Home
FAQ's
Age Groups
Age Group > 4
Irish Names
Playgroups
Using Irish with your Children
Raising Children with Irish Outside the Gaeltacht
Raising Children through Irish in the Gaeltacht
Support, Services & Facilities
Age Group 4 > 12
All-Irish Primary Schools
Benefits of All-Irish Education
Summer Colleges
The Gaelbhratach
Festivals
Support, Services & Facilities
Benefits of All-Irish Education
Age Group 12 > 18
All-Irish Secondary Schools
Benefits of All-Irish Education
Summer Colleges
The Gaelbhratach
Festivals
Using Your Irish Name
Benefits of All-Irish Education
Support, Services & Facilities
Age Group 18 > 22
Irish Societies & Student Unions
Learn Irish: 18-22 year olds
Irish Third Level Courses
Festivals
Support, Services & Facilities
Age Group 22+
Careers With Irish
Classes for Adults
Get Involved
Conversation Circles
Festivals
Support, Services & Facilities
Speaking to Your Grandchildren
Community
Conversation Circles
The Gaeltacht
Community Groups
Irish Language Centres
Sloinne
5 Tips
Organisations
Festivals
Seachtain na Gaeilge
Awareness Events
Irish Language Books
Learn
Learn Irish
Playgroups
All-Irish Secondary Schools
All-Irish Primary Schools
Irish in English Speaking Schools
Irish Classes for Adults
Irish Classes
Irish Services for Schools
Benefits
Rights
The Official Languages ​​Act 2003
The European Charter for Minority Languages
The 20 Year Strategy in the North
Services Available in Irish
Get Involved with Conradh na Gaeilge
Campaigns
Research and Submissions
Using Irish State Services
Irish Language Commissioner
Working With Irish
Irish language jobs (Europe)
Irish language jobs (Ireland)
Jobs
Irish Language Careers Booklet
Jobs
 • Home
 • Buntáistí Oideachais trí Ghaeilge

Buntáistí Oideachais trí Ghaeilge

Is iomaí buntáiste atá ann dóibh siúd a bhfuil níos mó ná teanga amháin acu.Seo a leanas roinnt buntáistí atá ann dóibh siúd a roghnaíonn oideachas trí mheán na Gaeilge

Nuair a thógtar trí Ghaeilge, tá buntáistí luachmhaire á dtabhairt dóibh ó thaobh:

 • A bheith in ann léamh agus scríobh
 • Níos mó teangacha a fhoghlaim
 • Scileanna cumarsáide a fhorbairt
 • Deiseanna fostaíochta sa todhchaí
 • Cairde nua a dhéanamh
 • Buntáistí smaointeoireachta (cruthaitheacht, íogaireacht cumarsáide).
 • A bheith páirteach sa ghlúin nua Gaeilgeoirí
 • Buntáistí eacnamaíochta

Roghnaíonn tuismitheoirí oideachas lán-Ghaeilge ar chúiseanna éagsúla, na cúiseanna seo san áireamh:

 • Tá sé fíor-thábhachtach dóibh go mbeidh Gaeilge ar a dtoil ag a bpáistí.
 • Aithníonn siad go bhfaigheann an páiste léargas ar leith ar a c(h)ultúr féin agus ar chultúir eile.
 • Cothaítear bród na bpáistí ina dteanga, ina gcultúr agus iontu féin.
 • Ábaltacht na bpáistí labhairt, léamh agus scríobh i ndá theanga agus na buntáistí a théann leis sin.
 • An t-oideachas den scoth a chuireann na scoileanna ar fáil do pháistí.
 • Forbairt i bhféinmhuinín agus i bhféiniúlacht na bpáistí.

Chomh maith leis na cúiseanna seo ar fad tá buntáistí breise ann do pháiste má fhreastalóinn sé/sí ar scoil lán-Ghaeilge. De réir taighde ar an oideachas dátheangach seo a leanas cuid de na torthaí do na daltaí a théann tríd an gcóras:

 • Déanann siad níos fearr go hacadúil (Gallagher & Hanna, 2002)
 • Éiríonn leo an tríú agus an ceathrú teanga a fhoghlaim níos éasca (Cenoz & Valencia 1994)
 • Tuiscint agus oscailteacht do chultúir eile (Gallagher & Hanna, 2002)
 • Feabhas ar fheidhmiú cognaíochta ó thaobh cruthaíochta agus ábaltacht cumarsáide de (Bialystok et al. 2005)
 • Torthaí níos airde sa Bhéarla agus sa mhatamaitic (Foras Taighde ar Oideachas, 2011)
 • Tuiscint níos fearr ar fhéiniúlacht, ar chultúr agus ar spiorad pobail (Baker, 2003)
 • Féinmheas níos airde (Baker, 2003)
 • Cuireann oideachas dátheangach le torthaí acadúla, scileanna cruthaitheacha agus féinmheas sna daltaí (NMABE, 2006; Cummins, 2000)
 • Scileanna cumarsáide agus sóisialta níos fearr (Cummins, 2000)

Foinse > http://www.foras.ie/irish-medium-education/what-is-irish-medium-education/


Léigh tuilleadh faoi bhuntáistí oideachais trí Ghaeilge anseo

Foinsí eile:

https://www.irishtimes.com/news/education/irish-medium-schools-continue-to-outperform-on-feeder-lists-1.3719834

https://www.cogg.ie/wp-content/uploads/irish-medium-education-cognitive-skills-lingustic-skills-and-attitudes-towards-irish.pdf

https://www.irishtimes.com/news/education/i-would-encourage-anyone-to-study-through-irish-1.3415719

http://educationmatters.ie/wp-content/uploads/2017/02/Vision-for-the-Irish-Language.pdf

https://www.curriculumonline.ie/Junior-cycle/Junior-Cycle-Subjects/Gaeilge/Irish-and-Key-Skills

Sign up for the PEIG newsletter

 • Conradh na Gaeilge
 • Foras na Gaeilge