Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó


Seo thíos folúntais do phoist ina bhfuil an Ghaeilge ina riachtanas nó buntáiste. Tá réimse leathan deiseanna ar fáil, ó phoist mhúinteoireachta go folúntais san earnáil phríobháideach, tá réimse leathan de phoist le feiceáil thíos. Fógraímid poist in Éirinn agus ar fud fad an domhain. Déantar nuashonrú ar an mbunachar seo go laethúil. Luaitear sprioclá na bhfolúntas ina dteidil. Is féidir CV Gaeilge samplach a fheicéail má leanann tú an nasc seo.

Tá treoracha ag bun an leathanaigh dóibh siúd atá ag iarraidh post a fhógairt linn, chomh maith le comhairle dóibh siúd atá ag lorg poist le Gaeilge. Tá na folúntais leagtha amach de réir spriocdhátaí. Má tá ceist nó míniú ag teastáil, is féidir ríomhphost a sheoladh chuig PEIG@cnag.ie

   

   

   

   

   

   

 • 21 Lún: Múinteoir (Saoire Máithreachais) - Gaelscoil an Bhradáin Feasa

  Curtha in Airde: 15 Lúnasa

  Spriocdháta: 21 Lúnasa

  Cur síos ar an bpost: Saoire máithreachais ag tosú 1 Meán Fómhair. Gaelscoil ilchreidmheach í faoi phatrúnacht an Fhorais Pátrúnachta. Tá an scoil i ndeisceart Dhroichead Átha- 30 nóiméad tiomána ó Dhroim Chonrach

  Tuilleadh eolais: Gaelscoil an Bhradáin Feasa

 • 21 Lún: Múinteoir (Post bliana) - Gaelscoil an Bhradáin Feasa

  Curtha in Airde: 15 Lúnasa

  Spriocdháta: 21 Lúnasa

  Cur síos ar an bpost: Post bliana - téarma seasta. Gaelscoil ilchreidmheach í faoi phatrúnacht an Fhorais Pátrúnachta. Tá an scoil i ndeisceart Dhroichead Átha- 30 nóiméad tiomána ó Dhroim Chonrach. Duine fuinniúil, le sár-scileanna ceannasaíochta, múinteoireachta, cumarsáide agus riarachán atá uainn. Tá ard chaighdeán Gaeilge, idir labhartha agus scríofa ag teastáil ó iarratasóirí. Beifear ag súil go bhfuil suim mhór sa Ghaeloideachas ag iarratasóirí a chuireann isteach ar an bpost seo.

  Tuilleadh eolais: Gaelscoil an Bhradáin Feasa

 • 22 Lún: Oifigeach Cléireachais - Coimisiún le Rincí Gaelacha

  Curtha in Airde: 09 Lúnasa

  Spriocdháta: 22 Lúnasa

  Cur síos ar an bpost: Tá Coimisiún le Rincí Gaelacha sa tóir ar Oifigeach Cléireachais faoi láthair. Beidh an té a cheapfar lonnaithe i mBaile Átha Cliath

  Tuilleadh eolais: Coimisiún le Rincí Gaelacha

 • 24 Lún: Oifigeach Forbartha - Forbairt Eachla CTR

  Curtha in Airde: 24 Iúil

  Spriocdháta: 24 Lúnasa

  Cur síos ar an bpost: Tá Forbairt Eachla CTR ag iarraidh Oifigeach Forbartha a cheapadh ar mhaithe le cúrsaí sa mhórcheantar a fhorbairt.

  Tuilleadh eolaisForbairt Eachla CTR

 • 27 Lún: Bainisteoir - Club Chonradh na Gaeilge

  Curtha in Airde: 20 Lúnasa

  Spriocdháta: 27 Lúnasa

  Cur síos ar an bpost: Tá Club Chonradh na Gaeilge sa tóir ar Bhainisteoir. Beidh freagracht iomlán ag an mBainisteoir ar Chlub Chonradh na Gaeilge a bhainistiú, a riaradh agus a chur chun cinn i gcomhpháirtíocht leis na hiontaobhaithe agus leis an gcoiste stiúrtha.

  Tuilleadh eolaisClub Chonradh na Gaeilge

 • 31 Lún: Cúntóir Riaracháin - Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr

  Curtha in Airde: 2 Lúnasa

  Spriocdháta: 31 Lúnasa

  Cur síos ar an bpost: Tá post lánaimseartha mar Chúntóir Riaracháin ar fáil le Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr. Conradh buan atá i gceist agus beidh an té a cheapfar lonnaithe in oifigí an chomhlachta i lár chathair Bhaile Átha Cliath.

  Tuilleadh eolais: Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr

 • 4 Meán F: Aistritheoirí Gaeilge - Institiúidí an Aontais Eorpaigh

  Curtha in Airde: 10 Iúil

  Spriocdháta: 4 Meán Fómhair

  Cur síos ar an bpost: Tá Institiúidí an Aontais Eorpaigh ag reáchtáil comórtais ar mhaithe le Aistritheoirí Gaeilge a earcú. Beidh an comórtas seo ar oscailt ar an 12 Iúil 2018.

  Tuilleadh eolaisInstitiúidí an Aontais Eorpaigh

 • 4 Meán F: Oifigeach Cléireachais - Foras na Gaeilge

  Curtha in Airde: 13 Lúnasa

  Spriocdháta: 4 Meán Fómhair

  Cur síos ar an bpost: Is mian le Foras na Gaeilge, an comhlacht forfheidhmithe atá freagrach as an Ghaeilge a chur chun cinn ar fud oileán na hÉireann, an ceapachán seo a leanas a dhéanamh.

  Tuilleadh eolais: Foras na Gaeilge

 • 5 Meán F: Comhordaitheoir Suímh - Foras na Gaeilge

  Curtha in Airde: 14 Lúnasa

  Spriocdháta: 5 Meán Fómhair

  Cur síos ar an bpost: Tá tairiscintí á lorg ag Foras na Gaeilge i gcomhair chonraitheoir maidir le comhordú agus forbairt a dhéanamh ar na suíomhanna gréasáin www.gaeilge.ie & www.forasnagaeilge.ie agus ar láithreacht Fhoras na Gaeilge ar na meáin shóisialta don tréimhse Deireadh Fómhair 2018 go Deireadh Fómhair 2019

  Tuilleadh eolais: Foras na Gaeilge

 • 21 Meán F: Bainisteoir - Comharchumann Ráth Chairn

  Curtha in Airde: 14 Lúnasa

  Spriocdháta: 21 Meán Fómhair

  Cur síos ar an bpost: Tá Bainisteoir á lorg ag Comharchumann Ráth Chairn chun dul i mbun cúraimí forbartha i gceantar feidhme an chomharchumainn.  Beidh an té a cheapfar fostaithe ag Comharchumann Ráth Chairn agus lonnaithe ín oifig an Chomharchumainn.  

  Tuilleadh eolais: Comharchumann Ráth Chairn

 •  

  Níl aon spriocdháta sonrach luaite leis na folúntais seo a leanas:

   

 • Láithreoir raidió - Dublin City FM

   

  Curtha in Airde: 8 Lúnasa

  Cur síos ar an bpost: Tá láithreoirí le Gaeilge de dhíth ó Dublin City FM le bheith mar chuid den fhoireann. Faoi láthair, bíonn dhá sheó iomlán as Gaeilge, ach is deis iontach é seo a mhéidiú.

  Tuilleadh eolais: admin@dublincityfm.ie

 • Cúntóir Naíonra i Naíonra Iognaid

   

  Curtha in Airde: 8 Lúnasa

  Cur síos ar an bpost: Cúntóir Naíonra ag teastáil cúig lá sa tseachtain i Naíonra Iognáid, cathair na Gaillimhe. FETAC leibhéal 6 agus cumas maith Gaeilge riachtanach. Taithí ag obair i naíonra ina buntáiste.

  Tuilleadh eolais: Glaoch a chur ar Gwen ag 087 2024289

 • Comhairleoir Custaiméara le Gaeilge - Teleperformance Greece (An Ghréig)

  Curtha in Airde: 24 Iúil

  Cur síos ar an bpost: Tá Teleperformance Greece sa tóir ar dhuine le Gaeilge dá bhfoireann. Téigh go suíomh na heagraíochta anseo.

  Tuilleadh eolais: Teleperformance Greece

 • Stiúrhóir Naíonra - Naíonra na Dúglaise (Corcaigh)

  Curtha in Airde: 24 Iúil

  Cur síos ar an bpost: Beifear ag súil ag mbeidh Gaeilge mhaith ag an té a cheapfar sa ról seo.

  Tuilleadh eolais: Naíonra na Dúglaise

 • Iarrthóirí le Gaeilge le páirt a ghlacadh i dtogra taighde ar an aithint cainte - Lionbridge

  Curtha in Airde: 17 Iúil

  Cur síos ar an bpost: Tá Lionbridge sa tóir ar chainteoirí dúchasacha Gaeilge le páirt a ghlacadh i dtogra taighde ar mhaithe leis an teicneolaíocht aithint cainte Ghaeilge a fhorbairt.

  Tuilleadh eolais:  Lionbridge

 • Múinteoirí & Ceartaitheoirí - Gaelchultúr

  Curtha in Airde: 16 Iúil

  Cur síos ar an bpost: Tá painéal páirtaimseartha múinteoirí agus ceartaitheoirí ag Gaelchultúr agus bímid ag féachaint i gcónaí le cur leis an bpainéal sin. Má thagann aon obair mhúinteoireachta/cheartúcháin chun cinn a mheasaimid a bheadh oiriúnach duit, rachaimid i dteagmháil leat chun agallamh a shocrú.

  Tuilleadh eolais: Gaelchultúr

 • Múinteoir Gaeilge Páirtaimseartha - Nord Anglia International School (Baile Átha Cliath)

  Curtha in Airde: 10 Iúil

  Cur síos ar an bpost: Tá Nord Anglia International School, atá lonnaithe in Áth an Ghainimh, Baile Átha Cliath sa tóir ar Mhúinteoir Gaeilge dá bhfoireann ar bhonn páirtaimseartha. Beidh dualgais a bhaineann le tacaíocht sa seomra ranga ar an té a cheapfar chomh maith.

  Tuilleadh eolais: Nord Anglia International School Dublin

 • Múinteoir Naíonra - Naíonra KinderKare (Liatroim)

  Curtha in Airde: 9 Iúil

  Cur síos ar an bpost: Múinteoir Naíonra á lorg ag Naíonra KinderKare le Teastas FETAC leibhéal 6  ar a laghad mar aon le riachtanais eile.

  Tuilleadh eolais: Naíonra KinderKare

 • Ceannaire Ógra - Feachtas (Mórcheantar Bhaile Átha Cliath)

  Curtha in Airde: 3 Iúil

  Cur síos ar an bpost: Mar cheannaire ógra, beidh tú freagrach as cabhrú leis an gclub óige a reáchtáil. Cuireann ceannairí áit shábháilte, shóisialta ar fáil do na daoine óga inar féidir leo scíth a ligean agus spraoi a dhéanamh. Beidh páirt lárnach ag na daoine óga féin i reáchtáil an chlub ach beidh na ceannairí ann mar thacaíocht thábhachtach chun imeachtaí an chlub a éascú.

  Is deis iontach é do cheannairí bualadh le daoine nua agus scileanna nua a fhoghlaim. Gheobhaidh tú taithí den scoth ar an obair don aos óg agus beidh tú ag cur le féinmhuinín agus le forbairt phearsanta daoine óga i do cheantar. Gheobhaidh tú traenáil sa gharchabhair agus sa chúram leanaí, maraon le traenáil eile.

  Tuilleadh eolais: Feachtas

 • Láithreoirí & Tuairisceoirí Deonacha - Raidió na Life

  Curtha in Airde: 23 Bealtaine

  Cur síos ar an bpost: Tá folúntais sa stáisiún do láithreoirí & tuairisceoirí deonacha ar chláir éagsúla i rith an tsamhraidh. Bain triail as rud éigin nua, agus as an stiúideonua atá againn ar Shráid Amiens! Beidh oiliúint ar fáil, déan teagmháil linn!

  Tuilleadh eolais: Raidió na Life

 •  

   

   

   

  Níos mó folúntas múinteoireachta le feiceáil ar educationposts.ie anseo

   

 • Múinteoirí Gaeilge ar Chúrsa Samhraidh - Coláiste na bhFiann

  Curtha in Airde: 23 Bealtaine

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá cúpla post múinteoireachta ar fáil le Coláiste na bhFiann i nGaoth Dobhair, Ráth Chairn agus i nDroim Rí idir 03/06/2018 - 23/06/2018. Má tá spéis agat sna róil seol ríomhphost go michelle@cnb.ie

  Tuilleadh eolais: michelle@cnb.ie

 • Múinteoir Gaeilge - Le Chéile Secondary School

  Curtha in Airde: 22 Bealtaine

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá folúntas do mhúinteoirí Gaeilge ag Le Chéile Secondary School i láthair na huaire, scoil nua ar an bhfód lonnaithe i mBaile an Tirialaigh, BÁC 15

  Tuilleadh eolais: Le Chéile Secondary School

 • Teagascóirí Gaeilge - Hibernia College Dublin

  Curtha in Airde: 10 Bealtaine

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá Hibernia College Dublin sa tóir ar theagscóirí ar ábhair éagsúla, an Ghaeilge san áireamh.

  Tuilleadh eolais: Hibernia College Dublin

 • Múinteoir Gaeilge ar Chúrsa Samhraidh - Spleodar

  Curtha in Airde: 3 Bealtaine

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá folúntais ag Spleodar do mhúinteoirí ar chúrsa A (05/06 - 27/06/2018). Is gá go mbeidh Uimhir Comhairle Múinteoireachta ag gach iarratasóir. Tuilleadh eolais ó Spleodar ag 091 388916 nó carmel@spleodar.com

  Tuilleadh eolaisSpleodar

 • Múinteoirí Gaeilge ar Chúrsa Samhraidh - Coláiste na nOileán

  Curtha in Airde: 1 Bealtaine

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá folúntais poist ag Coláiste na nOileán do mhúinteoirí Gaeilge dara leibhéil ar chúrsa E 04/07/18 - 18/07/18, F 26/07/18 - 09/08/18 & J 19/07 - 02/08 an samhradh seo. Tá Uimhir Comhairle Múinteoireachta & carr riachtanach don phost. Is féidir leat foirm iarratais a líonadh ag http://colaistenanoilean.ie/eolas-info/application-forms/ agus é a sheoladh ar ais chugainn ag colnanoilean@gmail.com nó ag Coláiste na nOileán, Tír an Fhia, Leitir Móir, Co na Gaillimhe.

  Tuilleadh eolaisColáiste na nOileán

 • Múinteoirí Gaeilge - Meánscoil Iognáid Rís

  Curtha in Airde: 17 Aibreán

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá Meánscoil Iognáid Rís i Nás na Ríogh sa tóir ar mhúinteoirí gaeilge don chéad scoilbhliain eile. Má tá aon spéis ag aon duine ann seol cóip do do C.V ag An Príomhoide, Meánscoil Iognáid Rís, Nás na Ríogh, Co.Chill Dara.

  Tuilleadh eolaisinfo@drimnaghcastle.ie

 • Rólanna Múinteoireachta Éagsúla - Bua

  Curtha in Airde: 5 Aibreán

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá Bua (www.buabeo.ie), ag earcú múinteoirí bríomhara, paiseanta agus núálacha chun cur lena phainéal múinteoirí don Samhradh 2018. Tá múinteoirí ag teastáil chun ceardlanna 90 nóiméad a theagasc mar aon le múinteoirí a oibreoidh go lán aimseartha i rith an chúrsa ar fad.

  Tuilleadh eolais: Bua

 • Poist Éagsúla - Coláiste Uisce

  Curtha in Airde: 7 Feabhra

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá Coláiste Uisce sa tóir ar mhúinteoirí dá gcúrsaí samhraidh. Táthar ag lorg iarrthóirí do phost an phríomhoide agus leasphríomhoide chomh maith.

  Tuilleadh eolaisColáiste Uisce

Conas post a fhógairt:

 • Is féidir fógra poist a chur in airde ar an leathanach seo saor in aisce, trí theagmháil a dhéanamh linn ag PEIG@cnag.ie.

 • Táimid lán-sásta poist in earnáil na Gaeilge a chur chun cinn anseo agus ar na meáin shóisialta éagsúla, ionas go mbeadh fostóirí in ann an méid is mó fógraíochta a fháil.

 • Moltar cur síos an phoist a chur chugainn i bhfoirm PDF, nó nasc don leathanach gréasáin ábhartha a chur ar fáil. 

 • Bí cinnte go luann tú spriocdháta an iarratais. Mura bhfuil spriocdháta luaite leis, cuirfear an fógra leis an suíomh ach bainfear arís é trí seachaine i ndiaidh.

  *Mura luaitear spriocdháta leis an bhfolúntas, cuirfear in airde é ar feadh 30 lá, agus théis 30 lá déanfar teagmháil leat le fiorsú an bhfuil an folúntas fós ar fáíl*

 

Conas post le Gaeilge a fháil:

Tá leabhrán cuimhsitheach curtha le chéile ag Foras na Gaeilge agus GradIreland darb ainm Do Ghairm Le Gaeilge. Foghlaim conas CV a chur le chéile as Gaeilge nó léigh faoi na réimsí oibre éagsúla ina bhfuil an Ghaeilge mar bhuntáiste. Tá sé ar fáil anseo.

Cuirimid fáilte roimh an bpobal eolas a chur chugainn faoi phost ar bith gur chóir dúinn a bheith ar an eolas faoi.