Home
Age Groups
Age Group > 4
Irish Names
Playgroups
Using Irish with your Children
Raising Children with Irish Outside the Gaeltacht
Raising Children through Irish in the Gaeltacht
Support, Services & Facilities
Age Group 4 > 12
All-Irish Primary Schools
Benefits of All-Irish Education
Summer Colleges
The Gaelbhratach
Festivals
Support, Services & Facilities
Benefits of All-Irish Education
Age Group 12 > 18
All-Irish Secondary Schools
Benefits of All-Irish Education
Summer Colleges
The Gaelbhratach
Festivals
Using Your Irish Name
Support, Services & Facilities
Benefits of All-Irish Education
Age Group 18 > 22
Irish Societies & Student Unions
Irish Third Level Courses
Festivals
Support, Services & Facilities
Learn Irish: 18-22 year olds
Age Group 22+
Careers With Irish
Classes for Adults
Get Involved
Conversation Circles
Festivals
Support, Services & Facilities
Speaking to Your Grandchildren
Community
10 Reasons to Register to our Business Directory
Conversation Circles
The Gaeltacht
Community Groups
Irish Language Centres
Surnames
Organisations
Festivals
Seachtain na Gaeilge
Awareness Events
5 Tips
Irish Language Books
Learn
Learn Irish
Playgroups
All-Irish Secondary Schools
All-Irish Primary Schools
Irish in English Speaking Schools
Irish Classes for Adults
Irish Classes
Irish Services for Schools
Benefits
Rights
The Official Languages ​​Act 2003
The European Charter for Minority Languages
The 20 Year Strategy in the North
Services Available in Irish
Get Involved with Conradh na Gaeilge
Campaigns
Research and Submissions
Using Irish State Services
Irish Language Commissioner
Working With Irish
Irish language jobs (Europe)
Irish language jobs (Ireland)
Jobs
Irish Language Careers Booklet
Jobs

Cúrsaí Iarchéime trí Ghaeilge – Cúige Laighean

| fionnuala |

Díríonn an t-alt seo ar na cúrsaí iarchéime le Gaeilge atá á bhfógairt ag na hinstitiúidí oideachais i gCúige Laighean. Leanann sé ar aghaidh ón alt Cúrsaí Iarchéime trí Ghaeilge – Cúige Mumhan, a chuir tús leis an tsraith seo.

Tá súil againn go mbeidh an liosta seo úsáideach duit agus tú ag smaoineamh ag dul ar aghaidh le do thuras foghlama.

Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath

Teideal agus fad an chúrsa & nasc chuige Achoimre Ghearr ón gColáiste
MA Scríobh & Cumarsáid na Gaeilge

bliain amháin (lánaimseartha)
dhá bhliain (páirtaimseartha)

Dírithe ar scoláirí na teanga Ghaeilge agus a litríocht agus ar siúd atá ag oibriú leis an Ghaeilge.
MA Nua-Ghaeilge

bliain amháin (lánaimseartha)
dhá bhliain (páirtaimseartha)

Le linn an chúrsa seo déantar dianstaidéar ar an nGaeilge, idir theanga, chultúr agus litríocht.

Tá tuilleadh eolais ar chúrsaí iarchéime ag Scoil na Gaeilge, agus níos mó faoi chúrsaí foghlama agus cruinnis teanga ag Gaeltacht UCD.

 Ollscoil Mhá Nuad

Teideal agus fad an chúrsa & nasc chuige Achoimre Ghearr ón gColáiste
MA Nua-Ghaeilge

bliain amháin (lánaimseartha)
dhá bhliain (páirtaimseartha)

Cúrsa é seo dóibh siúd ar spéis leo eolas leitheadach domhain a chur ar theanga agus ar shaíocht na Gaeilge ar mhaithe le forbairt ghairmiúil agus forbairt phearsanta.
An Dioplóma Iarchéime / M.A. san Aistriúchán agus san Eagarthóireacht (ar Líne)

dhá bhliain (páirtaimseartha)

Dírithe ar dhaoine atá ag iarraidh barr feabhais a chur ar a gcuid scileanna teanga, agus scileanna aistriúcháin agus eagarthóireachta a fhoghlaim.
Máistreacht Ghairmiúil san Oideachas

dhá bhliain (lánaimseartha)

Dírithe ar mhúinteoireacht bunscoile, curtha ar fáil ag Roinn Frobel.

Tá tuilleadh eolais ar na cúrsaí agus réimsí taighde eile ag Roinn na Nua-Ghaeilge. Is féidir teacht ar eolas faoi chúrsaí foghlama teanga, aistriúchán agus teagasc ag Lárionad na Gaeilge.

Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

Teideal agus fad an chúrsa & nasc chuige Achoimre Ghearr ón gColáiste
MSc sa Bhainistíocht agus Gnó Digiteach

dhá bhliain (páirtaimseartha)

Tá sé mar aidhm ag an MSc sa Bhainistíocht agus Gnó Digiteach mic léinn a ullmhú le bheith ag obair mar theicneolaithe, bainisteoirí, oideachasóirí, fiontraithe agus nuálaithe — róil a bhfuil an-tóir orthu i ngeilleagar faisnéise an lae inniu.
MA i Léann na Gaeilge

bliain amháin (lánaimseartha)
dhá bhliain (páirtaimseartha)

Is cúrsa nuálach comhaimseartha é an MA i Léann na Gaeilge ina soláthraítear deis do mhic léinn sainscileanna acadúla a ghnóthú trí iniúchadh níos doimhne a dhéanamh ar theanga, ar chultúr, agus ar litríocht na Gaeilge
MA i Staidéar an Aistriúcháin

bliain amháin (lánaimseartha)

Cúrsa bliana a díríonn ar ardoiliúint theangeolaíoch agus theicniúil.
Teagasc na Gaeilge i Máistreacht Ghairmiúil san Oideachas

Breis eolais anseo

dhá bhliain (lánaimseartha)

Díríonn modúil Theagasc na Gaeilge ar oideolaíochtaí do theagasc na Gaeilge mar chéad (T1) agus mar dhara teanga (T2) sa bhunscoil.

Tá tuilleadh ar na cúrsaí ag Scoil na GaeilgeOifig na Gaeilge.

Ollscoil Teicneolaíochta an Oirdheiscirt (SETU)

Tháinig Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach agus Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge le chéile chun Ollscoil Teicneolaíochta an Oirdheisceart a bhunú.

Teideal agus fad an chúrsa & nasc chuige Achoimre Ghearr ón gColáiste
Ard Dioplóma i Léiriú Teilifíse & na Meán

(eolas breise le fáil ó Nemeton)

bliain amháin (lánaimseartha & páirtaimseartha)

Tá ár gCúrsa Iarchéime Ard Dioplóma, atá aitheanta agus molta go forleathan, creidiúnaithe ag Institiúid Theicneolaíochta Phort Láirge agus tugann Údarás na Gaeltachta tacaíocht chomh maith. Tuigtear go forleathan gur é an cúrsa inár rannóg is mó a dhíríonn ar thionscal na teilifíse.

Institiúid Oideachais MARINO

Teideal agus fad an chúrsa & nasc chuige Achoimre Ghearr ón gColáiste
Máistreacht Ghairmiúil san Oideachas (Bunscoil)

dhá bhliain (lánaimseartha)

Ullmhaíonn an Mháistreacht Ghairmiúil san Oideachas (Bunmhúinteoireacht) céimithe le dul isteach i ngairm na múinteoireachta.

Is féidir tuilleadh eolais a fháil anseo.

Óstaí an Rí

Teideal agus fad an chúrsa & nasc chuige Achoimre Ghearr ón gColáiste
Ard–Dioplóma sa Dlítheangeolaíocht agus san Aistriúchán Dlíthiúil (ar líne)

Bliain amháin (páirtaimseartha)

Tá sé mar aidhm ag na cúrsaí seo na rannpháirtithe a ullmhú do scrúduithe earcaíochta an AE ach ar ndóigh ní féidir le hÓstaí an Rí aon ráthaíocht a thabhairt go n–éireoidh leis na rannpháirtithe poist a bhaint amach leis an AE tar éis dóibh an cúrsa a chríochnú.
Ard–Dioplóma sa Dlí–Chleachtadh trí Ghaeilge (ar líne)

Bliain amháin (páirtaimseartha)

Cúrsa cuimsitheach sa Dlí agus sa Ghaeilge d’abhcóidí agus d’aturnaetha agus do dhaoine gairmiúla a oibríonn leis an dlí agus leis an nGaeilge.

Colaiste na hÉireann/Gaelchultúr

Teideal agus fad an chúrsa & nasc chuige Achoimre Ghearr ón gColáiste
Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán 

15 mhí (páirtaimseartha)

Tá an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán dírithe orthu siúd a bhfuil caighdeán maith Gaeilge acu cheana féin ach ar mhaith leo scileanna aistriúcháin a fhoghlaim nó cur lena scileanna sa réimse sin. Tá sé oiriúnach chomh maith do dhaoine a bhíonn ag obair trí Ghaeilge go laethúil – múinteoirí agus iriseoirí, mar shampla – ar mian leo barr feabhais a chur ar a gcuid scileanna scríofa sa teanga.

Ailt Ábhartha Eile

Tagairtí san ailt seo

Sign up for the PEIG newsletter

  • Conradh na Gaeilge
  • Foras na Gaeilge