Priontáil
Catagóir: English
Amais: 695

Ceannasaí

Tír Chonaill, Sligeach Liatroim

Cuimín Mac Aodha Bhuí

Teil: 091 775882

Rphost  cuimin.macaodhabhui@hse.ie  


Oifigeach Forbartha Gaeilge

Corcaigh, Ciarraí,Port Láirge, Loch Garman, Ceatharlach, Cill Chainnigh, Tiobrad Árann

Micheál Ó Coileáin

Teil: 021 4279481

Rphost:  MichaelE.Collins@hse.ie 


Oifigeach Forbartha Gaeilge

BáC Theas, Cill Dara, Laois, Uíbh Fháilí, Cill Mhantáin, , Longfort, Iarmhí

Bairbre Úi Theighnéain

Teil: 086 8157342

Rphost:  bairbre.uitheighneain@hse.ie


Oifigeach Forbartha Gaeilge

BAC Thuaidh, Clár, Luimneach, Tiobrad Árann Thuaidh, Lú, Cábhán, Muineachán

Carmel Mac Domhnaill

Teil: 061 483658

Rphost:  carmel.macdomhnaill@hse.ie


Oifigeach Forbartha Gaeilge

An Mhí, Gaillimh, Maigh Eo, Ros Comáin

Bríd Ní Chualáin

Teil: 091 77 5122

Rphost:  Brid.NiChualain@hse.ie