Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

Is iomaí Ciorcal Comhrá atá ar siúl ar fud na tíre, maraon le grúpaí pobail Ghaeilge, grúpaí siúil trí Ghaeilge agus foirne spóirt a fheidhmíonn trí Ghaeilge. Tá grúpaí éagsúla in oiriúint do gach leibhéal agus cumas teanga. Tugann na ciorcail comhrá seo deis do dhaoine a gcuid Gaeilge a úsáid, is cuma más foghlaimeoir le cúpla focal iad nó cainteoir ó dhúchais atá ag iarraidh bualadh le daoine nua le Gaeilge acu.   Creideann Conradh na Gaeilge nach bhfuil slua de dhíth le daoine a chur ag labhairt i nGaeilge i ngach cearn den tír – is leor beirt

Mar sin, cuireadh tús leis an chéad ghréasán náisiúnta de chiorcail chomhrá faoi theideal an fheachtais Caint & Comhrá i gcomhar le Scéimeanna Phobail Gaeilge timpeall an oileáin.  Tá sé an-éasca grúpa nua Caint & Comhrá a bhunú – níl ag teastáil ach go mbuailfidh grúpa beag le chéile i gcaife áitiúil nó sa bhialann san ionad oibre le comhrá le chéile i nGaeilge ar bhonn rialta. Cuireann beirt chainteoir Gaeilge fáilte roimh dhaoine eile le spéis sa teanga ag gach ionad a ghlacann páirt i scéim an Chonartha gach seachtain nó gach mí

Níl aon chostas nó am breise de dhíth chun páirt a ghlacadh i ngréasán Gaeilge Is Leor Beirt, ó seo am lóin nó sos caife a bheadh á ghlacadh ag daoine ar aon nós, ach beidh sé á ghlacadh acu i suíomh éagsúil anois i dteannta daoine eile sa tsuim sa teanga. Nuair atá am, áit agus sonraí teagmhála agat don chiorcal comhrá, seol na sonraí chuig: caint@cnag.ie nó is féidir imeachtaí a chlarú ar PEIG.ie féin

Is féidir teacht ar Chiorcal Comhrá i do cheantar fhéin ag baint úsáid as rannóg “Imeachtaí” ar PEIG.ie.

Thar Lear

  • Beirlín

    Caint & Comhrá – An Bheirlín Café Orange, Oranienburger Str. 32, Berlín

    Gach dara Déardaoin - 20:00

    cnag_bheirlin@yahoo.ie

  • An Bhruiséil

     

    Caint & Comhrá – An Bheilig

    omordha1@eircom.net

  • Cathair na nAingeal

    Caint & Comhrá

    Antigua Bread, 57803 N Figueroa St. Los Angeles

    Gach Dara Domhnach - 15:00-17:00

    freepacifica@gmail.com

    Ciorcal Comhrá

    Ar an bPatio taobh le AF International i Westlake Village, California

    Dé Máirt - 14:30-15:30

    celticartsla@gmail.com

  • Chicago

    Caint & Comhrá

    aine.m.charlton@gmail.com

    Club Bricfeasta

    Jack Desmonds, 10339 Ridgeland Ave, Chicago Ridge, Il

    An chéad Shatharn sa mhí - 11:30

    luannebaldwin@yahoo.com

  • Huntsville

    Ciorcal Comhrá

    Gach dara agus ceathrú Céadaoin, laethanta saoire as an áireamh

    Ionad: Green Bus Brewing 206 Eustis Ave SE Huntsville, AL, USA 35801

    Teagmhálaí: Aaron Peavy  https://www.facebook.com/groups/1671854306453867

  • Dún Éideann

    Caint & Comhrá

    Consalacht na hÉireann,

    16 Randolph Crescent,

    Dún Éideann EH3 7TT,

    Albain

    Gach Dara Céadaoin den mhí - 19:00-20:00

    cnag_glaschu@hotmail.com

  • Helsinki

    Is Leor Beirt

    O’Malleys,

    Helsinki

    Gach Dara Mháirt - 20:00-22:00

    gaeilgefi@gmail.com

  • Learpholl

    Caint & Comhrá  Ionad Éireannach,

    St Michaels Déardaoin - 21:00-22:00

    tonybirtill@hotmail.com

  • Leuven

    Caint & Comhrá  Stapleton’s,

    Standonckstraat 4, Leuven, An Bheilg *Deán teagmháil sula bhfreastalaíonn tú ar an gciorcal comhrá seo

    Gach Domhnach - 19:00

    gaeltacht_be@yаhoo.com

  • Manchain

    Caint & Comhrá

    The Jolly Angler, Sráid Ducie, Manchain Déardaoin Deireanach den mhí - 21:00

    webmaster@milg.org.uk 

  • Missoula

    Caint & Comhrá  Le Peak Café,

    The Corner Store, Ionad Emma Lommasson, Ollscoil Montana, 32 Céide an Champais, Missoula, MT 59812 Gach Céadaoin - 13:00-14:00

    cumann.gaeilge.montana@gmail.com

  • Nua Eabhrac

    Caint & Comhrá  Ceol Pub,

    191 Smith Street, Brooklyn, Nua Eabhrac Uair sa mhí - 20:00

    timothymckeon@yahoo.com

  • Oxford

    Caint & Comhrá

    mike_beag@yahoo.co.uk

  • Vancouver

    Ciorcal Comhrá Calhouns (3035 W. Broadway, Vancouver) nó

    Caffe Calabria (1745 Commercial) Téigh i dteagmháil linn chun an sceideal reatha a fháil

    Dé Luain - 19:30-20:45

    oser@phas.ubc.ca


Aimsigh Ciorcal...

  • Aontroim

    Caint & Comhrá – Béal Feirste

    Áras Mhic Reachtain, 283 Bóthar Aontroma, Béal Feirste, BT15 2GZ

    Dé Céadaoin - 12:00

    desidonnelly@hotmail.com

    Ciorcal Comhrá – An Droichead

    The Dirty Onion, Hill Street, Belfast, BT1

    Gach Luan 20:00-22:00

    fionnuala@androichead.com

  • Ard Mhacha

    Caint & Comhrá - Ard Mhaca Caifé Bake My Day,

    Ionad Siopadóireachta Chathair Ard Mhacha Dé Luain - 19:00-20:30

    sean@cairdeteo.com

  • Baile Átha Cliath

    Caint & Comhrá na Seanchille

    Naíonra Pobail Seanchille, Seanchill, BÁC 18 – athraíonn an suíomh, cuir teachtaireacht roimh ré!

    Dé Máirt - 20:00

    Ellen Hegarty ellenhegarty@hotmail.com

    Maidin Chaife

    Santry Community Resource Centre, Domville Court, Airport Rd Santry

    Dé Luain - 11:00

    Caroline 01 8422319

    Maidin Chaife

    Tillies Caifé, San Gabriel, Cluain Tarbh

    Dé Domhnaigh - 11:15

    diarmuid.osuilleabhain@gmail.com

  • An Cabhán

    Caint & Comhrá

    Patricias Pub, Cill na Leice, Co. an Chabháin

    Dé hAoine - 20:00

    Eugene Farrelly 049 4336763

    Caint & Comhrá

    Óstán Riverfront, Achadh an Iúir

    Dé Céadaoin - 11:00-12:00

    billykearns@gmail.com

    Caint & Comhrá

    omordha1@eircom.net

    Caint & Comhrá – CLG Na Ceiltigh An Mhuinchille

    An Leabharlann An Mhuinchille

    Gach dara Déardaoin den mhí,

    ficren@gmail.com

  • Ceatharlach

    Caint & Comhrá

    Múseam Cheatharlach

    Maidin Céadaoin - 10:30-11:30

    eolas@glorcheatharlach.ie

    Gaeilge le Chéile

    Reddy’s, Sr. na Tulaí

    An chéad Déardaoin den mhí - 21:00-22.:0

    eolas@glorcheatharlach.ie

    Ciorcal Gaeilge Iarscoile

    Ionad Phobail, New Oak, Sráid na Tulaí, Ceatharlach

    An chéad Déardaoin den mhí - 16:30-17:30

    eolas@glorcheatharlach.ie

    Sult

    Teach Bar, Sr. na Tulaí

    An Déardaoin deireanach den mhí - 21:00-22:00

    eolas@glorcheatharlach.ie

    Comhrá le Comharsana

    2 Schoolhouse Gate, Baillinkillen Muine Bheag, Ceatharlach O Sheas pub in Borris, Co. Carlow

    Dé Luain - 20:00

    cookiedoughi@yahoo.com

  • Ciarraí

    Caint & Comhrá Oileán Chiarraí Ionad Spóirt na Ríochta, Oileán Chiarraí

    Dé Máirt - 19:30-21:00

    Éamon Ó Braoin, eamonnobraoin@hotmail.com

  • Cill Chainnigh

    Caint & Comhrá

    Leabharlann Loch Buí, Loch Buí, Co. Chill Chainnigh

    Gach Céadaoin - 11:00

    lochbui1@gmail.com

  • Cill Dara

    Ciorcal Comhrá i Leabharlann Chill Droichid

    Tráthnóna Dé Máirt - An chéad Mháirt gach mí, 7.00 - 8.30 i.n. - 2ú Deireadh Fomhair, 6ú Samhna, 4ú Nollag

    Agus Dé hAoine Gach seachtain ar an Aoine 12.00 – 1.00 i.n.

    Ciorcal Comhrá

    Leabharlann Mhá Nuad Maigh Nuad

    Gach Máirt ag 11:00 - maynoothlib@kildarecoco.ie 

    Caint & Comhrá

    Bialann Alice, Nás na Ríogh

    Gach Satharn - 11:00-12:00

    Caint & Comhrá

    Plás McAuley, Bóthar na Sollán, Nás na Ríogh, Co. Chill Dara

    Déardaoin - 20:00-21:00

    Caint & Comhrá

    Leabharlann Phobail Chill Droichid, Páirc Naomh Pádraig, Cill Droichid, Co. Chill Dara

    Gach Satharn - 18:45-19:45

    somidheach@crokepark.ie

    Caint & Comhrá

    Múseam Cheatharlach

    Maidin Céadaoin - 10:30-11:30

    eolas@glorcheatharlach.ie

    Gaeilge le Chéile

    Reddy’s, Sr. na Tulaí

    An chéad Déardaoin den mhí - 21:00-22:00

    eolas@glorcheatharlach.ie

    Ciorcal Gaeilge Iarscoile

    Ionad Phobail, New Oak, Sráid na Tulaí, Ceatharlach

    An chéad Déardaoin den mhí - 16:30-17:30

    eolas@glorcheatharlach.ie

    Sult

    Teach Bar, Sr. na Tulaí

    An Déardaoin deireanach den mhí - 21:00-22:00

    eolas@glorcheatharlach.ie

  • Cill Mhantáin

    Caint & Comhrá

    O’Briens Irish Sandwich Bar, 94 an Phríomhshráid, Bré Chulainn

    Domhnach - 10:30

  • Corcaigh

    Caint & Comhrá

    Gael-Taca, 22 Port Uí Shúilleabháin, Corcaigh

    Gach lá - 09:00-17:30

    eolas@gael-taca.com

  • An Clár

    Caint & Comhrá

    Ionaid Eagsúla

    Máirt deireanach den mhí - 11:00-12:30

    clarasgaeilge@eircom.net

    Caint & Comhrá

    Potter’s Hand Café, Cill Rois, Co. an Chláir

    Gach Céadaoin - 20:00-21:00

    clarasgaeilge@eircom.net

    Caint & Comhrá

    An Sean Bhear, Wolfe Tones na Sionna, Sionnain, Co. an Chláir

    Gach Céadaoin - 20:15-21:15

    lodonnghaile@hotmail.com

    Caint agus Comhrá

    Suas Coffee House, Dara hUrlár, Carraig Donn, Inis, Co. an Chláir

    Gach Satharn - 11:00-12:00

    caintaguscomhra@eircom.net

    Caint agus Comhrá

    Bia agus Caife, Carrchlós Shráid San Proinsias, Inis

    Gach Céadaoin - 11:00-12:00 Gach Satharn - 15:00-16:00

    caintaguscomhra@eircom.net

    Caint agus Comhrá

    Óstán Temple Gate, Inis, Co. an Chláir

    Déardaoin - 20:00-21:00

    caintaguscomhra@eircom.net

    Caint agus Comhrá

    Óstán Temple Gate, Inis, Co. an Chláir

    Déardaoin - 20:00-21:00

    caintaguscomhra@eircom.net

  • An Dún

    Caint & Comhrá

    Conradh na Gaeilge Bhoirche Íoctar

    Gach Céadaoin - 19:00-20:00

    Caint & Comhrá

    99 Sr na nGael Dún Pàdraig, BT30 6BS

    Gach Déardaoin - 20:00

    Caint & Comhrá

    Café Cure Bangor Museum Castle Park

    Gach Dara Déardaoin - 10:30-11:15

  • Dún na nGall

    Dicey’s Caint

    Dicey’s, Sráid an Aonaigh, Béal Átha Seanaidh

    Déardaoin - 20:00-22:00

    diceys@eircom.net

    Caint & Comhrá

    Craobh Bhealach Féich/Srath an Úrlair, Co. Dhún na nGall

    Gach Céadaoin - 20:00

    duanelong456@eircom.net

    Ciorcal Comhrá Leitir Ceanainn

    Café Nation, Príomhshráid Íoctar (Lower Main Street), Leitir Ceanainn

    bridfalconer@hotmail.com

  • Fear Manach

    Is Leor Beirt

    Blakes of the Hollow, Inis Ceithleann, Co. Fhear Manach

    Gach Céadaoin - 21:00-22:00

    ofiaich@hotmail.co.uk

    Caint & Comhrá

    Craobh Tús Nua, An Domhnach, Co. Fhear Manach

    Gach Déardaoin

    tusnua.fearmanach@hotmail.com

  • Gaillimh

    Oíche na bhFoghlaimeoirí Áras na nGael, 45 Sr. Dominic, Gaillimh Gach Luain - 19:30 gaillimh@cnag.ie

    Caint & Comhrá Bialann Lohans Gach dara Luan den mhí - 20:00-21:00 goodtimes@lohans.ie

    Caint & Comhrá Tigh Regan’s, Cor an Dola, Co. na Gaillimhe agus ansin Hennellys Céad Luan den Mhí - 20:00-22:00 martinwallace@live.ie

    Caint & Comhrá Bialann McCambridges Gach Máirt - 10:30-11:00 gaillimh@cnag.ie

    Caint & Comhrá Cúl an Tí Gach Céadaoin - 11:00-12:00 oifig@lochariach.com

    Caint & Comhrá An Crann Taca, An tIonad Tacaíochta Teaghlaigh, An Cnoc, Indreabhán, Co. na Gaillimhe Gach Déardaoin - 09:30-10:30 gaillimh@cnag.ie

    Caint & Comhrá Coláiste Éinde, Br. na Mine, Br. na Trá tammyoleary@googlemail.com Caint & Comhrá

    Oifig Age Action West, An Chraein Beag, Gaillimh Aoine deireadh den mhí gaillimh@cnag.ie Caint & Comhrá

    Caife Áras Éanna, Inis Oírr, Na hOileáin Árann, Co. na Gaillimhe Gach Domhnach - 14:00-16:00 cccteo@eircom.net

    Ciorcal Comhrá Gaeilge Ionad 12 Cois Chláir Baile Chláir Co. na Gaillimhe Gach Aoine - 11:00-12:00 ciorcalgaeilgebailechlair16@gmail.com

    Comhrá i mBaile Átha an Rí 3 Sráid na Seaneaglaise, Baile Átha an Rí Gach Aoine - 11:00 eolas@glornangael.ie

    Seisiún Cainte Óstán Gullane, Béal Átha na Sluaighe Dé Luain 19:00 Déardaoin 11:00 agus 14:00-16:00 gaillimh@cnag.ie

  • Co. na hIarmhí

    Caint & Comhrá

    Áras an Mhuilinn

    Gach Céadaoin - 11:00-12:30

    eolas@arasanmhuilinn.ie

    Caint & Comhrá

    The Olive Bar

    Gach Céadaoin - 20:00-22:30

    teangaire@gmail.com

  • Co. Liatroma

    Leabharlann an Mhaothla

    Leabharlann an Mhaothla, Maothail

    Gach Satharn - 14:00-15:00

    mohilllibrary@leitrimcoco.ie

    Ciorcal Comhrá

    Heraghty’s, An Príomh Shráid, Cluainín Uí Ruairc

    Gach Satharn - 11:00-12:00

    guaire.cnag@gmail.com

    Standfords

    Stanfords, Droim Dhá Thiarna, Príomh Shráid

    Dé Sathairn - 12:00-13:00

    bridodon@gmail.com

    Ciorcal Comhrá Choillte Chlochair

    Ionad Oidhreachta, Choillte Chlochair, Co. Liatroma

    Gach Luan - 20:00

    Seán Mac Giolla Riabhaigh

    Caint & Comhrá Chinn Locha

    Kinlough Library, Bundoran Rd, Kinlough, Co. Leitrim

    Gach Aoine - 18:00

    071 9842554

    Caint & Comhrá

    Aonach an Aoine, Ionad Pobail na mBeach

    Dé hAoine - 10:00-12:00

    rosnodaigh@gmail.com

  • Loch Garman

    Ciorcal Comhrá

    Óstán Whitford, Baile Loch Garman

    Dé Luain - 20:00-21:00

    oifig@lochgarman.ie

    Caint & Comhrá

    Small Changes Café

    Dé Sathairn - 11:00-13:00

    guaire.cnag@gmail.com

    Caint & Comhrá

    Enniscorthy Castle

    Deireadh Fómhair ar aghaidh

    info@enniscorthycastle.ie

    Caint & Comhrá

    Neville’s Old Bar, An Phríomhshráid, Fiodh Ard, Co. Loch Garman

    Gach Déardaoin - 19:15-20:15

    Caint & Comhrá

    Café Purple Sage, 71 An Phríomhshráid, Guaire, Co. Loch Garman

    Gach Satharn - 11:00-12:00

    guaire.cnag@gmail.com

  • Longfort

    Caonach Glórach

    Gach Céadaoin, 20:00- 22:00 (I rith an scoil-bhliana)

    Áit- Cumann Cathaoireacha Rothaí na hÉireann An tIonad Fiontair, Caonach, Co. an Longfoirt

    Teagmháil: Tomás Ó Conláin tconlon2002@yahoo.com 087 241 2121

  • Luimneach

    Caint & Comhrá

    Nat's Bistro,  Cill Mocheallóg Dé Luain - 20:00-21:00

    oifig@lochgarman.ie

    Caint & Comhrá

    Small Changes Café

    Dé Máirt - 11:00-13:00

    stobriain@eircom.net

    Caint & Comhrá

    Caisleán Nua Thiar helenncw@gmail.com

    Caint & Comhrá

    Ionaid éagsúla, Luimneach

    Gach Dara Déardaoin - 20:00-21:30

  • An Lú

    Caint & Comhrá

    Caifelann Acqua, Na Creagacha Dubha Dé Luain 10:00-11:00

    constanceshort@eircom.net

    Caint & Comhrá  Teach Corr na Mucklagh, Ómeith. Gach Céadaoin - 21:00

    ciorcalcomhra@yahoo.ie

    Caint & Comhrá  Full of Beans Café, Ash Walk, Baile Átha Fhirdhia Déardaoin - 10:45-11:45

    eilisnimhearrai@gmail.com

    Caint & Comhrá  The Bar Tender, Sráid na Páirce, Dún Dealgan, Co Lú Céadaoin - 20:00-22:00

  • Maigh Eo

    Caint & Comhrá

    Coillte Mach

    aine.m.charlton@gmail.com

     

    Caint & Comhrá

    Tacú FRC,

    An tIonad Acmhainní Teaghlaigh, An tSráid Mhór, Baile an Róba, Co. Mhaigh Eo Gach Luan - 21:00-22:00

    eolas @conradhmhaigheo.ie

     

    Caint & Comhrá

    Tigh Matt Molloy, Sráid an Droichid, Cathair na Mart, Co. Mhaigh Eo Gach Máirt - 21:00-22:00

    eolas@conradhmhaigheo.ie

     

    Caint & Comhrá

    Caife Linenhall, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo. Céadaoin - 11:00-12:00

    eolas @conradhmhaigheo.ie

     

    Caint & Comhrá

    Teach tábhairne Mc Carthy’s, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo. Céadaoin - 09:00-10:00

    eolas@ conradhmhaigheo.ie

     

    Caint & Comhrá

    Caife Tara, Ionad Siopadóireachta Chaisleán an Bharraigh, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo Déardaoin - 11:00-12:00

    eolas@ conradhmhaigheo.ie

  • An Mhí

    Caint & Comhrá

    Siopa agus Caife Rathchairn

    Maidin Chéadaoin - 09:30-11:00

     

    Caint & Comhrá

    Halla Naomh Pádraig, Ucht-Uí-Néill, Maigh nEalta, Co. na Mí Gach Luan ó MF ar aghaidh - 20:00-21:00

    eilisnimhearrai @gmail.com

  • Muineachán

    Caint & Comhrá

    CLG na Boithe

    Meán Fómhair ar aghaidh

    mackieerooney @eircom.net

  • Port Lairge

    Caint & Comhrá

    Leabharlann Thrá Mór

    Déardaoin - 19:00-20:00

    tramorelibrary@waterfordcoco.ie

     

    Gaeilge Anseo

    Óstán na Páirce, Dún Garbhán, Co Phort Láirge Gach Máirt - 19:00-20:30

    cabrini@glornangael.ie

     

    Ciorcal Comhrá Dhún Garbháin

    An Leabharlann, Dún Garbhán, Co Phort Láirge Gach Déardaoin - 18:30-19:30

    cabrini@glornangael.ie

     

    Caint & Comhrá

    The Cove Bar, Ard Caoin, Bóthar Dhún Mór, Port Láirge Céadaoin - 11:00-12:00

    aidanbarrett12@gmail.com

     

    Caint & Comhrá

    Gingerman Bar, Arundel Lane, Port Láirge Gach Déardaoin - 21:30-23:00

    aidanbarrett12@gmail.com

  • Ros Comáin

    Caint & Comhrá Chnoc an Bhiocáire

    Teach Tabhairne an Moorings, Cnoc an Bhiocáire, Co. Ros Comáin Gach Déardaoin - 14:00

    Tadhg Ó Duignáin 086 3517878

  • Sligeach

    Caint & Comhrá – ITS

    The Hub Instiúid Teicneolaíochta, Sligeach

    Gach Céadaoin (bliain acadúil) 10:30-11:30

    curley.eileen@itsligo.ie

     

    Caint & Comhrá

    Caifé Costa,

    Thuas staighre, Johnson Court, Sr. Uí Chonaill

    Gach Céadaoin - 11:00-13:00

    rosnodaigh@gmail.com

     

    Caint & Comhrá

    Caifé Ósta, ar bhruach na habhann gar do Dhroichead de hÍde

    Gach Aoine - 17:00-19:00

    cleasaceasla@hotmail.com

     

    Comhrá Shligigh

    Tithe phríobhaideacha

    Gach Máirt - 20:30

    rosnodaigh@gmail.com

  • Tiobráid Árainn

    Caint & Comhrá

    Ostán Uí Riain, Caiseal

    Gach Luan - 20:00-21:30

    cnagantaonach@gmail.com

     

    Caint & Comhrá

    Old Mill, Sr. Nua, Carraig na Siúire

    Gach Céadaoin - 21:00-22:00

    cnagantaonach@gmail.com

     

    Caint & Comhrá

    Bookworm, Durlas

    Gach Máirt

    11:00-12:00

    cnagantaonach@gmail.com

     

    Comhrá

    Scoil Ailbhe, Durlas

    Gach Céadaoin - 20:30-22:00

    cnagantaonach@gmail.com

     

  • Tír Eoghain

    Caint & Comhrá , Dún Geanainn

    Leabharlann Dhún Geanainn (an chéad úrlar),

    36 Cearnóg an Mhargaidh, Dún Geanainn, Co. Thír Eoghain BT70 1JB

    An Chéad Shatharn den mhí - 11:00

    p.mcardle123@btinternet.com

     

    Caint & Comhrá

    43 Glenside, Mullaghmore, Omagh

    ni_mhearnog@hotmail.com

     

    Gaeltacht Thír Eoghain

    20 The Diamond, The Pomeroy, Co. Thír Eoghain, BT70 2QX

    kathleenburnsiil@googlemail.com

     

    Gaeilgóirí Ghleann Coille

    Ag tosú Meán Fómhair

    91gormleym@gmail.com

     

    Ciorcal Comhrá Gaeilge

    Dún Uladh Cultural Heritage Centre, Drumnakilly Road, Omagh

    Dé Céadaoin - 13:30-14:30

    sean.anton@dunuladh.ie

     

    Caint & Comhrá

    An Caisleán Glas CLG, 43 Taobh an Ghleanna, Mullach Mór, An Ómaigh

    ni_mhearnog@hotmail.com

  • Uíbh Fhaillí

    Caint & Comhrá

    Quigley’s, Sráid Phádraig, An Tulach Mhór, Co. Uíbh Fhailí

    Gach Céadaoin - 12:30-13:30

    p.mcardle123@btinternet.com

 

Thar Lear

  • Beirlín

    Caint & Comhrá – An Bheirlín Café Orange, Oranienburger Str. 32, Berlín

    Gach dara Déardaoin - 20:00

    cnag_bheirlin@yahoo.ie

  • An Bhruiséil

    Caint & Comhrá – An Bhruiséil

    Óstán Riverfront

    Dé Céadaoin - 11:00- 12:00

    billykearns@gmail.com

    Caint & Comhrá – An Bheilig

    omordha1@eircom.net

  • Cathair na nAingeal

    Caint & Comhrá

    Antigua Bread, 57803 N Figueroa St. Los Angeles

    Gach Dara Domhnach - 15:00-17:00

    freepacifica@gmail.com

    Ciorcal Comhrá

    Ar an bPatio taobh le AF International i Westlake Village, California

    Dé Máirt - 14:30-15:30

    celticartsla@gmail.com

  • Chicago

    Caint & Comhrá

    aine.m.charlton@gmail.com

    Club Bricfeasta

    Jack Desmonds, 10339 Ridgeland Ave, Chicago Ridge, Il

    An chéad Shatharn sa mhí - 11:30

    luannebaldwin@yahoo.com

  • Huntsville

    Ciorcal Comhrá

    Gach dara agus ceathrú Céadaoin, laethanta saoire as an áireamh

    Ionad: Green Bus Brewing 206 Eustis Ave SE Huntsville, AL, USA 35801

    Teagmhálaí: Aaron Peavy  https://www.facebook.com/groups/1671854306453867

  • Dún Éideann

    Caint & Comhrá

    Consalacht na hÉireann,

    16 Randolph Crescent,

    Dún Éideann EH3 7TT,

    Albain

    Gach Dara Céadaoin den mhí - 19:00-20:00

    cnag_glaschu@hotmail.com

  • Helsinki

    Is Leor Beirt

    O’Malleys,

    Helsinki

    Gach Dara Mháirt - 20:00-22:00

    gaeilgefi@gmail.com

  • Learpholl

    Caint & Comhrá  Ionad Éireannach,

    St Michaels Déardaoin - 21:00-22:00

    tonybirtill@hotmail.com

  • Leuven

    Caint & Comhrá  Stapleton’s,

    Standonckstraat 4, Leuven, An Bheilg *Deán teagmháil sula bhfreastalaíonn tú ar an gciorcal comhrá seo

    Gach Domhnach - 19:00

    gaeltacht_be@yаhoo.com

  • Manchain

    Caint & Comhrá

    The Jolly Angler, Sráid Ducie, Manchain Déardaoin Deireanach den mhí - 21:00

    webmaster@milg.org.uk 

  • Missoula

    Caint & Comhrá  Le Peak Café,

    The Corner Store, Ionad Emma Lommasson, Ollscoil Montana, 32 Céide an Champais, Missoula, MT 59812 Gach Céadaoin - 13:00-14:00

    cumann.gaeilge.montana@gmail.com

  • Nua Eabhrac

    Caint & Comhrá  Ceol Pub,

    191 Smith Street, Brooklyn, Nua Eabhrac Uair sa mhí - 20:00

    timothymckeon@yahoo.com

  • Oxford

    Caint & Comhrá

    mike_beag@yahoo.co.uk

  • Vancouver

    Ciorcal Comhrá Calhouns (3035 W. Broadway, Vancouver) nó

    Caffe Calabria (1745 Commercial) Téigh i dteagmháil linn chun an sceideal reatha a fháil

    Dé Luain - 19:30-20:45

    oser@phas.ubc.ca

Aimsigh Ciorcal...

  • Aontroim

    Caint & Comhrá – Béal Feirste

    Áras Mhic Reachtain, 283 Bóthar Aontroma, Béal Feirste, BT15 2GZ

    Dé Céadaoin - 12:00

    desidonnelly@hotmail.com

    Ciorcal Comhrá – An Droichead

    The Dirty Onion, Hill Street, Belfast, BT1

    Gach Luan 20:00-22:00

    fionnuala@androichead.com

  • Ard Mhacha

    Caint & Comhrá - Ard Mhaca Caifé Bake My Day,

    Ionad Siopadóireachta Chathair Ard Mhacha Dé Luain - 19:00-20:30

    sean@cairdeteo.com

  • Baile Átha Cliath

    Caint & Comhrá na Seanchille

    Naíonra Pobail Seanchille, Seanchill, BÁC 18 – athraíonn an suíomh, cuir teachtaireacht roimh ré!

    Dé Máirt - 20:00

    Ellen Hegarty ellenhegarty@hotmail.com

    Maidin Chaife

    Santry Community Resource Centre, Domville Court, Airport Rd Santry

    Dé Luain - 11:00

    Caroline 01 8422319

    Maidin Chaife

    Tillies Caifé, San Gabriel, Cluain Tarbh

    Dé Domhnaigh - 11:15

    diarmuid.osuilleabhain@gmail.com

  • An Cabhán

    Caint & Comhrá

    Patricias Pub, Cill na Leice, Co. an Chabháin

    Dé hAoine - 20:00

    Eugene Farrelly 049 4336763

    Caint & Comhrá

    Óstán Riverfront, Achadh an Iúir

    Dé Céadaoin - 11:00-12:00

    billykearns@gmail.com

    Caint & Comhrá

    omordha1@eircom.net

    Caint & Comhrá – CLG Na Ceiltigh An Mhuinchille

    An Leabharlann An Mhuinchille

    Gach dara Déardaoin den mhí,

    ficren@gmail.com

  • Ceatharlach

    Caint & Comhrá

    Múseam Cheatharlach

    Maidin Céadaoin - 10:30-11:30

    eolas@glorcheatharlach.ie

    Gaeilge le Chéile

    Reddy’s, Sr. na Tulaí

    An chéad Déardaoin den mhí - 21:00-22.:0

    eolas@glorcheatharlach.ie

    Ciorcal Gaeilge Iarscoile

    Ionad Phobail, New Oak, Sráid na Tulaí, Ceatharlach

    An chéad Déardaoin den mhí - 16:30-17:30

    eolas@glorcheatharlach.ie

    Sult

    Teach Bar, Sr. na Tulaí

    An Déardaoin deireanach den mhí - 21:00-22:00

    eolas@glorcheatharlach.ie

    Comhrá le Comharsana

    2 Schoolhouse Gate, Baillinkillen Muine Bheag, Ceatharlach O Sheas pub in Borris, Co. Carlow

    Dé Luain - 20:00

    cookiedoughi@yahoo.com

  • Ciarraí

    Caint & Comhrá Oileán Chiarraí Ionad Spóirt na Ríochta, Oileán Chiarraí

    Dé Máirt - 19:30-21:00

    Éamon Ó Braoin, eamonnobraoin@hotmail.com

  • Cill Chainnigh

    Caint & Comhrá

    Leabharlann Loch Buí, Loch Buí, Co. Chill Chainnigh

    Gach Céadaoin - 11:00

    lochbui1@gmail.com

  • Cill Dara

    Caint & Comhrá

    Bialann Alice, Nás na Ríogh

    Gach Satharn - 11:00-12:00

    Caint & Comhrá

    Plás McAuley, Bóthar na Sollán, Nás na Ríogh, Co. Chill Dara

    Déardaoin - 20:00-21:00

    Caint & Comhrá

    Leabharlann Phobail Chill Droichid, Páirc Naomh Pádraig, Cill Droichid, Co. Chill Dara

    Gach Satharn - 18:45-19:45

    somidheach@crokepark.ie

    Caint & Comhrá

    Múseam Cheatharlach

    Maidin Céadaoin - 10:30-11:30

    eolas@glorcheatharlach.ie

    Gaeilge le Chéile

    Reddy’s, Sr. na Tulaí

    An chéad Déardaoin den mhí - 21:00-22:00

    eolas@glorcheatharlach.ie

    Ciorcal Gaeilge Iarscoile

    Ionad Phobail, New Oak, Sráid na Tulaí, Ceatharlach

    An chéad Déardaoin den mhí - 16:30-17:30

    eolas@glorcheatharlach.ie

    Sult

    Teach Bar, Sr. na Tulaí

    An Déardaoin deireanach den mhí - 21:00-22:00

    eolas@glorcheatharlach.ie

  • Cill Mhantáin

    Caint & Comhrá

    O’Briens Irish Sandwich Bar, 94 an Phríomhshráid, Bré Chulainn

    Domhnach - 10:30

  • Corcaigh

    Caint & Comhrá

    Gael-Taca, 22 Port Uí Shúilleabháin, Corcaigh

    Gach lá - 09:00-17:30

    eolas@gael-taca.com

  • An Clár

    Caint & Comhrá

    Ionaid Eagsúla

    Máirt deireanach den mhí - 11:00-12:30

    clarasgaeilge@eircom.net

    Caint & Comhrá

    Potter’s Hand Café, Cill Rois, Co. an Chláir

    Gach Céadaoin - 20:00-21:00

    clarasgaeilge@eircom.net

    Caint & Comhrá

    An Sean Bhear, Wolfe Tones na Sionna, Sionnain, Co. an Chláir

    Gach Céadaoin - 20:15-21:15

    lodonnghaile@hotmail.com

    Caint agus Comhrá

    Suas Coffee House, Dara hUrlár, Carraig Donn, Inis, Co. an Chláir

    Gach Satharn - 11:00-12:00

    caintaguscomhra@eircom.net

    Caint agus Comhrá

    Bia agus Caife, Carrchlós Shráid San Proinsias, Inis

    Gach Céadaoin - 11:00-12:00 Gach Satharn - 15:00-16:00

    caintaguscomhra@eircom.net

    Caint agus Comhrá

    Óstán Temple Gate, Inis, Co. an Chláir

    Déardaoin - 20:00-21:00

    caintaguscomhra@eircom.net

    Caint agus Comhrá

    Óstán Temple Gate, Inis, Co. an Chláir

    Déardaoin - 20:00-21:00

    caintaguscomhra@eircom.net

  • An Dún

    Caint & Comhrá

    Conradh na Gaeilge Bhoirche Íoctar

    Gach Céadaoin - 19:00-20:00

    Caint & Comhrá

    99 Sr na nGael Dún Pàdraig, BT30 6BS

    Gach Déardaoin - 20:00

    Caint & Comhrá

    Café Cure Bangor Museum Castle Park

    Gach Dara Déardaoin - 10:30-11:15

  • Dún na nGall

    Dicey’s Caint

    Dicey’s, Sráid an Aonaigh, Béal Átha Seanaidh

    Déardaoin - 20:00-22:00

    diceys@eircom.net

    Caint & Comhrá

    Craobh Bhealach Féich/Srath an Úrlair, Co. Dhún na nGall

    Gach Céadaoin - 20:00

    duanelong456@eircom.net

    Ciorcal Comhrá Leitir Ceanainn

    Café Nation, Príomhshráid Íoctar (Lower Main Street), Leitir Ceanainn

    bridfalconer@hotmail.com

  • Fear Manach

    Is Leor Beirt

    Blakes of the Hollow, Inis Ceithleann, Co. Fhear Manach

    Gach Céadaoin - 21:00-22:00

    ofiaich@hotmail.co.uk

    Caint & Comhrá

    Craobh Tús Nua, An Domhnach, Co. Fhear Manach

    Gach Déardaoin

    tusnua.fearmanach@hotmail.com

  • Gaillimh

    Oíche na bhFoghlaimeoirí Áras na nGael, 45 Sr. Dominic, Gaillimh Gach Luain - 19:30 gaillimh@cnag.ie

    Caint & Comhrá Bialann Lohans Gach dara Luan den mhí - 20:00-21:00 goodtimes@lohans.ie

    Caint & Comhrá Tigh Regan’s, Cor an Dola, Co. na Gaillimhe agus ansin Hennellys Céad Luan den Mhí - 20:00-22:00 martinwallace@live.ie

    Caint & Comhrá Bialann McCambridges Gach Máirt - 10:30-11:00 gaillimh@cnag.ie

    Caint & Comhrá Cúl an Tí Gach Céadaoin - 11:00-12:00 oifig@lochariach.com

    Caint & Comhrá An Crann Taca, An tIonad Tacaíochta Teaghlaigh, An Cnoc, Indreabhán, Co. na Gaillimhe Gach Déardaoin - 09:30-10:30 gaillimh@cnag.ie

    Caint & Comhrá Coláiste Éinde, Br. na Mine, Br. na Trá tammyoleary@googlemail.com Caint & Comhrá

    Oifig Age Action West, An Chraein Beag, Gaillimh Aoine deireadh den mhí gaillimh@cnag.ie Caint & Comhrá

    Caife Áras Éanna, Inis Oírr, Na hOileáin Árann, Co. na Gaillimhe Gach Domhnach - 14:00-16:00 cccteo@eircom.net

    Ciorcal Comhrá Gaeilge Ionad 12 Cois Chláir Baile Chláir Co. na Gaillimhe Gach Aoine - 11:00-12:00 ciorcalgaeilgebailechlair16@gmail.com

    Comhrá i mBaile Átha an Rí 3 Sráid na Seaneaglaise, Baile Átha an Rí Gach Aoine - 11:00 eolas@glornangael.ie

    Seisiún Cainte Óstán Gullane, Béal Átha na Sluaighe Dé Luain 19:00 Déardaoin 11:00 agus 14:00-16:00 gaillimh@cnag.ie

  • Co. na hIarmhí

    Caint & Comhrá

    Áras an Mhuilinn

    Gach Céadaoin - 11:00-12:30

    eolas@arasanmhuilinn.ie

    Caint & Comhrá

    The Olive Bar

    Gach Céadaoin - 20:00-22:30

    teangaire@gmail.com

  • Co. Liatroma

    Leabharlann an Mhaothla

    Leabharlann an Mhaothla, Maothail

    Gach Satharn - 14:00-15:00

    mohilllibrary@leitrimcoco.ie

    Ciorcal Comhrá

    Heraghty’s, An Príomh Shráid, Cluainín Uí Ruairc

    Gach Satharn - 11:00-12:00

    guaire.cnag@gmail.com

    Standfords

    Stanfords, Droim Dhá Thiarna, Príomh Shráid

    Dé Sathairn - 12:00-13:00

    bridodon@gmail.com

    Ciorcal Comhrá Choillte Chlochair

    Ionad Oidhreachta, Choillte Chlochair, Co. Liatroma

    Gach Luan - 20:00

    Seán Mac Giolla Riabhaigh

    Caint & Comhrá Chinn Locha

    Kinlough Library, Bundoran Rd, Kinlough, Co. Leitrim

    Gach Aoine - 18:00

    071 9842554

    Caint & Comhrá

    Aonach an Aoine, Ionad Pobail na mBeach

    Dé hAoine - 10:00-12:00

    rosnodaigh@gmail.com

  • Loch Garman

    Ciorcal Comhrá

    Óstán Whitford, Baile Loch Garman

    Dé Luain - 20:00-21:00

    oifig@lochgarman.ie

    Caint & Comhrá

    Small Changes Café

    Dé Sathairn - 11:00-13:00

    guaire.cnag@gmail.com

    Caint & Comhrá

    Enniscorthy Castle

    Deireadh Fómhair ar aghaidh

    info@enniscorthycastle.ie

    Caint & Comhrá

    Neville’s Old Bar, An Phríomhshráid, Fiodh Ard, Co. Loch Garman

    Gach Déardaoin - 19:15-20:15

    Caint & Comhrá

    Café Purple Sage, 71 An Phríomhshráid, Guaire, Co. Loch Garman

    Gach Satharn - 11:00-12:00

    guaire.cnag@gmail.com

  • Luimneach

    Caint & Comhrá

    Nat's Bistro,  Cill Mocheallóg Dé Luain - 20:00-21:00

    oifig@lochgarman.ie

    Caint & Comhrá

    Small Changes Café

    Dé Máirt - 11:00-13:00

    stobriain@eircom.net

    Caint & Comhrá

    Caisleán Nua Thiar helenncw@gmail.com

    Caint & Comhrá

    Ionaid éagsúla, Luimneach

    Gach Dara Déardaoin - 20:00-21:30

  • An Lú

     

    Caint & Comhrá

    Caifelann Acqua, Na Creagacha Dubha Dé Luain 10:00-11:00

    constanceshort@eircom.net

    Caint & Comhrá  Teach Corr na Mucklagh, Ómeith. Gach Céadaoin - 21:00

    ciorcalcomhra@yahoo.ie

    Caint & Comhrá  Full of Beans Café, Ash Walk, Baile Átha Fhirdhia Déardaoin - 10:45-11:45

    eilisnimhearrai@gmail.com

    Caint & Comhrá  The Bar Tender, Sráid na Páirce, Dún Dealgan, Co Lú Céadaoin - 20:00-22:00

     

  • Maigh Eo

    Caint & Comhrá

    Coillte Mach

    aine.m.charlton@gmail.com

     

    Caint & Comhrá

    Tacú FRC,

    An tIonad Acmhainní Teaghlaigh, An tSráid Mhór, Baile an Róba, Co. Mhaigh Eo Gach Luan - 21:00-22:00

    eolas @conradhmhaigheo.ie

     

    Caint & Comhrá

    Tigh Matt Molloy, Sráid an Droichid, Cathair na Mart, Co. Mhaigh Eo Gach Máirt - 21:00-22:00

    eolas@conradhmhaigheo.ie

     

    Caint & Comhrá

    Caife Linenhall, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo. Céadaoin - 11:00-12:00

    eolas @conradhmhaigheo.ie

     

    Caint & Comhrá

    Teach tábhairne Mc Carthy’s, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo. Céadaoin - 09:00-10:00

    eolas@ conradhmhaigheo.ie

     

    Caint & Comhrá

    Caife Tara, Ionad Siopadóireachta Chaisleán an Bharraigh, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo Déardaoin - 11:00-12:00

    eolas@ conradhmhaigheo.ie

  • An Mhí

    Caint & Comhrá

    Siopa agus Caife Rathchairn

    Maidin Chéadaoin - 09:30-11:00

     

    Caint & Comhrá

    Halla Naomh Pádraig, Ucht-Uí-Néill, Maigh nEalta, Co. na Mí Gach Luan ó MF ar aghaidh - 20:00-21:00

    eilisnimhearrai @gmail.com

  • Muineachán

    Caint & Comhrá

    CLG na Boithe

    Meán Fómhair ar aghaidh

    mackieerooney @eircom.net

  • Port Lairge

    Caint & Comhrá

    Leabharlann Thrá Mór

    Déardaoin - 19:00-20:00

    tramorelibrary@waterfordcoco.ie

     

    Gaeilge Anseo

    Óstán na Páirce, Dún Garbhán, Co Phort Láirge Gach Máirt - 19:00-20:30

    cabrini@glornangael.ie

     

    Ciorcal Comhrá Dhún Garbháin

    An Leabharlann, Dún Garbhán, Co Phort Láirge Gach Déardaoin - 18:30-19:30

    cabrini@glornangael.ie

     

    Caint & Comhrá

    The Cove Bar, Ard Caoin, Bóthar Dhún Mór, Port Láirge Céadaoin - 11:00-12:00

    aidanbarrett12@gmail.com

     

    Caint & Comhrá

    Gingerman Bar, Arundel Lane, Port Láirge Gach Déardaoin - 21:30-23:00

    aidanbarrett12@gmail.com

  • Ros Comáin

    Caint & Comhrá Chnoc an Bhiocáire

    Teach Tabhairne an Moorings, Cnoc an Bhiocáire, Co. Ros Comáin Gach Déardaoin - 14:00

    Tadhg Ó Duignáin 086 3517878

  • Sligeach

    Caint & Comhrá – ITS

    The Hub Instiúid Teicneolaíochta, Sligeach

    Gach Céadaoin (bliain acadúil) 10:30-11:30

    curley.eileen@itsligo.ie

     

    Caint & Comhrá

    Caifé Costa,

    Thuas staighre, Johnson Court, Sr. Uí Chonaill

    Gach Céadaoin - 11:00-13:00

    rosnodaigh@gmail.com

     

    Caint & Comhrá

    Caifé Ósta, ar bhruach na habhann gar do Dhroichead de hÍde

    Gach Aoine - 17:00-19:00

    cleasaceasla@hotmail.com

     

    Comhrá Shligigh

    Tithe phríobhaideacha

    Gach Máirt - 20:30

    rosnodaigh@gmail.com

  • Tiobráid Árainn

    Caint & Comhrá

    Ostán Uí Riain, Caiseal

    Gach Luan - 20:00-21:30

    cnagantaonach@gmail.com

     

    Caint & Comhrá

    Old Mill, Sr. Nua, Carraig na Siúire

    Gach Céadaoin - 21:00-22:00

    cnagantaonach@gmail.com

     

    Caint & Comhrá

    Bookworm, Durlas

    Gach Máirt

    11:00-12:00

    cnagantaonach@gmail.com

     

    Comhrá

    Scoil Ailbhe, Durlas

    Gach Céadaoin - 20:30-22:00

    cnagantaonach@gmail.com

     

    Caint & Comhrá

    43 Glenside, Mullaghmore, Omagh

    ni_mhearnog@hotmail.com

  • Tír Eoghain

    Caint & Comhrá , Dún Geanainn

    Leabharlann Dhún Geanainn (an chéad úrlar),

    36 Cearnóg an Mhargaidh, Dún Geanainn, Co. Thír Eoghain BT70 1JB

    An Chéad Shatharn den mhí - 11:00

    p.mcardle123@btinternet.com

     

    Gaeltacht Thír Eoghain

    20 The Diamond, The Pomeroy, Co. Thír Eoghain, BT70 2QX

    kathleenburnsiil@googlemail.com

     

    Gaeilgóirí Ghleann Coille

    Ag tosú Meán Fómhair

    91gormleym@gmail.com

     

    Ciorcal Comhrá Gaeilge

    Dún Uladh Cultural Heritage Centre, Drumnakilly Road, Omagh

    Dé Céadaoin - 13:30-14:30

    sean.anton@dunuladh.ie

     

    Caint & Comhrá

    An Caisleán Glas CLG, 43 Taobh an Ghleanna, Mullach Mór, An Ómaigh

    ni_mhearnog@hotmail.com

  • Uíbh Fhaillí

    Caint & Comhrá

    Quigley’s, Sráid Phádraig, An Tulach Mhór, Co. Uíbh Fhailí

    Gach Céadaoin - 12:30-13:30

    p.mcardle123@btinternet.com