Home
FAQ's
Age Groups
Age Group > 4
Irish Names
Playgroups
Using Irish with your Children
Raising Children with Irish Outside the Gaeltacht
Raising Children through Irish in the Gaeltacht
Support, Services & Facilities
Age Group 4 > 12
All-Irish Primary Schools
Benefits of All-Irish Education
Summer Colleges
The Gaelbhratach
Festivals
Support, Services & Facilities
Benefits of All-Irish Education
Age Group 12 > 18
All-Irish Secondary Schools
Benefits of All-Irish Education
Summer Colleges
The Gaelbhratach
Festivals
Using Your Irish Name
Benefits of All-Irish Education
Support, Services & Facilities
Age Group 18 > 22
Irish Societies & Student Unions
Learn Irish: 18-22 year olds
Irish Third Level Courses
Festivals
Support, Services & Facilities
Age Group 22+
Careers With Irish
Classes for Adults
Get Involved
Conversation Circles
Festivals
Support, Services & Facilities
Speaking to Your Grandchildren
Community
Conversation Circles
The Gaeltacht
Community Groups
Irish Language Centres
Sloinne
5 Tips
Organisations
Festivals
Seachtain na Gaeilge
Awareness Events
Irish Language Books
Learn
Learn Irish
Playgroups
All-Irish Secondary Schools
All-Irish Primary Schools
Irish in English Speaking Schools
Irish Classes for Adults
Irish Classes
Irish Services for Schools
Benefits
Rights
The Official Languages ​​Act 2003
The European Charter for Minority Languages
The 20 Year Strategy in the North
Services Available in Irish
Get Involved with Conradh na Gaeilge
Campaigns
Research and Submissions
Using Irish State Services
Irish Language Commissioner
Working With Irish
Irish language jobs (Europe)
Irish language jobs (Ireland)
Jobs
Irish Language Careers Booklet
Jobs

7 gceist ghramadaí sa Ghaeilge a chuireann daoine amú go minic

Glactar go bhfuil an-dúshlán ag baint le cruinneas scríbhneoireachta a bhaint amach sa Ghaeilge. Tagann na mílte ceist chun cinn fiú leis na codanna is bunúsaí de struchtúr na teanga agus is minic go ndéanann cainteoirí líofa botúin bheaga anois agus arís mar gheall ar an gcastacht dhúshlánach seo.

Seo thíos liosta de bhotúin choitianta a dhéantar nuair atáthar ag scríobh na teanga. Tá súil againn go dtiocfaidh siad i gcabhair ort.

Dá bharr de bharr?

Sa chás seo caithfidh an ginideach teacht i ndiaidh De bharr. Ní féidir leis seasamh ann féin. Ar mhaithe le teacht timpeall air seo baintear úsáid as Dá bharr.

Dá bharr sin, chuaigh sé abhaile – Due to that, he went home.

De bharr na heachtra, chuaigh sé abaile – Due to the event, he went home

Geilleagar eacnamaíocht?

Geilleagar – economy

Eacnamaíocht – economics

Is ionann geilleagar agus an córas eacnamaíoch atá againn sa tír seo. Tá geilleagar na tíre faoi strus, cuir i gcás.

Is éard is brí le heacnamaíocht ná staidéar ar an ngeilleagar agus ar cheisteanna eile a bhaineann leis. Rinne sé staidéar eacnamaíocht na trádála, cuir i gcás.

Bogearraí bogearra?

Is minic go gcuirtear mearbhall ar an té atá ag plé le húsáid na bhfocal seo nuair atá an focal Béarla software á aistriú.

Dar le Téarma.ie is é bogearraí an leagan níos cirte ach go nglactar le bogearra freisin san iontráil seo. Mar sin is léir go nglactar leis an dá cheann.

Dánlann seachas dánlann ealaíne

An chiall atá leis an bhfocal dánlann sa Bhéarla ná Art Gallery.

É sin ráite is minic go gcuirtear an focal ealaíne ina dhiaidh mar gheall ar an nósmhaireacht sa Bhéarla. Sa chás seo is cuí úsáid a bhaint as an bhfocal dánlann ina aonar.

Cur chuige agus cur i láthair sa ghinideach

Mar gheall ar stádas ilfhoclach na nathanna seo is minic go gcuirtear amú an té atá ag iarraidh iad a chur sa tuiseal ginideach.

Leanann siad nósanna firinscneacha sa tuiseal sin, tábhacht an chur chuige agus fad an chur i láthair cuir i gcás.

Buachaill cara cara fir?

Tá raon an Bhéarla go mór le feiceáil ar an nath buachaill cara a chloistear go forleathan. Sa chás seo tá nath saibhir Gaeilge atá ann a bhfuil an chiall chéanna leis.

Is fearr cara fir a úsaid mar aistriúchán ar boyfriend agus cara mná mar aistriúchan ar girlfriend. Seachain an béarlachas más féidir!

Chomh maith leis sin chomh maith le sin?

Tá Gaeil áirithe ag ardú na ceiste seo le fada an lá go ndéana Dia Diarmaid díobh. Má táthar ag baint úsáid as struchtúr den saghas seo caithfear an forainm réamhfhoclach firinscneach sa tríú pearsa uathu a úsáid i gcónaí: leis, as, faoi, air, de, chuige, uaidh agus eile cuir i gcás.

Chomh maith leis sin ✔️
Chomh maith le sin ❌

An bhfuil cúl aige seo? ✔️
An bhfuil cúl ag seo?

Anuas air sin ✔️
Anuas ar sin ❌

Mar gheall air sin ✔️
Mar gheall ar sin ❌

Ag teacht roimhe sin ✔️
Ag teacht roimh sin ❌

An bhfuil boladh uaidh seo? ✔️
An bhfuil boladh ó seo? ❌


D’fhéadfaí liosta an-fhada a bheith againn anseo de na botúin eile a dhéantar.

An chomhairle is fearr atá againn chun do chuid cruinnis a fheabhsú ná síorúsáid a bhaint as na hacmhainní atá ar fáil ar líne: Foclóir.ie, Teanglann.ie, Corpas na Gaeilge Comhaimseartha, An Gramadóir, Téarma.ie, Aistear.ie agus eile.

Léigh ábhair eile de chuid PEIG.ie anseo.

Sign up for the PEIG newsletter

  • Conradh na Gaeilge
  • Foras na Gaeilge