Home
FAQ's
Age Groups
Age Group > 4
Irish Names
Playgroups
Using Irish with your Children
Raising Children with Irish Outside the Gaeltacht
Raising Children through Irish in the Gaeltacht
Support, Services & Facilities
Age Group 4 > 12
All-Irish Primary Schools
Benefits of All-Irish Education
Summer Colleges
The Gaelbhratach
Festivals
Support, Services & Facilities
Benefits of All-Irish Education
Age Group 12 > 18
All-Irish Secondary Schools
Benefits of All-Irish Education
Summer Colleges
The Gaelbhratach
Festivals
Using Your Irish Name
Benefits of All-Irish Education
Support, Services & Facilities
Age Group 18 > 22
Irish Societies & Student Unions
Learn Irish: 18-22 year olds
Irish Third Level Courses
Festivals
Support, Services & Facilities
Age Group 22+
Careers With Irish
Classes for Adults
Get Involved
Conversation Circles
Festivals
Support, Services & Facilities
Speaking to Your Grandchildren
Community
Conversation Circles
The Gaeltacht
Community Groups
Irish Language Centres
Sloinne
5 Tips
Organisations
Festivals
Seachtain na Gaeilge
Awareness Events
Irish Language Books
Learn
Learn Irish
Playgroups
All-Irish Secondary Schools
All-Irish Primary Schools
Irish in English Speaking Schools
Irish Classes for Adults
Irish Classes
Irish Services for Schools
Benefits
Rights
The Official Languages ​​Act 2003
The European Charter for Minority Languages
The 20 Year Strategy in the North
Services Available in Irish
Get Involved with Conradh na Gaeilge
Campaigns
Research and Submissions
Using Irish State Services
Irish Language Commissioner
Working With Irish
Irish language jobs (Europe)
Irish language jobs (Ireland)
Jobs
Irish Language Careers Booklet
Jobs
feile-nua-breatnais-gaeilge-ar-siul-an-tseachtain-seo

Féile nua Breatnais-Gaeilge ar siúl an tseachtain seo

73 milltir sydd rhwng Caergybi a Dulyn, ond er i ni fod yn ddaearyddol mor agos, mae’n syfrdan nad yw’r Cymry a’r Gwyddelod yn gwybod llawer am ein gilydd. Gofynnwch i Gymro cyffredin, beth yw’r peth cyntaf sy’n dod i’r meddwl wrth feddwl am Iwerddon? – Guinness, tripiau rygbi, Sant Patrick efallai. Gofynnwch i’r Gwyddel cyffredin, beth yw’r pethau cyntaf sy’n dod i’r meddwl wrth feddwl am Gymru? Corau ac emynau, Tom Jones . . .gwybodaeth arwynebol iawn ar y naill ochr, gan feddwl ein bod yn gymdogion!

Mae gwagle mawr ar gyfer cyfoethogi dealltwriaeth o’n gilydd gan ddangos y dyfnder sydd i ddiwylliant Gwyddeleg a Chymraeg. Mae angen agor trafodaeth er mwyn gweld y paralelau rhwng y ddau fyd. Gyda Brecsit ar y gorwel, mae’n fwy pwysig nag erioed i godi ymwybyddiaeth a chreu deialog. 

Yn ôl ym mis Awst 2017, mi fynychais i ŵyl Liú Lúnasa yn ninas Belffast. Yno cefais fy nghyflwyno am y tro cyntaf i’r gymuned Wyddeleg, ac fe wnaeth y profiad agor fy meddwl ac wedi codi fy ysbryd a’r gallu i freuddwydio am y Gymraeg mewn cyd-destun newydd. Ar ben gwneud ffrindiau a chael llawer o hwyl, roedd cyfarfod môr o unigolion gweithgar sy’n byw mewn cyd-destun ieithyddol tebyg, unigolion creadigol sy’n creu platfformau i leisiau ein cenhedlaeth ni, yn brofiad gwbl amhrisiadwy. Mae’n teimlo weithiau i’r Gymraeg fod wedi ei hynysu mewn diwylliant mwy, ac mae’n sefyllfa debyg yn Iwerddon. Mae llawer o brofiadau tebyg gyda ni. 

Penderfynais fel Swyddog Rhyngwladol etholedig Cymdeithas yr Iaith Gymraeg 2018-2019 dylid pontio ieuenctid gweithgar, creadigol y sîn iaith Gymraeg ag ieuenctid gweithgar, creadigol sîn yr iaith Wyddeleg trwy gynnal digwyddiad yng Nghymru ar y 27ain o Ebrill. Penderfynais alw’r diwrnod yn ‘Prosiect Bendigeidfran’ (Tiosnamh Bendigeidfran yn yr Wyddeleg) – yn benodol oherwydd i Bendigeidfran yn y Mabinogi greu ei hun yn bont rhwng y ddwy wlad.

Bwriad y dydd yw arddangos y diwylliant cyfoes, gyfoethog, creadigol a byrlymus sy’n perthyn i’r ddwy iaith gan hefyd ddysgu am ffyrdd newydd o greu. Dwi wir yn credu bod ‘na ofod mawr i’r math yma o brosiect. Rydym ni i gyd yn ymwybodol o’r gwyliau gwerin fawr – Lorient, Interceltique, yr Ŵyl Ban Geltaidd – digwyddiadau ble mae’n rhaid i ni chwarae mewn i’r ‘Celticness’ ‘ma er mwyn gwneud cysylltiad – sy’n grêt yn ei le, ond mae eisiau codi ymwybyddiaeth trwy arddangos ac adlewyrchu diwylliant siaradwyr heddiw.

Fy ngobaith yw i bobl adael y digwydd yn teimlo wedi eu hysbrydoli. Credaf y byddai profiad y dydd yn rhodd i berson – enwedig i bobl ifanc gan ddangos y Gymraeg a’r Wyddeleg ochr yn ochr yn gyfoes ac yn hyderus. Rwy’n gobeithio y bydd yn plannu hedyn a chreu fforwm ar gyfer cydweithio’n y dyfodol gan godi ymwybyddiaeth o sut mae creu a mynegi eich hun a’ch celf mewn cyd-destun iaith leiafrifol.

I gael mwy o wybodaeth am amserlen lawn y dydd (a’r gig gwych gyda’r nos!), dilynwch y linc.

Gobeithio eich gweld yno i ymuno yn y ‘craic’ fel dwed y Gwyddelod!Tá 117km idir Caergybi agus Baile Átha Cliath, ach cé go bhfuil muid an-ghar dá chéile, is díol iontais é a laghad atá ar eolas ag na Breatnaigh agus na hÉireannaigh faoina chéile. Fiafraigh de Bhreatnach ‘cé na rudaí a thagann chun cuimhne nuair a smaoinítear ar Éirinn?’ — Guinness, turais rugbaí, agus Pádraig Naofa, b’fhéidir. Fiafraigh d’Éireannach ‘cé na rudaí a thagann chun cuimhne nuair a smaoinítear ar an mBreatain Bheag?’ — Cóir agus iomainní, Tom Jones…tuiscint an-tanaí ar a chéile, agus muid inár gcomharsain mar dhea! 

Tá deis mhór ann an tuiscint atá againne, Éireannaigh agus Breatnaigh, ar chultúr a chéile a shaibhriú. Caithfear tús a chur le plé chun na cosúlachtaí idir an dá shaol a chur os comhair an tsaoil. Agus an Bhreatimeacht ag teannaigh linn, is tábhachtaí anois ná riamh an feasacht cultúir agus an comhrá. 

In 2017, d’fhreastail mé ar Liú Lúnasa i mBéal Feirste. Cuireadh pobal na Gaeilge in aithne dom den chéad uair ann, agus d’oscail an t-eispéaras m’intinn, d’ardaigh mo chroí, agus thug fís nua dom don Bhreatnais. Anuas ar chairde nua a dhéanamh agus spraoi maith a bheith agam, níorbh fhéidir luach a chur ar an taithí a fuair mé agus mé ag casadh le gníomhaithe atá i gcomhthéacs teanga cosúil liomsa agus le daoine cruthaitheacha a chuireann glór ár nglúine ar ardán. Shílfeá, scaití, go bhfuil an Bhreatnais báite i gcultúr atá níos mó, agus is amhlaidh agus scéal in Éirinn. Is iomaí cosúlacht eadrainn. 

Bheartaigh mé mar Oifigeach Idirnáisiúnta Cymdeithas yr laith Gymraeg 2018-2019 gur chóir óige ghníomhach chruthaitheach na Breatnaise a chur in aithne d’óige ghníomhach chruthaitheach na Gaeilge trí imeacht a chur ar siúl ar an 27 Aibreán. ‘Prosiect Bendigeidfran’ (Tionscnamh Bendigeidfran i nGaeilge) a thug mé ar an ócáid, mar go ndearna Bendigeidfran droichead de féin idir an dá thír sa Mabinogi [saothar scéalaíochta ón mBreatain Bheag]

Tá sé mar aidhm ag an lá cultúr comhaimseartha, saibhir, cruthaitheach agus bríomhar an dá theanga a léiriú agus bealaí nua cruthaithe a mhalartú. Is dóigh liom go bhfuil bearna mhór ann don chineál seo togra. Tá muid uilig ar an eolas faoi fhéilte móra — Lorient, Interceltique, an Fhéile Pan Cheilteach — imeachtaí ina gcaitheann muid an ‘Ceilteachas’ a ghlacadh chugainn féin le ceangal a dhéanamh lena chéile. Is iontach an rud é sin, ach tá gá ann feasacht a ardú trí chultúr comhaimseartha chainteoirí an lae inniu a léiriú, agus machnamh a dhéanamh air. 

Tá súil agam go bhfágfaidh daoine an ócáid agus iad spreagtha. Is dóigh liom gur bronntanas a bheadh san eispéaras sin, go háirithe don aos óg, Breatnaigh agus Éireannaigh taobh ar thaobh, comhaimseartha agus muiníneach. Tá súil agam go gcuirfear síol ag an ócáid, síol a spreagfaidh fóram nua don chomhoibriú amach anseo, agus a ardóidh feasacht faoi cén chaoi rudaí a chruthú agus tú féin a chur in iúl i gcomhthéacs teanga mhionlaithe. 

Tá tuilleadh eolais agus clár iomlán an lae (agus na hoíche) anseo. 

Tá súil agam go bhfeicfidh mé ann thú — beidh an chraic againn!

Níos mó
NÓS | NÓS

Sign up for the PEIG newsletter

  • Conradh na Gaeilge
  • Foras na Gaeilge