Home
FAQ's
Age Groups
Age Group > 4
Irish Names
Playgroups
Using Irish with your Children
Raising Children with Irish Outside the Gaeltacht
Raising Children through Irish in the Gaeltacht
Support, Services & Facilities
Age Group 4 > 12
All-Irish Primary Schools
Benefits of All-Irish Education
Summer Colleges
The Gaelbhratach
Festivals
Support, Services & Facilities
Benefits of All-Irish Education
Age Group 12 > 18
All-Irish Secondary Schools
Benefits of All-Irish Education
Summer Colleges
The Gaelbhratach
Festivals
Using Your Irish Name
Benefits of All-Irish Education
Support, Services & Facilities
Age Group 18 > 22
Irish Societies & Student Unions
Learn Irish: 18-22 year olds
Irish Third Level Courses
Festivals
Support, Services & Facilities
Age Group 22+
Careers With Irish
Classes for Adults
Get Involved
Conversation Circles
Festivals
Support, Services & Facilities
Speaking to Your Grandchildren
Community
Conversation Circles
The Gaeltacht
Community Groups
Irish Language Centres
Sloinne
5 Tips
Organisations
Festivals
Seachtain na Gaeilge
Awareness Events
Irish Language Books
Learn
Learn Irish
Playgroups
All-Irish Secondary Schools
All-Irish Primary Schools
Irish in English Speaking Schools
Irish Classes for Adults
Irish Classes
Irish Services for Schools
Benefits
Rights
The Official Languages ​​Act 2003
The European Charter for Minority Languages
The 20 Year Strategy in the North
Services Available in Irish
Get Involved with Conradh na Gaeilge
Campaigns
Research and Submissions
Using Irish State Services
Irish Language Commissioner
Working With Irish
Irish language jobs (Europe)
Irish language jobs (Ireland)
Jobs
Irish Language Careers Booklet
Jobs
  • Home
  • Na Ceanneagraíochtaí

Na Ceanneagraíochtaí

Tá sé cheanneagraíocht maonaoithe ag Foras na Gaeilge. Díríonn gach ceann de na sé cheanneagraíocht isteach ar shainchúram ar leith de cheann amháin de sé réimse leathana oibre. Bíonn na ceanneagraíochtaí ag plé leis na réimsí sin ar fud an oileáin.


Is iad Gaeloideachas Teo, Conradh na Gaeilge, Gael Linn, Oireachtas na Gaeilge, Glór na nGael, agus Cumann na bhFiann na ceanneagraíochtaí a bheidh ag feidhmiú leis na mór-réimsí oibre faoina gcúram a chur chun cinn ar fud an oileáin.

Gaeloideachas Teo

Is eagraíocht í Gaeloideachas Teo a thacaíonn leis an nGaeloideachas – réamhscolaíocht, bunscolaíocht agus meánscolaíocht lasmuigh den Ghaeltacht.

Conradh na Gaeilge

Is é Conradh na Gaeilge fóram daonlathach phobal na Gaeilge agus saothraíonn an eagraíocht ar son phobal labhartha na Gaeilge agus na Gaeltachta ar fud na hÉireann agustimpeall na cruinne. Ó bunaíodh é ar 31 Iúil 1893, tá baill an Chonartha gníomhach ag cur an Ghaeilge chun cinn i ngach gné de shaol na tíre, ó chúrsaí dlí agus cúrsaí oideachais go dtí forbairt na meán cumarsáide agus seirbhísí Gaeilge.  

Cumann & Coláiste na bhFiann

Is í an phríomhaidhm atá ag Cumann & Coláiste na bhFiann ná deiseanna úsáide na Gaeilge a chur ar fáil do dhaoine óga lasmuigh den scoil. Cabhraíonn seo le nósmhaireacht a chothú iontu, an Ghaeilge a úsáid ar bhonn sóisiallta.

Gael Linn

Bunaíodh Gael Linn i 1953 ar mhaithe le fiontair úra a chur chun cinn chun leasa na Gaeilge.  Cuimsíonn gníomhchlár Gael Linn trí phríomhréimse; an réimse oideachais, gníomhaíochtaí chun tácú le húsáid na Gaeilge agus réimse gnó na heagraíochta.  

Glór na nGael

Bunaíodh Glór na nGael sa bhliain 1961 mar uirlis forbartha teanga trí chomórtas idir grúpaí pobail. Tá freagracht ar leith ag Glór na nGael I dtrí réimse oibre, forbairt na Gaeilge sa teaghlach; forbairt na Gaeilge i measc grúpaí pobail agus forbairt na Gaeilge i measc grúpaí fiontraíochta agus gnó.  

Oireachtas na Gaeilge

Faoi láthair reáchtálann Oireachtas na Gaeilge príomhfhéile bhliantúil na nGael, Oireachtas na Samhna a bhí, chomh maith le Comórtas Liteartha an Oireachtais, Gradaim Chumarsáide an Oireachtais, Léacht Bhliantúil an Oireachtais agus a lán eile.  ‘Cruinniú’ nó ‘tionól’ de chuid lucht rialaithe na hÉireann an chiall a bhí leis an bhfocal `oireachtas` sa 7ú haois. Go dtí an lá atá inniu ann leanann Oireachtas na Gaeilge de thraidisiún uasal an tionóil agus na díospóireachta, a bhunaigh ár sinsir na céadta bliain ó shin, ag cur fáilte roimh óg agus aosta, scríbhneoirí, filí, amhránaí, damhsóirí, ealaíontóirí, scéalaithe, aisteoirí, aithriseoirí, cumadóirí ceoil agus amhráin, ceoltóirí agus pobal na Gaeilge, in Éirinn agus thar lear.

Sign up for the PEIG newsletter

  • Conradh na Gaeilge
  • Foras na Gaeilge