Folúntais

Téarma Seasta
Gaillimh
2 mhí ó shin

Tá Europus ag lorg daoine díograiseacha chun tabhairt faoi chláir Drámaíochta, Siamsaíochta agus Spóirt TG4 a chartlannú.

Níos mó

Tá Cúntóir i gClub Obair Bhaile á lorg ag Croí na Gaillimhe faoi láthair.

Níos mó

Téarma Seasta
An tAontas Eorpach
2 mhí ó shin

Tá Teagascóir Gaeilge á lorg le ranganna a mhúineadh i gColáiste na nGael, Páras (Centre Culturel Irlandais)

Níos mó

Beidh an fostaí seo ag obair sa cheantar (Cúige Mumhan/Lár Tíre) mar aon leis an oifig i nDroim Rí, Co. na Mí

Níos mó

Curtha in Airde: 15 Aibreán Spriocdháta: 1 Meán Fómhar Cur síos ar an bpost: Tá Dánlann Gerard Dillon ag Cultúrlann McAdam Ó Fiaich, Béal Feirste ag lorg iarratais ó ealaíontóirí idir nua agus bhunaithe ar mhaith leo taispeántas a dhéanamh i gclár nua spreagúil i nDánlann Dillon 2020. Tuilleadh eolais: Cultúrlann McAdam Ó Fiaich

Níos mó

Sárdheis bainistíochta é seo do bhainisteoir cumasach réamhghníomhach proifisiúnta a bheas freagrach don Bhord agus a ghlacfas freagracht foriomlán as dea-riaradh Chomhar Creidmheasa Cholm Cille Teoranta.

Níos mó

Cuirfear fáilte roimh iarratais ó thosaitheoirí nó ó chéimithe/ó mhic léinn ollscoile le tréimhse a chaitheamh ar thaithí oibre i TG4 i mBaile na hAbhann.

Níos mó

Tá Comhairleoir Pleanála Teanga á lorg do Limistéar Pleanála Teanga Oileáin Árann faoi láthair.

Níos mó

Tá Nemeton TV sa tóir ar Chomhordaitheoir Léiriúcháin faoi láthair.

Níos mó

Curtha in airde: 19 Lúnasa Cur síos ar an bpost: Tá Léachtóirí Gaeilge Páirtaimseartha á lorg ag South Eastern Regional College faoi láthair. Tuilleadh eolais: Meangach Fíbín

Níos mó

Téarma Seasta
Gaillimh
2 mhí ó shin

Tá Comhlach Nuálaíochta á lorg ag Zoan BioMed Ltd faoi láthair.

Níos mó

Curtha in Airde: 13 Meitheamh Cur síos ar an bpost: Tá painéal páirtaimseartha múinteoirí agus ceartaitheoirí ag Gaelchultúr agus bímid ag féachaint i gcónaí le cur leis an bpainéal sin. Má thagann aon obair mhúinteoireachta/cheartúcháin chun cinn a mheasaimid a bheadh oiriúnach duit, rachaimid i dteagmháil leat chun agallamh a shocrú. Tuilleadh eolais: Gaelchultúr

Níos mó

Téarma Seasta
Timpeall na Tíre
2 mhí ó shin

Tá Grafton Recruitment sa tóir ar Riarthóir Cuntais Iníoctha. Tá líofacht sa Ghaeilge ina buntáiste don ról seo.

Níos mó

Curtha in airde: 19 Iúil Cur síos ar an bpost: Táimid ag lorg Gníomhaire Seirbhíse Cliaint. Chun oibriú lenár bhfoireann i mBéal Átha’n Ghaorthaidh. Caithfidh an duine a cheapfar a bheith tiomáinte agus caramatach. Tuilleadh eolais: SmartTraveller365.com

Níos mó

Curtha in Airde: 13 Meitheamh Cur síos ar an bpost: An bhfuil fonn tras-scríofa ort? Ar mhaith leat páirt a ghlacadh sa tionscadal ach níl tú cinnte cén áit is fearr le tosú? Lean na naisc thíos agus tabharfar scéal randamach ón mbailiúchán duit le tras-scríobh! Tuilleadh eolais: Meitheal Dúchas.ie

Níos mó