseo’ duit. Cliceáil ar ‘anseo‘ chun dul ar aghaidh chun an seoladh a aimsiú do PEIG.

Seoladh don imeacht atá ar siúl in Éirinn

Má tá an t-imeacht ar siúl in Éirinn, cliceáil ar Féach an Léarscáil chun seoladh an tsuímh a aimsiú.

Cuir isteach ainm na háite (mar shampla, ‘Tigh Mheaic’) sa bhosca cuardaigh ar an léarscáil agus roghnaigh an ceann cuí ón liosta a thagann ar ais. Dún an léarscáil nuair atá an seoladh roghnaithe agat.

Deimhnigh na sonraí a chuireadh i Seoladh. Roghnaigh an contae.

Sampla:
Idirnaisiúnta Ní hea
Seoladh Carna Road, Contae na Gaillimhe, Éire,
Contae Gaillimh
Seoladh don imeacht atá ar siúl lasmuigh d’Éirinn

Má tá an t-imeacht ar siúl i dtír eile seachas in Éirinn, ní bheidh ort an seoladh a aimsiú ar an léarscáil. Roghnaigh ‘Idirnáisiúnta’ ar an bhfoirm agus cuir seoladh an imeachta go díreach isteach i Seoladh.

Sampla:
Idirnaisiúnta Is ea
Seoladh Rue Des Arbres, Páras, An Fhrainc
Dáta agus am an imeachta

Chun dáta agus am an imeachta a léiriú, cliceáil Cuir Am Nua Leis

Cuir isteach an dáta atá an t-imeacht ar siúl agus an t-am a thosaíonn sé agus a chríochnaíonn sé.

Sampla:
Dáta Tosaigh an Imeachta 01/07/2022
Am 21:00
Dáta Deiridh Imeachta 01/07/2022
Am 23:00

Más imeacht é a tharlaíonn níos mó ná uair amháin, is féidir Imeacht Athrá a roghnú ar an fhoirm, tar éis na ndátaí agus amanna a chur isteach, chun na sonraí athráite a chur isteach.

Cliceáil Cuir Isteach nuair atá tú sásta leis na dátaí agus sonraí athráite atá roghnaithe agat.

Sampla – imeacht a bheidh ar siúl gach lá
Sampla:
Imeacht Athrá Is ea
Bíonn an ócáid ​​ar siúl gach XX Gach lá
Go dtí 08/07/2022

Beidh an t-imeacht seo gach lá ó 1 Iúil go dtí 8 Iúil – ocht n-uaire.

Sampla – imeacht a bheidh ar siúl gach seachtain
Sampla:
Imeacht Athrá Is ea
Bíonn an ócáid ​​ar siúl gach XX Seachtain
Ar na laethanta Dé hAoine
Go dtí 05/08/2022

Beidh an t-imeacht seo ar siúl gach seachtain, ar an Aoine, ó 1 Iúil go dtí 5 Lúnasa – sé uair.

Sampla  – imeacht a bheidh ar siúl gach mí
Sampla:
Imeacht Athrá Is ea
Bíonn an ócáid ​​ar siúl gach XX
Ar an gcéad Dé hAoine
Go dtí 02/09/2022

Beidh an t-imeacht seo ar siúl gach chéad Aoine sa mhí ó 1 Iúil – 2 Meán Fómhair – trí huaire.

Eolas faoin eagraí

Cuir isteach an t-eolas faoin eagraí. Gheobhaidh an t-eagraí ríomhphost nuair a fhoilsítear an t-imeacht.

Is féidir na sonraí faoin eagraí a bheas le feiceáil a roghnú anseo.

Sampla:
Ainm Tadhg Ó’Dónaill
Ná taispeáin go Poiblí
Ríomhphost t.odonaill@coras.com
Taispeáin go Poiblí
Fón Ná taispeáin go Poiblí
Nóta Ná taispeáin go Poiblí
Críoch

Cliceáil Cuir Isteach ag bun na foirme nuair atá na sonraí uile go léir curtha isteach faoin imeacht. Má tá gach rud curtha isteach agat, cuirfear ar ais chuig Cláraigh Imeacht arís thú, chun imeacht nua a chlárú!

Mar a luadh thuas, ní fhoilseofar an t-imeacht go dtí go ndéantar athbhreithniú air; mar sin, caithfidh tú fanacht tamaillín beag. Nuair atá sé foilsithe, gheobhaidh an t-eagraí ríomhphost leis an nasc chuig an imeacht ar PEIG. Is fiú go mór duit athbhreithniú a dhéanamh ar an imeacht ar PEIG.

Má bhíonn aon fhadhb agat, déan teagmháil linn – tá ár sonraí teagmhála ag bun an leathanaigh. Beidh míle fáilte freisin roimh aon aiseolas.

Go n-éirí libh!

Sign up for the PEIG newsletter

  • Conradh na Gaeilge
  • Foras na Gaeilge