Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

Séanadh

Is chun críocha faisnéise ginearálta an fhaisnéis atá ar an suíomh gréasáin seo. PEIG a sholáthraíonn an fhaisnéis agus cé go ndéanaimid ár ndícheall an fhaisnéis a bheith suas chun dáta agus cruinn, ní dhéanaimid aon uiríoll ná ráthaíocht ar bith, sainráite nó intuigthe, maidir le comhláine, cruinneas, iontaofacht, oirúnacht, nó infhaighteacht an tsuímh gréasáin ná an fhaisnéis, na táirgí, seirbhísí ná na grafaicí lena mbaineann chun críche ar bith. Is faoi do riosca féin é aon spleáchas dá bhfuil agat ar an bhfaisnéis sin. Ní bheidh, i gcás ar bith, dliteanas orainne i leith aon chaillteanas nó aon damáiste lena n-áirítear gan teorainn, caillteanas nó damáiste indíreach nó iarmhartach ná aon chaillteanas ná damáiste a éiríonn as úsáid an tsuímh gréasáin seo. 

Déantar gach iarracht an suíomh gréasáin seo a choimeád ag feidhmiú go réidh i gcónaí. Ní bheidh PEIG freagrach in aon slí as, agus ní bheidh aon dliteanas ar PEIG i leith an tsuímh gréasáin gan a bheith ar fáil go sealadach de bharr saincheisteanna teicniúla nach bhfuil smacht againn orthu.