Home
Age Groups
Age Group > 4
Irish Names
Playgroups
Using Irish with your Children
Raising Children with Irish Outside the Gaeltacht
Raising Children through Irish in the Gaeltacht
Support, Services & Facilities
Age Group 4 > 12
All-Irish Primary Schools
Benefits of All-Irish Education
Summer Colleges
The Gaelbhratach
Festivals
Support, Services & Facilities
Benefits of All-Irish Education
Age Group 12 > 18
All-Irish Secondary Schools
Benefits of All-Irish Education
Summer Colleges
The Gaelbhratach
Festivals
Using Your Irish Name
Benefits of All-Irish Education
Support, Services & Facilities
Age Group 18 > 22
Irish Societies & Student Unions
Learn Irish: 18-22 year olds
Irish Third Level Courses
Festivals
Support, Services & Facilities
Age Group 22+
Careers With Irish
Classes for Adults
Get Involved
Conversation Circles
Festivals
Support, Services & Facilities
Speaking to Your Grandchildren
Community
Conversation Circles
The Gaeltacht
Community Groups
Irish Language Centres
Sloinne
5 Tips
Organisations
Festivals
Seachtain na Gaeilge
Awareness Events
Irish Language Books
Learn
Learn Irish
Playgroups
All-Irish Secondary Schools
All-Irish Primary Schools
Irish in English Speaking Schools
Irish Classes for Adults
Irish Classes
Irish Services for Schools
Benefits
Rights
The Official Languages ​​Act 2003
The European Charter for Minority Languages
The 20 Year Strategy in the North
Services Available in Irish
Get Involved with Conradh na Gaeilge
Campaigns
Research and Submissions
Using Irish State Services
Irish Language Commissioner
Working With Irish
Irish language jobs (Europe)
Irish language jobs (Ireland)
Jobs
Irish Language Careers Booklet
Jobs
  • Home
  • National
  • Scéim nua scoláireachtaí chuig coláistí samhraidh le seoladh
sceim-nua-scolaireachtai-chuig-colaisti-samhraidh-le-seoladh

Scéim nua scoláireachtaí chuig coláistí samhraidh le seoladh

Fogrófar go luath scéim nua scoláireachtaí chun cabhrú le daltaí iarbhunscoile i scoileanna DEIS freastal ar choláistí samhraidh.

Tuigtear do Tuairisc.ie gur 50 scoiláireacht a bheidh i gceist mar thús leis an scéim nua agus gur thart €850,000 a chuirfear ar leataobh dó.

Tuigtear chomh maith go bhfuil sé i gceist ag an Aire Stáit Seán Kyne fógra a dhéanamh go luath faoin scéim, a bhfuil a leithéid geallta i bplean cúig bliana an Rialtais don Ghaeilge.

Mar a tuairiscíodh ar an suíomh seo cheana, bhí Roinn na Gaeltachta i mbun machnaimh le tamall anuas ar scoláireachtaí a thabhairt isteach do dhaltaí i scoileanna DEIS a bhíonn ag iarraidh freastal ar na coláistí samhraidh.

Dheimhnigh urlabhraí ó Roinn na Gaeltachta aréir go raibh a leithéid se scéim ar na bacáin.

“Tá obair ar bun ag an Roinn faoi láthair, i gcomhar le páirtithe eile in earnáil an oideachais, ar mhaithe le scéim scoláireachtaí do dhaltaí ó scoileanna DEIS a fhorbairt. Déanfar fógra ina leith in am trátha,” arsa urlabhraí na Roinne.

Tacaíonn Roinn na Gaeltachta leis na coláistí samhraidh faoi Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge, faoina n-íoctar deontas laethúil €10 in aghaidh an scoláire leis na mná tí agus na fir tí a chuireann lóistín ar fáil do na coláistí Gaeltachta. Meastar gur faoin scéim chéanna a bhunófar an scéim scoláireachtaí nua.

Cuireann roinnt eagraíochtaí, ag áireamh boird Oideachais agus Oiliúna, agus cuid de na coláistí féin scoláireachtaí ar fáil chomh maith le cabhrú le tuismitheoirí a bheadh ag iarraidh go bhfreastalódh a leanaí ar chúrsa samhraidh, ach níl aon mhórscéim oifigiúil scoláireachtaí ann. Meastar go mbeidh baint ag na boird oideachais le riaradh na scéime nua.

Gealladh chomh maith sa Phlean Gníomhaíochta don Ghaeilge 2018-2022 go gcuirfí tús le feachtas nua turasóireachta cultúrtha a bheidh dírithe ar iarscoláirí na gcoláistí  Gaeilge a mhealladh ar ais chun na Gaeltachta. Díreoidh an feachtas, a dúradh, chomh maith ar dhaoine ar mian leo freastal ar chúrsaí Gaeilge sa Ghaeltacht agus ar thuismitheoirí a thagann ar cuairt chuig na scoláirí Gaeilge.

Cuirtear lóistín ar fáil gach samhradh in thart ar 650 teach sa Ghaeltacht do thart ar 26,000 dalta a fhreastlaíonn ar na cúrsaí samhraidh a chuireann 49 coláiste ar fáil ar fud na Gaeltachta.

Níos mó
Nuacht – Tuairisc.ie | Tuairisc .ie

tuairisc.ie

Sign up for the PEIG newsletter

  • Conradh na Gaeilge
  • Foras na Gaeilge