Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

Tá óg-eagrais ann ar fud fad na tíre a chuireann clubanna óige ar fáil i rith na dtéarmaí scoile do dhéagóirí ar mhian leo a gcuid Gaeilge a chleachtadh.

 • Cumann na bhFiann

  Is eagraíocht é Cumann na bhFiann a eagraíonn clubanna óige go seachtainiúil/coicísiúil ar fud na tíre. Tá breis is 60 ionad Cumann na bhFiann timpeall na tíre. Is ceanneagraíocht í Cumann na bhFiann le dualgas ar ‘Forbairt Deiseanna Úsáide Gaeilge agus Gréasán do Dhaoine Óga’

 • Fóram na nÓg

  Oibríonn Fóram na nÓg ar leas na gclubanna óige Gaeilge, idir na hoibrithe agus na daoine óga féin.  Tá sé mar phríomhchuspóir ag an Fhóram na clubanna seo a láidriú  agus a fhorbairt.

 • Óige na Gaeltachta

  Bunaíodh Óige na Gaeltachta Teo sa bhliain 2006 chun seirbhísí a fhorbairt agus a chur chun cinn, trí mheán na Gaeilge, do dhaoine óga sa Ghaeltacht.

  Aithníodh an gá a bhí ann struchtúr d’aos óg na Gaeltachta a bhunú sna moltaí a rinneadh i dtuarascáil ar riachtanais óige na Gaeilge a foilsíodh sa bhliain 2003.

  Bunaíodh eagraíocht don óige, Óige na Gaeltachta, sa bhliain 2005 agus tá sé á mhaoiniú ag Údarás na Gaeltachta.

 • Ógras

  Eagraíonn Ógras clubanna óige go seachtainiúil ar bhonn uile Éireannach. Bíonn clubanna eagraithe acu ar siúl le linn na dtéarmaí scoile. 

 • Spleodar

  Is eagraíocht é Spleodar a eagraíonn clubanna óige go seachtainiúil/coicísiúil. Tá 17 gclub óige acu timpeall na tíre a bhíonn ar siúl go seachtainiúil ó Mheán Fómhair go Márta.

 • Feachtas

  Is í aidhm an eagrais ná cuidiú le forbairt phearsanta agus sóisialta daoine óga trí imeachtaí a eagrú dóibh trí mheán na Gaeilge. Eagraíonn Feachtas clubanna , campaí Samhraidh , Comórtas Tráth na gCeist Feachtas ar fúd na hÉireann agus imeachtaí éagsúla trí mheán na Gaeilge, chun gréasáin shóisialta de Ghaeilgeoirí óga a spreagadh an Ghaeilge a labhairt taobh amuigh de am scoile. Bíonn clubanna Feachtas ar siúl gach seachtaint tar éis am scoile i rith bliana na scoile.

  Beidh campaí Samhraidh Feachtas ar siúl i mBaile Átha Cliath i mí Iúil agus Lúnasa. Is deis iontach iad na campaí chun cairde nua a dhéanamh agus spraoi a bheith acu trí Ghaeilge.

  Le haghaidh tuilleadh eolas faoi champaí Feachtas agus cén dóigh le cur isteach orthu https://www.feachtas.ie/