Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

Seo thíos folúntais do phoist ina bhfuil an Ghaeilge ina riachtanas nó buntáiste. Tá réimse leathan deiseanna ar fáil, ó phoist mhúinteoireachta go folúntais san earnáil phríobháideach, tá réimse leathan de phoist le feiceáil thíos. Fógraímid poist in Éirinn agus ar fud fad an domhain. Déantar nuashonrú ar an mbunachar seo go laethúil. Luaitear sprioclá na bhfolúntas ina dteidil. Is féidir CV Gaeilge samplach a fheicéail má leanann tú an nasc seo.

Tá treoracha ag bun an leathanaigh dóibh siúd atá ag iarraidh post a fhógairt linn, chomh maith le comhairle dóibh siúd atá ag lorg poist le Gaeilge. Tá na folúntais leagtha amach de réir spriocdhátaí. Má tá ceist nó míniú ag teastáil, is féidir ríomhphost a sheoladh chuig PEIG@cnag.ie

 • Aistritheoirí - Institúidí an Aontais Eorpaigh

  Curtha in Airde: 22 Feabhra

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Is sa Bhruiséil agus i Lucsamburg is mó a bheidh na conarthaí poist atá á dtairiscint faoin bpróiseas roghnúcháin seo/faoi na próisis roghnúcháin seo. Is féidir go mbeidh líon beag conarthaí le fáil i gcathracha eile san Aontas Eorpach agus i dtoscaireachtaí an Aontais Eorpaigh áiteanna eile ar domhan.

  Tuilleadh eolais: Institúidí an Aontais Eorpaigh

 • Profléitheoirí - Institúidí an Aontais Eorpaigh

  Curtha in Airde: 22 Feabhra

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Is sa Bhruiséil agus i Lucsamburg is mó a bheidh na conarthaí poist atá á dtairiscint faoin bpróiseas roghnúcháin seo/faoi na próisis roghnúcháin seo.

  Tuilleadh eolais: Institúidí an Aontais Eorpaigh

 • Riarthóirí - Institúidí an Aontais Eorpaigh (Spriocdháta ná 25 Meitheamh)

  Curtha in Airde: 22 Feabhra

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Chun a bheith incháilithe don phost seo, ní mór duit cúrsa ollscoile 3 bliana ar a laghad a bheith déanta agat agus céim bainte amach dá bharr i réimse ar bith, eolas a bheith agat ar 2 theanga oifigiúla de chuid an Aontais agus saoránacht an Aontais a bheith agat. Beidh mic léinn atá sa bhliain deiridh den chéim incháilithe más rud é go mbeidh a ndioplóma faighte acu faoin 31 Iúil 2019.

  Tuilleadh eolais: Institúidí an Aontais Eorpaigh

 • 24 Bealtaine: Stiúrthóir Cúnta Naíonra - Naíonra Naithí, Baile an tSaoir, BÁC

  Curtha in Airde: 16 Bealtaine

  Spriocdháta: 24 Bealtaine

  Cur síos ar an bpost: Stiúrthóir Cúnta Naíonra de dhíth. Le tosú deireadh Lúnasa 2019.

  Tuilleadh eolais: Naíonra Naithí

 • 26 Bealtaine: Oifigeach Eagrúcháin, Gaelbhratach - Gael Linn

  Curtha in Airde: 7 Bealtaine

  Spriocdháta: 26 Bealtaine

  Cur síos ar an bpost: Scéim spreagtha Gaeilge do scoileanna ar an bhun agus ar an iarbhunléibhéal is ea Gaelbhratach. Faoi láthair, tá an scéim á forbairt ag Gael Linn agus tá post nua cruthaithe mar oifigeach eagrúcháin.

  Tuilleadh eolais: Gael Linn

 • 26 Bealtaine: Oifigeach Tionscadail Gaelbhratach - Gael Linn

  Curtha in Airde: 7 Bealtaine

  Spriocdháta: 26 Bealtaine

  Cur síos ar an bpost: Beidh an té a cheapfar freagrach as reáchtáil scéim Gaelbhratach ar leibhéal na bunscoile.

  Tuilleadh eolais: Gael Linn

 • 26 Bealtaine: Léachtóir/Léachtóir Cúnta - Roinn na Nua-Ghaeilge, Ollscoil Mhá Nuad

  Curtha in Airde: 30 Aibreán

  Spriocdháta: 26 Bealtaine

  Cur síos ar an bpost: Tá scoláire á lorg againn a thiocfaidh isteach san fhoireann mar Léachtóir sa Nua-Ghaeilge. Fáilteofar roimh iarratais ó dhaoine a bhfuil saineolas acu ar litríocht an 20ú haois agus ar an litríocht chomhaimseartha agus a bhfuil a bhfuil cur amach scolártha acu ar réimse léinn amháin eile, ar a laghad, de réimsí léinn na Nua-Ghaeilge.

  Tuilleadh eolais: Ollscoil Mhá Nuad

 • 27 Bealtaine: Post Samhraidh - Club Óige Rann na Feirste

  Curtha in Airde: 7 Bealtaine

  Spriocdháta: 27 Bealtaine

  Cur síos ar an bpost: Duine le Gaeilge líofa á lorg don ról seo.

  Tuilleadh eolais: Club Óige Rann na Feirste

 • 27 Bealtaine: Ardoifigigh Feidhmiúcháin - Oifig an Ombudsman Seirbhísí Airgeadais agus Pinsean

  Curtha in Airde: 7 Bealtaine

  Spriocdháta: 27 Bealtaine

  Cur síos ar an bpost: Cuireann an OSAP seirbhís neamhspleách, chóir, neamhchlaonta, rúnda agus saor in aisce ar fáil chun gearáin a réiteach trí idirghabháil, agus trí imscrúdú agus breithniú nuair is gá.

  Tuilleadh eolais: Oifig an Ombudsman Seirbhísí Airgeadais agus Pinsean

 • 27 Bealtaine: Oifigigh Feidhmiúcháin - Oifig an Ombudsman Seirbhísí Airgeadais agus Pinsean

  Curtha in Airde: 7 Bealtaine

  Spriocdháta: 27 Bealtaine

  Cur síos ar an bpost: Cuireann an OSAP seirbhís neamhspleách, chóir, neamhchlaonta, rúnda agus saor in aisce ar fáil chun gearáin a réiteach trí idirghabháil, agus trí imscrúdú agus breithniú nuair is gá.

  Tuilleadh eolais: Oifig an Ombudsman Seirbhísí Airgeadais agus Pinsean

 • 27 Bealtaine: Bainisteoir Acmhainní Daonna - Oifig an Ombudsman Seirbhísí Airgeadais agus Pinsean

  Curtha in Airde: 7 Bealtaine

  Spriocdháta: 27 Bealtaine

  Cur síos ar an bpost: Cuireann an OSAP seirbhís neamhspleách, chóir, neamhchlaonta, rúnda agus saor in aisce ar fáil chun gearáin a réiteach trí idirghabháil, agus trí imscrúdú agus breithniú nuair is gá.

  Tuilleadh eolais: Oifig an Ombudsman Seirbhísí Airgeadais agus Pinsean

 • 27 Bealtaine: Léachtóir Gaeilge - Université de Bretagne Occidentale i mBrest na Fraince

  Curtha in Airde: 2 Bealtaine

  Spriocdháta: 27 Bealtaine

  Cur síos ar an bpost: Tá Léachtóir Gaeilge á lorg ag an Ollscoil  i mBrest na Fraince faoi láthair.

  Tuilleadh eolais: Université de Bretagne Occidentale

 • 27 Bealtaine: Aistritheoir/Fotheidealóir - Europus

  Curtha in Airde: 14 Bealtaine

  Spriocdháta: 27 Bealtaine

  Cur síos ar an bpost: Cuirfidh Europus fáilte roimh iarratais ar phost mar aistritheoir/fotheidealóir in oifig an chomhlachta ar an gCeathrú Rua, Co. na Gaillimhe. Post bliana atá i gceist ach d’fhéadfaí síneadh a chur leis an tréimhse sin ina dhiaidh sin.

  Fáilteofar roimh iarratais ó chéimithe a bhfuil togha na Gaeilge agus an Bhéarla scríofa agus labhartha acu. Déanfar gearrliosta d’iarrthóirí a ghlaofar chun agallaimh agus scrúdú. Seol litir iarratais agus CV chuig sinead@europus.ie faoin  5.00 Dé Luain an 27 Bealtaine 2019

  Tuilleadh eolais: sinead@europus.ie

 • 28 Bealtaine: Comhordaitheoir Iarscoile - Naíonra Mhic Amhlaigh, Cnoc na Cathrach, Co na Gaillimhe

  Curtha in Airde: 16 Bealtaine

  Spriocdháta: 28 Bealtaine

  Cur síos ar an bpost: Tá Comhar Naíonraí na Gaeltachta ag lorg iarratais do phost mar Chomhordaitheoir Iarscoile i Naíonra Mhic Amhlaigh, Lána an Mhuilleora, Cnoc na Cathrach, Co na Gaillimhe.

  Tuilleadh eolais: Naíonra Mhic Amhlaigh

 • 28 Bealtaine: Ceannaire Seomra Sealadach - Ionad Uíbh Eachach

  Curtha in Airde: 17 Bealtaine

  Spriocdháta: 28 Bealtaine

  Cur síos ar an bpost: Ceannaire Seomra Sealadach (le saoire mháithreachais a chlúdach). Lán-aimseartha 30-35 uair/seachtain.

  Tuilleadh eolais: Ionad Uíbh Eachach

 • 28 Bealtaine: Comhalta Taighde Iar-Dhoctúireachta, Tionscadal Spásanna Oíche HERA - Coláiste Mhuire gan Smál

  Curtha in Airde: 13 Bealtaine

  Spriocdháta: 28 Bealtaine

  Cur síos ar an bpost: Cuirfear fáilte roimh iarratais ó dhaoine go bhfuil dearcadh dearfach acu i leith na Gaeilge.

  Tuilleadh eolais: Coláiste Mhuire gan Smál

 • 28 Bealtaine: Oifigeach Feidhmiúcháin (Buan) - Foras na Gaeilge

  Curtha in Airde: 8 Bealtaine

  Spriocdháta: 28 Bealtaine

  Cur síos ar an bpost: Tá Foras na Gaeilge á lorg Oifigeach Feidhmiúcháin (Buan) faoi láthair. 

  Tuilleadh eolais: Foras na Gaeilge

 • 29 Bealtaine: Léachtóir(í) le Gaeilge - Coláiste San Aingeal, Sligeach

  Curtha in Airde: 13 Bealtaine

  Spriocdháta: 29 Bealtaine

  Cur síos ar an bpost: Is mian le Coláiste San Aingeal, Sligeach Léachtóir(í) le Gaeilge a earcú ar mhaithe le Sos Gairme (conradh bliana amháin ar théarma socraithe) ó Mheán Fómhair 2019.

  Tuilleadh eolais: Coláiste San Aingeal

 • 30 Bealtaine: Riarthóir Oifige - Coimisiún le Rincí Gaelacha

  Curtha in Airde: 24 Bealtaine

  Spriocdháta: 30 Bealtaine

  Cur síos ar an bpost: Bunaíodh Coimisiún le Rincí Gaelacha faoi Conradh na Gaeilge i 1930. Is é cuspóir An Coimisiún, ná na rincí gaelacha a chaomhnú agus a chur chun chinn. Tá níos mó ná dhá mhíle múinteoirí agus Moltoirí rincí gaelacha cáilithe ar fud an domhain atá cláraithe leis an Coimisiún.

  Tuilleadh eolais: Coimisiún le Rincí Gaelacha

 • 30 Bealtaine: Bainisteoir Ginearálta - Comhar Creidmheasa Cholm Cille Teo, Indreabhán

  Curtha in Airde: 15 Bealtaine

  Spriocdháta: 30 Bealtaine

  Cur síos ar an bpost: Glacfaidh an té a cheapfar ceannas ar fheidhmeanna Comhair Creidmheasa dar luach €50 milliún, i gcomhréir le reachtaíocht, le rialacháin agus le caighdeáin dea-chleachtais gnó agus le polasaithe an Chomhair Creidmheasa.

  Tuilleadh eolais: Comhar Creidmheasa Cholm Cille Teo

 • 30 Bealtaine: Cigire Dúiche Bunscoile - An Roinn Oideachais agus Scileanna

  Curtha in Airde: 13 Bealtaine

  Spriocdháta: 30 Bealtaine

  Cur síos ar an bpost: Róil cigireachta ar fáil faoi láthair.

  Tuilleadh eolais: An Roinn Oideachais agus Scileanna

 • 31 Bealtaine: Láithreoir - Zoogon LTD

  Curtha in Airde: 20 Bealtaine

  Spriocdháta: 31 Bealtaine

  Cur síos ar an bpost: Tá láithreoir á lorg ag Zoogon LTD le haghaidh sraith nua do pháistí ar TG4. Tá muid ag eagrú éisteachtaí don ról, dáta le deimhniú do na héisteachtaí ach tá muid ag glacadh le hiarratais anois.

  Tuilleadh eolais: Zoogon LTD

 • 31 Bealtaine: Scoláireacht i bhForbairt Ghnó (Daingean Uí Chúis) - Údarás na Gaeltachta

  Curtha in Airde: 20 Bealtaine

  Spriocdháta: 31 Bealtaine

  Cur síos ar an bpost: Tá Scoláireacht i bhForbairt Ghnó a mhairfidh suas le dhá bhliain á tairiscint ag Údarás na Gaeltachta d’iarratasóirí Gaeltachta le hoiliúint fhoirmiúil agus taithí phraiticiúil a fháil i réimse oibre na forbartha gnó. Beidh an duine a cheapfar lonnaithe in Oifigí an Údaráis i nDaingean Uí Chúis, Co. Chiarraí agus ag obair ar thograí i nGaeltachtaí an Deiscirt.

  Tuilleadh eolais: Údarás na Gaeltachta

 • 31 Bealtaine: Bainisteoir Tionscnaimh (Forbairt an tSean Ospidéil, Daingean Uí Chúís) - Údarás na Gaeltachta

  Curtha in Airde: 17 Bealtaine

  Spriocdháta: 31 Bealtaine

  Cur síos ar an bpost: Tá iarrataisí á lorg anois ó dhaoine fonnmhara, dúthrachtacha, féin-spreagtha leis na cáilíochtaí, cumas agus an taithí oiriúnacha maidir le post ar chonradh atá á thairiscint mar Bhainisteoir Tionscnaimh a bheidh i gceannas ar réiteach na stráitéise pleanála seo.

  Tuilleadh eolais: Údarás na Gaeltachta

 • 31 Bealtaine: Oifigeach Togra (EMPORIA4KT) - Údarás na Gaeltachta

  Curtha in Airde: 17 Bealtaine

  Spriocdháta: 31 Bealtaine

  Cur síos ar an bpost: I gcomhar le páirtnéirí eile Eorpacha, tá Údarás na Gaeltachta páirteach sa togra EMPORIA4KT, clár forbartha chun nualaíocht agus aistriú eolais a chur chun cinn idir lucht acadúil agus gnólachtaí in earnáil na mara. Tá an clár seo á mhaoiniú faoi chlár INTERREG (AA) de chuid an Aontais Eorpaigh.

  Tuilleadh eolais: Údarás na Gaeltachta

 • 31 Bealtaine: Oifigeach Togra (SW-GROW) - Údarás na Gaeltachta

  Curtha in Airde: 17 Bealtaine

  Spriocdháta: 31 Bealtaine

  Cur síos ar an bpost: I gcomhar le páirtnéirí eile Eorpacha, tá Údarás na Gaeltachta páirteach sa togra SWGROW, clár forbartha chun tacú le forbairt táirgí breisluach feamainne agus tacú le comhlachtaí beaga agus meánmhéide san earnáil seo a gcuid gnó a fhorbairt go hinmharthanacht. Tá an clár seo á mhaoiniú faoi chlár INTERREG (AA) de chuid an Aontais Eorpaigh.

  Tuilleadh eolais: Údarás na Gaeltachta

 • 31 Bealtaine: Oifigeach Togra (Access2Sea) - Údarás na Gaeltachta

  Curtha in Airde: 17 Bealtaine

  Spriocdháta: 31 Bealtaine

  Cur síos ar an bpost: I gcomhar le páirtnéirí eile Eorpacha, tá Údarás na Gaeltachta páirteach sa togra ACCESS2SEA, clár forbartha chun muirshaothrú a chur chun cinn agus tacú le comhlachtaí beaga agus meánmhéide san earnáil seo a gcuid gnó a fhorbairt go hinmharthanach. Tá an clár seo á mhaoiniú faoi chlár INTERREG (AA) de chuid an Aontais Eorpaigh.

  Tuilleadh eolais: Údarás na Gaeltachta

 • 31 Bealtaine: Stiúrthóir Feidhmiúcháin - Ionad Uíbh Eachach

  Curtha in Airde: 16 Bealtaine

  Spriocdháta: 31 Bealtaine

  Cur síos ar an bpost: De dhíth ar Ionad Uíbh Eachach tá  Stiúrthóir Feidhmiúcháin. Foirmeacha iarratais le fáil ó Oifig IUE. Foirmeacha iarratais le bheith ar ais 31.05.19 - Agallaimh 13.06.19 i.n

  Tuilleadh eolais: Ionad Uíbh Eachach

 • 31 Bealtaine: Clár na gCúntóirí Gaeilge - British Council

  Curtha in Airde: 16 Aibreán

  Spriocdháta: 31 Bealtaine

  Cur síos ar an bpost: Tá an scéim seo oscailte anois do dhaoine a bhfuil Gaeilge acu. 

  Tuilleadh eolais: British Council

 • 31 Bealtaine: Oifigeach Forbartha Gaeilge - Pobal Ar A’n Iúl

  Curtha in Airde: 14 Bealtaine

  Spriocdháta: 31 Bealtaine

  Cur síos ar an bpost: Beidh an tOifigeach Forbartha Gaeilge freagrach as plean oibre a fheidhmiú, lena mbaineann institiúidí buana agus gréasáin bhuana a bhunú sa phobal, faoi stiúir an choiste stiúrtha. Beidh an té a cheapfar freagrach as na grúpaí seo a chumasú le go mbeidh siad ábalta a gClár gníomhaíochtaí féin a chur i bhfeidhm.

  Tuilleadh eolais: Pobal Ar A’n Iúl

 • 3 Meitheamh: Oifigeach Cumarsáide & Margaíochta - London Irish Centre Charity

  Curtha in Airde: 23 Bealtaine

  Spriocdháta: Meitheamh

  Cur síos ar an bpost: Tá an Ghaeilge i measc na bpríomhscpriocanna atá ag an London Irish Centre Charity faoi láthair.

  Tuilleadh eolais: London Irish Centre Charity

 • 3 Meitheamh: Ollamh Cúnta san Oideachas (Teagasc na Gaeilge) - Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

  Curtha in Airde: 23 Bealtaine

  Spriocdháta: Meitheamh

  Cur síos ar an bpost: Tá Institiúid Oideachais DCU tiomanta do bharr feabhais oideachas agus nuálaíocht agus muiníneach go mbeidh róil rathúla agus ceannasaíochta ag mic léinn, foireann agus céimithe na hInstitiúide i gcomhthéacs na ndúshlán agus castachtaí a bhaineann le hoideachas an 21ú haois.

  Tuilleadh eolais: Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

 • 3 Meitheamh: Comhordaitheoir Tionscadail - Cumann Cultúrtha Mhic Reachtain

  Curtha in Airde: 24 Bealtaine

  Spriocdháta: Meitheamh

  Cur síos ar an bpost: Tá Cumann Cultúrtha Mhic Reachtain ar lorg duine don ról "Comhordaitheoir Tionscadail". Tá tuilleadh eolais ar fáil ón oifig ar 028 90 749688 nó eolas@mhicreachtain.com

  Tuilleadh eolais: Cumann Cultúrtha Mhic Reachtain

 • 4 Meitheamh: Post Riarthóra Páirt Aimseartha - Ealaín na Gaeltachta Teo.

  Curtha in Airde: 17 Bealtaine

  Spriocdháta: 4 Meitheamh

  Cur síos ar an bpost: Tá Ealaín (na Gaeltachta) Teo. (fochomhlacht de chuid Údarás na Gaeltachta), ag tairiscint post Riarthóra páirt aimseartha ar chonradh bliana. Beidh an té a cheapfar lonnaithe in Ard Oifig Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe agus beidh sé de chúram air / uirthi tacú leis an chlár oibre ealaíon atá á chur i bhfeidhm ag Ealaín (na Gaeltachta) Teo., cheana féin.

  Tuilleadh eolais: Ealaín na Gaeltachta Teo.

 • 4 Meitheamh: Teagascóirí sna hEalaíona Dúchasacha - Ealaín na Gaeltachta Teo

  Curtha in Airde: 17 Bealtaine

  Spriocdháta: 4 Meitheamh

  Cur síos ar an bpost: Tá Ealaín (na Gaeltachta) Teo. ag cur painéal teagascóirí le chéile a mbeadh suim acu ranganna sna healaíona dúchasacha (ceol uirlise, damhsa, lúibíní agus agallamh beirte, amhránaíocht) a sholáthar trí mheán na Gaeilge, i nGaeltacht Chonamara agus Árann, idir Mí Meán Fómhair 2019 agus Mí Meithimh 2020.

  Tuilleadh eolais: Ealaín na Gaeltachta Teo.

 • 4 Meitheamh: Bainisteoir Forbartha - Comhlacht Forbartha Inis Meáin

  Curtha in Airde: 7 Bealtaine

  Spriocdháta: 4 Meitheamh

  Cur síos ar an bpost: Tá folúntas fógartha do bhainisteoir le plean forbartha “Comhlacht Forbartha Inis Meáin Teo" a chur i bhfeidhm

  Tuilleadh eolais: Comhlacht Forbartha Inis Meáin

 • 7 Meitheamh: Bainisteoir Cumarsáide - TG4

  Curtha in Airde: 7 Bealtaine

  Spriocdháta: 7 Meitheamh

  Cur síos ar an bpost: Is post sinsearach, dúshlánach, é seo ag bainistiú obair phoiblíochta agus chumarsáide TG4. Beidh an té a cheapfar lonnaithe i gCeannáras TG4 i nGaeltacht na Gaillimhe agus freagrach don Stiúrthóir Margaíochta, Forbartha agus Comhpháirtíochtaí. 

  Tuilleadh eolais: TG4

 • 7 Meitheamh: Scoláireacht Cumarsáide - Údarás na Gaeltachta

  Curtha in Airde: 23 Bealtaine

  Spriocdháta: 7 Meitheamh

  Cur síos ar an bpost: Tá Scoláireacht Cumarsáide, a mhairfidh suas le dhá bhliain, á tairiscint ag Údarás na Gaeltachta do dhuine fuinniúil, cruthaitheach a bhfuil Gaeilge líofa aici/aige, chun taithí phraiticiúil agus oiliúint fhoirmiúil a fháil i réimse na cumarsáide, caidrimh poiblí agus margaíochta. 

  Tuilleadh eolais: Údarás na Gaeltachta

 • 7 Meitheamh: Déan Taighde - Institiúid Oideachais Marino

  Curtha in Airde: 13 Bealtaine

  Spriocdháta: 7 Meitheamh

  Cur síos ar an bpost: Tá Déan Taighde á lorg faoi láthair. Fáilteofar roimh iarratais trí mheán na Gaeilge.

  Tuilleadh eolais: Institiúid Oideachais Marino

 • 7 Meitheamh: Cúramóirí Baile - Tearmann Éanna CTR

  Curtha in Airde: 22 Bealtaine

  Spriocdháta: 7 Meitheamh

  Cur síos ar an bpost: Tá Tearmann Éanna CTR., ag lorg iarratais do phostanna Pháirt Aimseartha mar chúramóirí baile ins na ceantair ó Bhearna go Cárna agus Oileáin Árainn

  Tuilleadh eolais: Tearmann Éanna CTR

 • 14 Meitheamh: Baill de Phainéil Fhorbartha - Glór na nGael

  Curtha in Airde: 21 Bealtaine

  Spriocdháta: 14 Meitheamh

  Cur síos ar an bpost: Tá Bord Stiúrtha Glór na nGael ag forbairt painéil daoine a bheadh sásta feidhmiú ar Bhord Stiúrtha, ar Choiste Iniúchóireachta Inmheánaí nó ar fho-choistí eile na heagraíochta. 

  Tuilleadh eolais: Glór na nGael

 • 14 Meitheamh: Bainisteoir - Explorers' Afterschool Club, Baile Átha Cliath

  Curtha in Airde: 21 Bealtaine

  Spriocdháta: 14 Meitheamh

  Cur síos ar an bpost: Tá daoine díograiseach, iomasach agus fuinniúil uainn chun na poist seo a líonadh.

  Sonraí na bPoist:

  20/25 uair sa tseachtain atá i gceist. Cumas taithí faoi leith ag obair le páistí iarscoile. Scileanna cumarsáide láidre. Gaeilge labhartha líofa (Leibhéal TEG 2 labhartha molta) NFQ Leibhéal 5 nó 6 i gcúram leanaí.

  Seol litir iarratais agus CV le hainmneacha bheirt mholtóra chuig:

  explorersafterschool@gmail.com roimh Dé hAoine 14ú Meitheamh.

  Tuilleadh eolais: explorersafterschool@gmail.com

 • 14 Meitheamh: Stiúrthóir (x2) - Explorers' Afterschool Club, Baile Átha Cliath

  Curtha in Airde: 21 Bealtaine

  Spriocdháta: 14 Meitheamh

  Cur síos ar an bpost: Tá daoine díograiseach, iomasach agus fuinniúil uainn chun na poist seo a líonadh.

  Sonraí na bPoist:

  20/25 uair sa tseachtain atá i gceist. Cumas taithí faoi leith ag obair le páistí iarscoile. Scileanna cumarsáide láidre. Gaeilge labhartha líofa (Leibhéal TEG 2 labhartha molta) NFQ Leibhéal 5 nó 6 i gcúram leanaí.

  Seol litir iarratais agus CV le hainmneacha bheirt mholtóra chuig:

  explorersafterschool@gmail.com roimh Dé hAoine 14ú Meitheamh.

  Tuilleadh eolais: explorersafterschool@gmail.com

 • 30 Meitheamh: Ealaíontóirí as gach seánra - Tionscadail Aistriú le Gaillimh 2020

  Curtha in Airde: 9 Aibreán

  Spriocdháta: 30 Meitheamh

  Cur síos ar an bpost: Tráth a bhfuil an imirce mar dhúshlán roimh an Eoraip, tá friotal trínar féidir dul i ngleic le dúshláin na linne seo ar fáil i dtéacsanna Gaeilge an fhichiú haois. Tá an tionscadal Aistriú dírithe ar mhórthéama an imirce, agus cuireann sé bailiúchán de théacsanna litríochta na Gaeilge ar an téama sin os comhair an phobail agus na hEorpa i gcoitinne. Tá na téacsanna seo scríofa ag roinnt de na scríbhneoirí Gaeilge is mó cáil i seánraí éagsúla, lena n-áirítear an fhilíocht, gearrscéalta agus sleachta as úrscéalta agus dírbheathaisnéisí.

  Tuilleadh eolais: Tionscadail Aistriú le Gaillimh 2020

 • 15 Iúil: Scéim Fhorbartha do scannáin fhada drámaíochta i nGaeilge - Scéim Cine4

  Curtha in Airde: 9 Aibreán

  Spriocdháta: 30 Meitheamh

  Cur síos ar an bpost: Tá an scéim seo bunaithe ag TG4, Bord Scannán na hÉireann (BSÉ) agus Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) chun tacaíocht a thabhairt do shaothar nua bhríomhar fadscannán as Gaeilge, léirithe ag comhlachtaí le ard-scileanna cruthaitheacha.

  Tuilleadh eolais: Scéim Cine4

 • 1 Meán Fómhar: Glaoch ar Ealaíontóirí - Cultúrlann McAdam Ó Fiaich

  Curtha in Airde: 15 Aibreán

  Spriocdháta: 1 Meán Fómhar

  Cur síos ar an bpost: Tá Dánlann Gerard Dillon ag Cultúrlann McAdam Ó Fiaich, Béal Feirste ag lorg iarratais ó ealaíontóirí idir nua agus bhunaithe ar mhaith leo taispeántas a dhéanamh i gclár nua spreagúil i nDánlann Dillon 2020. 

  Tuilleadh eolais: Cultúrlann McAdam Ó Fiaich

 • Measúnóirí Pearsantaithe Idirlín - Lionbridge

  Curtha in Airde: 12 Nollaig

  Cur síos ar an bpost: Tá Lionbridge sa tóir ar dhaoine le Béarla agus Gaeilge líofa le léirmheasanna a dhéanamh ar thorthaí cuardaigh idirlín. Is féidir a bheith ag obair ó chian don ról seo.

  Tuilleadh eolais: Lionbridge

 • Forbróir Gnó ar Champais (Éire) - Lydia

  Curtha in Airde: 14 Bealtaine

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Beifear ag súil go mbeidh Gaeilge ag an té a cheapfar.

  Tuilleadh eolais: Lydia

 • Comhairleoir Seirbhíse Custaiméara - Abtran

  Curtha in Airde: 14 Bealtaine

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá Gaeilge líofa riachtanach don ról seo a bheidh lonnaithe i gCorcaigh.

  Tuilleadh eolais: Abtran

 • Ateangaire Gaeilge-Béarla - Translation.ie

  Curtha in Airde: Bealtaine

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Beidh an ról ildánach buan seo lonnaithe i mBaile Átha Cliath.

  Tuilleadh eolais: Translation.ie

 • Comhordaitheoir Tionscadail maidir le hAistriúcháin Gaeilge - Word Perfect Translations Ltd

  Curtha in Airde: Bealtaine

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Beidh an ról ildánach buan seo lonnaithe i mBaile Átha Cliath.

  Tuilleadh eolais: Word Perfect Translations Ltd

 • Feighlí linbh - Baile Átha Cliath

  Curtha in Airde: 3 Bealtaine

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá feighlí linbh á lorg chun aire a thabhairt do garsún bliain d'aois i nDroim Connrach, BÁC ó Mí Meán Fómhair 2019. Tá an feighlí de dhíth i rith téarmaí agus am bunscoile. Is féidir leis an té gur suim leo an post teagmháil a dhéanamh le ciaraagusaodan@gmail.com.

  Tuilleadh eolais: ciaraagusaodan@gmail.com.

 • Cúntóir Feidhmiúcháin - Vareo Group

  Curtha in Airde: 29 Aibreán

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Feictear ar líofacht sa Ghaeilge mar bhuntáiste don ról seo.

  Tuilleadh eolais: Vareo Group

 • Príomhfheidhmeannach (CEO) - Coláiste Uisce

  Curtha in Airde: 26 Aibreán

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Is duine dearfach, tiomanta, lán le fuinneamh a bhfuil eagraithe agus compordach ag obair ar shuíomh gnóthach, atá de dhíth. Ní mór ardscileanna cumarsáide, idirphearsanta agus sóisialta a bheith aige/aici le cur amach suntasach aige/aici ar an gcaoi le tabhairt faoi fadhbanna a réiteach ar bhonn tomhaiste anailíseach. Tá ardscileanna bainistíocht daonna riachtanach.

  Tuilleadh eolais: Coláiste Uisce

 • Muinteoirí - Coláiste na nOileán, Tír an Fhia, Leitir Móir, Co. na Gaillimhe

  Curtha in Airde: 15 Aibreán

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá folúntais ar fáil i gColáiste na nOileán do mhúinteoirí Gaeilge dara leibhéal le linn samhraidh 2019. Tá Uimhir Comhairle Múinteoireachta & carr riachtanach don phost. 

  Tuilleadh eolais:  Coláiste na nOileán

 • Muinteoirí - Coláiste Cholumba, An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe

  Curtha in Airde: 12 Aibreán

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá folúntais ar fáil i gColáiste Cholumba do mhúinteoirí Gaeilge dara leibhéal le linn samhraidh 2019.

  Tuilleadh eolais:  Coláiste Cholumba

 • Maoirseoir ar Staidéar Oíche - Logos Study

  Curtha in Airde: 11 Aibreán

  Cur síos ar an bpost: Tá Maoirseoir ar Staidéar Oíche á lorg ag dream i mBaile Átha Cliath.

  Tuilleadh eolais: Logos Study

 • Bainisteoir Ionad Cuairteoirí & Treoraí - Drioglann Mhicil

  Curtha in Airde: 11 Aibreán

  Cur síos ar an bpost: Tá duine le Gaeilge á lorg. Beidh an ról seo lonnaithe i gCathair na Gaillimhe.

  Tuilleadh eolais: Drioglann Mhicil

 • Poist Samhraidh le Músaem Chorca Dhuibhne

  Curtha in Airde: 11 Aibreán

  Cur síos ar an bpost: Tá poist samhraidh dheasa ar fáil.

  Tuilleadh eolais: Músaem Chorca Dhuibhne

 • Feighlí leanaí á lorg i Raghnallach, BÁC i mí Lúnasa

  Curtha in Airde: 12 Nollaig

  Cur síos ar an bpost: Tá feighlí linbh á lorg chun aire a thabhairt do leaidín beag a bheidh bliain d'aois i mí Lúnasa. Is i dteach príobháideach a bheidh aire le tabhairt dó. Tá cónaí ar an té i Raghnallach agus is iad na tráthnónta amháin a bheadh i gceist ar feadh cúpla mí. Ina dhiaidh sin, is post lán-aimseartha a bheidh i gceist.

  Tuilleadh eolais: breda.m@gmail.com 

 • Cúntóir Deli - EUROSPAR ag an gCeathrú Rua

  Curtha in Airde: 3 Aibreán

  Cur síos ar an bpost: Tá duine le Gaeilge líofa á lorg faoi láthair.

  Tuilleadh eolais: EUROSPAR

 • Aistritheoirí Gaeilge - Word Perfect Translations

  Curtha in Airde: 1 Aibreán

  Cur síos ar an bpost: Tá Aistritheoirí Gaeilge á lorg ag Word Perfect faoi láthair a bheidh in ann a bheith ag obair ó chian. 

  Tuilleadh eolais: Word Perfect Translations

 • Áisitheoirí le Gaeilge - Forbairt Chonamara Láir

  Curtha in Airde: 29 Márta

  Cur síos ar an bpost: Tá Oifig Pleanála Teanga ar thóir áisitheoirí a bhfuil Gaeilge ar a dtoil acu le dhul i mbun ranganna/ceardlainn Gaeilge agus caithimh aimsire i Limistéar Pleanála Teanga Chonamara Láir. Síníonn Limistéar Pleanála Teanga Chonamara Láir achar bóthair c.35Km ó Chamus siar trí Ros Muc, Cill Chiaráin, Carna agus ó thuaidh go dtí an Caiseal, Sraith Salach agus siar go hInis Ní agus Iorras Beag Thiar in abhantrach Chloch na Rón.

  Tuilleadh eolais: conamaralair@gmail.com

 • Gníomhaire Seirbhíse don Chustaiméirí - Alpha Recruitment

  Curtha in Airde: 28 Márta

  Cur síos ar an bpost: Feictear ar líofacht sa Ghaeilge mar bhuntáiste don ról seo. 

  Tuilleadh eolais: Alpha Recruitment

 • Feighlí leanaí de dhíth i Rath Garbh

   

  Curtha in Airde: 4 Eanáir

  Cur síos ar an bpost: Tá feighlí leanaí ag teastáil le haire a thabhairt do triú pháiste álainn i Rath Garbh i mBaile Átha Cliath 6 go lánaimseartha ón Luan go dtí an Aoine. Táimid sásta tuarastal níos airde ná an gnáththuarastal feighlíochta leanaí a chur ar fáil ag braith ar taithí agus ar cháilíocht an té a éiríonn léi/leis an post a bhaint amach.

  Tuilleadh eolais: despainn@gmail.com

 • Oibrí i dTeach Tábhairne - Grúdlann Four Provinces

   

  Curtha in Airde: 11 Márta

  Cur síos ar an bpost: Tá oibrí á lorg ag Four Provinces do theach tábhairne nua.

  Tuilleadh eolais: Four Provinces

 • Ionadaí Naíonra - Naíonra Mhic Amhlaigh, Cnoc na Cathrach

   

  Curtha in Airde: 19 Feabhra

  Cur síos ar an bpost: Tá Comhar Naíonraí na Gaeltachta ag lorg iarratais do phost mar Ionadaí i Naíonra Mhic Amhlaigh, Lána an Mhuilleora, Cnoc na Cathrach, Co na Gaillimhe.

  Tuilleadh eolais: Naíonra Mhic Amhlaigh

 • Múinteoir Naíonra - Naíonraí Mológa Teo.

   

  Curtha in Airde: 12 Feabhra

  Cur síos ar an bpost: Tá Naíonraí Mológa Teo. ar lorg Múinteoir Naíonra ar fad 8 go 10 seachtain, ag tosnú láithreach, más féidir. Caithfidh Fetac leibhéal 6 a bheith acu agus líofa sa Ghaeilge. Tuilleadh eolais Deirdre Ní Chuilinn, Naíonraí Mológa Teo.

  Tuilleadh eolais: dnichuilinn@gmail.com 

 • Múinteoirí ar Chúrsa Samhraidh - Coláiste Ó Direáin ar Inis Mór Árainn

   

  Curtha in Airde: 6 Feabhra

  Cur síos ar an bpost: Múinteoirí ag teastáíl i gColáiste Ó Direáin ar Inis Mór Árainn chun múineadh ar Chúrsa Samhraidh linn. Seol CV. Chugainn ag an seoladeolas@odireain.com 

  Tuilleadh eolais: eolas@odireain.com

 • Craoltóirí Raidió - Raidió Fáilte

   

  Curtha in Airde: 4 Eanáir

  Cur síos ar an bpost: Tá Ráidó Fáilte ag lorg craoltóirí nua faoi láthair. Téigh sa seans!

  Tuilleadh eolais:  Raidió Fáilte

 • Tras-scríbhneoirí Deonacha - Meitheal Dúchas.ie

   

  Curtha in Airde: 19 Nollaig

  Cur síos ar an bpost: An bhfuil fonn tras-scríofa ort? Ar mhaith leat páirt a ghlacadh sa tionscadal ach níl tú cinnte cén áit is fearr le tosú? Lean na naisc thíos agus tabharfar scéal randamach ón mbailiúchán duit le tras-scríobh!

  Tuilleadh eolais: Meitheal Dúchas.ie

 • Tréimhse Oiliúna - Aonad Aistriúcháin na Gaeilge i bParlaimint na hEorpa

   

  Curtha in Airde: 19 Samhain

  Cur síos ar an bpost: Is é an sprioc atá le sealanna oiliúna Schuman ná cur le hoideachas agus gairmoiliúint shaoránaigh an Aontais agus deis a thabhairt dóibh léargas a fháil ar an obair a dhéantar i bParlaimint na hEorpa.

  Tuilleadh eolais: Aonad Aistriúcháin Gaeilge i bParlaimint na hEorpa

 • Saoraistritheoirí Gaeilge - STAR Translation Services

   

  Curtha in Airde: 13 Samhain

  Cur síos ar an bpost: Tá STAR Translation Services sa tóir ar Shaoraistritheoirí Gaeilge i láthair na huauire ar mhaithe le roinnt cineálacha aistriúcháin a chur ar fáil.

  Tuilleadh eolais: STAR Translation Services

 • Saoraistritheoir Gearmáinis go Gaeilge - STAR Translation Services

   

  Curtha in Airde: 7 Samhain

  Cur síos ar an bpost: Tá aistritheoir á lorg ag  STAR Translation Services ar mhaithe le tograí teicniúla aistriúcháin a dhéanamh.

  Tuilleadh eolais: STAR Technology Solutions

 • Cúntóir Cúraim Athlonnaithe - Teach Altranais Charna

   

  Curtha in Airde: 6 Samhain

  Cur síos ar an bpost: Tá Cúntóir Cúraim Athlonnaithe á lorg ag Teacht Altranais Charna faoi láthair. Fáilte roimh Churamoirí a bhfuil Gaeilge ar a dtoil acu.

  Tuilleadh eolais: Teach Altranais Charna

 • Teagascóirí Gaeilge - Hibernia College

   

  Curtha in Airde: 10 Deireadh Fómhair

  Cur síos ar an bpost: Tá Teagascóirí Gaeilge á lorg ag Hibernia College faoi láthair. Tá máistreacht ag teastáil don ról seo.

  Tuilleadh eolais: Hibernia College

 • Múinteoirí & Ceartaitheoirí - Gaelchultúr

  Curtha in Airde: 16 Iúil

  Cur síos ar an bpost: Tá painéal páirtaimseartha múinteoirí agus ceartaitheoirí ag Gaelchultúr agus bímid ag féachaint i gcónaí le cur leis an bpainéal sin. Má thagann aon obair mhúinteoireachta/cheartúcháin chun cinn a mheasaimid a bheadh oiriúnach duit, rachaimid i dteagmháil leat chun agallamh a shocrú.

  Tuilleadh eolais: Gaelchultúr

 • Láithreoirí & Tuairisceoirí Deonacha - Raidió na Life

  Curtha in Airde: 23 Bealtaine

  Cur síos ar an bpost: Tá folúntais sa stáisiún do láithreoirí & tuairisceoirí deonacha ar chláir éagsúla i rith an tsamhraidh. Bain triail as rud éigin nua, agus as an stiúideonua atá againn ar Shráid Amiens! Beidh oiliúint ar fáil, déan teagmháil linn!

  Tuilleadh eolais: Raidió na Life

 •                           dfdfdfdfdffdfd

  dfgdfsgfdgsdfgdfgsfg

Conas post a fhógairt:

 • Is féidir fógra poist a chur in airde ar an leathanach seo saor in aisce, trí theagmháil a dhéanamh linn ag PEIG@cnag.ie.

 • Táimid lán-sásta poist in earnáil na Gaeilge a chur chun cinn anseo agus ar na meáin shóisialta éagsúla, ionas go mbeadh fostóirí in ann an méid is mó fógraíochta a fháil.

 • Moltar cur síos an phoist a chur chugainn i bhfoirm PDF, nó nasc don leathanach gréasáin ábhartha a chur ar fáil. 

 • Bí cinnte go luann tú spriocdháta an iarratais. Mura bhfuil spriocdháta luaite leis, cuirfear an fógra leis an suíomh ach bainfear arís é trí seachaine i ndiaidh.

  *Mura luaitear spriocdháta leis an bhfolúntas, cuirfear in airde é ar feadh 30 lá, agus théis 30 lá déanfar teagmháil leat le fiorsú an bhfuil an folúntas fós ar fáíl*

 

Conas post le Gaeilge a fháil:

Tá leabhrán cuimhsitheach curtha le chéile ag Foras na Gaeilge agus GradIreland darb ainm Do Ghairm Le Gaeilge. Foghlaim conas CV a chur le chéile as Gaeilge nó léigh faoi na réimsí oibre éagsúla ina bhfuil an Ghaeilge mar bhuntáiste. Tá sé ar fáil anseo.

Cuirimid fáilte roimh an bpobal eolas a chur chugainn faoi phost ar bith gur chóir dúinn a bheith ar an eolas faoi.