Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

Seo thíos folúntais do phoist ina bhfuil an Ghaeilge ina riachtanas nó buntáiste. Tá réimse leathan deiseanna ar fáil, ó phoist mhúinteoireachta go folúntais san earnáil phríobháideach, tá réimse leathan de phoist le feiceáil thíos. Fógraímid poist in Éirinn agus ar fud fad an domhain. Déantar nuashonrú ar an mbunachar seo go laethúil. Luaitear sprioclá na bhfolúntas ina dteidil. Is féidir CV Gaeilge samplach a fheicéail má leanann tú an nasc seo.

Tá treoracha ag bun an leathanaigh dóibh siúd atá ag iarraidh post a fhógairt linn, chomh maith le comhairle dóibh siúd atá ag lorg poist le Gaeilge. Tá na folúntais leagtha amach de réir spriocdhátaí. Má tá ceist nó míniú ag teastáil, is féidir ríomhphost a sheoladh chuig PEIG@cnag.ie

 • Aistritheoirí - Institúidí an Aontais Eorpaigh

  Curtha in Airde: 22 Feabhra

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Is sa Bhruiséil agus i Lucsamburg is mó a bheidh na conarthaí poist atá á dtairiscint faoin bpróiseas roghnúcháin seo/faoi na próisis roghnúcháin seo. Is féidir go mbeidh líon beag conarthaí le fáil i gcathracha eile san Aontas Eorpach agus i dtoscaireachtaí an Aontais Eorpaigh áiteanna eile ar domhan.

  Tuilleadh eolais: Institúidí an Aontais Eorpaigh

 • Profléitheoirí - Institúidí an Aontais Eorpaigh

  Curtha in Airde: 22 Feabhra

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Is sa Bhruiséil agus i Lucsamburg is mó a bheidh na conarthaí poist atá á dtairiscint faoin bpróiseas roghnúcháin seo/faoi na próisis roghnúcháin seo.

  Tuilleadh eolais: Institúidí an Aontais Eorpaigh

 • 20 Márta: Feidhmeannach Lóistíochta agus Cothabhála - Comharchumann Forbartha Chorca Dhuihbne

  Curtha in Airde: 14 Márta

  Spriocdháta: 20 Márta

  Cur síos ar an bpost: Tá folúntas faoi láthair ag an gComharchumann

  Tuilleadh eolais: Comharchumann Forbartha Chorca Dhuihbne

 • 20 Márta: Oifigeach Forbartha - Lár Chomhairle Paróiste Ghleann Cholm Cille

  Curtha in Airde: 7 Márta

  Spriocdháta: 20 Márta

  Cur síos ar an bpost: Tá i gceist ag Lár Chomhairle Paróiste Ghleann Cholm Cille Oifigeach Forbartha a earcú le cuidiú le plean oibre don pharóiste a chur i gcrích agus tograí forbartha úra a aimsiú i gcomhar leis an coistí sin a mbeidh tionchar dearfach acu ar an cheantar / ar leas coiteann an phobail.

  Tuilleadh eolais: Lár Chomhairle Paróiste Ghleann Cholm Cille

 • 20 Márta: Riarthóir Imeachtaí - Tuismitheoirí na Gaeltachta

  Curtha in Airde: 5 Márta

  Spriocdháta: 20 Márta

  Cur síos ar an bpost: Post nua á thairiscint ag Tuismitheoirí na Gaeltachta.

  Tuilleadh eolais: Tuismitheoirí na Gaeltachta

 • 20 Márta: Príomhoide - Coláiste Íosagáin

  Curtha in Airde: 26 Feabhra

  Spriocdháta: 20 Márta

  Cur síos ar an bpost: Príomhoide nua ag teastáil ón gColáiste i mBaile Átha Cliath.

  Tuilleadh eolais: Coláiste Íosagáin

 • 20 Márta: Ceannaire Naíscoile - Naíscoil Ghleann Darach, Cromghlinn, Báile Átha Cliath

  Curtha in Airde: 28 Feabhra

  Spriocdháta: 20 Márta

  Cur síos ar an bpost: Ceannaire ag teastáil. NVQ Leibhéal 5, Gaeilge líofa riachtanach. Taithí ar obair i Naíscoil Ghaeilge inmhianaithe.

  Tuilleadh eolais: Naíscoil Ghleann Darach

 • 22 Márta: Aturnae Páirtaimseartha - TG4

  Curtha in Airde: 13 Márta

  Spriocdháta: 22 Márta

  Cur síos ar an bpost: Tá an cainéal ar fáil ar gach ardán teilifíse ar fud na hÉireann agus ar fud an domhain ar an Idirlíon

  Tuilleadh eolais: TG4

 • 22 Márta: Oifigeach Feidhmiúcháin (Buan) - Foras na Gaeilge (Dún na nGall)

  Curtha in Airde: 6 Márta

  Spriocdháta: 20 Márta

  Cur síos ar an bpost: Is mian le Foras na Gaeilge, an comhlacht forfheidhmithe atá freagrach as an Ghaeilge a chur chun cinn ar fud oileán na hÉireann, an ceapachán seo a leanas a dhéanamh.l..

  Tuilleadh eolais: Foras na Gaeilge

 • 22 Márta: Oifigeach Feidhmiúcháin (Buan) - Foras na Gaeilge

  Curtha in Airde: 1 Márta

  Spriocdháta: 22 Márta

  Cur síos ar an bpost: Beidh an post seo lonnaithe in oifig Fhoras na Gaeilge i nGaoth Dobhair, Co.Dhún na nGall.

  Tuilleadh eolais: Foras na Gaeilge

 • 25 Márta: Múinteoir Sinsearach (Lánaimseartha) - Gaelcholáiste Dhoire

  Curtha in Airde: 1 Márta

  Spriocdháta: 25 Márta

  Cur síos ar an bpost: Ceapachán bliana, le féidearthacht go ndéanfaí buan é, 3 phointe bainistíochta (bheadh Gaelcholáiste Dhoire toilteanach seo a phlé bunaithe ar thuarastal reatha an iarratasóra).

  Tuilleadh eolais: Gaelcholáiste Dhoire

 • 22 Márta: Múinteoir Lánaimseartha (Ceithre phost) - Gaelcholáiste Dhoire

  Curtha in Airde: 1 Márta

  Spriocdháta: 22 Márta

  Cur síos ar an bpost: D’fháilteodh Gaelcholáiste Dhoire go háirithe roimh iarratasóirí ar féidir leo na hábhair seo a leanas a theagasc: Béarla, Ceol, Ealaín, Eacnamaíocht Bhaile, Eolaíocht, Corpoideachas, Ríomhaireacht, Mata, Drámaíocht, Cúrsaí Leibhéal 2 Garimiúil/Acadúil, agus Teicneolaíocht.

  Tuilleadh eolais: Gaelcholáiste Dhoire

 • 25 Márta: Feidhmeannach Margaíochta - Baboró International Arts Festival for Children

  Curtha in Airde: 19 Márta

  Spriocdháta: 25 Márta

  Cur síos ar an bpost: Feictear ar líofacht sa Ghaeilge mar bhuntáiste don ról seo a bheidh lonnaithe i nGaillimh.

  Tuilleadh eolais: Baboró International Arts Festival for Children

 • 28 Márta: Bainisteoir - An tSean Bheairic, An Fál Carrach

  Curtha in Airde: 19 Márta

  Spriocdháta: 28 Márta

  Cur síos ar an bpost: Caithfidh Gaeilge líofa a bheith ag an té a cheapfar agus a bheith in ann comhfhreagrais agus obair riaracháin a dhéanamh trí Ghaeilge.

  Tuilleadh eolais: An tSean Bheairic

 • 28 Márta: Bainisteoir - Áislann Rann na Feirste

  Curtha in Airde: 14 Márta

  Spriocdháta: 28 Márta

  Cur síos ar an bpost: Is comhlacht pobal bhunaithe é Áislann Rann na Feirste atá faoi Theorainn Ráthaíochta, a fhorbraíonn cúrsaí sóisialta, cultúrtha, teanga, oideachais agus eacnamaíochta sa cheantar. Faoi láthair tá an comhlacht ag earcú: Bainisteoir (Post Lánaimseartha)

  Tuilleadh eolais: Áislann Rann na Feirste

 • 29 Márta: Oifigeach Cléireachais Riaracháin x2 - Comhairle na Gaelscolaíochta

  Curtha in Airde: 19 Márta

  Spriocdháta: 29 Márta

  Cur síos ar an bpost: Tá borradh agus fás faoi earnáil na Gaelscolaíochta i rith ama agus ba mhaith le Bord CnaG an dá phost nua tábhachtacha seo a cheapadh chun tacú leo, lena bhfís agus lena straitéis d’earnáil na Gaelscolaíochta a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm.

  Tuilleadh eolais: Comhairle na Gaelscolaíochta

 • 29 Márta: Oifigeach Togra Digi2market - Údarás na Gaeltachta

  Curtha in Airde: 15 Márta

  Spriocdháta: 29 Márta

  Cur síos ar an bpost:  Beidh an té a cheapfar freagrach as cur i bhfeidhm clár forbartha chun úsáid teicneolaíocht dhigiteach a chur chun cinn i measc gnóthaí beaga & meánacha.

  Tuilleadh eolais: Údarás na Gaeltachta

 • 29 Márta: Ardoifigeach Feidhmiúcháin - Údarás Craolacháin na hÉireann

  Curtha in Airde: 14 Márta

  Spriocdháta: 29 Márta

  Cur síos ar an bpost: Tá folúntais poist ag an BAI láithreach ag an leibhéal Ardoifigeach Feidhmiúcháin (AOF) - Conradh sealadach ar théarma seasta (2 bhliain).

  Tuilleadh eolais: Údarás Craolacháin na hÉireann

 • 29 Márta: Scríbhneoirí Ábhar Ranga - Foras na Gaeilge

  Curtha in Airde: 27 Feabhra

  Spriocdháta: 29 Márta

  Cur síos ar an bpost: Tá obair idir lámha faoi láthair chun ábhar tacaíochta a sholáthar don ábhar léitheoireachta atá i gcló cheana do Rang 3 – 6 mar chuid de thionscadal Shéideán Sí. Lena chois sin táthar ag iarraidh ábhar nua léitheoireachta a chur ar fáil do na ranganna céanna. Chuige sin tá scríbhneoirí á lorg a bheidh in ann úrscéalta ranga, go háirithe, a sholáthar ach chomh maith leis sin beidh gearrscéalta, filíocht, drámaí agus leabhair eolais de chineálacha éagsúla ag teastáil.

  Tuilleadh eolais: Foras na Gaeilge

 • 29 Márta: Oifigeach Turasóireachta - Comhar Chuigéal Teoranta

  Curtha in Airde: 12 Márta 

  Spriocdháta: 29 Márta

  Cur síos ar an bpost: Tá post mar Oifigeach Turasóireachta, a mhairfidh suasle dhá bhliain á thairiscint ag Comhar Chuigéal Teoranta d’iarrthóirí a bhfuil líofacht sa nGaeilge acu.

  Tuilleadh eolais: Comhar Chuigéal Teoranta

 • 29 Márta: Oibrí Teicniúil - Nemeton TV

  Curtha in Airde: 11 Márta 

  Spriocdháta: 29 Márta

  Cur síos ar an bpost: Bainisú ar acmhainní digiteacha, ina measc, digi9ú, agus scanáil scannstoc ó chluichí craolta. Cuirfear traenáil ar fáil don té a cheapfar.

  Tuilleadh eolais: Nemeton TV

 • 29 Márta: Oibrí Iarscoile - Comhar Naíonraí na Gaeltachta

  Curtha in Airde: 12 Márta 

  Spriocdháta: 29 Márta

  Cur síos ar an bpost: Tá Comhar Naíonraí na Gaeltachta ag lorg iarratais do phost mar Oibrí Iarscoile in Ionad Cúram Leanaí Ráth Chairn, Ráth Chairn, Baile Átha Buí, Co. na Mí.

  Tuilleadh eolais: Comhar Naíonraí na Gaeltachta

 • 29 Márta: Príomhoifigeach Feidhmiúcháin den Ghrúpa Forbartha Áitiúil Comhtháite - Comhar na nOileán CTR

  Curtha in Airde: 8 Márta 

  Spriocdháta: 29 Márta

  Cur síos ar an bpost: Tá Comhar na nOileán CTR ag lorg duine atá spreagach agus cumasach le post a ghlacadh mar Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin den Ghrúpa Forbartha Áitiúil Comhtháite do na hoileáin amach ón gcósta.

  Tuilleadh eolais: Comhar na nOileán CTR

 • 1 Aibreán: Tras-scríbhneoirí Gaeilge-Béarla - LocalEyes

  Curtha in Airde: 13 Márta 

  Spriocdháta: 1 Aibreán

  Cur síos ar an bpost: Beidh trascríbhneoirí á lorg a bheidh in ann obair ó chian.

  Tuilleadh eolais: LocalEyes

 • 1 Aibreán: Poist Samhraidh le Gaois.ie, Fiontar agus Scoil na Gaeilge - Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

  Curtha in Airde: 5 Márta 

  Spriocdháta: 1 Aibreán

  Cur síos ar an bpost:  Tacaíocht eagarthóireachta agus riaracháin a chur ar fáil d'fhoireann na dtionscadal ar na tionscadal taighde atá luaite. 

  Beidh na daoine a cheapfar lonnaithe in oifigí Fiontar & Scoil na Gaeilge. 

  Tuilleadh eolais: Fiontar & Scoil na Gaeilge, DCU

 • 2 Aibreán: Stiúrthóir Airgeadais & Riaracháin - TG4

  Curtha in Airde: 13 Márta

  Spriocdháta: 2 Aibreán

  Cur síos ar an bpost: Ag freagairt don Ard-Stiúrthóir, beidh an Stiúrthóir Airgeadais agus Riaracháin i gceannas ar an bhfeidhm airgeadais i TG4 a phleanáil, a stiúradh agus a chomhordú chomh maith le riarachán ar oifig TG4 agus riarachán ar ghnó TG4. Beidh an duine a cheapfar freisin ina rúnaí comhlachta do Theilifís na Gaeilge.

  Tuilleadh eolais: TG4

 • 2 Aibreán: Stiúrthóir Oibríochtaí agus Acmhainní Daonna - TG4

  Curtha in Airde: 13 Márta

  Spriocdháta: 2 Aibreán

  Cur síos ar an bpost: Is foilsitheoir/craoltóir seirbhíse poiblí é TG4 a fhaigheann formhór a ábhair ón earnáil léiriúchán neamhspleách, ábhar a bhfuil duaiseanna agus gradaim go leor buaite aige. Faoi láthair tá TG4 ag earcú Stiúrthóir Oibríochtaí agus Acmhainní Daonna a bheidh mar bhall den fhoireann Ard-Bhainistíochta agus a bheidh lonnaithe sa Cheannáras i mBaile na hAbhann.

  Tuilleadh eolais: TG4

 • 2 Aibreán: Eagarthóir Cúnta (Sealadach) - Foras na Gaeilge

  Curtha in Airde: 13 Márta

  Spriocdháta: 2 Aibreán

  Cur síos ar an bpost: Beidh an post seo lonnaithe in oifig Fhoras na Gaeilge i nGaoth Dobhair, Co.Dhún na nGall.

  Tuilleadh eolais: Foras na Gaeilge

 • 5 Aibreán: Comhairleoir sa Phleanáil Teanga - Forbairt na Rosann CTR/Coiste Stiúrtha Pleanála Teanga an Chlocháin Léith

  Curtha in Airde: Márta 

  Spriocdháta: 5 Aibreán

  Cur síos ar an bpost: Tá Forbairt na Rosann CTR/Coiste Stiúrtha Pleanála Teanga an Chlocháin Léith ag lorg tairiscintí ó eagrais nó ó dhaoine aonair atá cáilithe i réimse na pleanála teanga le plean teanga a ullmhú don Chlochán Liath le go mbeidh ar a chumas aitheantas a bhaint amach mar Bhaile Seirbhíse Gaeltachta.

  Tuilleadh eolais: Forbairt na Rosann CTR/Coiste Stiúrtha Pleanála Teanga an Chlocháin Léith

 • 5 Aibreán: Oifigeach Feidhmiúcháin (Buan) - Foras na Gaeilge

  Curtha in Airde: 13 Márta

  Spriocdháta: 5 Aibreán

  Cur síos ar an bpost: Beidh an post seo lonnaithe in oifig Fhoras na Gaeilge, Sráid Amiens, Baile Átha Cliath.

  Tuilleadh eolais: Foras na Gaeilge

 • 17 Aibreán: Stiúrthóir - Taisce Cheol Dúchais Éireann

  Curtha in Airde: 27 Feabhra

  Spriocdháta: 17 Aibreán

  Cur síos ar an bpost: Tá Stiúrthóir á lorg Thaisce Cheol Dúchais Éireann i láthair na huaire.

  Tuilleadh eolais: Taisce Cheol Dúchais Éireann

 • 26 Aibreán: Criú á lorg ag Ros na Rún

  Curtha in Airde: 12 Márta

  Spriocdháta: 26 Aibreán

  Cur síos ar an bpost: Criú á lorg ag Ros na Rún i láthair na huaire.

  Tuilleadh eolais: Ros na Rún 

 • Feighlí leanaí de dhíth i Rath Garbh

   

  Curtha in Airde: 4 Eanáir

  Cur síos ar an bpost: Tá feighlí leanaí ag teastáil le haire a thabhairt do triú pháiste álainn i Rath Garbh i mBaile Átha Cliath 6 go lánaimseartha ón Luan go dtí an Aoine. Táimid sásta tuarastal níos airde ná an gnáththuarastal feighlíochta leanaí a chur ar fáil ag braith ar taithí agus ar cháilíocht an té a éiríonn léi/leis an post a bhaint amach.

  Tuilleadh eolais: despainn@gmail.com

 • Cleachtóir Iarscoile - Kids Inc, Guaire

  Curtha in Airde: 19 Márta

  Cur síos ar an bpost: Tá Gaeilge ag teastáil más maith leat an ról seo a bhaint amach.

  Tuilleadh eolais: Kids Inc.

 • Teagascóir LEGO Páirtaimseartha - Bricks 4 Kidz

  Curtha in Airde: 19 Márta

  Cur síos ar an bpost: Tá Teagascóir LEGO Páirtaimseartha á lorg i ndeisceart Bhaile Átha Cliath.

  Tuilleadh eolais: Bricks 4 Kidz

 • Oifigeach Fíorúcháin - SGS Ireland (Corcaigh)

  Curtha in Airde: 11 Márta

  Cur síos ar an bpost: Tá líofacht sa Ghaeilge ina bhuntáiste don ról seo.

  Tuilleadh eolais: SGS Ireland

 • Oibrí i dTeach Tábhairne - Grúdlann Four Provinces

   

  Curtha in Airde: 11 Márta

  Cur síos ar an bpost: Tá oibrí á lorg ag Four Provinces do theach tábhairne nua.

  Tuilleadh eolais: Four Provinces

 • Ionadaí Seirbhís do Chustaiméirí - Abtran

   

  Curtha in Airde: 11 Márta

  Cur síos ar an bpost: Tá Abtran sa tóir ar dhaoine oilite dá bhfoireann i gCorcaigh.

  Tuilleadh eolais: Abtran

 • Ionadaí Naíonra - Naíonra Mhic Amhlaigh, Cnoc na Cathrach

   

  Curtha in Airde: 19 Feabhra

  Cur síos ar an bpost: Tá Comhar Naíonraí na Gaeltachta ag lorg iarratais do phost mar Ionadaí i Naíonra Mhic Amhlaigh, Lána an Mhuilleora, Cnoc na Cathrach, Co na Gaillimhe.

  Tuilleadh eolais: Naíonra Mhic Amhlaigh

 • Teagascóir Gaeilge - Lincoln City Academy

   

  Curtha in Airde: 19 Feabhra

  Cur síos ar an bpost: Tá Teagascór Gaeilge á lorg ag an gclub sacair.

  Tuilleadh eolais: Lincoln City Academy

 • Múinteoir Naíonra - Naíonraí Mológa Teo.

   

  Curtha in Airde: 12 Feabhra

  Cur síos ar an bpost: Tá Naíonraí Mológa Teo. ar lorg Múinteoir Naíonra ar fad 8 go 10 seachtain, ag tosnú láithreach, más féidir. Caithfidh Fetac leibhéal 6 a bheith acu agus líofa sa Ghaeilge. Tuilleadh eolais Deirdre Ní Chuilinn, Naíonraí Mológa Teo.

  Tuilleadh eolais: dnichuilinn@gmail.com 

 • Múinteoirí ar Chúrsa Samhraidh - Coláiste Ó Direáin ar Inis Mór Árainn

   

  Curtha in Airde: 6 Feabhra

  Cur síos ar an bpost: Múinteoirí ag teastáíl i gColáiste Ó Direáin ar Inis Mór Árainn chun múineadh ar Chúrsa Samhraidh linn. Seol CV. Chugainn ag an seoladh eolas@odireain.com 

  Tuilleadh eolais: eolas@odireain.com

 • Teagascóirí sna hEalaíona Dúchasacha (Gaeltacht Chonamara agus Árann) - Ealaín na Gaeltachta

   

  Curtha in Airde: 17 Eanáir

  Cur síos ar an bpost: Tá Ealaín (na Gaeltachta) Teo. ag cur painéal teagascóirí le chéile a mbeadh suim acu ranganna sna healaíona dúchasacha (ceol, damhsa, lúibíní agus agallamh beirte, amhránaíocht) a sholáthar trí mheán na Gaeilge, i nGaeltacht Chonamara agus Árann, idir Mí Eanáir 2019 agus Mí Meithimh 2019.

  Tuilleadh eolais: Ealaín na Gaeltachta

 • Gníomhaire Cúram Custaiméirí - Manpower

   

  Curtha in Airde: 15 Eanáir

  Cur síos ar an bpost: Daoine le Gaeilge á lorg i gCorcaigh

  Tuilleadh eolais: Manpower

 • Feidhmeannach Ionad Teagmhála x2 - FMI (Field Management Ireland)

   

  Curtha in Airde: 8 Eanáir

  Cur síos ar an bpost: Tá post in FMI ar fail do Feidhmeannach Ionad Teagmhála cumasach agus spreagtha le bheith mar baill d’ár príomh-foireann i mBaile Átha Cliath.

  Tuilleadh eolais: FMI

 • Craoltóirí Raidió - Raidió Fáilte

   

  Curtha in Airde: 4 Eanáir

  Cur síos ar an bpost: Tá Ráidó Fáilte ag lorg craoltóirí nua faoi láthair. Téigh sa seans!

  Tuilleadh eolais:  Raidió Fáilte

 • Tras-scríbhneoirí Deonacha - Meitheal Dúchas.ie

   

  Curtha in Airde: 19 Nollaig

  Cur síos ar an bpost: An bhfuil fonn tras-scríofa ort? Ar mhaith leat páirt a ghlacadh sa tionscadal ach níl tú cinnte cén áit is fearr le tosú? Lean na naisc thíos agus tabharfar scéal randamach ón mbailiúchán duit le tras-scríobh!

  Tuilleadh eolais: Meitheal Dúchas.ie

 • Measúnóirí Pearsantaithe Idirlín (Éire) - Lionbridge

   

  Curtha in Airde: 12 Nollaig

  Cur síos ar an bpost: Tá Lionbridge sa tóir ar dhaoine le Béarla agus Gaeilge líofa le léirmheasanna a dhéanamh ar thorthaí cuardaigh idirlín.

  Tuilleadh eolais: Lionbridge

 • Tréimhse Oiliúna - Aonad Aistriúcháin na Gaeilge i bParlaimint na hEorpa

   

  Curtha in Airde: 19 Samhain

  Cur síos ar an bpost: Is é an sprioc atá le sealanna oiliúna Schuman ná cur le hoideachas agus gairmoiliúint shaoránaigh an Aontais agus deis a thabhairt dóibh léargas a fháil ar an obair a dhéantar i bParlaimint na hEorpa.

  Tuilleadh eolais: Aonad Aistriúcháin Gaeilge i bParlaimint na hEorpa

 • Saoraistritheoirí Gaeilge - STAR Translation Services

   

  Curtha in Airde: 13 Samhain

  Cur síos ar an bpost: Tá STAR Translation Services sa tóir ar Shaoraistritheoirí Gaeilge i láthair na huauire ar mhaithe le roinnt cineálacha aistriúcháin a chur ar fáil.

  Tuilleadh eolais: STAR Translation Services

 • Eagarthóir Tíre & Teanga Iarléirithe GIS - Concentrix

   

  Curtha in Airde: 7 Samhain

  Cur síos ar an bpost: Tá duine le Gaeilge líofa á lorg i láthair na huaire.

  Tuilleadh eolais: Concentrix

 • Saoraistritheoir Gearmáinis go Gaeilge - STAR Translation Services

   

  Curtha in Airde: 7 Samhain

  Cur síos ar an bpost: Tá aistritheoir á lorg ag  STAR Translation Services ar mhaithe le tograí teicniúla aistriúcháin a dhéanamh.

  Tuilleadh eolais: STAR Technology Solutions

 • Cúntóir Cúraim Athlonnaithe - Teach Altranais Charna

   

  Curtha in Airde: 6 Samhain

  Cur síos ar an bpost: Tá Cúntóir Cúraim Athlonnaithe á lorg ag Teacht Altranais Charna faoi láthair. Fáilte roimh Churamoirí a bhfuil Gaeilge ar a dtoil acu.

  Tuilleadh eolais: Teach Altranais Charna

 • Teagascóirí Gaeilge - Hibernia College

   

  Curtha in Airde: 10 Deireadh Fómhair

  Cur síos ar an bpost: Tá Teagascóirí Gaeilge á lorg ag Hibernia College faoi láthair. Tá máistreacht ag teastáil don ról seo.

  Tuilleadh eolais: Hibernia College

 • Múinteoirí & Ceartaitheoirí - Gaelchultúr

  Curtha in Airde: 16 Iúil

  Cur síos ar an bpost: Tá painéal páirtaimseartha múinteoirí agus ceartaitheoirí ag Gaelchultúr agus bímid ag féachaint i gcónaí le cur leis an bpainéal sin. Má thagann aon obair mhúinteoireachta/cheartúcháin chun cinn a mheasaimid a bheadh oiriúnach duit, rachaimid i dteagmháil leat chun agallamh a shocrú.

  Tuilleadh eolais: Gaelchultúr

 • Láithreoirí & Tuairisceoirí Deonacha - Raidió na Life

  Curtha in Airde: 23 Bealtaine

  Cur síos ar an bpost: Tá folúntais sa stáisiún do láithreoirí & tuairisceoirí deonacha ar chláir éagsúla i rith an tsamhraidh. Bain triail as rud éigin nua, agus as an stiúideonua atá againn ar Shráid Amiens! Beidh oiliúint ar fáil, déan teagmháil linn!

  Tuilleadh eolais: Raidió na Life

 •                           dfdfdfdfdffdfd

  dfgdfsgfdgsdfgdfgsfg

Conas post a fhógairt:

 • Is féidir fógra poist a chur in airde ar an leathanach seo saor in aisce, trí theagmháil a dhéanamh linn ag PEIG@cnag.ie.

 • Táimid lán-sásta poist in earnáil na Gaeilge a chur chun cinn anseo agus ar na meáin shóisialta éagsúla, ionas go mbeadh fostóirí in ann an méid is mó fógraíochta a fháil.

 • Moltar cur síos an phoist a chur chugainn i bhfoirm PDF, nó nasc don leathanach gréasáin ábhartha a chur ar fáil. 

 • Bí cinnte go luann tú spriocdháta an iarratais. Mura bhfuil spriocdháta luaite leis, cuirfear an fógra leis an suíomh ach bainfear arís é trí seachaine i ndiaidh.

  *Mura luaitear spriocdháta leis an bhfolúntas, cuirfear in airde é ar feadh 30 lá, agus théis 30 lá déanfar teagmháil leat le fiorsú an bhfuil an folúntas fós ar fáíl*

 

Conas post le Gaeilge a fháil:

Tá leabhrán cuimhsitheach curtha le chéile ag Foras na Gaeilge agus GradIreland darb ainm Do Ghairm Le Gaeilge. Foghlaim conas CV a chur le chéile as Gaeilge nó léigh faoi na réimsí oibre éagsúla ina bhfuil an Ghaeilge mar bhuntáiste. Tá sé ar fáil anseo.

Cuirimid fáilte roimh an bpobal eolas a chur chugainn faoi phost ar bith gur chóir dúinn a bheith ar an eolas faoi.