The Irish language information hub:
News, events, job vacancies & more

There are Irish language groups and organisations based in cities and towns from coast to coast.  These groups provide everything from information to classes, workshops, services and other events.  Below are some of the groups and branches along with contact information. 

 • Lárionaid

  Down Áth na Long Páirc Mara Bhoirche Íochtar boircheiochtar@gmail.com
  Down Iúr Chinn Trá Gaeláras Mhic Ardghail macdhaibheid@btinternet.com
  Antrim Béal Feirste Ionad Uíbh Eachach diarmuid@ionad.eu
  Antrim Béal Feirste An Droichead Teo. fionnuala@androichead.com
  Antrim Béal Feirste   oifig@glornamona.com
  Antrim Béal Feirste   ccmr@btconnect.com
  Antrim Béal Feirste Cultúrlann McAdam Ó Fiaich eimear@culturlann.ie
  Armagh Ard Mhacha Aonach Mhacha (Le forbairt) sean@cairdeteo.com
  Derry Carn Tóchair An Carn niall@fermacproperties.com
  Derry Doire Cultúrlann Uí Chanáin donncha@culturlann-doire.ie
  Dublin Baile Átha Cliath 6 Sráid Fhearchair julian@cnag.ie
  Dublin Baile Átha Cliath Áras Chrónáin brian@araschronain.ie
  Dublin Baile Átha Cliath   pobalnagaeilge@gmail.com
  Cork Corcaigh Oifig Gael Taca eolas@gael-taca.com
  Galway Gaillimh Áras na nGael gaillimh@cnag.ie
  Limerick Luimneach Halla Íde conradhluimnigh@gmail.com
  Tiperrary An tAonach Dún Mhuire cnagantaonach@gmail.com

 • Scéimeanna Pobail Gaeilge

  An Clár as Gaeilge Teo. Claire clarasgaeilge@eircom.net
  An Droichead Teo. Antrim fionnuala@androichead.com
  Cairde Teo. Armagh sean@cairdeteo.com
  Cairde Uí Néill Tyrone cairdeuineill@hotmail.com
  Coiste Dúiche Mhaigh Eo, Conradh na Gaeilge Mayo eolas@conradhmhaigheo.ie
  Coiste Forbartha Charn Tóchair Derry joe.odoherty@ancarn.org
  Comhaltas Uladh Ulster  
  Conradh na Gaeilge, Boirche Íochtar Down boircheiochtar@gmail.com
  Conradh na Gaeilge, Craobh an Aonaigh Tipperary cnagantaonach@gmail.com
  Conradh Na Gaeilge, Glaschu Scotland cnag_glaschu@hotmail.com
  Croí Éanna Antrim dmaccoille820@c2kni.net
  Cumann Cultúrtha Mhic Reachtain Antrim ccmr@btconnect.com
  Cumann Gaelach na hEaglaise Dublin gaeloifig@tcd.ie
  Foras na Gaeilge Nationwide gtrimble@forasnagaeilge.ie
  Gaeilge Locha Riach Galway oifig@lochariach.com
  Gaelfhorbairt na Gaillimhe Galway gaillimh@cnag.ie
  Gaelphobal Cheantar an tSratha Báin Tyrone gaelphobal@btconnect.com
  Glór Cheatharlach Carlow emma@glorcheatharlach.ie
  Glór na Móna Antrim oifig@glornamona.com
  Glór na nGael, Uachtar Tíre Down emerohagan@yahoo.co.uk
  Ionad Uíbh Eachach Antrim diarmuid@ionad.eu
  Muintir Chrónáin Teo. Dublin brian@araschronain.ie

 • Antrim

  Craobh an Droichid Contae Aontroma ray.giffen@gmail.com
  Craobh Bhaile Raghnaill Contae Aontroma macapeerp@aol.com
  Craobh Dhún Lathaí Contae Aontroma maureen.gaston@btinternet.co.uk
  Craobh Ghaeil Iarthar Bhéal Feirste Contae Aontroma t_machare@yahoo.ie
  Craobh Ghlór na Móna Contae Aontroma caireann@yahoo.com
  Craobh na bhFiann Contae Aontroma  
  Craobh na Cúirte Contae Aontroma pauline@michael-flanigan.com
  Craobh Naomh Pádraig Contae Aontroma desidonnelly@hotmail.com
  Craobh Oideas Feirste Contae Aontroma  
  Craobh Sheáin Mhic Eachaidh Contae Aontroma  
  Coláiste Mhuire Béal Féirste Contae Aontroma cfox758@smucb.ac.uk
  Cumann Gaelach Ros Earcáin Contae Aontroma sharonuichathain@hotmail.com

 • Armagh

  Craobh Chill Mhór Uí Nialláin Contae Ard Mhacha fmacnic@outlook.com
  Craobh na Lorgan Contae Ard Mhacha  johnnymcgibbonupperbannsf@gmail.com
  Craobh Rua, Ard Mhacha Contae Ard Mhacha

 • Carlow

  Craobh Ghlór Cheatharlach Contae Cheatharlach emma@glorcheatharlach.ie

 • Cavan

  Craobh an Chabháin Contae an Chabháin glorbhreifne@gmail.com

 • Clare

  An Clár as Gaeilge Contae an Chláir clarasgaeilge@eircom.net
  Coiste Contae an Chláir Contae an Chláir joanne_callinan@hotmail.com
  Craobh Chill Chaoi Contae an Chláir craiglia2@eircom.net
  Craobh na hInse Contae an Chláir  
  Craobh na Sionna Contae an Chláir lodonnghaile@hotmail.com

 • Cork

  Coiste Contae Chorcaí Contae Chorcaí  
  Craobh an Chraoibhín Aoibhinn Contae Chorcaí  
  Craobh Bhaile Mhúirne Contae Chorcaí bernicevdoyle@gmail.com
  Craobh Bheanntraí Contae Chorcaí  
  Craobh Chúil Aodha Contae Chorcaí d.ohaodha@ucc.ie
  Craobh Eochaill Contae Chorcaí donachaocarroll1@gmail.com
  Craobh Mhainistir na Corann Contae Chorcaí edmond.osullivan@corkcoco.ie
  Craobh Mhala Contae Chorcaí liamsampey@gmail.com
  Craobh Sciobairín Contae Chorcaí conandmyra@gmail.com
  Craobh Thraolach Mhic Suibhne Contae Chorcaí gaelteo@eircom.net
  Coláiste na hOllscoile Corcaigh Contae Chorcaí anchuallacht@uccsocieties.ie
  Coláiste na hOllscoile Corcaigh Contae Chorcaí gaeilge@uccsu.ie
  Coláiste na hOllscoile Corcaigh Contae Chorcaí cumannd@uccsocieties.ie

 • Derry

  Comhaltas Uladh Contae Dhoire  nm.comer@ulster.ac.uk
  Craobh Bhaile an tSuaitrigh Contae Dhoire  
  Craobh Dhoire Contae Dhoire  
  Craobh Ghleann Iolair Contae Dhoire nm.comer@ulster.ac.uk
  Craobh Phort na Binne Uaine Contae Dhoire  

 • Down

  Craobh an Iúir Contae an Dúin teresa.mcavoy@sky.com
  Craobh Ard Mhic Nasca Contae an Dúin O_Fachtna@gmx.de
  Craobh Bheannchair Contae an Dúin  
  Craobh Choilleach Eanach Contae an Dúin  
  Craobh Leath Chathail Contae an Dúin eamonn.macconmidhe@gmail.com
  Craobh na Glasdromainne (Boirche Íochtar) Contae an Dúin info@lowermournecnag.com
  Craobh Rinn Mhic Giolla Rua Contae an Dúin  
  Craobh Ros Treabhair Contae an Dúin  
  Craobh Uí Fhiaich (Cill Shléibhe) Contae an Dúin macdhaibheid@btinternet.com

 • Donegal

  Craobh Leitir Ceannainn Contae Dhún na Gall rosha@utvinternet.com;rmcclafferty@donegalcoco.ie
  Craobh Oileán Árainn Mhóir Contae Dhún na Gall nmuldowneyie@yahoo.co.uk
  Coiste Forbartha Dhobhair Teoranta Contae Dhún na nGall ionadnp@eircom.net
  Craobh Chéim Aniar Contae Dhún na nGall  
  Craobh Ghleann Fhinne Contae Dhún na nGall micodoc@gmail.com
  Craobh Phádraig Uí Dhomhnaill Contae Dhún na nGall barry.scanlon5@mail.dcu.ie

 • Dublin

  Coiste Contae Átha Cliath Contae Átha Cliath paulamelvin@hotmail.com
  Craobh an Athar Ó hIceadha Contae Átha Cliath icua@eircom.net
  Craobh Bhréanainn Contae Átha Cliath ptmacr@ccc.ie nó ptmac@ruairi.eu
  Craobh Borabú Contae Átha Cliath cillianburke@btinternet.com
  Craobh Ghaelphobal ACT Tamhlacht Contae Átha Cliath pobalnagaeilge@gmail.com
  Craobh Ghleann na Life Contae Átha Cliath neasa@eircom.net
  Craobh Inse Chór Contae Átha Cliath patrick_carthy35@yahoo.ie
  Craobh Liam Bulfin Contae Átha Cliath ocaollai@eircom.net
  Craobh Mháirtín Uí Chadhain, BÁC Contae Átha Cliath cris@ionad.org
  Craobh Mhoibhí Contae Átha Cliath amnua@eircom.net
  Craobh na gCeithre Cúirteanna Contae Átha Cliath eithnereidodoherty@lawlibrary.ie
  Craobh na nGael Óg Contae Átha Cliath cumannclg@gmail.com; Ruadhan90@gmail.ie;09006753@studentmail.ul.ie
  Craobh Raidió Rí-Rá Contae Átha Cliath niamh@cnag.ie
  Pobal Gaeilge 15 Contae Átha Cliath michaelmoroney@gmail.com
  Coláiste Mhuire, Marino Contae Átha Cliath sugaeilge@momail.mie.ie
  Coláiste na hOllscoile Baile Átha Cliath Contae Átha Cliath cumann.gaelach@ucd.ie
  Coláiste na hOllscoile Baile Átha Cliath Contae Átha Cliath gaeilge@ucdsu.ie
  Coláiste na Tríonóide Contae Átha Cliath reachtaire@cumann.ie
  Coláiste Phádraig, Droim Conrach Contae Átha Cliath gormlaith.maynes2@mail.dcu.ie
  Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath Contae Átha Cliath cumanngaelach@socs.dit.ie
  Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath Contae Átha Cliath cumanngdcu@gmail.com

 • Fermanagh

  Tús Nua, Fear Manach Thoir Contae Fhear Manach tusnua.fearmanach@hotmail.com

 • Galway

  Coiste Chontae na Gaillimhe Contae na Gaillimhe annahernon10@hotmail.com
  Craobh Anach Cuain Contae na Gaillimhe  
  Craobh Bhaile Átha an Rí Contae na Gaillimhe riada06@gmail.com
  Craobh Bhaile Locha Riach Contae na Gaillimhe oifig@lochariach.com
  Craobh Bhéal Átha na Slua Contae na Gaillimhe josephbergin@eircom.net
  Craobh Chairde de hÍde, Óran Mór Contae na Gaillimhe gsdehide.ias@eircom.net
  Craobh Dhúiche Raifteirí Contae na Gaillimhe joemurphykilcolgan@hotmail.com
  Craobh Ghort Inse Guaire Contae na Gaillimhe  
  Craobh Mhaigh Chuilinn Contae na Gaillimhe peadarconradhnagaeilge@eircom.net
  Craobh na Gaillimhe Contae na Gaillimhe  
  Craobh Thuama Contae na Gaillimhe peadar@cnag.ie
  Cumann na hAchréidh Contae na Gaillimhe eibhlinconradhnagaeilge@eircom.net
  Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge Contae na Gaillimhe coistesoisialta@socs.oegaillimh.ie
  Institiúid Teicneolaíochta Ghaillimh Contae na Gaillimhe paddyfarrell1@hotmail.com

 • Kerry

  Coiste Contae Chiarraí Contae Chiarraí oreooim@eircom.net
  Craobh Chill Airne Contae Chiarraí gsfaithleann.ias@eircom.net
  Craobh Chorca Dhuibhne Contae Chiarraí breandan66@gmail.com
  Craobh Cois Leamhna, Cill Orglan Contae Chiarraí jkomalley@eircom.net
  Craobh Lios Tuathail Contae Chiarraí ainel7@eircom.net
  Craobh Mhochuda Contae Chiarraí eamonnobraoin@hotmail.com
  Craobh Oileán Chiarraí Contae Chiarraí gaelscoilaogain.ias@eircom.net
  Craobh Thomás Ághas Contae Chiarraí marmat10@yahoo.com
  Craobh Thrá Lí Contae Chiarraí nodalaigh@hotmail.com
  Craobh Uíbh Ráthaigh Contae Chiarraí ccnfteo@indigo.ie
  Cillín Tiarna Contae Chiarraí eamonnobraoin@hotmail.com

 • Kildare

  Craobh Ghlór na Ríogh Contae Chill Dara anitanicamh@yahoo.co.uk
  Craobh Rith Contae Chill Dara amandadiver@hotmail.com

 • Laois

  Craobh Phort Laoise Contae Laoise mscully@laoiscoco.ie

 • Leitrim

  Craobh Thomáis Uí Dhuibhir Contae Liatroma mac.muiri@gmail.com

 • Limerick

  Craobh Chathair Luimnigh Contae Luimnigh bealmill@hotmail.com
  Craobh Ráth Caola Contae Luimnigh tonyjojce@eircom.net
  Dáil na Mumhan Contae Luimnigh nodalaigh@hotmail.com
  Coláiste Mhuire Gan Smál Contae Luimnigh aislingwoulfe@gmail.com
  Coláiste Mhuire Gan Smál Contae Luimnigh 14155907@micstudent.ul.ie
  Coláiste Mhuire Gan Smál Contae Luimnigh carroll.johnmichael@gmail.com
  Coláiste Mhuire Gan Smál Contae Luimnigh grantyrs10@gmail.com
  Ollscoil Luimnigh Contae Luimnigh gaeilgeul@gmail.com

 • Louth

  Craobh Dhún Dealgan Contae Lú glengat@gmail.com
  Craobh Ó Méith Contae Lú gearoidz@hotmail.com

 • Mayo

  Coiste Contae Mhaigh Eo Contae Mhaigh Eo eireoh@gmail.com
  Conradh na Gaeilge, Maigh Eo Contae Mhaigh Eo eolas@conradhmhaigheo.ie
  Craobh Bhall Álainn Contae Mhaigh Eo beogodeo@eircom.net
  Craobh Chaisleán a Bharraigh Contae Mhaigh Eo stiofan37@gmail.com
  Craobh Chill Mhór Iorras Contae Mhaigh Eo cnagiorrais@hotmail.com
  Craobh Chlár Chlainne Mhuiris Contae Mhaigh Eo colmanor@anu.ie
  Institiúid Teicneolaíochta Mhaigh Eo Contae Mhaigh Eo fhla94@yahoo.ie

 • Meath

  Coiste Contae na Mí Contae na Mí oduinnp@eircom.net
  Craobh Cholmchille, Ceanannas Contae na Mí tdeh@eircom.net
  Craobh na hUaimhe Contae na Mí joerc@eircom.net
  Craobh Ráth Cairn Contae na Mí  
  Craobh Uí Ghramhnaigh, Baile Átha Buí Contae na Mí info@athbui.com

 • Monaghan

  An Cumann Gaelach, Muineachán Contae Mhuineacháin michaelcallaghan@gmail.com
  Craobh Chluain Eois Contae Mhuineacháin eois.ias@eircom.net

 • Offaly

  Craobh Cholum Cille, Uíbh Fhailí Contae Uíbh Fhailí maryberry13@gmail.com
  Craobh Thulach Mhór Contae Uíbh Fhailí

 • Roscommon

  Craobh Ros Comáin Contae Ros Comáin maeve_cas@yahoo.ie

 • Sligo

  Feis Shligigh Contae Shligigh  
  Coláiste San Aingeal, Sligeach Contae Shligigh sugaeilgeandculture@stangelas.nuigalway.ie

 • Tipperary

  Cumann Gaelach Chluain Meala Contae Thiobhraid Árann liamoduibhir@oceanfree.net
  Coiste Contae Thiobraid Árann Contae Thiobraid Árann emoronaigh@yahoo.ie
  Craobh an Aonaigh Contae Thiobraid Árann emoronaigh@yahoo.ie
  Craobh Chaiseal Mumhan Contae Thiobraid Árann  
  Craobh Dhurlas Éile Contae Thiobraid Árann  
  Craobh Ros Cré Contae Thiobraid Árann  
  Craobh Uí Icí (Carraig na Siúire) Contae Thiobraid Árann cnichochlaigh@yahoo.com

 • Tyrone

  Craobh an Domhnaigh Mhóir Contae Thír Eoghain  
  Craobh an Sratha Bán Contae Thír Eoghain conradh_ansrathban@hotmail.com
  Craobh Ard Bó Contae Thír Eoghain  
  Craobh Chabhán an Chaorthainn Contae Thír Eoghain  
  Craobh Chaisléan na Deirge Contae Thír Eoghain  
  Craobh Loch Mhic Ruairí Contae Thír Eoghain SeamusMullan@LoughmacroryGFC.net
  Craobh na Carraige Móire Contae Thír Eoghain  
  Craobh Phort an Dúnáin Contae Thír Eoghain  deansloan06@gmail.com
  Craobh Port Mór Contae Thír Eoghain  
  Craobh Ruairí Mhic Easmainn Contae Thír Eoghain  
  Pobal ar a’n Iúl Contae Thír Eoghain pobalaraniul@gmail.com 

 • Waterford

  Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge Contae Phort Láirge cathalharte@eircom.net

 • Wexford

  Craobh Ghuaire Contae Loch Garman brona_k@hotmail.com
  Craobh Loch Garman Contae Loch Garman oduinnp@eircom.net

 • Abroad

  Craobh Phádraig Mhic Phiarais, Glaschú Scotland cnag_glaschu@hotmail.com
  Craobh Bheirlín Germany r.henneberg@gmx.de
  Comharchumann Shealbhóirí na Gaeltachta Canada bowesjulie@hotmail.com
  Cumann na Gaeltachta Canada bowesjulie@hotmail.com
  Oireachtas Gaeilge Cheanada Canada milseoggirl72@gmail.com
  Conradh na Gaeilge Páras France cngparas@hotmail.fr; ciaran92@free.fr
  Craobh Birmingham England  
  Craobh an Athar Emmet Fullen, Manchain England phoswell66@hotmail.co.uk
  Craobh Birmingham England  
  Craobh Mhic Easmainn England  
  Craobh Newcastle upon Tyne England seanocadhain@uwclub.net
  Craobh Nollaig Uí Chonaill England  
  Craobh Sheáin Uí Dhonnabháin, Learpholl England tonybirtill@hotmail.com
  Conradh na Gaeilge Shasana Nua United States of America eolas@gaeilge.org
  Craobh an Ghleanna, Maigheamaí United States of America  
  Craobh Bhaile Phitt United States of America cngaeilge@aol.com
  Craobh Illinois United States of America  
  Cumann Gaelach Tír Chikasha United States of America MidSouthIrish@gmail.com
  Craobh Thír na gCnoc, Travis, Texas United States of America moyer.misti@gmail.com
  Craobh na nAingeal United States of America kristen.mich.rogers@gmail.com
  Craobh Austin, Texas United States of America