Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos móLabhair Foireann PEIG.ie le Síomha Ní Ruairc le déanaí, an té atá ag feidhmiú mar Chomhordaitheoir Bhliain na Gaeilge i láthair na huaire. Tugann Síomha léargas dúinn ar a cúlra féin agus ar an obair leanúnach atá idir láimhe aici.

Cad is ainm duit?

Síomha Ní Ruairc is ainm dom.


Cén earnáil ina bhfuil tú ag obair?

Earnáil na Gaeilge agus feachtais feasachta dá cuid.


Cad a bhí mar spreagadh agat dul ag obair leis an nGaeilge? 

Tógadh le Gaeilge mé, bhí sí i gcónaí mar chuid mhór de mo shaol agus tá an-phaisean agam dár dteanga dhúchais. Bhí sé feicthe agam na dushláin atá os comhair na Gaeilge agus bhí mé ag iarraidh cabhrú agus tacú le hobair in aghaidh na dúshláin seo. Ba bhreá lei dá mbeadh níos mó deiseanna ann do dhaoine eile an teanga a fhoghlaim agus a úsáid ar bhonn laethúil.


Cad é an cúlra oideachais atá agat? An raibh baint ag an nGaeilge leis?

D'fhreastail mé ar bhunscoil agus meánscoil lán-Ghaeilge. Lean mé orm leis an nGaeilge le céim sa Ghaeilge agus sa cheol i Má Nuad. Thaitin sí go mór liom mar ábhar ollscoile.


Cad é an rud is mó a thaitníonn leat faoi do phost?

An éagsúlacht - ní bhíonn aon dhá lá mar an gcéanna riamh.


An mbíonn an Ghaeilge in úsáid agat lasmuigh den obair? Céard iad na deiseanna atá ann?

Bíonn. Labhraím an Ghaeilge le mo chlann sa bhaile agus tá roinnt cairde agam nach labhraím ach as Gaeilge leo. Má fhreastalaím ar imeacht i gClub Chonradh na Gaeilge bíonn slua maith ann nach bhfuil ach an Ghaeilge á labhairt acu. Úsáidim go príomha í mar theanga shóisialta lasmuigh den obair.


Cad iad na príomhdhualgais a bhíonn agat?

Feasacht a ardú ar son na teanga. Cinntiú go bhfuil daoine ar an eolas maidir leis na feachtais is déanaí ionas gur féidir leo páirt a ghlacadh iontu. Deimhniú go bhfuil acmhainní agus tacaíocht ar fail do ghrúpaí a bhíonn ag obair go díograiseach leis an dteanga a chur chun cinn.


Cad a mholfá do dhaoine a bhfuil suim acu a bheith ag obair leis an nGaeilge?

CV as Gaeilge a bheith réidh acu, agus é a bheith profáilte i gceart. Má tá an Ghaeilge míchruinn nó más i mBéarla amháin atá sé, tugtar an deis don fhostóir neamhaird a dhéanamh air.

 

Ar mhaith leat fáil amach níos mó faoin obair a dhéanann Síomha?

Seo físeán de chuid gradireland faoin ról atá ag Síomha i reachtáil agus láimhseáil obair na bliana