Folúntais

Curtha in airde: 9 Lúnasa Cur síos ar an bpost: Tá Bainisteoir Margaíochta á lorg ag Coláiste Mhuire gan Smál. Tuilleadh eolais: Coláiste Mhuire gan Smál

Níos mó

Is comhlacht rochtana sheirbhísí teilifíse (fotheidil agus reacaireacht fuaime) é TMI atá lonnaithe sa Spidéal, Co. na Gaillimhe agus atá mar chuid de Ghrúpa Telegael.

Níos mó

Tá Údarás na Gaeltachta ag tairiscint Scoláireacht sa Rannóg Airgeadais faoi láthair.

Níos mó

Curtha in airde: 12  Lúnasa Cur síos ar an bpost: Tá Príomh Mhúinteoir (Páirtaimseartha) á lorg do Naíonra Leitir Mealláin Tuilleadh eolais: Comhar Naíonraí na Gaeltachta 

Níos mó

Tá post mar Bhainisteoir á thairiscint ag Comhar Naíonraí na Gaeltachta leis an eagraíocht a bhainistiú, a stiúradh agus a fhorbairt.

Níos mó

Tá Comhar Naíonraí na Gaeltachta ag lorg iarratais do phost mar Bhainisteoir ar Ionad Cúram Leanaí Ráth Cairn, Co. na Mí. Beidh an té a cheapfar freagrach as riaradh agus bainistiú na seirbhíse ina iomláine.

Níos mó

Tá Oifigeach Taighde Polasaí & Breatimeachta á lorg ag European Movement Ireland.

Níos mó

Tá Oifigeach Imeachtaí á lorg ag an Oireachtas faoi láthair.

Níos mó

Curtha in airde: 12 Lúnasa Cur síos ar an bpost: Ceanneagraíocht sa mhór-réimse “Deiseanna a thacaíonn le húsáid na Gaeilge agus bunú gréasán” is ea An tOireachtas. Tuilleadh eolais: An tOireachtas

Níos mó

Tá Comhordaitheoir Oibrithe Deonacha á lorg ag Gaillimh 2020 faoi láthair.

Níos mó

Téarma Seasta
Gaillimh
2 mhí ó shin

Tá Gaillimh 2020 sa tóir ar Riarthóir Oifige dá bhfoireann.

Níos mó

Curtha in airde: 14 Lúnasa Cur síos ar an bpost: Tá Fiontar agus Scoil na Gaeilge ag iarraidh cur lena bpainéal de léachtóirí páirtaimseartha gnó, go háirithe sna hábhair seo a leanas: margaíocht, bainistíocht acmhainní daonna, bainistíocht, agus fiontraíocht. Bíonn léachtaí ar siúl gach seachtain ar feadh dhá uair an chloig, ar feadh 12 seachtain. […]

Níos mó

Curtha in airde: 30 Lúnasa Cur síos ar an bpost: Tá Scoláireacht Forbartha Pobail a mhairfidh suas le dhá bhliain á tairiscint ag Údarás na Gaeltachta d’iarratasóirí Gaeltachta le líofacht Ghaeilge, le hoiliúint fhoirmeálta agus taithí phraiticiúil a fháil i réimse oibre na forbartha pobail. Tuilleadh eolais: Údarás na Gaeltachta 

Níos mó

Beidh an fostaí seo ag obair sa cheantar (Cúige Uladh)

Níos mó

Tá Riarthóir Ionaid á lorg ag Cultúrlann Uí Chanáin faoi láthair.

Níos mó