Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

Seo duit liosta do sheirbhísí as Gaeilge atá ar fáil do scoileanna ó chomhlachtaí, eagraíochta agus grúpaí eile.

Má tá breis eolais de dhíth faoi imeachtaí, nó eolas ginearálta faoi shuíomh Bhliain na Gaeilge, is féidir teacht is teagmháil le Foireann PEIG.ie ag peig@cnag.ie

Má tá níos ó eolais de dhíth uait faoi Bhliain na Gaeilge í féin, is féidir teagmháil a dhéanamh le bnag@cnag.ie 

 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Seán Ó Briain, Feidhmeannach Feachtais
12 Páirc na Tuaithe, Dún Garbhán, Co. Port Láirge
Dáta breithe: 21 Bealtaine 1993
Uimhir theagmhála: 0871132444 Ríomhphost: sean@post.ie 
LinkedIn: Seanobriain.Linkedin.com

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

GEARRBHEATHAISNÉIS

Seán Ó Briain is ainm dom agus tá an-spéis agam i gcúrsaí Gaeilge, i measc mo shuimeanna eile. D’fhreastal mé ar Ollscoil Mhá Nuad, áit ndearna mé staidéar ar an nGaeilge agus ar an tíreolas. Is duine an-tiománta mé agus táim thar a bheith díograsach. Nuair a thugtar deis dom, déanaim gach iarracht í a thapú. Ba bhreá liom a bheith ag obair leis an nGaeilge go fadtéarmach mar is breá liom a bheith idirghníomhach léi agus í a spreagadh sa phobal. Bhí mé an-ghníomhach ar an ollscoil leis an gCumann Gaelach mar aon leis an gClub Snámha agus bhí mé i m’uachtárán ar an gCumann 2009-2010. Chabhraigh sé seo liom taithí cheart a fháil ag obair i ngrúpaí ar ábhair a bhfuil an-spéis agam iontu.
Chaith mé seal ag obair mar mhúinteoir agus mar theagascóir, ag obair le grúpaí agus le haoisgrúpaí éagsúla. Bhí sé mar sprioc agam i gcónaí a bheith ag obair leis an nGaeilge. Tá an-spéis agam i gcur chun cinn na teanga agus ceapaim go mbeidh mé in ann cur le cibé foireann a bhfuilim mar cuid di.

TAITHÍ OIBRE

Múinteoir Gaeilge, Coláiste na Rí, Dún Garbhán (2012 - 2016)

 • Ag múineadh na Gaeilge agus tíreolais
 • Ag múineadh spóirt: peil agus iomáint
 • Ag eagrú turas agus imeachtaí scoile

Teagascóir Gaeilge, Ollscoil Éireann Gaillimh, Gaillimh (2017 - 2018)

 • Ag teagasc na Gaeilge do mhic léinn bunchéime
 • Ag tacú le múineadh na n-ábhar Ceilteach san ollscoil
 • Ag déanamh feighlíochta ar mhic léinn i mbun scrúduithe

Feidhmeannach Feachtais, Gaelfhís, Baile Átha Cliath (Feabh 2018 - Anois)

 • Ag reachtáil feachtas ar son chun chun cinn na Gaeilge
 • Ag láimhseáil cuntais dhigiteacha na heagraíochta - Facebook, Twitter, Instagram

GRADAIM

2015: D'éirigh liom duais do Mhúinteoir na Bliana a bhaint amach, comórtas a reáchtáladh i measc na foirne sa scoil
2018: Bhuaigh Gaelfhís comórtas a bhain le húsáid na meán sóisilata as Gaeilge nuair a bhí na cuntais faoi mo stiúir.

SCILEANNA LUACHMHARA

 • Taithí ar na cláir ríomhaireachta seo a leanas: Wordpress, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Mailchimp, Google Analytics, Google Drive, Facebook (Gnó), Twitter (Gnó), Instagram (Gnó) agus LinkedIn (Gnó)
 • Taithí ar chúram agus cosaint leanaí
 • Taithí ar chraoladh agus léiriú raidió

OILIÚINT

 M.A. san Oideachas
 An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
 Meán F. 2011 - Beal 2012
 B.A. (Onórach) Nua-Ghaeilge & Tíreolas (2.1)
 Ollscoil Éireann Gaillimh 
 Meán F. 2007 - Beal 2010
 Teastas Eorpach Gaeilge Leibhéal: C1  Márta 2017
 Ardteist: Scoil na Trá, Dún Garbhán  Meán F. 2001 - Beal 2006 

 

 

 

 
TEANGACHA

Gaeilge – Líofa (TEG C1)
Fraincís – Cumasach (B1)

RÉIMSÍ SPÉISE

Teanga na Gaeilge
An Mhúinteoireacht
Cúrsaí reatha náisiúnta agus idirnáisiúnta
Cúrsaí spóirt
Cúrsaí polaitíochta

Teistiméireachtaí le fáil ar iarratas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Seo rogha PEIG.ie do chuntais shuimiúla Ghaeilge a bhfuil láithreacht acu ar na meáin shóisialta - caith súil orthu!

Má tá spéis agat sa Ghaeilge, nó má thaitníonn sé leat gaisce a dhéanmh le do chairde faoi do chuid eolais ar an nGaeilge, is fiú @theirishfor a leanúint. Cruthaithe ag Darach Ó Seaghadha, déantar cur síos ar fhocail sa Ghaeilge a bhfuil brí shuimiúil taobh thiar dóibh. Tá leabhar foilsithe ag Ó Seaghadha bunaithe ar an gcuntas, atá ar fáil ar Facebook agus Twitter, ''Motherfoclóir - dispatches from a not so dead language''.

Le déanaí tá an leabhar i ndiaidh gradam Irish Book Awards a bhuachan, agus tá podchraoladh iomráiteach faoin ainm céanna leis an Headstuff Podcast Network ag dul ó neart go neart. Is féidir dul chuig an bpodchraoladh anseo nó an leabhar a cheannach anseo.

 

Más foghlaimeoir thú, nó má tá tú ag tabhairt faoi scrúduithe Gaeilge go luath, is fiú go mór súil a chaitheamh ar an gcuntas Gaeilge Vibes. Díríonn sé go príomha ar chúrsaí a bhaineann le foghlaim na Gaeilge: an ghramadach, nathanna cainte agus gnéithe spéisiúla eile chun an próiseas foghlama a éascú.

Cuirtear an t-ábhar i láthair i gcaoi atá fuarasta le tógáil isteach - trí mhéimeanna, imeartas focal agus modhanna spraíúla eile. Bí ag súil le roinnt ábhar grinn mar aon le heolas ginearálta faoi chúrsaí na Gaeilge. Tá Gaeilge Vibes ar fáil ar Facebook, Instagram, Twitter, YouTube agus ar Snapchat ag Gaeilge_Vibes

 

Cuntas ar leith is ea Coiste na bhFocal Nua a bhíonn ag plé le focail agus frásaí nua-aimseartha na Gaeilge. Cuireann siad béim ar ghliceas agus ar éadroime na teanga, go minic ag foilsiú liostaí d'aistriúcháin agus do ghiorrúcháin ón mBéarla a bhfuil an-chuid achmhainn grinn iontu.

Roineann siad ábhar ó chuntais Ghaeilge eile chomh maith a bhfuil spéis ag an bpobal iontu: giotaí filíochta, scéalta faoi theangacha an domhain agus blúiríní staire. Is cuntas é Coiste na bhFocal Nua gurb fhiú leanúint más spéis leat léargas a fháil ar cad atá ag tarlú i saol na Gaeilge ar líne. Tá siad ar Facebook agus Twitter.

 

Is cuntas físbhlagadóireachta é BLOC a chuireann ábhar éadrom ar fáil a d’fhéadfadh a bheith bunaithe aon rud faoin spéir; ó chúrsaí taistil go léirmheastóireacht go hagallaimh phearsanta le daoine éagsúla i measc an phobail.

Bunaithe ag TG4, tá BLOC ag dul go mór i bhfeidhm ar na meáin éagsúla le daoine ar nós Oisín Mac Giolla Bhríde agus Micheál Ó Ciaraidh ag déanamh an-obair ag cur an chuntais chun cinn. Is féidir teacht ar BLOC ar Facebook, Instagram, TwitterYouTube agus Twitch.

 

Is é Spórt TG4 an cuntas a dhéanann soláthar ar na spóirt a thaispeántar ar stáisiún teilifíse TG4 ar líne. Ag baint úsáid as gearrthóga ó na craoltaí, cuirtear réimse leathan d’ábhar spóirt ar fáil ar bhonn leanúnach idir na scéalta is déanaí agus scéalta suntasacha eile ó chartlann TG4.

Cuirtear buaicphointí peile, iomána agus rugbaí chun cinn mar aon le roinnt spórt eile, ar nós na seoltóireachta agus an tsnámha. Má tá spéis agat i gcúrsaí spóirt agus Gaeilge, ba chóir duit Spórt TG4 a leanúint. Tá siad ar fáil ar Facebook, Twitter agus YouTube mar aon le suíomh TG4 é féin.

 

Cuntais luachmhara eile

ToghCon - (@ToghCon ar Twitter amháin) Díríonn ToghCon ar pholaitíocht, nuacht agus imeachtaí sóisialta na Gaeilge, ag roinnt scéalta agus ábhar ó réimse an-leathan d’fhoinsí ar an idirlíon.

Memes na Gaeilge Cuntas grinn amach is amach é Memes na Gaeilge a chuireann béim ar ghreann agus clisteacht na Gaeilge le han-chuid imeartas focal agus aistriúcháin ghreannmhara. Beidh tú ag déanamh gáire os ard, geallann muid daoibh. Tá Memes na Gaeilge ar FacebookTwitter agus Instagram.

Pop Up Gaeltacht Is mór an tionchar atá ag teacht an Pop Up Gaeltacht ar stádas agus feiceálacht na Gaeilge sa lá atá inniu ann. Roineann ceannchuntas na gluaiseachta eolas faoi na Pop Up Gaeltachtaí a bhíonn ag tarlú in Éirinn agus ag fud an domhain - ó Katmandu go Los Angeles agus níos faide i gcéin. Lean an cuntas agus seans go bhfeicfidh tu ceann ag tarlú i do cheantar féin. Tá siad ar fáil ag Facebook agus Twitter.

Féach thíos ar na ranganna Gaeilge atá ar siúl in áiteanna éagsúla timpeall na tíre.

 • Aontroim

  An Droichead

  (Níos mó eolais anseo)

  Ranganna Oíche/Evening Classes

  Luan/Mondays

  Bunrang 1/Complete Beginners 7.00-9.00pm

  Bunrang 2/Follow-on Beginners 7.00-9.00pm

  Meánrang Uachtarach/Higher Intermediate 7.00-9.00in/pm

  Ardrang Saibhris 7.00-9.00pm

   

  Máirt/Tuesdays

  Bunrang 1/Step-up Beginners 7.00-9.00pm

  Bunrang 2/Advanced Beginners 7.00-9.00pm

  Meánrang Íochtarach/Lower Intermediate 7.00-9.00pm

  GCSE Irish 7.00-9.00pm

  AS Level Irish 7.00-9.30

   

  Déardaoin/Thursdays

  A2 Level Irish 6.00-8.30pm

  An Chultúrlann

  (Níos mó eolais anseo)

  Dé Luain/Monday

  11.30rn/am-1.30in/pm: Cróise/Crochet le Betty McCusker

   

  Dé Máirt/Tuesday

  6.30-7.30in/pm Rang Ióga/Yoga class

  7-9in/pm Rang Bascaise/Basque language class

   

  Dé Céadaoin/Wednesday

  10rn/am-12 meán lae/midday: Rang Gaeilge na Saoithe Gan Lochtí/Golden Years Irish Class

  Múinteoir/Teacher: Phil Stiobhard

  5-6in/pm: Rang Spáinnise/Spanish class

  7-9in/pm: Glantosaitheoirí Gaeilge/Absolute beginners

  7-9in/pm: Bunrang Gaeilge/Beginners Irish

  7-9in/pm: Meánrang Gaeilge 1

  7-9 in/pm: Meánrang Gaeilge 2

  7-8in/pm: Machnamh/Meditation le Katie McGreal

  An Ciorcal Léitheoireachta/The Reading GROUP

  Casann léitheoirí diograiseacha le chéile ag 7.30in/pm sa chaifé ar an dara Céadaoin de gach mí chun plé a dhéanamh ar leabhair as Gaeilge.

  Dé Céadaoin, 13 Nollaig, 10 Eanáiír, 14 Feabhra, 14 Márta

   

  Déardaoin/Thursday

  6-7 in/pm: Rang Amhránaíochta le Doimnic Mac Giolla Bhríde

  7-9 in/pm: Cór Loch Lao, faoi stiúir Dhoiminic Mhic Giolla Bhríde

  8-9in/pm: Saibhreas na Gaeilge le Seanán Mac Aoidh

   

  Dé Sathairn/Saturday

  11rn/am-1in/pm Glantosaitheoirí Gaeilge/Absolute beginners

  11rn/am-1in/pm Bunrang

  11rn/am-1in/pm Meánrang

  Táille: £30/25

  Cumann Cultúrtha Mhic Reachtain

  (Níos mó eolais anseo)

  Oíche Luain

  Dáta tosaithe Luan 11 Meán Fómhair 2017

  Gach oíche Luain 7in – 9in

  Beidh na ranganna a leanas ar fáil:

  Bunrang Bunrang 1 Meánrang íochtarach Meánrang (rang comhrá) A Leibhéal (rang tacaíochta) Ardrang

   

  Oíche Chéadaoin

  Dáta tosaithe Céadaoin 27 Meán Fómhair 2017

  Gach oíche Chéadaoin 7in – 9in

  Beidh na ranganna a leanas ar fáil:

  Bunrang Meánrang Ardrang

  Turas - East Belfast Mission 

  (Níos mó eolais anseo)

   Glór na Móna

  (Níos mó eolais anseo)

   

  Glór na Móna

  (Níos mó eolais anseo)

   

 • Ard Mhacha

  Cairde Teo. (Níos mó eolais anseo)

  Bun rang íochtar, bun rang uachtar, meán rang íochtar, meán rang uachtar agus ard rang ar siúl ag Coláiste Naomh Chaitríona, Bóthar an Chlochair, Ard Mhacha gach Céadaoin

 • Baile Átha Cliath

  Conradh na Gaeilge

  (Níos mó eolais anseo)

   

   

  Gaelchultúr

  (Níos mó eolais anseo)

   

   

  Gael Linn

  (Níos mó eolais anseo)

  Bunchúrsa 1 (Dé Máirt) 16.01.2018 – 03.04.2018 18.09.2018 - 04.12.2018

   

  Bunchúrsa 2 (Dé Máirt)

  16.01.2018– 03.04.2018

  18.09.2018 - 04.12.2018

   

  Meánchúrsa 1 (Dé Luain)

  15.01.2018 - 02.04.2018

  17.09.2018 - 03.12.2018

  03.10.2018 - 19.12.2018

   

  Meánchúrsa 2 (Dé Luain)

  15.01.2018 - 02.04.2018

  17.09.2018 - 03.12.2018

  03.10.2018 - 19.12.2018

   

  Ardchúrsa (Dé Céadaoin)

  18/01/2017 – 05/04/2017

  Áras Chrónáin

  (Níos mó eolais anseo)

   

  Gaeilge - Spoken Irish Classes - Céadaoin/Wednesday Ceol - All Music Classes - Déardaoin/Thursday

  Bíonn ranganna oíche i nGaeilge Labhartha (Daoine Fásta), Ceol (Daoine Fásta & Páistí) ar fáil in Áras Chrónáin Ionad Cultúir. Bíonn na ranganna oíche ar siúl ó Meán Fómhair go Meitheamh.

  Freastalaíonn na ranganna ar na leibhéil cumais difriúla, ó thosaiheoirí go ard leibhéal.

   Honor's Irish

  (Níos mó eolais anseo)

   

   

 • Ceatharlach

  Gaelchultúr (Níos mó eolais anseo)

 • Cill Dara

  Sult na Sollán (Níos mó eolais anseo)

 • Ciarraí

  Oidhreacht Chorca Dhuibhne (Níos mó eolais anseo)

 • An Clár

  An Clár as Gaeilge (Níos mó eolais anseo)

  Ranganna Gaeilge ar dhá chaighdeán éagsúil ar siúl tríd an mbliain ar fad i gCois na hAbhna, Inis.

 • Corcaigh

  Gaelchultúr i gcomhpháirt le Gael-Taca (Níos mó eolais anseo)

 • An Dún

  Glór Uachtar Tíre (Níos mó eolais anseo)

  Ranganna i gcomhoibriú le Comhaltas Ceoltóirí Éireann, Craobh Chaisleán Nua. Bíonn na ranganna lonnaithe i nDún Éigse, 1 Bóthar Bhaile Átha Cliath, Caisleán Uidhlín. Íocfar as na ranganna siúd do CCÉ. Chun sin a dhéanamh buail isteach i nDún Éigse ar an Déardaoin, 7ú Meán Fómhair idir 7.00in-9.00in chun clárú. Praghas: £56 (£4 an ranganna fa choinne 14 seachtain fa choinne na gháth-ranganna. Tá eolas faoi ranganna scrúduithe ar fáil thíos) agus ballraíocht ChCÉ: Páiste: £5; duine fásta: £10; Clann £16.

  Bun Rang Gaeilge fa choinne Páistí Bunscoile (R5-R7): Dé Luain ag 6.00in-6.45in le Kelly Nic Gabhainn (Seomra 2), £4/ranga

  Bun-Rang: Dé Luain 7.00in-8.00in le Kelly Nic Gabhainn (Seomra 3), £4/ranga

  Meán-Rang: Dé Máirt 7.30in-8.30in Máirtín Stíobhard (Seomra 2) , £4/ranga

  Ard Rang Comhrá: Dé Chéadaoin 7.00in-8.00in le Thomas McKeefry (Seomra 8), £4/ranga

  Rang GCSE Bliain 1: Dé Máirt 6.30in-7.30in le Ciara Níc Ruairí (Seomra 3), £5/ranga

  Rang GCSE Bliain 2: Dé Máirt 7.30in-8.30in le Ciara Níc Ruairí (Seomra 3), £5/ranga

  AS-Leibhéal Bliain 1: Dé Máirt 7.30in-9.00in Le Aodhán Mac Ruairí (Seomra 8), £8/ranga

  AS-Leibhéal Bliain 2: Dé Chéadaoin 6.30in-8.30in Le Ciara Pickering (Seomra 2), £8/ranga

  A2-Leibhéal: Dé Luain ag 6.45in-8.45in le Ciara Nic Giolla Deacair Seomra 2), £8/ranga

  Ranganna Maidine (fa choinne Tuismitheorí Bhunscoile is Naíscoile agus an Phobail i gcoitinne): Beidh na ranganna lonnaithe sa Bhialann, Bunscoil Bheanna Boirche, Dún Draighin, Caisleán Uidhlín. Mairfidh an téarma 11 seachtain agus beidh £33 mar phraghas orthu le híoc chun tosaigh ag an chéad rang (nó £18 fa choinne an chéad 6 rang).

  Bun Rang Gaeilge: Dé Máirt 9.15-10.15rn le Múinteoir le Méabdh Ní hÍr.

  Feabhsaitheoirí: Dé Céadaoin 9.15rn-10.15rn le Tony Ó Preith.

 • Dún na nGall

  Oideas Gael (Níos mó eolais anseo)

 • Doire

  An Carn (Níos mó eolais anseo)

  Ranganna Gaeilge:

  5X Leibhéal; Bunrang1, bunrang 2, meánrang 1, meánrang 2, ardrang.

  Ranganna tacaíochta AS & A2 (ag brath ar éileamh)

  Oíche Luain Meán Fómhair – Aibreán

  7:30 – 9:00pm

  £30

  Ciorcal comhrá

  Gach Déardaoin Meán Fómhair – Meitheamh 9.30 – 10.30am

  SAOR

  Cultúrlann Uí Chanáin (Níos mó eolais anseo)

 • Gaillimh

  OÉ Gaillimh (Níos mó eolais anseo)

  Dianchúrsaí Gaeilge do Dhaoine Fásta 2018 Dátaí Cúrsaí Seachtaine - Táille Theagaisc €260 ( iarratas ar líne) Bunrang: Cúrsa A 30/4/2018 - 4/5/2018

  Meánrang & Ardrang: Cúrsa B 25/6/2018 - 29/6/2018 Cúrsa C 2/7/2018 - 6/7/2018 Cúrsa D 30/7/2018 - 3/8/2018 Cúrsa E 13/8/2018 - 17/8/2018

  Cúrsa Coicíse - Táille Theagaisc €420 (iarratas ar líne) Meánrang & Ardrang: Cúrsa F 25/6/2018 - 6/7/2018

 • An Iarmhí

  Áras an Mhuilinn (Níos mó eolais anseo)

 • An Lú

  Institiúid Uí Fhiach (Níos mó eolais anseo)

 • Luimneach

  Institiúid Breisoideachais Luimnigh (Níos mó eolais anseo)

  Conradh na Gaeilge, Luimneach (Níos mó eolais anseo)

  Tá rang Gaeilge do bhunaithóirí i Halla Íde gach Luan ag 18:45. Bíonn ranganna eile do dháltaí meán-léibhéil agus árd-léibhéil ar siúl freisin. Cuir glaoch orainn ar 061 417895 agus beidh muid lán sásta tuilleadh eolais a thabhairt duit.

  Tá cúrsaí i Rath Caola faoi choimirce Conradh na Gaeilge freisin.

  As Béarla /English

  Every Monday, there’s an Irish class for beginners in Halla Íde at 18:45. We also have classes for other levels, please call us on 061 417895 for more details.

  Aonad na Gaeilge – Ollscoil Luimnigh (Níos mó eolais anseo)

  Tionólfar na ranganna oíche ar an gcampas tráthnóna amháin sa tseachtain ar feadh dhá uair a chloig. Fad na gcúrsaí ná 10 seachtaine agus an costas ná €125. Tionólfar na cúrsaí am lóin lá amháin in aghaidh na seachtaine, ar feadh uair a chloig agus an costas ná €90. Glantosaitheoirí: Beidh an leibhéal seo oiriúnach do dhaoine nach ndearna staidéar ar an nGaeilge riamh, daoine a rugadh thar lear, mar shampla, nó daoine a bhfuair díolúine ón nGaeilge ar scoil. Ag tosú Dé Máirt 13 Feabhra 2018 @ 19.00-21.00

  Bunrang: Oiriúnach do dhaoine a bhfuil an Ghaeilge acu ón scoil ach a bhraitheann nár thóg siad na bunstruchtúir leo. Beidh deis ag rannpháirtithe filleadh ar nathanna agus ar struchtúir bhunúsacha sa chúrsa seo. Ag tosú Dé Máirt 13 Feabhra 2018 @ 19.00-21.00. Cuirfear tús leis an mbunrang am lóin Dé Máirt 21 Feabhra @ 1-2i.n.

  Meánrang: Oiriúnach do dhaoine a raibh caighdeán maith Gaeilge acu ar scoil. Seans maith go mbeidh rannpháirtithe as cleachtadh ach beidh dúshlán á lorg acu chomh maith. Ag tosú Déardaoin 8 Feabhra 2018 @ 19.00-21.00. Cuirfear tús leis an meánrang am lóin Dé Céadaoin 14 Feabhra 2018 @ 1-2i.n.

 • Maigh Eo

  An tSeanscoil (Níos mó eolais anseo)

  Cuireann Comhar Dún Chaocháin Teo. ranganna teanga ar siúl ag uaireanta éagsúla le linn na bliana. Téigh chuig suíomh s'acu i gcomhair tuilleadh eolais anseo.

 • An Mhí

  Rath Chairn (Níos mó eolais anseo)

  Dianchúrsa Gaeilge 25/6/18- 29/6/18

  Díreofar ar na pointí seo a leanas:

  Tuiscint ar Ghaeilge nádúrtha agus ar Ghaeilge na meán

  Gramadach na Gaeilge

  Deiseanna labhartha

  Cruinneas ó thaobh Gaeilge labhartha agus Gaeilge scríofa de

 • Tír Eoghain

  Gaelphobal Cheantar an tSratha Báin (Níos mó eolais anseo)

  Ríomhphost: gaelphobal@btconnect.com

  Fón: 028 7188 3300

  Gaelphobal is the umbrella body for Strabane, Castlederg and Gortin's Irish language groups and organises Irish-language classes

  and activities in these areas.

 • Port Láirge

  Coláiste na Rinne (Níos mó eolais anseo)

  Roghanna: Tá dhá rogha ann do 2018, cúrsa coicíse nó cúrsa seachtaine:

  Dataí: 11 Lúnasa – 25 Lúnasa 2016 (2 seachtain) 18 Lúnasa – 25 Lúnasa 2016 (seachtain amháin)

  Ionad: Coláiste na Rinne, an Rinn, Dún Garbhán, Co. Phort Láirge.

 • Meiriceá Thuaidh agus Tíortha eile

  Daltaí na Gaeilge (Níos mó eolais anseo)

  Bunachar múinteoirí agus ranganna ag díriú ar theagasc na Gaeilge go hidirnáisiúnta.

 

Fochatagóirí