The Irish language information hub:
News, events, job vacancies & more

Welcome to PEIG.ie's job vacancy database.
Below you will find information on new jobs and opportunities that involve the Irish language both here and abroad.

This page is updated daily. You can place an advertisement free of charge by contacting peig@cnag.ie. You will find at the bottom of the page what format the job vacancy should have when sending it to PEIG.

 • Aistritheoirí - Institúidí an Aontais Eorpaigh

  Date Posted: 22 Feabhra

  End date: Oscailte

  Description: Is sa Bhruiséil agus i Lucsamburg is mó a bheidh na conarthaí poist atá á dtairiscint faoin bpróiseas roghnúcháin seo/faoi na próisis roghnúcháin seo. Is féidir go mbeidh líon beag conarthaí le fáil i gcathracha eile san Aontas Eorpach agus i dtoscaireachtaí an Aontais Eorpaigh áiteanna eile ar domhan.

  More info: Institúidí an Aontais Eorpaigh

 • Profléitheoirí - Institúidí an Aontais Eorpaigh

  Date Posted: 22 Feabhra

  End date: Oscailte

  Description: Is sa Bhruiséil agus i Lucsamburg is mó a bheidh na conarthaí poist atá á dtairiscint faoin bpróiseas roghnúcháin seo/faoi na próisis roghnúcháin seo.

  More info: Institúidí an Aontais Eorpaigh

 • 20 March: Feidhmeannach Lóistíochta agus Cothabhála - Comharchumann Forbartha Chorca Dhuihbne

  Date Posted: 14 March

  End date: 20 March

  Description: Tá folúntas faoi láthair ag an gComharchumann

  More info: Comharchumann Forbartha Chorca Dhuihbne

 • 20 March: Oifigeach Forbartha - Lár Chomhairle Paróiste Ghleann Cholm Cille

  Date Posted: 7 March

  End date: 20 March

  Description: Tá i gceist ag Lár Chomhairle Paróiste Ghleann Cholm Cille Oifigeach Forbartha a earcú le cuidiú le plean oibre don pharóiste a chur i gcrích agus tograí forbartha úra a aimsiú i gcomhar leis an coistí sin a mbeidh tionchar dearfach acu ar an cheantar / ar leas coiteann an phobail.

  More info: Lár Chomhairle Paróiste Ghleann Cholm Cille

 • 20 March: Riarthóir Imeachtaí - Tuismitheoirí na Gaeltachta

  Date Posted: 5 March

  End date: 20 March

  Description: Post nua á thairiscint ag Tuismitheoirí na Gaeltachta.

  More info: Tuismitheoirí na Gaeltachta

 • 20 March: Príomhoide - Coláiste Íosagáin

  Date Posted: 26 Feabhra

  End date: 20 March

  Description: Príomhoide nua ag teastáil ón gColáiste i mBaile Átha Cliath.

  More info: Coláiste Íosagáin

 • 20 March: Ceannaire Naíscoile - Naíscoil Ghleann Darach, Cromghlinn, Báile Átha Cliath

  Date Posted: 28 Feabhra

  End date: 20 March

  Description: Ceannaire ag teastáil. NVQ Leibhéal 5, Gaeilge líofa riachtanach. Taithí ar obair i Naíscoil Ghaeilge inmhianaithe.

  More info: Naíscoil Ghleann Darach

 • 22 March: Aturnae Páirtaimseartha - TG4

  Date Posted: 13 March

  End date: 22 March

  Description: Tá an cainéal ar fáil ar gach ardán teilifíse ar fud na hÉireann agus ar fud an domhain ar an Idirlíon

  More info: TG4

 • 22 March: Oifigeach Feidhmiúcháin (Buan) - Foras na Gaeilge (Dún na nGall)

  Date Posted: 6 March

  End date: 20 March

  Description: Is mian le Foras na Gaeilge, an comhlacht forfheidhmithe atá freagrach as an Ghaeilge a chur chun cinn ar fud oileán na hÉireann, an ceapachán seo a leanas a dhéanamh.l..

  More info: Foras na Gaeilge

 • 22 March: Oifigeach Feidhmiúcháin (Buan) - Foras na Gaeilge

  Date Posted: 1 March

  End date: 22 March

  Description: Beidh an post seo lonnaithe in oifig Fhoras na Gaeilge i nGaoth Dobhair, Co.Dhún na nGall.

  More info: Foras na Gaeilge

 • 25 March: Múinteoir Sinsearach (Lánaimseartha) - Gaelcholáiste Dhoire

  Date Posted: 1 March

  End date: 25 March

  Description: Ceapachán bliana, le féidearthacht go ndéanfaí buan é, 3 phointe bainistíochta (bheadh Gaelcholáiste Dhoire toilteanach seo a phlé bunaithe ar thuarastal reatha an iarratasóra).

  More info: Gaelcholáiste Dhoire

 • 22 March: Múinteoir Lánaimseartha (Ceithre phost) - Gaelcholáiste Dhoire

  Date Posted: 1 March

  End date: 22 March

  Description: D’fháilteodh Gaelcholáiste Dhoire go háirithe roimh iarratasóirí ar féidir leo na hábhair seo a leanas a theagasc: Béarla, Ceol, Ealaín, Eacnamaíocht Bhaile, Eolaíocht, Corpoideachas, Ríomhaireacht, Mata, Drámaíocht, Cúrsaí Leibhéal 2 Garimiúil/Acadúil, agus Teicneolaíocht.

  More info: Gaelcholáiste Dhoire

 • 25 March: Feidhmeannach Margaíochta - Baboró International Arts Festival for Children

  Date Posted: 19 March

  End date: 25 Marchf

  Description: Feictear ar líofacht sa Ghaeilge mar bhuntáiste don ról seo a bheidh lonnaithe i nGaillimh.

  More info: Baboró International Arts Festival for Children

 • 28 March: Bainisteoir - An tSean Bheairic, An Fál Carrach

  Date Posted: 19 March

  End date: 28 March

  Description: Caithfidh Gaeilge líofa a bheith ag an té a cheapfar agus a bheith in ann comhfhreagrais agus obair riaracháin a dhéanamh trí Ghaeilge.

  More info: An tSean Bheairic

 • 28 March: Bainisteoir - Áislann Rann na Feirste

  Date Posted: 14 March

  End date: 28 March

  Description: Is comhlacht pobal bhunaithe é Áislann Rann na Feirste atá faoi Theorainn Ráthaíochta, a fhorbraíonn cúrsaí sóisialta, cultúrtha, teanga, oideachais agus eacnamaíochta sa cheantar. Faoi láthair tá an comhlacht ag earcú: Bainisteoir (Post Lánaimseartha)

  More info: Áislann Rann na Feirste

 • 29 March: Oifigeach Cléireachais Riaracháin x2 - Comhairle na Gaelscolaíochta

  Date Posted: 19 March

  End date: 29 March

  Description: Tá borradh agus fás faoi earnáil na Gaelscolaíochta i rith ama agus ba mhaith le Bord CnaG an dá phost nua tábhachtacha seo a cheapadh chun tacú leo, lena bhfís agus lena straitéis d’earnáil na Gaelscolaíochta a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm.

  More info: Comhairle na Gaelscolaíochta

 • 29 March: Oifigeach Togra Digi2market - Údarás na Gaeltachta

  Date Posted: 15 March

  End date: 29 March

  Description:  Beidh an té a cheapfar freagrach as cur i bhfeidhm clár forbartha chun úsáid teicneolaíocht dhigiteach a chur chun cinn i measc gnóthaí beaga & meánacha.

  More info: Údarás na Gaeltachta

 • 29 March: Ardoifigeach Feidhmiúcháin - Údarás Craolacháin na hÉireann

  Date Posted: 14 March

  End date: 29 March

  Description: Tá folúntais poist ag an BAI láithreach ag an leibhéal Ardoifigeach Feidhmiúcháin (AOF) - Conradh sealadach ar théarma seasta (2 bhliain).

  More info: Údarás Craolacháin na hÉireann

 • 29 March: Scríbhneoirí Ábhar Ranga - Foras na Gaeilge

  Date Posted: 27 Feabhra

  End date: 29 March

  Description: Tá obair idir lámha faoi láthair chun ábhar tacaíochta a sholáthar don ábhar léitheoireachta atá i gcló cheana do Rang 3 – 6 mar chuid de thionscadal Shéideán Sí. Lena chois sin táthar ag iarraidh ábhar nua léitheoireachta a chur ar fáil do na ranganna céanna. Chuige sin tá scríbhneoirí á lorg a bheidh in ann úrscéalta ranga, go háirithe, a sholáthar ach chomh maith leis sin beidh gearrscéalta, filíocht, drámaí agus leabhair eolais de chineálacha éagsúla ag teastáil.

  More info: Foras na Gaeilge

 • 29 March: Oifigeach Turasóireachta - Comhar Chuigéal Teoranta

  Date Posted: 12 March 

  End date: 29 March

  Description: Tá post mar Oifigeach Turasóireachta, a mhairfidh suasle dhá bhliain á thairiscint ag Comhar Chuigéal Teoranta d’iarrthóirí a bhfuil líofacht sa nGaeilge acu.

  More info: Comhar Chuigéal Teoranta

 • 29 March: Oibrí Teicniúil - Nemeton TV

  Date Posted: 11 March 

  End date: 29 March

  Description: Bainisú ar acmhainní digiteacha, ina measc, digi9ú, agus scanáil scannstoc ó chluichí craolta. Cuirfear traenáil ar fáil don té a cheapfar. 

  More info: Nemeton TV

 • 29 March: Oibrí Iarscoile - Comhar Naíonraí na Gaeltachta

  Date Posted: 12 March 

  End date: 29 March

  Description: Tá Comhar Naíonraí na Gaeltachta ag lorg iarratais do phost mar Oibrí Iarscoile in Ionad Cúram Leanaí Ráth Chairn, Ráth Chairn, Baile Átha Buí, Co. na Mí.

  More info: Comhar Naíonraí na Gaeltachta

 • 29 March: Príomhoifigeach Feidhmiúcháin den Ghrúpa Forbartha Áitiúil Comhtháite - Comhar na nOileán CTR

  Date Posted: 8 March 

  End date: 29 March

  Description: Tá Comhar na nOileán CTR ag lorg duine atá spreagach agus cumasach le post a ghlacadh mar Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin den Ghrúpa Forbartha Áitiúil Comhtháite do na hoileáin amach ón gcósta. 

  More info: Comhar na nOileán CTR

 • 1 April: Tras-scríbhneoirí Gaeilge-Béarla - LocalEyes

  Date Posted: 13 March 

  End date: 1 April

  Description: Beidh trascríbhneoirí á lorg a bheidh in ann obair ó chian.

  More info: LocalEyes

 • 1 April: Poist Samhraidh le Gaois.ie, Fiontar agus Scoil na Gaeilge - Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

  Date Posted: 5 March 

  End date: 1 April

  Description:  Tacaíocht eagarthóireachta agus riaracháin a chur ar fáil d'fhoireann na dtionscadal ar na tionscadal taighde atá luaite. 

  Beidh na daoine a cheapfar lonnaithe in oifigí Fiontar & Scoil na Gaeilge. 

  More info: Fiontar & Scoil na Gaeilge, DCU

 • 2 April: Stiúrthóir Airgeadais & Riaracháin - TG4

  Date Posted: 13 March

  End date: 2 April

  Description: Ag freagairt don Ard-Stiúrthóir, beidh an Stiúrthóir Airgeadais agus Riaracháin i gceannas ar an bhfeidhm airgeadais i TG4 a phleanáil, a stiúradh agus a chomhordú chomh maith le riarachán ar oifig TG4 agus riarachán ar ghnó TG4. Beidh an duine a cheapfar freisin ina rúnaí comhlachta do Theilifís na Gaeilge.

  More info: TG4

 • 2 April: Stiúrthóir Oibríochtaí agus Acmhainní Daonna - TG4

  Date Posted: 13 March

  End date: 2 April

  Description: Is foilsitheoir/craoltóir seirbhíse poiblí é TG4 a fhaigheann formhór a ábhair ón earnáil léiriúchán neamhspleách, ábhar a bhfuil duaiseanna agus gradaim go leor buaite aige. Faoi láthair tá TG4 ag earcú Stiúrthóir Oibríochtaí agus Acmhainní Daonna a bheidh mar bhall den fhoireann Ard-Bhainistíochta agus a bheidh lonnaithe sa Cheannáras i mBaile na hAbhann.

  More info: TG4

 • 2 April: Eagarthóir Cúnta (Sealadach) - Foras na Gaeilge

  Date Posted: 13 March

  End date: 2 April

  Description: Beidh an post seo lonnaithe in oifig Fhoras na Gaeilge i nGaoth Dobhair, Co.Dhún na nGall.

  More info: Foras na Gaeilge

 • 5 April: Comhairleoir sa Phleanáil Teanga - Forbairt na Rosann CTR/Coiste Stiúrtha Pleanála Teanga an Chlocháin Léith

  Date Posted: March 

  End date: 5 April

  Description: Tá Forbairt na Rosann CTR/Coiste Stiúrtha Pleanála Teanga an Chlocháin Léith ag lorg tairiscintí ó eagrais nó ó dhaoine aonair atá cáilithe i réimse na pleanála teanga le plean teanga a ullmhú don Chlochán Liath le go mbeidh ar a chumas aitheantas a bhaint amach mar Bhaile Seirbhíse Gaeltachta.

  More info: Forbairt na Rosann CTR/Coiste Stiúrtha Pleanála Teanga an Chlocháin Léith

 • 5 April: Oifigeach Feidhmiúcháin (Buan) - Foras na Gaeilge

  Date Posted: 13 March

  End date: 5 April

  Description: Beidh an post seo lonnaithe in oifig Fhoras na Gaeilge, Sráid Amiens, Baile Átha Cliath.

  More info: Foras na Gaeilge

 • 17 April: Stiúrthóir - Taisce Cheol Dúchais Éireann

  Date Posted: 27 Feabhra

  End date: 17 April

  Description: Tá Stiúrthóir á lorg Thaisce Cheol Dúchais Éireann i láthair na huaire.

  More info: Taisce Cheol Dúchais Éireann

 • 26 April: Criú á lorg ag Ros na Rún

  Date Posted: 12 March

  End date: 26 April

  Description:  Criú á lorg ag Ros na Rún i láthair na huaire.

  More info: Ros na Rún 

 •  

  No deadline has been set on the following job listings:

   

 • Feighlí leanaí de dhíth i Rath Garbh

   

  Date Posted: 4 Eanáir

  Description: Tá feighlí leanaí ag teastáil le haire a thabhairt do triú pháiste álainn i Rath Garbh i mBaile Átha Cliath 6 go lánaimseartha ón Luan go dtí an Aoine. Táimid sásta tuarastal níos airde ná an gnáththuarastal feighlíochta leanaí a chur ar fáil ag braith ar taithí agus ar cháilíocht an té a éiríonn léi/leis an post a bhaint amach.

  More info: despainn@gmail.com

 • Cleachtóir Iarscoile - Kids Inc, Guaire

  Date Posted: 19 March

  Description: Tá Gaeilge ag teastáil más maith leat an ról seo a bhaint amach.

  More info: Kids Inc.

 • Teagascóir LEGO Páirtaimseartha - Bricks 4 Kidz

  Date Posted: 19 March

  Description: Tá Teagascóir LEGO Páirtaimseartha á lorg i ndeisceart Bhaile Átha Cliath.

  More info: Bricks 4 Kidz

 • Oifigeach Fíorúcháin - SGS Ireland (Corcaigh)

  Date Posted: 11 March

  Description: Tá líofacht sa Ghaeilge ina bhuntáiste don ról seo.

  More info: SGS Ireland

 • Oibrí i dTeach Tábhairne - Grúdlann Four Provinces

   

  Date Posted: 11 March

  Description: Tá oibrí á lorg ag Four Provinces do theach tábhairne nua.

  More info: Four Provinces

 • Ionadaí Seirbhís do Chustaiméirí - Abtran

   

  Date Posted: 11 March

  Description: Tá Abtran sa tóir ar dhaoine oilite dá bhfoireann i gCorcaigh.

  More info: Abtran

 • Ionadaí Naíonra - Naíonra Mhic Amhlaigh, Cnoc na Cathrach

   

  Date Posted: 19 Feabhra

  Description: Tá Comhar Naíonraí na Gaeltachta ag lorg iarratais do phost mar Ionadaí i Naíonra Mhic Amhlaigh, Lána an Mhuilleora, Cnoc na Cathrach, Co na Gaillimhe.

  More info: Naíonra Mhic Amhlaigh

 • Teagascóir Gaeilge - Lincoln City Academy

   

  Date Posted: 19 Feabhra

  Description: Tá Teagascór Gaeilge á lorg ag an gclub sacair.

  More info: Lincoln City Academy

 • Múinteoir Naíonra - Naíonraí Mológa Teo.

   

  Date Posted: 12 Feabhra

  Description: Tá Naíonraí Mológa Teo. ar lorg Múinteoir Naíonra ar fad 8 go 10 seachtain, ag tosnú láithreach, más féidir. Caithfidh Fetac leibhéal 6 a bheith acu agus líofa sa Ghaeilge. More info Deirdre Ní Chuilinn, Naíonraí Mológa Teo.

  More info: dnichuilinn@gmail.com 

 • Múinteoirí ar Chúrsa Samhraidh - Coláiste Ó Direáin ar Inis Mór Árainn

   

  Date Posted: 6 Feabhra

  Description: Múinteoirí ag teastáíl i gColáiste Ó Direáin ar Inis Mór Árainn chun múineadh ar Chúrsa Samhraidh linn. Seol CV. Chugainn ag an seoladh eolas@odireain.com 

  More info: eolas@odireain.com

 • Teagascóirí sna hEalaíona Dúchasacha (Gaeltacht Chonamara agus Árann) - Ealaín na Gaeltachta

   

  Date Posted: 17 Eanáir

  Description: Tá Ealaín (na Gaeltachta) Teo. ag cur painéal teagascóirí le chéile a mbeadh suim acu ranganna sna healaíona dúchasacha (ceol, damhsa, lúibíní agus agallamh beirte, amhránaíocht) a sholáthar trí mheán na Gaeilge, i nGaeltacht Chonamara agus Árann, idir Mí Eanáir 2019 agus Mí Meithimh 2019.

  More info: Ealaín na Gaeltachta

 • Gníomhaire Cúram Custaiméirí - Manpower

   

  Date Posted: 15 Eanáir

  Description: Daoine le Gaeilge á lorg i gCorcaigh

  More info: Manpower

 • Feidhmeannach Ionad Teagmhála x2 - FMI (Field Management Ireland)

   

  Date Posted: 8 Eanáir

  Description: Tá post in FMI ar fail do Feidhmeannach Ionad Teagmhála cumasach agus spreagtha le bheith mar baill d’ár príomh-foireann i mBaile Átha Cliath.

  More info: FMI

 • Craoltóirí Raidió - Raidió Fáilte

   

  Date Posted: 4 Eanáir

  Description: Tá Ráidó Fáilte ag lorg craoltóirí nua faoi láthair. Téigh sa seans!

  More info:  Raidió Fáilte

 • Tras-scríbhneoirí Deonacha - Meitheal Dúchas.ie

   

  Date Posted: 19 Nollaig

  Description: An bhfuil fonn tras-scríofa ort? Ar mhaith leat páirt a ghlacadh sa tionscadal ach níl tú cinnte cén áit is fearr le tosú? Lean na naisc thíos agus tabharfar scéal randamach ón mbailiúchán duit le tras-scríobh!

  More info: Meitheal Dúchas.ie

 • Measúnóirí Pearsantaithe Idirlín (Éire) - Lionbridge

   

  Date Posted: 12 Nollaig

  Description: Tá Lionbridge sa tóir ar dhaoine le Béarla agus Gaeilge líofa le léirmheasanna a dhéanamh ar thorthaí cuardaigh idirlín.

  More info: Lionbridge

 • Tréimhse Oiliúna - Aonad Aistriúcháin na Gaeilge i bParlaimint na hEorpa

   

  Date Posted: 19 Samhain

  Description: Is é an sprioc atá le sealanna oiliúna Schuman ná cur le hoideachas agus gairmoiliúint shaoránaigh an Aontais agus deis a thabhairt dóibh léargas a fháil ar an obair a dhéantar i bParlaimint na hEorpa.

  More info: Aonad Aistriúcháin Gaeilge i bParlaimint na hEorpa

 • Saoraistritheoirí Gaeilge - STAR Translation Services

   

  Date Posted: 13 Samhain

  Description: Tá STAR Translation Services sa tóir ar Shaoraistritheoirí Gaeilge i láthair na huauire ar mhaithe le roinnt cineálacha aistriúcháin a chur ar fáil.

  More info: STAR Translation Services

 • Eagarthóir Tíre & Teanga Iarléirithe GIS - Concentrix

   

  Date Posted: 7 Samhain

  Description: Tá duine le Gaeilge líofa á lorg i láthair na huaire.

  More info: Concentrix

 • Saoraistritheoir Gearmáinis go Gaeilge - STAR Translation Services

   

  Date Posted: 7 Samhain

  Description: Tá aistritheoir á lorg ag  STAR Translation Services ar mhaithe le tograí teicniúla aistriúcháin a dhéanamh.

  More info: STAR Technology Solutions

 • Cúntóir Cúraim Athlonnaithe - Teach Altranais Charna

   

  Date Posted: 6 Samhain

  Description: Tá Cúntóir Cúraim Athlonnaithe á lorg ag Teacht Altranais Charna faoi láthair. Fáilte roimh Churamoirí a bhfuil Gaeilge ar a dtoil acu.

  More info: Teach Altranais Charna

 • Teagascóirí Gaeilge - Hibernia College

   

  Date Posted: 10 Deireadh Fómhair

  Description: Tá Teagascóirí Gaeilge á lorg ag Hibernia College faoi láthair. Tá máistreacht ag teastáil don ról seo.

  More info: Hibernia College

 • Múinteoirí & Ceartaitheoirí - Gaelchultúr

  Date Posted: 16 Iúil

  Description: Tá painéal páirtaimseartha múinteoirí agus ceartaitheoirí ag Gaelchultúr agus bímid ag féachaint i gcónaí le cur leis an bpainéal sin. Má thagann aon obair mhúinteoireachta/cheartúcháin chun cinn a mheasaimid a bheadh oiriúnach duit, rachaimid i dteagmháil leat chun agallamh a shocrú.

  More info: Gaelchultúr

 • Láithreoirí & Tuairisceoirí Deonacha - Raidió na Life

  Date Posted: 23 Bealtaine

  Description: Tá folúntais sa stáisiún do láithreoirí & tuairisceoirí deonacha ar chláir éagsúla i rith an tsamhraidh. Bain triail as rud éigin nua, agus as an stiúideonua atá againn ar Shráid Amiens! Beidh oiliúint ar fáil, déan teagmháil linn!

  More info: Raidió na Life

 •  

  Vacancies for teachers available below and also at educationposts.ie anseo 

How to advertise a job vacancy

 • You can put a job advertisement on this page free of charge, through contacting us by email peig@cnag.ie
 • We have no problem advertising the job vacancy both her and through our various social media pages, so that employers may receive as much advertisement as possible.
 • We recommend that the job description comes in PDF format, or that a link to a website containing the information be provided.
 • Make sure a deadline date is also given.

How to get an Irish language job.

 • Foras na Gaeilge and GradIreland have published a comprehensive handbook titled "Do Ghairm le Gaeilge". Learn how to put a CV together in Irish or read about the various job opportunities available in which having the Irish language is an advantage. You can find that here.

We welcome any member of the public to send us information on Irish language job vacancies that we should know about.