Home
FAQ's
Age Groups
Age Group > 4
Irish Names
Playgroups
Using Irish with your Children
Raising Children with Irish Outside the Gaeltacht
Raising Children through Irish in the Gaeltacht
Support, Services & Facilities
Age Group 4 > 12
All-Irish Primary Schools
Benefits of All-Irish Education
Summer Colleges
The Gaelbhratach
Festivals
Support, Services & Facilities
Benefits of All-Irish Education
Age Group 12 > 18
All-Irish Secondary Schools
Benefits of All-Irish Education
Summer Colleges
The Gaelbhratach
Festivals
Using Your Irish Name
Benefits of All-Irish Education
Support, Services & Facilities
Age Group 18 > 22
Irish Societies & Student Unions
Learn Irish: 18-22 year olds
Irish Third Level Courses
Festivals
Support, Services & Facilities
Age Group 22+
Careers With Irish
Classes for Adults
Get Involved
Conversation Circles
Festivals
Support, Services & Facilities
Speaking to Your Grandchildren
Community
Conversation Circles
The Gaeltacht
Community Groups
Irish Language Centres
Sloinne
5 Tips
Organisations
Festivals
Seachtain na Gaeilge
Awareness Events
Irish Language Books
Learn
Learn Irish
Playgroups
All-Irish Secondary Schools
All-Irish Primary Schools
Irish in English Speaking Schools
Irish Classes for Adults
Irish Classes
Irish Services for Schools
Benefits
Rights
The Official Languages ​​Act 2003
The European Charter for Minority Languages
The 20 Year Strategy in the North
Services Available in Irish
Get Involved with Conradh na Gaeilge
Campaigns
Research and Submissions
Using Irish State Services
Irish Language Commissioner
Working With Irish
Irish language jobs (Europe)
Irish language jobs (Ireland)
Jobs
Irish Language Careers Booklet
Jobs

An bhfuil an fhís agat?

Chlúdaigh #AltnaSeachtaine PEIG.ie Áiseanna ar líne don duine fásta, Acmhainní oideachais don aos óg, 5 leid mheabhairshláinte agus tú sa bhaile i measc ábhair eile le linn na tréimhse seo. Ach céard faoi na daltaí a raibh ag súil le tréimhse a chaitheamh sa Ghaeltacht i mbliana?

Coláiste na Físe

Seo deis iontach do dhalta a bhí le freastal ar Choláiste Samhraidh Gaeltachta nó atá ag smaoineamh faoi amach anseo.

“Is í an fhís atá againn sa choláiste ná foghlaim ar ard-chaighdeán a sholáthar, feasacht ar shaol na Gaeilge a chur ar fáil, daoine óga a chumhachtú le Gaeilge a úsáid agus craic a bheith acu chomh maith i rith na gcúrsaí ag baint úsáid as teicneolaíocht físchomhdhála atá éasca agus slán le húsáid.” Seo ráiteas ó Chonradh na Gaeilge.

Céard é?

Cúrsa 5 lá, lán le heispéiris idirgníomhacha le foghlaim a spreagadh in éineacht le feasacht faoin nGaeilge agus an dalta a chumhachtú le spraoi leis an nGaeilge.

Costas

Tá costas €175 ar an gcúrsa don 5 lá, leis an bréag scrúdú béil san áireamh ag an deireadh. Níl ach méid áirithe spáis againn faoi láthair le tomhas na ranganna a choinneáil íseal. Is féidir clárú anseo.

Dátaí na gCúrsaí

Sraith Shóisearach (Bliain 1-3)

Ag tosú: 8 Meitheamh nó 22 Meitheamh

Sraith Shinsearach (Bliain 4-6)

Ag tosú: 15 Meitheamh nó 29 Meitheamh

Cláraigh anseo.

Tuilleadh eolais anseo


Coláiste na Físe

This is a great opportunity for any student who was to attend a Summer Gaeltacht College or are thinking of doing this in the future.

“Our vision for Coláiste na Físe is to provide a first-class learning experience, providing awareness of the Irish language outside of school, empowering young people to use their own Gaeilge, all while having fun throughout the courses using safe and simple video conferencing technology.” This statement is from Conradh na Gaeilge.

What is included?

A 5-day course filled with interactive experiences that will empower young people to learn, build awareness and have fun with Irish.

Cost

The course costs €175 for the 5 days, including the optional mock oral exam at the end. We have limited the spaces on the courses space to keep class sizes low. You can register here.

Course dates

Junior Cycle (Years 1-3)
Starting: 8th June or 22nd June

Senior Cycle (Years 4-6)
Starting: 15th June or 29th June

Register here

More information here

Sign up for the PEIG newsletter

  • Conradh na Gaeilge
  • Foras na Gaeilge