Home
FAQ's
Age Groups
Age Group > 4
Irish Names
Playgroups
Using Irish with your Children
Raising Children with Irish Outside the Gaeltacht
Raising Children through Irish in the Gaeltacht
Support, Services & Facilities
Age Group 4 > 12
All-Irish Primary Schools
Benefits of All-Irish Education
Summer Colleges
The Gaelbhratach
Festivals
Support, Services & Facilities
Benefits of All-Irish Education
Age Group 12 > 18
All-Irish Secondary Schools
Benefits of All-Irish Education
Summer Colleges
The Gaelbhratach
Festivals
Using Your Irish Name
Benefits of All-Irish Education
Support, Services & Facilities
Age Group 18 > 22
Irish Societies & Student Unions
Learn Irish: 18-22 year olds
Irish Third Level Courses
Festivals
Support, Services & Facilities
Age Group 22+
Careers With Irish
Classes for Adults
Get Involved
Conversation Circles
Festivals
Support, Services & Facilities
Speaking to Your Grandchildren
Community
Conversation Circles
The Gaeltacht
Community Groups
Irish Language Centres
Sloinne
5 Tips
Organisations
Festivals
Seachtain na Gaeilge
Awareness Events
Irish Language Books
Learn
Learn Irish
Playgroups
All-Irish Secondary Schools
All-Irish Primary Schools
Irish in English Speaking Schools
Irish Classes for Adults
Irish Classes
Irish Services for Schools
Benefits
Rights
The Official Languages ​​Act 2003
The European Charter for Minority Languages
The 20 Year Strategy in the North
Services Available in Irish
Get Involved with Conradh na Gaeilge
Campaigns
Research and Submissions
Using Irish State Services
Irish Language Commissioner
Working With Irish
Irish language jobs (Europe)
Irish language jobs (Ireland)
Jobs
Irish Language Careers Booklet
Jobs

‘Daonlathas don Ghaeltacht’ – tús curtha le feachtas nua

Tá tús curtha ag grúpa pobail i nGaeltacht Thír Chonaill le feachtas úr a bhfuil sé de sprioc aige toghcháin Bhord Údarás na Gaeltachta a thabhairt ar ais.

Chuir Dinny McGinley, a bhí ina Aire Gaeltachta ag an am, deireadh leis na toghcháin in 2011 as siocair go raibh barraíocht costais leo. 

Dúirt an tAire McGinley go sábhálfadh an Stát €500,000 as deireadh a chur leis na toghcháin.

Ceapadh Bord nua d’Údarás na Gaeltachta i mí Eanáir 2018, an dara bord atá ceaptha faoi na socruithe a tháinig i bhfeidhm faoin Acht sa bhliain 2012.

Faoin socrú reatha, tá an Bord, a bhfuil dhá chomhalta dhéag air, comhdhéanta de chúigear a ainmníonn na hÚdaráis Áitiúla a bhfuil ceantar Gaeltachta faoina gcúram acu, chomh maith le seachtar comhalta eile a roghnaítear bunaithe ar chomórtas poiblí a eagraítear faoi scáth na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí.

I ráiteas a tugadh do Meon Eile, dúirt an tAire Gaeltachta Seán Kyne:

“Gurb ionann líon an Bhoird mar atá sé anois agus an líon a mholtar, de réir taighde idirnáisiúnta, ba chóir a bheith ar bhord den saghas seo.”

Tá an tAire “sásta go bhfuil an cur chuige reatha mar a bhaineann sé le struchtúr an Bhoird ag feidhmiú go sásúil agus nach gcuireann sé aon bhac ar chumas an Údaráis feidhmiú mar is cuí.”

Chomh maith leis sin, níl sé i gceist ag an Aire Stáit córas toghcháin a thabhairt ar ais nó líon na gcomhaltaí a ardú.

Ní rún ar bith é go bhfuil Údarás na Gaeltachta buailte go holc ag ciorruithe le roinnt blianta anuas agus tá imní mhór léirithe ag eagraíochtaí Gaeltachta agus teanga faoina bhfuil i ndán don Ghaeilge agus don Ghaeltacht.

Bhí titim 70% ar an mhaoiniú d’Údarás na Gaeltachta ó € 22.5 milliún in 2007 go € 6.68 milliún in 2017.

Le linn na tréimhse céanna tháinig méadú 66% ar bhuiséad an Údaráis Forbartha Tionscail (IDA) agus méadú 45% ar bhuiséad Fiontraíocht Éireann.

Tháinig méadú €2 mhilliún ar bhuiséad Údarás na Gaeltachta i mbliana.

Arís ag labhairt le Meon Eile, dúirt an tAire Gaeltachta Seán Kyne “go bhfuil sé sásta go bhfuil dul chun cinn suntasacht déanta le blianta beaga anuas maidir le cúrsaí eacnamaíochta, dífhostaíochta agus teangeolaíochta sa Ghaeltacht”.

“Is ábhar sásaimh é gur éirigh leis an Údarás 589 bpost a chruthú in 2018 agus go raibh 122 dhuine breise fostaithe i gcuideachtaí an Údaráis sa Ghaeltacht ag deireadh na bliana 2018 i gcomparáid leis an mbliain roimhe sin.”

Ina ainneoin sin, tá sé soiléir go bhfuil muintir na Gaeltachta den tuairim go bhfuil an Ghaeltacht ligthe i ndearmad ag an rialtas le fada an lá.

Thug Meon Eile cuairt ar Ghaeltacht Thír Chonaill le déanaí le labhairt le cuid de na daoine atá ag tacú leis an fheachtas nua seo agus le fáil amach cén fáth…

Níos mó

Sign up for the PEIG newsletter

  • Conradh na Gaeilge
  • Foras na Gaeilge