Skip to main content
Home
Age Groups
Age Group 4 and under
Irish names
Playgroups
Using Irish with your children
Speaking Irish to your grandchildren
Raising children with Irish outside the Gaeltacht
Raising children through Irish in the Gaeltacht
Support, services & facilities
Age Group 4 - 12
All-Irish Primary Schools
Benefits of All-Irish Education
Irish Colleges (Gaeltacht Summer Courses)
The Gaelbhratach
Irish Language Festivals
Support, services & facilities
Age Group 12 - 18
All-Irish Secondary Schools
Benefits of All-Irish Education
Summer Colleges
The Gaelbhratach
Irish Language Festivals
Using Your Irish Name
Support, services & facilities
Age Group 18 - 22
Learn Irish: 18-22 year olds
Irish Third-Level Courses
Irish Language Festivals
Support, services & facilities
Age Group 22+
Irish language jobs (Ireland)
Irish Classes for Adults
Get Involved in the Movement with Conradh na Gaeilge
Conversation Circles
Irish Language Festivals
Support, services & facilities
Community
PEIG.ie Newsletter
10 Reasons to Register to our Business Directory
Supports Available for Businesses
Conversation Circles
Surnames
The Gaeltacht
Community Groups
Irish Language Centres
Organisations
Irish Language Festivals
Festivals
Irish Week / Seachtain na Gaeilge
Awareness Events
5 Tips
Irish Language Books
Learn
Learning Irish
Playgroups
All-Irish Secondary Schools
All-Irish Primary Schools
Irish in English Speaking Schools
Irish Classes for Adults
Irish Classes
Irish Services for Schools
Rights
The Official Languages ​​Act 2003 and the 20-Year Strategy for the Irish Language
The European Charter for Minority Languages
The 20 Year Strategy in the North
Services Available in Irish
Get Involved with Conradh na Gaeilge
Campaigns
Research and Submissions
Using Irish State Services
Irish Language Commissioner
Employment
Irish Language Careers Booklet
Irish language jobs (Europe)
Irish language jobs (Ireland)
Irish Third-Level Courses
Vacancies
Information Sheet on Job Possibilities
Home
Age Groups
Age Group 4 and under
Irish names
Playgroups
Using Irish with your children
Speaking Irish to your grandchildren
Raising children with Irish outside the Gaeltacht
Raising children through Irish in the Gaeltacht
Support, services & facilities
Age Group 4 - 12
All-Irish Primary Schools
Benefits of All-Irish Education
Irish Colleges (Gaeltacht Summer Courses)
The Gaelbhratach
Irish Language Festivals
Support, services & facilities
Age Group 12 - 18
All-Irish Secondary Schools
Benefits of All-Irish Education
Summer Colleges
The Gaelbhratach
Irish Language Festivals
Using Your Irish Name
Support, services & facilities
Age Group 18 - 22
Learn Irish: 18-22 year olds
Irish Third-Level Courses
Irish Language Festivals
Support, services & facilities
Age Group 22+
Irish language jobs (Ireland)
Irish Classes for Adults
Get Involved in the Movement with Conradh na Gaeilge
Conversation Circles
Irish Language Festivals
Support, services & facilities
Community
PEIG.ie Newsletter
10 Reasons to Register to our Business Directory
Supports Available for Businesses
Conversation Circles
Surnames
The Gaeltacht
Community Groups
Irish Language Centres
Organisations
Irish Language Festivals
Festivals
Irish Week / Seachtain na Gaeilge
Awareness Events
5 Tips
Irish Language Books
Learn
Learning Irish
Playgroups
All-Irish Secondary Schools
All-Irish Primary Schools
Irish in English Speaking Schools
Irish Classes for Adults
Irish Classes
Irish Services for Schools
Rights
The Official Languages ​​Act 2003 and the 20-Year Strategy for the Irish Language
The European Charter for Minority Languages
The 20 Year Strategy in the North
Services Available in Irish
Get Involved with Conradh na Gaeilge
Campaigns
Research and Submissions
Using Irish State Services
Irish Language Commissioner
Employment
Irish Language Careers Booklet
Irish language jobs (Europe)
Irish language jobs (Ireland)
Irish Third-Level Courses
Vacancies
Information Sheet on Job Possibilities

Tacaíochtaí do ghnóthaí atá ag iarraidh níos mó Gaeilge a úsáid

| fionnuala |

Tá an-chabhair ar fáil do ghnólachtaí atá ag iarraidh níos mó Gaeilge a úsáid eatarthu féin agus lena gcustaiméirí. Seo achoimre ar na heagraíochtaí atá ag soláthar cúnamh agus comhairle, agus is cinnte go bhfuil níos mó ar fáil go háitiúil. Má tá eolas breise agat, cuir chugainn é ag peig@cnag.ie agus cuirfimid an t-eolas leis an liosta seo a bheas le fáil go gairid inár mbunachar eolais.

Agus má tá amhras ort fós faoi na buntáistí a bhaineann leis an nGaeilge i gcúrsaí gnó,  b’fhéidir go gcabhródh an t-alt seo leat, le 10 bhfáth gur chóir an Ghaeilge a úsáid.

Údarás na Gaeltachta

Tá sé mar dhualgais ag an Údarás an Ghaeilge a chaomhnú mar theanga bheo trí fhorbairt fiontraíochta agus tionscnaimh, agus de bharr sin, níl aon amhras go bhfuil an-chuid tacaíochtaí ar fáil do ghnóthaí uathu.  Féach ar shuíomh idirlín an Údaráis chun níos mó eolais a fáil ar na moltaí, comhairle, cúrsaí, tacaíocht airgeadais, áitribh, deontais agus níos mó atá ar fáil acu chun gnó a thosú, a fhorbairt, a leathnú nó a lonnú i gceantar Gaeltachta.

Foras na Gaeilge

Oibríonn Foras na Gaeilge leis an earnáil ghnó phríobháideach, ag tabhairt tacaíocht phraiticiúil dóibh chun an Ghaeilge a chur chun cinn i ngnóthaí. Foilsíonn Foras na Gaeilge taighde agus treoir maidir le dea-chleachtas i réimse an ghnó, a chuireann siad ar fáil ar a shuíomh. Is é a thionscadal ‘Gnó Means Business’ atá mar fhoinse lárnach eolais ar an nGaeilge i gcomhthéacs na hearnála gnó i gcoitinne. Féach ar na háiseanna, ábhair, eolais agus tacaíochtaí atá ar fáil acu anseo.

scéimeanna maoinithe áirithe acu freisin a dhíríonn ar riachtanais gnóthaí, cosúil leis na cinn seo a leanas. Ní bhíonn scéimeanna an Fhorais oscailte ach ar feadh tréimhse áirithe sa bhliain de ghnáth:

  • An Ciste Tionscadail. Cuireann Foras na Gaeilge fáilte roimh eagraíochtaí ar mian leo iarratas a dhéanamh ar an gCiste Tionscadal. Is ciste é seo atá dírithe ar réimsí oibre agus tionscadail nach bhfuil clúdaithe faoi scéimeanna Fhoras na Gaeilge agus tá idir €1,000/£900 agus €12,000/£10,800 ar fáil mar dheontas.
  • Scéim Tacaíochta Gnó. Tacaíonn an scéim seo le fiontair thrádála bheaga agus mheánmhéide an Ghaeilge a chur chun cinn ina ngnólachtaí trí chomharthaíocht, pacáistíocht, suíomhanna gréasáin agus ábhar margaíochta clóite. Beidh gnólachtaí incháilithe i dteideal suas go 50% den chostas iomlán a lorg tríd an scéim seo. Tá scéim na bliana seo fós ar oscailt faoi láthair.
Glór na nGael

Cuireann Glór na nGael tacaíocht, cuidiú agus aitheantas ar fáil do ghnólachtaí atá, nó gur mhaith leo, an Ghaeilge a úsáid mar chuid den ghnó acu, nó seirbhísí a chur ar fáil trí Ghaeilge. Cuid lárnach den soláthair a dhéanann Glór na nGael d’earnáil an ghnó ná an scéim GRADAIM. Is scéim aitheantais í GRADAIM do ghnólachtaí atá ag úsáid na Gaeilge mar chuid den ghnó, nó atá ag cur seirbhíse trí Ghaeilge ar fáil dá gcustaiméirí. Comhartha aitheanta ar an dea-chleachtas maidir le húsáid na Gaeilge sa ghnó é an gradam seo – féach ar an liosta de bhuaiteoirí 2022 anseo. Tá buaiteoirí an bonn óir agus airgid uilig le feiceáil ar eolaire gnó PEIG.ie, mar shampla POTA Café.

Go Réigiúnach

Tá tacaíochtaí ar fáil go réigiúnach freisin. Féach thíos ar liosta d’eagraíochtaí cabhrach réigiúnach:

  • Gaillimh le Gaeilge. Cuireann siad moltaí, tacaíocht, comhairle, aistriúcháin, fógraíocht, dea-chleachtas dearaí, frásaí, comharthaí agus níos mó ar fáil do ghnóthaí na háite. Eagraíonn siad Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh freisin, i gcomhpháirtíocht le heagraíochtaí eile, chun gnóthaí agus eagraíochtaí a úsáideann an Ghaeilge ina ngnó laethúil a ceiliúradh, agus tugann sé aitheantas don sár-obair atá ar bun acu.
  • Líonra Leitir Ceanainn. Tá a ngradam gnó féin, Gnó le Gaeilge, ag an Líonra. Téigh i dteagmháil leo chun níos mó a fháil amach faoina dtogra Gnó & Gaeilge.
  • BÁC le Gaeilge. Tá an-chúnamh, tacaíochtaí agus acmhainní ar fáil ón bhfoireann seo do ghnóthaí na príomhchathrach. Féach anseo chun níos mó eolais ar a ciste tacaíochta, agus níos mó.
  • Gnó Mhaigh Eo. Tá spreagadh agus tacaíocht ar fáil ón bhfoireann seo freisin. Téigh i dteagmháil leo chun níos mó eolais a fháil.
  • Cill Dara le Gaeilge. Faoin scéim Gnó Chill Dara, cuirtear comhairliúchán saor in aisce ar fáil do ghnólachtaí sa chontae atá ag iarraidh an Ghaeilge a chur chun cinn agus tugtar cabhrú dóibh iniúchadh a dhéanamh ar bhealaí nua chun a ngnó a chur chun cinn – an bealach le feachtais mhargaíochta shaincheaptha a rith, mar shampla, agus úsáid á baint as ardáin ar líne agus as na meáin shóisialta. Tugtar tacaíocht do ghnólachtaí nasc a chruthú le pobal a úsáideann an Ghaeilge go rialta nó a bhfuil spéis acu sa teanga. agus forbairt á déanamh ar a ngnó.
  • Skillnet Ireland. Tá cúpla gréasán ar a laghad ag baint leis an nGaeilge go háirithe acu, cosúil le South West Gnó, agus Gréasán na Meán anseo.
  • Comhairlí Contae agus Cathrach. Bíonn eolas agus tacaíocht acu uaireanta, cosúil leis an leathanach seo ar Ghaeilge sa Ghnó ar shuíomh chomhairle Phort Láirge. Is fiú fiosrú le do chomhairle áitiúil ar na tacaíochtaí atá ar fáil.

Tuilleadh moltaí agaibh? Cuir chugainn iad!