Skip to main content
Home
Age Groups
Age Group 4 and under
Irish names
Playgroups
Using Irish with your children
Speaking Irish to your grandchildren
Raising children with Irish outside the Gaeltacht
Raising children through Irish in the Gaeltacht
Support, services & facilities
Age Group 4 - 12
All-Irish Primary Schools
Benefits of All-Irish Education
Irish Colleges (Gaeltacht Summer Courses)
The Gaelbhratach
Irish Language Festivals
Support, services & facilities
Age Group 12 - 18
All-Irish Secondary Schools
Benefits of All-Irish Education
Summer Colleges
The Gaelbhratach
Irish Language Festivals
Using Your Irish Name
Support, services & facilities
Age Group 18 - 22
Learn Irish: 18-22 year olds
Irish Third-Level Courses
Irish Language Festivals
Support, services & facilities
Age Group 22+
Irish language jobs (Ireland)
Irish Classes for Adults
Get Involved in the Movement with Conradh na Gaeilge
Conversation Circles
Irish Language Festivals
Support, services & facilities
Community
PEIG.ie Newsletter
10 Reasons to Register to our Business Directory
Supports Available for Businesses
Conversation Circles
Surnames
The Gaeltacht
Community Groups
Irish Language Centres
Organisations
Irish Language Festivals
Festivals
Irish Week / Seachtain na Gaeilge
Awareness Events
5 Tips
Irish Language Books
Learn
Learning Irish
Playgroups
All-Irish Secondary Schools
All-Irish Primary Schools
Irish in English Speaking Schools
Irish Classes for Adults
Irish Classes
Irish Services for Schools
Rights
The Official Languages ​​Act 2003 and the 20-Year Strategy for the Irish Language
The European Charter for Minority Languages
The 20 Year Strategy in the North
Services Available in Irish
Get Involved with Conradh na Gaeilge
Campaigns
Research and Submissions
Using Irish State Services
Irish Language Commissioner
Employment
Irish Language Careers Booklet
Irish language jobs (Europe)
Irish language jobs (Ireland)
Irish Third-Level Courses
Vacancies
Information Sheet on Job Possibilities
Home
Age Groups
Age Group 4 and under
Irish names
Playgroups
Using Irish with your children
Speaking Irish to your grandchildren
Raising children with Irish outside the Gaeltacht
Raising children through Irish in the Gaeltacht
Support, services & facilities
Age Group 4 - 12
All-Irish Primary Schools
Benefits of All-Irish Education
Irish Colleges (Gaeltacht Summer Courses)
The Gaelbhratach
Irish Language Festivals
Support, services & facilities
Age Group 12 - 18
All-Irish Secondary Schools
Benefits of All-Irish Education
Summer Colleges
The Gaelbhratach
Irish Language Festivals
Using Your Irish Name
Support, services & facilities
Age Group 18 - 22
Learn Irish: 18-22 year olds
Irish Third-Level Courses
Irish Language Festivals
Support, services & facilities
Age Group 22+
Irish language jobs (Ireland)
Irish Classes for Adults
Get Involved in the Movement with Conradh na Gaeilge
Conversation Circles
Irish Language Festivals
Support, services & facilities
Community
PEIG.ie Newsletter
10 Reasons to Register to our Business Directory
Supports Available for Businesses
Conversation Circles
Surnames
The Gaeltacht
Community Groups
Irish Language Centres
Organisations
Irish Language Festivals
Festivals
Irish Week / Seachtain na Gaeilge
Awareness Events
5 Tips
Irish Language Books
Learn
Learning Irish
Playgroups
All-Irish Secondary Schools
All-Irish Primary Schools
Irish in English Speaking Schools
Irish Classes for Adults
Irish Classes
Irish Services for Schools
Rights
The Official Languages ​​Act 2003 and the 20-Year Strategy for the Irish Language
The European Charter for Minority Languages
The 20 Year Strategy in the North
Services Available in Irish
Get Involved with Conradh na Gaeilge
Campaigns
Research and Submissions
Using Irish State Services
Irish Language Commissioner
Employment
Irish Language Careers Booklet
Irish language jobs (Europe)
Irish language jobs (Ireland)
Irish Third-Level Courses
Vacancies
Information Sheet on Job Possibilities
moladh-deanta-ag-teachtai-go-mbeadh-5%-de-dhiospoireachtai-na-dala-i-ngaeilge

Moladh déanta ag Teachtaí go mbeadh 5% de dhíospóireachtaí na Dála i nGaeilge

| tuairisc | ,

Tá roinnt moltaí déanta ag Teachtaí Dála chun feiceálacht agus úsáid na Gaeilge i dTeach Laighean a chur chun cinn

Moladh déanta ag Teachtaí go mbeadh 5% de dhíospóireachtaí na Dála i nGaeilge

Tá sé molta ag Teachtaí Dála go mbeadh ar a laghad 5% de na díospóireachtaí i nDáil Éireann déanta i nGaeilge roimh dheireadh na bliana seo chugainn.

Tá an moladh ar cheann de roinnt moltaí atá déanta ag Teachtaí chun feiceálacht agus úsáid na Gaeilge i dTeach Laighean a chur chun cinn.

Léirigh anailís de chuid Tuairisc níos luaithe i mbliana go mbíonn níos lú ná 1% den chaint a dhéantar sa Dáil i nGaeilge.

Chomh maith leis an mórsprioc 5%, tá moltaí déanta maidir le níos mó Gaeilge a bheith in úsáid ag ceannairí na bpáirtithe i dTeach Laighean agus go bpléifí as Gaeilge ábhair seachas cúrsaí teanga agus an Ghaeltacht.

Tá an tuarascáil, atá feicthe ag Tuairisc, curtha le chéile ag grúpa stiúrtha ar a bhfuil deichniúr Teachtaí Dála agus baill foirne eile de chuid Theach Laighean. Bunaíodh an grúpa mar chuid de straitéis Ghaeilge an Tí a foilsíodh in 2021.

Tá an tuarascáil curtha faoi bhráid Oifig an Cheann Comhairle a deir gur cheart plean gníomhaíochta bunaithe ar na moltaí a chur le chéile chomh maith le grúpa faireacháin a bhunú chun monatóireacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm an phlean.

Tá an grúpa stiúrtha ag iarraidh go mbainfí an sprioc 5% de na díospóireachtaí i nGaeilge amach faoi dheireadh 2024. Bheadh ar Theachtaí Dála i bhfad níos mó Gaeilge a úsáid ná mar atá faoi láthair chun an sprioc sin a bhaint amach.

I measc na mbealaí go bhféadfaí a chinntiú go gcloisfí níos mó Gaeilge sa Dáil, moltar sa tuarascáil go ndéanfadh ceannairí na bpáirtithe deiseanna a thapú chun an Ghaeilge a labhairt agus ceist amháin, ar a laghad, as Gaeilge a chur uair sa tseachtain. Tá moladh ann freisin sa tuarascáil go gcuirfí i nGaeilge an chéad cheist i ndiaidh na gCeisteanna Tosaíochta gach lá.

Rinne an grúpa stiúrtha scagadh ar shuirbhé a scaipeadh ar Theachtaí agus ar Sheanadóirí i dTeach Laighean in 2021 a thug le fios gur bhraith roinnt Teachtaí nach raibh dóthain muiníne acu chun an Ghaeilge a labhairt agus go raibh drogall freisin orthu na cluasáin ateangaireachta, atá ar fáil i Seomra na Dála, a chaitheamh nuair a bhí an Ghaeilge á labhairt.

Tá cluasáin níos discréidí ar cheann de na moltaí atá déanta ag an ngrúpa ach tá béim mhór curtha ar bhreis deiseanna foghlama a chur ar fáil do chomhaltaí agus do bhaill foirne i dTeach Laighean.

Moltar togra trialach a chur ar siúl ina ndéanfaí ranganna Gaeilge a thairiscint ag amanna a bheadh oiriúnach dóibh siúd a bheadh ag iarraidh páirt a ghlacadh iontu agus go mbeadh rogha ag daoine idir ranganna aonair nó ranganna grúpa.

Moltar an togra a thriail ar feadh sé mhí agus go mbeadh tréimhse sa Ghaeltacht ag deireadh an chúrsa mar chuid de.

Tá moltaí sa tuarascáil freisin maidir le háiseanna a chur ar fáil do Theachtaí atá ag iarraidh an Ghaeilge a úsáid ina gcuid oibre i dTeach Laighean. Moltar, mar shampla, go mbeadh tacaíocht aistriúcháin agus eagarthóireachta ar fáil do Theachtaí ar mhaith leo aitheasc 2-3 nóiméad i nGaeilge a ullmhú.

Moltar freisin d’Oifig an Cheann Comhairle cruinniú a eagrú le hionadaithe ó na meáin faoin tuairisciú a dhéantar sna meáin ar óráidí Gaeilge i dTithe an Oireachtais.

Deir an grúpa stiúrtha sa tuarascáil go bhfuil sé tábhachtach go gcuirfí na moltaí gearrthéarmacha i bhfeidhm “láithreach” agus go mbeifí ag súil le toradh ar chuid den obair roimh dheireadh 2023.

Tá ceist curtha ag Tuairisc ar Oifig an Cheann Comhairle maidir le cur i bhfeidhm na moltaí atá sa tuarascáil agus an plean gníomhaíochta a mholtar inti, ach ní raibh freagra faighte nuair a scríobhadh an scéal seo.

Níos mó