Skip to main content
Home
Age Groups
Age Group 4 and under
Irish names
Playgroups
Using Irish with your children
Speaking Irish to your grandchildren
Raising children with Irish outside the Gaeltacht
Raising children through Irish in the Gaeltacht
Support, services & facilities
Age Group 4 - 12
All-Irish Primary Schools
Benefits of All-Irish Education
Irish Colleges (Gaeltacht Summer Courses)
The Gaelbhratach
Irish Language Festivals
Support, services & facilities
Age Group 12 - 18
All-Irish Secondary Schools
Benefits of All-Irish Education
Summer Colleges
The Gaelbhratach
Irish Language Festivals
Using Your Irish Name
Support, services & facilities
Age Group 18 - 22
Learn Irish: 18-22 year olds
Irish Third-Level Courses
Irish Language Festivals
Support, services & facilities
Age Group 22+
Irish language jobs (Ireland)
Irish Classes for Adults
Get Involved in the Movement with Conradh na Gaeilge
Conversation Circles
Irish Language Festivals
Support, services & facilities
Community
PEIG.ie Newsletter
10 Reasons to Register to our Business Directory
Supports Available for Businesses
Conversation Circles
Surnames
The Gaeltacht
Community Groups
Irish Language Centres
Organisations
Irish Language Festivals
Festivals
Irish Week / Seachtain na Gaeilge
Awareness Events
5 Tips
Irish Language Books
Learn
Learning Irish
Playgroups
All-Irish Secondary Schools
All-Irish Primary Schools
Irish in English Speaking Schools
Irish Classes for Adults
Irish Classes
Irish Services for Schools
Rights
The Official Languages ​​Act 2003 and the 20-Year Strategy for the Irish Language
The European Charter for Minority Languages
The 20 Year Strategy in the North
Services Available in Irish
Get Involved with Conradh na Gaeilge
Campaigns
Research and Submissions
Using Irish State Services
Irish Language Commissioner
Employment
Irish Language Careers Booklet
Irish language jobs (Europe)
Irish language jobs (Ireland)
Irish Third-Level Courses
Vacancies
Information Sheet on Job Possibilities
Home
Age Groups
Age Group 4 and under
Irish names
Playgroups
Using Irish with your children
Speaking Irish to your grandchildren
Raising children with Irish outside the Gaeltacht
Raising children through Irish in the Gaeltacht
Support, services & facilities
Age Group 4 - 12
All-Irish Primary Schools
Benefits of All-Irish Education
Irish Colleges (Gaeltacht Summer Courses)
The Gaelbhratach
Irish Language Festivals
Support, services & facilities
Age Group 12 - 18
All-Irish Secondary Schools
Benefits of All-Irish Education
Summer Colleges
The Gaelbhratach
Irish Language Festivals
Using Your Irish Name
Support, services & facilities
Age Group 18 - 22
Learn Irish: 18-22 year olds
Irish Third-Level Courses
Irish Language Festivals
Support, services & facilities
Age Group 22+
Irish language jobs (Ireland)
Irish Classes for Adults
Get Involved in the Movement with Conradh na Gaeilge
Conversation Circles
Irish Language Festivals
Support, services & facilities
Community
PEIG.ie Newsletter
10 Reasons to Register to our Business Directory
Supports Available for Businesses
Conversation Circles
Surnames
The Gaeltacht
Community Groups
Irish Language Centres
Organisations
Irish Language Festivals
Festivals
Irish Week / Seachtain na Gaeilge
Awareness Events
5 Tips
Irish Language Books
Learn
Learning Irish
Playgroups
All-Irish Secondary Schools
All-Irish Primary Schools
Irish in English Speaking Schools
Irish Classes for Adults
Irish Classes
Irish Services for Schools
Rights
The Official Languages ​​Act 2003 and the 20-Year Strategy for the Irish Language
The European Charter for Minority Languages
The 20 Year Strategy in the North
Services Available in Irish
Get Involved with Conradh na Gaeilge
Campaigns
Research and Submissions
Using Irish State Services
Irish Language Commissioner
Employment
Irish Language Careers Booklet
Irish language jobs (Europe)
Irish language jobs (Ireland)
Irish Third-Level Courses
Vacancies
Information Sheet on Job Possibilities
‘udar-mor-imni’-–-athbhreithniu-le-deanamh-ar-chas-19-paiste-a-raibh-obraid-droma-acu-in-ospideal-leanai-shraid-an-teampaill

‘Údar mór imní’ – athbhreithniú le déanamh ar chás 19 páiste a raibh obráid droma acu in Ospidéal Leanaí Shráid an Teampaill

| tuairisc | , ,

Cothaíodh amhras nuair nár éirigh go maith le leanaí ar cuireadh obráidí casta droma orthu agus a raibh deacrachtaí agus ionfhabhtuithe go leor acu tar éis na hobráide

‘Údar mór imní’ – athbhreithniú le déanamh ar chás 19 páiste a raibh obráid droma acu in Ospidéal Leanaí Shráid an Teampaill

Tá athbhreithniú seachtrach ordaithe ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte ar ghnéithe den mháinliacht ortaipéideach in Ospidéal Ollscoile na Leanaí, Sráid an Teampaill i mBaile Átha Cliath.

Déanfaidh saineolaí as an Ríocht Aontaithe athbhreithniú ar obráidí droma a rinne comhairleoir san ospidéal sin toisc gur thug athbhreithniú inmheánach a rinneadh san ospidéal faoi deara gur tharla “eachtraí tromchúiseacha a bhain le hobráidí droma” ansin.

Dúirt FSS nach raibh aon obráidí á ndéanamh ag an dochtúir sin faoi láthair agus go bhfuil an scéal curtha faoi bhráid Chomhairle Dhochtúirí Leighis na hÉireann.

I ráiteas an FSS, dúradh: “Tá an t-athbhreithniú seo á chur ar bun de bharr na húdair mhóra imní a tháinig chun solais in Ospidéal na Leanaí an bhliain seo caite ó thaobh na ndrochthorthaí a bhí ar obráidí droma ansin, an cur chuige máinliachta droma agus fearais ionphlandaithe a bhí in úsáid gan chead.”

I ndeireadh na bliana seo caite, léiríodh imní faoi shábháilteacht othar maidir le roinnt bheag leanaí a raibh spina bifida orthu agus a chuaigh faoi scian in Ospidéal na Leanaí. Cothaíodh amhras nuair nár éirigh go maith le leanaí ar cuireadh obráidí casta droma orthu agus a raibh deacrachtaí agus ionfhabhtuithe go leor acu tar éis na hobráide. Tharla dhá chás máinliachta a bhí an-tromchúiseach go deo i mí Iúil agus mí Mheán an Fhómhair 2022, a deir an FSS.

Choimisiúnaigh Sláinte Leanaí Éireann dhá athbhreithniú – athbhreithniú inmheánach agus ceann eile ag saineolaithe as ospidéal na leanaí i mBostún. Iarradh orthu an cúram a thug an comhairleoir sin do 17 leanbh a scrúdú.

“Ar an drochuair bhásaigh leanbh amháin den seachtar déag sin ó shin agus bhí fadhbanna tromchúiseacha ag leanaí eile tar éis a n-obráide,” a dúirt an FSS.

“Bhí dúshláin mhóra ag na hothair sin agus ag a dteaghlaigh roimhe sin de bharr an ghalair a bhí orthu agus tá an-aiféala ar Shláinte Leanaí Éireann faoi na heasnaimh a bhí ina gcúram anseo. Tá Sláinte Leanaí Éireann i dteagmháil leanúnach leis an teaghlaigh agus leanfaimid orainn ag cur aon tacaíocht atá ag teastáil uathu ar fáil dóibh.”

Le déanaí a fuair ospidéal na leanaí amach gur úsáideadh “fearais neamhúdaraithe” i gcuid bheag de na hobráidí droma sin.

Bhí cruinniú ag feidhmeannaigh ón ospidéal le dhá theaghlach eile lenar bhain an scéal sin, rud a fhágann go bhfuil 19 teaghlach ar fad a raibh Ospidéal na Leanaí ag plé leo faoin gcás seo le roinnt seachtainí.

Dúirt an Dr Colm Henry, Príomhoifigeach Cliniciúil FSS, go mbeadh an t-athbhreithniú curtha i gcrích chomh luath in Éirinn agus a d’fhéadfaí agus roimh dheireadh na bliana seo.

“D’fhéadfadh go mbeadh torthaí agus moltaí ón athbhreithniú seo a chuirfear i bhfeidhm i ngach ospidéal de chuid Sláinte Leanaí Éireann agus in ospidéal nua na leanaí. Foilseofar na torthaí chomh maith.”

Níos mó